Back

ⓘ Sağlık                                               

Sağlık

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayısı değil kisinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, "sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayısı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar." Uygulama için sınırlı bir değere sahip olabileceğinden, bu tanım tartısmaya açıktır. Sağlık, yasam boyunca fiziksel, zihinsel ve sosyal zorlukları uyarlama ve yönetme yeteneği olarak tanımlanabilir.

                                               

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri sunlardır: Teshis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek. Halk sağlığının korunması ve gelistirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalısmalar yapmak. Kamu ve özel hukuk tüzel kisileri ile gerçek kisiler tarafından açılacak sağlık kuruluslarının ülke sathında planlanması ve yaygınlastırılması için çalısmalar yapmak. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole t ...

                                               

Halk sağlığı

Halk sağlığı, sağlık toplum bilimi, toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri, koruyucu hekimlik ve sağlık toplumbilimi iliskisi, hastalıkların ortaya çıkmasında biyolojik, fiziksel ve toplumsal çevre etkenleri, çevresel zararların önlenmesi, nüfus ve sağlık, nüfus değisikliklerini etkileyen toplumsal etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin is doyumları ile ilgili konuları inceleyen bilim dalıdır. Halk sağlığı ya da kamu sağlığı her zaman için bir taraftır. Tarafı her halükârda halktan yanadır. Çoğu zaman de ...

                                               

Sağlık ocağı

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelismemis, gelismekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluslardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

                                               

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü, Birlesmis Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalısmalar yapan örgüttür.

                                               

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbulda kurulan bir devlet üniversitesidir. 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince 2015te kurulmustur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi,Uluslararası Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi Hemsirelik Fakültesi, Yasam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin; Izmir, Trabzon ve Bursada da tıp fakülteleri kuracağı Haziran 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaskanlığı kararnamesi ile duyurulmustur.

                                               

Sağlık profesyoneli

Bir sağlık profesyoneli, sağlık uygulayıcısı veya sağlık hizmeti sağlayıcısı insanlara ailelere veya topluluklara sistematik bir sekilde önleyici, iyilestirici, tanıtım veya rahabilite edici sağlık hizmeti sağlayan kisilerdir.

                                               

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi ", Edirne Sağlık Müzesi ", Edirnede, Ikinci Beyazıt Külliyesinin Darüssifa ve Tıp medresesi yapıları içinde hizmet veren, Trakya Üniversitesi bünyesindeki müze. Külliye içinde 1488den beri yer alan darüssifa hastane, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savasına kadar aralıksız 400 yıl boyunca önceleri her türlü hastaya; sonraları sadece ruh ve akıl hastalarına hizmet vermis bir sağlık kurulusudur. Geçmiste hastalarının müzik, su sesi ve güzel kokularla tedavi edildikleri bu tarihi mekân, 1997 yılından bu yana Trakya Üniversitesi tarafından sağlık müzesi olarak ...

                                               

Bursa Sağlık Müzesi

Bursa Sağlık Müzesi, Bursada Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2006 yılında ziyarete açılan bir müzedir. Edirnedeki Ikinci Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesinden sonra Türkiyenin ikinci sağlık müzesi, Bursa Sağlık Müzesidir. Müze, Muradiye Medresesi nde bulunan Döne Ocak Kanser Erken Tanı ve Arastırma Merkezi nin içinde yer aldığı tarihi binadadır. 2005 yılında Dr.Ceyhun Irgil tarafından projendirilmis ve kentteki sağlık ile ilgili objelerin toplanması ile olusturulmustur. Müzede, sehirdeki hekimler, Il Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kent Müzesinden elde edilen tıbbi cihaz ve malzemel ...

                                               

Sağlık Tren Istasyonu

Sağlık Tren Istasyonu, Izmirin Torbalı ilçesi Sağlık mahallesinde yer alan TCDDye ait tren istasyonudur. Izmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu hattı üzerinde yer alan istasyon, 14 Kasım 1861de Ottoman Railway Company / Osmanlı Demiryolu Sirketi ORC tarafından Izmir-Alsancak - Aydın demiryolu ve subeleri hattı için insa edilerek hizmete girmistir. ORC Sirketi, 1935 yılında TCDD tarafından satın alınarak feshedilmis ve sirketin islettiği hatlar ve tren istasyonları TCDD tarafından isletilmeye baslanmıstır. IZBAN projesi kapsamında yeniden insa edilerek 8 Eylül 2017de tekrar hizmete giren istasy ...

                                               

Yardımcı veteriner sağlık çalısanları

Yardımcı veteriner sağlık çalısanları, veteriner sağlık sistemindeki hayvan sağlığı prosedürleri çerçevesindeki otonom isleri yaparak Veteriner hekimlere yardımcı olan personelledir. Uygulamalar ülkelere göre değismekle birlikte, basit cerrahi müdahaleler ve enjeksiyon gibi bazı uygulamalarda özerk olarak çalısmalarına izin verilen bazı ülkeler mevcuttur.

                                               

Sağlık coğrafyası

Sağlık coğrafyası, mekandan kaynaklanan tüm sağlık problemlerini toplum, yer ve zaman yönleriyle inceleyen ve nedenlerini arastıran, hastalıkların önlenmesinde çözüm yöntemleri sunan bir beseri coğrafya alt dalıdır. Sağlık coğrafyası disiplinlerarası çalısma konularından biridir. Genel olarak, sağlık ile ilgili konuların ve sorunların incelendiği ve arastırıldığı, bunların insanı etkileyen yönlerinin tartısıldığı ve varsa sorunlar için önerilerin dile getirildiği bir daldır. Sağlık çalısmalarında önce veri toplanır. ikinci asamada veriler düzenlenir ve daha sonra ise bunlar harita, grafik ...

                                               

Derinlik sarhosluğu

Derinlik sarhosluğu derinlerde aletli dalıs yapılırken meydana gelen geri döndürülebilir bilinç bozukluğudur. Alkol zehirlenmesi veya azot oksit solunmasındakine benzer bir durumdur. Sığ dalıslarda da olabilir ancak genellikle 30 metreden daha derine inilmeden dikkat çekici hâle gelmez. Helyum dısında solunabilen tüm gazların narkotik etkisi vardır. Lipofilisitesi yüksek gazlarda bu etki daha büyüktür. Derinlik arttıkça dalgıçın durumu da giderek artan bir sekilde bozulur ve etki zararlı bir hale gelebilir. Dalgıçlar bu etkilerin üstesinden gelmeyi öğrenmis olsa bile bir ilaç toleransı gel ...

                                               

Dispanser

Dispanser, ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, ufak çapta tedavi edilerek, karsılığında ücret talep edilmeyen veya az ücret alınan bakım evi. Hastaneden baslıca farkı, dispanserlerde yatak bulunmaması hastaların yatmadan teshis ve tedavi edilmeleridir. Gerekirse kan, idrar tahlili, ası yapılır, röntgen filmi çekilir. Dispanserler, devlet dispanserleri, özel üniversiteler, dernekler, sigorta sirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak isletilirler. Geçmiste dini organizasyon ve gönüllüler tarafından verilen hasta hizmetleri günümüzde doktor, cerrah, hemsire, ebe, ecza ...

                                               

Insan biyolojisi

Insan biyolojisi, insanları genetik, evrim, fizyoloji, anatomi, epidemiyoloji, antropoloji, ekoloji, beslenme, popülasyon genetiği, ve sosyokültürel etkiler gibi birçok farklı bilgi alanının etkileri ve etkilesimi yoluyla inceleyen disiplinler arası bir çalısma alanı. Insan islevselliğinin çesitli yönlerine bağlanan biyomedikal bilimler, biyolojik antropoloji ve diğer biyolojik alanlarla yakından ilgilidir. Insan Biyolojisi dergisinin kurucusu biyogerontolog Raymond Pearl, 20. yüzyıla kadar "insan biyolojisi" terimini biyolojiden ayrı bir alt bölümü tanımlayacak sekilde ifade etti.

                                               

Kan bağısı

Kan bağısı, bir kisinin gönüllü olarak kan vermesidir ve bu kan, kan nakli veya belirli ilaçları yapımı için kullanılabilir. Kan bankaları bu kanı depolar. Kan, örneğin kaza kurbanlarına yardım etmek için kullanılabilir. Genellikle kan bağısçısı ve bağıslanan kan, kan yoluyla yayılan hastalıkların bulunma olasılığına karsı test edilir. Bu hastalıklar kümesi çesitli Hepatit, HIV ve Sifiliz formlarını içerir. Bapısın bağıs yapan kisi için herhangi bir risk olusturmadığından emin olmak için genellikle bir dizi sorunun da yanıtlanması gerekir. Bazen tehlikeli olan tıbbi bir operasyondan önce ö ...

                                               

Kavernom

Serebral Kavernöz malformasyonlar, merkezi sinir sisteminin vasküler yapılarından kaynaklanan ve kavernöz hemanjiom olarak da isimlendirilen olusumlardır. Hemanjiomların bir türü olarak değerlendirilebilir. Kavernomlar genislemis kan damarlarından, büyük vasküler kanallardan olusur ve düzgün sınırlı, tek katlı endotelden olusan, arasında normal beyin dokusunun bulunmadığı yapılardır. Serebral kavernöz malformasyonların çapı birkaç milimetreden birkaç santime kadar değisebilen büyüklüklerde olabilir. Sıklıkla beyinde görünür fakat baska organlarda da izlenebilir

                                               

Lesothoda sağlık

Lesothoda doğumda ortalama yasam beklentisi 53.7 yıldır. 2005 yılında ortalama yasam süresi 42.5 idi ve son 13 yılda 11 yıllık artıs sağladı. Lesothonun 2018 Insani gelisme endeksi değeri 0.518dir - bu da ülkeyi düsük insani gelisme kategorisine sokar - bu Lesothoyu 189 ülke ve bölge arasından 164üncü sırada konumlandırır. Lesothodaki sağlık hizmetleri öncelikle hükümet ve Lesotho Hıristiyan Sağlık Derneği tarafından verilmektedir. Sağlık hizmetlerine erisim, özellikle kırsal kesimde birçok insan için zordur. Ülkenin sağlık sistemi, AIDSin neden olduğu hastalık yükünün amansız bir sekilde ...

                                               

Sağlık yönetimi

Sağlık yönetimi, tıp ve sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarına isletmecilik perspektifiyle inceleyen, uzmanlasmıs bir yönetsel disiplindir. Sağlık alanında ortaya çıkan yönetim ihtiyacının karsılanmasına yönelik olarak gelisen; toplumun sağlık düzeyini korumak ve gelistirmek için kaynakların planlanması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi sürecidir.

                                               

Umbilikoplasti

Umbilikoplasti göbek seklini değistirme girisimidir. Baslangıçta yeni doğan bebeklerin kötü görünümlü göbek seklini düzeltmek için kullanılsa da, günümüzde yetiskinler için bir estetik cerrahi operasyon haline gelmistir. Bu operasyonun amacı, göbek deliğine güzel sekil vermek ve göbek halkasını yatay konumdan dikey konuma getirmektir. Umbilikoplasti, özellikle gebelik sonrası göbek halkasında meydana gelen gevsemenin düzeltilmesi, göbek fıtıklarında, piercingi sonrası olusan keloid veya hipertrofik skar durumlarında sık uygulanan bir cerrahi operasyondur.

                                               

Üreme sağlığı

Üreme sağlığı, aynı zamanda insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel yasama, üreme kapasitesine ve üreme kapasitelerini kullanmaya karar verme özgürlüğüne sahip olmaları anlamına gelir.

                                               

Yasam kalitesi

Yasam kalitesi, bireylerin veya toplumların genel refah ve erisim düzeyini ifade eden terimdir. Yasam kalitesi verileri; uluslararası kalkınma, sağlık, siyaset ve istihdam alanları da dahil olmak üzere genis bir yelpazede kullanılır. Yasam kalitesi, yasam standardı kavramı ile karıstırılmamalıdır. Yasam kalitesinin standart göstergeleri, sadece zenginlik ve istihdam değil, aynı zamanda yapılı çevrenin durumu, fiziksel ve ruhsal sağlık, eğitim, rekreasyon, bos zaman ve toplumsal aidiyet dahil olmak üzere birçok göstergedir. Yasam kalitesi asağıdaki alt etki alanlarını içerebilir: Refah ve s ...

                                               

KKTC Sağlık Bakanlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalısan ve sağlık islerinden sorumlu olan bakanlık. Mevcut Sağlık Bakanı Ünal Üsteldir.

                                               

Iyilesme

Iyilesme ya da sifa, bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulmadır. Iyilesme yoluyla hücreler hasarlı dokuyu onarabilir. Iyilesmenin iki farklı yolu vardır: Hasarlı doku aynı türdeki doku ile değistirilir. Buna yenilenme denir. Hasarlı doku skar dokusu ile değistirilir. Buna onarım denir. Çoğu iyilesme süreci her iki iyilesme yolunun birlesimidir.

                                               

Kırmızı reçete

Kırmızı reçete, sağlık bakanlığı tarafından belirlenmis, ilaçların kategorize edildiği 5 çesit reçeteden bir tanesidir. Genellikle uyusturucu madde özelliği tasıyan ilaçlar için kulanılmaktadır.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →