Back

ⓘ Antik Yunanlar listesi                                     

ⓘ Antik Yunanlar listesi

 • Autolycus Pitaneli - Astronom
 • Autocrates - Atinalı komedi sairi
                                     

1. B

 • Bacchylides - Sair
 • Babrius - Efsane Yazarı
 • Bupalus - Heykeltıras
 • 2 Boethus - Iki farklı karakter; Heykeltıras
 • Mısırlı Berenice II - Ptolemi Hanedanından kadın Mısır hükümdarı
 • Bion of Borysthenes - Sinik Filozof
 • Germencik Magnesialı Bathcycles - Heykeltıras
 • Mısırlı Berenice IV - Ptolemi Hanedanından kadın Mısır hükümdarı
 • Battus - Cyrene Kurucusu
 • Bolus - Yazar
 • Biton - Argoslu Efsane Karakteri
 • Brasidas - Spartalı General
 • Bion - Iki farklı karakter; Izmirli Sair. Abderali Matematikci
 • Prieneli Bias - Ilk Yunan Bilgin
 • Bryson - Filozof
 • Brygus - Seramikçi
 • 2 Saydalı Boethos - Filozof
 • Mısırlı Berenice I - Ptolemi Hanedanından kadın Mısır hükümdarı
 • Kayserili Basil - Hristiyan Evliya
 • Basilides - Filozof
                                     

2. C

Ci

 • Kleonaili Cimon - Ressam
 • Cineas - Tesselyalı Diplomat
 • Cimon - Atinalı Devlet Adamı
 • Cinesias - Atinalı Sair
 • Lakedaimonlu Cinaethon - Epik Sair

Ct

 • Ctesibius - Fen Adamı
 • Ctesias - Fizikçi ve Tarihçi

Cy

 • Cynaethus - yazar
 • Cynisca - Ispartalı Kadın Atlet
 • Cypselus - Korint Tiranı
 • Antik Atinalı Cylon - Atinalı Siyasi
 • Cynegeirus - Kahraman Asker
                                     

2.1. C Ca

 • Calamis - Heykeltıras
 • Caecilius of Calacte - Retorisyen
 • Callias Sirakuzalı - Tarihçi
 • Miletli Cadmus - Ilk Tasbasmacı
 • Sezarion - Kleopatranın Julius Caesarden olan 7. Oğlu
 • Callias - Üç farklı karakter: Atinalı Devlet Adamı, Komedi Sairi, Soylu
 • Calliades - Atina Hükümdarı
 • Callimachus polemarch - Atinalı General
 • Callicrates - Mimar
 • Calicrates Leontiumlu - Acheaelı Devlet Adamı
 • Callippus - Astronom
 • Callinus - Sair
 • Carneades - Filozof
 • Rodoslu Castor - Retorisyen
 • Callimachus heykeltıras - Heykeltıras
 • Cassander - Makedonya Kralı
 • Callicratides - Ispartalı General
 • Callimachus - Sair
 • Calliphon - Filozof
 • Callistratus - Dört farklı karakter: Dilbilimci, Sair, Felsefeci, Hatip
 • Callisthenes - Tarihçi
 • Carcinus yazar - Trajedi Yazarı


                                     

2.2. C Ch

 • Chremonides - Atinalı Devlet Adamı
 • Lapsekili Charon - Lampsacuslu Yazar
 • Sisamlı Choerilus - Epik Sair
 • Chaeron - Pellene Tiranı
 • Charondas - Kanun Yapıcı
 • Dio Chrysostom - Hatip
 • Lindoslu Chares - Heykeltıras
 • Chabrias - Atinalı General
 • Christodorus - Epik Sair
 • Chionides - Komedi Sairi
 • Charaks yazar - Yazar
 • Iskenderiyeli Chaeremon - Öğretmen
 • Choerilus - Atinalı Trajedi Sair
 • Chilon - Ispartalı Yargıç
 • Chamaeleon - Yazar
 • Choerilus Iasuslu - Epik Sair
 • Chares - Yazar
 • Chrysanthius - Filozof
 • John Chrysostom - Tanrıbilimci
 • Chaeris - Yazar
 • Charillus - Isparta Kralı
 • Charidemus - Eğribozlu Asker
 • Chrysippus - Filozof
 • Chariton - Yazar
 • Charmadas - Filozof
 • Charmidas - Atinalı Soylu
 • Chaeremon - trajedi sairi
                                     

2.3. C Ci

 • Kleonaili Cimon - Ressam
 • Cineas - Tesselyalı Diplomat
 • Cimon - Atinalı Devlet Adamı
 • Cinesias - Atinalı Sair
 • Lakedaimonlu Cinaethon - Epik Sair
                                     

2.4. C Cl

 • Sikyonlu Cleisthenes - Sikyon Tiranı
 • Mısırlı Kleopatra IV - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Mısırlı Kleopatra VI -Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Atinalı Clearchus - Komedi Sairi
 • Mısırlı Kleopatra II - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Cleomenes of Naucratis - Idareci
 • Cleitarchus - Tarihçi
 • Clearidas - Ispartalı General
 • Soloilu Clearchus - Yazar, Aristotalesin Öğrencisi
 • Cleinias - Atinalı General, Alcibiadesin Babası
 • Mısırlı Kleopatra I - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Cleomedes - Astronom
 • Heraklaialı Clearchus
 • Cleomenes I - Isparta Kralı
 • Mısırlı Kleopatra III - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Cleomenes III - Isparta Kralı
 • Cleombrotus I - Isparta Kralı
 • Cledonius - Dilbilimci
 • Cleonymus - Ispartalı General
 • Mısırlı Kleopatra VII - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar
 • Reggiolu Clearchus - Heykeltıras, Pythagorasın Hocası
 • Cleopatra Thea - Selevkus Hanedanından Suriyeli kadın hükümdar
 • Cleisthenes - Atinalı Devlet Adamı
 • Cleomenes II - Isparta Kralı
 • 2 Cleophon - Iki farklı kisi: Atinalı Devlet adamı, Trajedi Sairi
 • Sikyonlu Cleon - Sikyon Tiranı
 • Cleitus - Iki farklı kisi: Makedonyalı Soylu
 • Cleonides - Yazar
 • Ispartalı Clearchus - General, Rhampiasın Oğlu
 • Cleon - Atinalı Devlet Adamı
 • Cleidemus - Atthisin Yazarı
 • Cleandridas - Ispartalı Devlet Adamı
 • Cleanthes - Filozof
 • Clitomachus - Filozof
 • Mısırlı Kleopatra V - Ptolemi Hanedanından Mısırlı kadın hükümdar


                                     

2.5. C Co

 • Atinalı Clearchus - Komedi Sairi
 • Cosmas Indicopleustes - Kasif
 • Colaeus - Kasif
 • Lapsekili Colotes - Filozof
 • Conon - Atinalı General
 • Corinna - Sair
 • Sisam Adalı Conon - Astronom
 • Conon mythographer - Efsane Yazarı
 • Colotes - Heykeltıras
 • Comeas - Atinalı Hükümdar
 • Colluthus - Epik Sair
                                     

2.6. C Cr

 • Critius - Heykeltıras
 • Malluslu Crates - Dilbilimci ve Filozof
 • Olynthysli Crates - Mimar
 • Tebaili Crates - Filozof
 • Cratippus - Tarihçi
 • Kresus - Lidya Kralı
 • Makedonyalı Craterus - Makedonya Kralı
 • Creon - Atinalı Hükümdar
 • Crantor - Filozof
 • Crito - Dört farklı kisi: ikisi Yazar, Filozof, Fizikçi
 • Critolaus - General
 • Cresilas - Heykeltıras
 • Critias - Tiran
                                     

2.7. C Ct

 • Ctesibius - Fen Adamı
 • Ctesias - Fizikçi ve Tarihçi
                                     

2.8. C Cy

 • Cynaethus - yazar
 • Cynisca - Ispartalı Kadın Atlet
 • Cypselus - Korint Tiranı
 • Antik Atinalı Cylon - Atinalı Siyasi
 • Cynegeirus - Kahraman Asker
                                     

3. D

Do

 • Dositheus - Iki farklı kisi: Astronom, Dilbilimci
 • Doreius - Ispartalı Prens
 • Dorotheus - Hukukçu
 • Dorissus - Isparta Kralı
 • Dosiadas - Sair
 • Sidonlu Dorotheus - Astroloji Sairi

Du

 • Duris - Iki farklı kisi: Atinalı çömlekçi ve Vazo Ressamı, Yazar
                                     

3.1. D Da

 • Frigyalı Dares - Yazar
 • Damastes - Yazar
 • Atinalı Damon - Müzik Yazarı
 • Damascius - Filozof
 • Damophon - Heykeltıras
 • Damoksenus - Komedi Oyunu Yazarı
 • Damocles - Bası üzerinde asılı kılıçla tanınmıs bir Saray Adamı
 • Damophilus - Ressam
 • Daimachus - Iki farklı kisi: Yazar
 • Daman - Filozof
 • Sirakuzalı Damon - Filozof
 • Damasias - Atinalı Hükümdar
                                     

3.2. D De

 • Bitinyalı Demosthenes - Sair
 • Suriyeli Demetrius I - Selevkos Hanedanından Suriye Kralı
 • Demetrius - Komedi Oyunu Yazarı
 • Dexippus - Tarihçi
 • Demetrius - Mektup Yazıcısı
 • Demades - Hatip
 • Demophanes - Siyasetçi ve Filozof
 • Demetrius Phalereus - Filozof ve Devlet Adamı
 • Makedonyalı II. Demetrius - Makedonya Kralı
 • Demosthenes general - Atinalı General
 • Tarsuslu Demetrius - Dilbilimci
 • Adil -Demetrius I Poliorcetesin Oğlu
 • Alopeceli Demetrius - Heykeltıras
 • Demosthenes - Atinalı Hatip
 • Democedes - Fizikçi
 • Demon - Yazar
 • Demaratus - Sparta Kralı
 • Demetrius - Retorisyen Stilisti
 • Skepsisli Demetrius - Dilbilimci ve Arkeolog
 • Magnesili Demetrius - Yazar
 • Pharoslu Demetrius - Ilirya Hükümdarı
 • Deinocrates zaman Dinocrates - Mimar
 • Baktiriyali Demetrius I - Yunan Baktriya Kralı
 • Demetrius Ixion - Dilbilimci
 • Democritus - Filozof
 • Troezenli Demetrius - Edebiyat Tarihçisi
 • Hint Demetrius - Yunan-Hint Kralı
 • Demetrius Lacon - Filozof
 • Hint Demetrius II - Yunan-Hint Kralı
 • Sinik Demetrius - Filozof
 • Demonaks - Filozof
 • Demetrius III Eucaerus - Selevkos Hanedanından Suriye Kralı
 • Suriyeli Demetrius II - Selevkos Hanedanından Suriye Kralı
 • Demetrius I Poliorcetes - Makedonya Kralı
 • Dercyllidas - Ispartalı General


                                     

3.3. D Do

 • Dositheus - Iki farklı kisi: Astronom, Dilbilimci
 • Doreius - Ispartalı Prens
 • Dorotheus - Hukukçu
 • Dorissus - Isparta Kralı
 • Dosiadas - Sair
 • Sidonlu Dorotheus - Astroloji Sairi
                                     

3.4. D Du

 • Duris - Iki farklı kisi: Atinalı çömlekçi ve Vazo Ressamı, Yazar
                                     

4. E

Ec

 • Echestratus - Isparta Kralı
 • Ecphantus - Filozof
 • Echecrates - Filozof
 • Ecphantides - Komedi Oyunu Yazarı

Er

 • Kizikuslu Erucius - Yazar
 • Erinna - Kadın Sair
 • Eratosthenes - Coğrafyacı
 • Eriphus - Komedi Oyunu Yazarı
 • Erasistratus - fizikçi
                                     

4.1. E Ec

 • Echestratus - Isparta Kralı
 • Ecphantus - Filozof
 • Echecrates - Filozof
 • Ecphantides - Komedi Oyunu Yazarı
                                     

4.2. E Ep

 • Ephorus - Tarihçi
 • Salamisli Epiphanius - Dinbilimci
 • Çaeronealı Epaphroditus - Bilim Adamı
 • Epitadeus - Ispartalı Devlet Adamı
 • Epimenides - Falcı
 • Epigenes - Iki farklı kisi: Oyun Yazarı
 • Istanköylü Epikharmus - Yazar
 • Epiktetus seramikçi - Atinalı Seramikçi ve Vazo Ressamı
 • Epikrates - Komedi Oyunu Yazarı
 • Epitadas - Ispartalı General
 • Ephialtes - Atinalı Devlet Adamı
 • Epilycus - Yazar
 • Epiktetus - Filozof
 • Epikurus - Filozof
 • Traçisli Ephialtes - Hain
 • Ephippus - Iki farklı kisi: Komedi Oyunu Yazarı, Siyaset Yazarı
 • Epaminondas - Tebaili General
                                     

4.3. E Er

 • Kizikuslu Erucius - Yazar
 • Erinna - Kadın Sair
 • Eratosthenes - Coğrafyacı
 • Eriphus - Komedi Oyunu Yazarı
 • Erasistratus - fizikçi
                                     

5. G

 • Sakız adalı Glaucus - Demir Kaynak Yapımı Mucidi
 • Glycon - Sair
 • Galen - Fizikçi
 • Gnathaena - Hayat Kadını
 • Gylippus - Ispartalı General
 • Gorgidas - Tebaili General
 • Glaphyra - hetaera Yüksek Sınıf Hayat Kadını
 • Atinalı Glycon - Heykeltıras
 • Gorgias - Iki farklı kisi: Hatip
 • Gelo - Sirakuza Tiranı
 • Reggiolu Glaucus - Yazar
 • Nissalı Gregor - Hristiyan Evliya
                                     

6.1. H Ha

 • Harpalus - Büyük Iskenderin Erkek Hayat Arkadası
 • Harmodius ve Aristogeiton - Suikatçiler
 • Hagnothemis - Büyük Iskenderin zehirlenip öldürüldüğünü iddia eden kisi
 • Habron - Dilbilimci
 • Hagnon - Atinalı Koloni Kurucusu
                                     

6.2. H He

 • Abderoslu Hacataeus - Mısır Tarihçisi
 • Herophilus - Fizikçi
 • Hermias filozof
 • Hesiod - Sair
 • Hegesippus - Atinalı Devlet Adamı
 • Hecataeus - Tarihçi
 • Rodoslu Hecato - Stoik Filozof
 • Heliodorus- Dört farklı kisi: Tarihçi, Incil Tefsiri Yazarı, Fizikçi, Yazar
 • Aelius Herodianus - Dilbilimci
 • Hegesippus epigrammatist - Nüktedan
 • Midillili Hellanicus - logographer
 • Cyreneli Hegesias - Filozof
 • Hegesistratus - Pisistratusun Oğlu
 • Hecatomnus - Asyada bir Hükümdar
 • Hephaestion - Büyük Iskenderin Erkek Hayat Arkadası
 • Iskenderiyeli Hesychius - Dilbilimci
 • Hegesipyle - Cimonun Annesi
 • Hegesias of Magnesia - Tarihçi
 • Hermagoras - Retorisyen
 • Hermaeus - Yunan-Hint Kralı
 • Hermocrates - Sirakuzalı General
 • Heraclides Ponticus - Filozof
 • Hegesander - Yazar
 • Hegesippus sair - Nüktedan
 • Herodot - Tarihçi
 • Iskenderiyeli Hero - Bilim adamı
 • Heliocles - Yunan-Bakteriya Kralı
 • Heraclitus - Filozof
 • Herostratus - Kundakçı
 • Hedylus - Vecize Yazarı
 • Atarneuslu Hermias - Tiran, Eflatun Platoun Öğrencisi
 • Hellanicus - Sair
 • Thasoslu Hegemon - Parodici
 • Hermippus - Komedi Oyunu Yazarı
 • Tebaili Hephaistio - Astrolog
 • Heracleides - Sirakuza Tiranı
                                     

6.3. H Hi

 • Hippias - Filozof
 • Hicetas - Filozof
 • Hippalus - Kasif
 • Hippodamus - Mimar
 • Hipponaks - Sair
 • Histiaeus - Milet Tiranı
 • Hippocrates Fizikçi - Fizikçi
 • Hippias Pisistratusun Oğlu - Atina Tiranı
 • Hipponoidas - Ispartalı General
 • Hierophon - Atinalı General
 • Sirukuzalı Hiero I - Sirukuza Tiranı
 • Hipponicus - Atinalı General
 • Hippocrates General - Atinalı General
 • Hipparchus - Matematikçi ve Astronom
 • Sirikuzalı Hiero II - Sirikuza Tiranı
 • Hippocleides - Atinalı hükümdar
 • Hipparchus Tiran - Atina Tiranı
 • Iskenderiyeli Hierocles - Filozof
                                     

6.4. H Hy

 • Hypereides - orator
 • Hyperbolus - Atinalı devlet adamı
 • Iskenderiyeli Hypatia - filozof
 • Hypsicrates - tarihçi
 • Hypsicles - matematikçi ve astronom
                                     

7. I

 • Isaeus - Hatip
 • Isigonus - Yazar
 • Iskenderiyeli Isidore - Neoplatonist Filozof
 • Isagoras - Atinalı Hükümdar
 • Isocrates - Ispartalı General
 • Ictinus - Mimar
 • Lapsekili Idomeneus - Yazar
 • Irenaeus - Tanrıbilimci
 • Iasus - Iki farklı kisi: Eski Zaman Kralları
 • Isaeus Syrian - Suriyeli Sözbilimci
 • Isocrates - Sözbilimci
 • Iamblichus Filozof - Neoplatonist Filozof
 • Isyllus - Sair
 • Iambulus - Yazar
 • Sakız Adalı Ion - Sair
 • Iophon - Trajedi Yazarı
 • Iamblichus Yazar - Roman Yazarı
 • Cyreneli Ister - Yazar
 • Iphicrates - Atinalı General
 • Ibycus - Sair
 • Miletli Isidorus - Mimar
                                     

8. K

 • Kerykes - Eleusis Gizemli Oyunlarını Organize Eden Ailelerden Biri
 • Ksenofanes - Filozof
 • Makedonyalı Koinos - Makedonya Kralı
 • Karkinos - Ressam
 • Efesli Xenophon - Yazar
 • Makedonyalı Karanus - Makedonya Kralı
 • Iskenderiyeli Klement - Tanrıbilimci
 • Kleoitas - Mimar
 • Ktesibios - Mühendis
 • Ksenofon - Asker ve tarihçi
                                     

9. L

 • Lysippus - Heykeltıras
 • Leucon - Komedi Sairi
 • Hermioneli Lasus - Sair
 • Lysippus -Sair
 • Lysias - Tarihçi
 • Lysanias - Dil Uzmanı
 • Leochares - Heykeltıras
 • Lycophron - Perianderin oğlu.
 • Lycurgus - Isparta Kralı.
 • Kral Leon - Isparta Kralı
 • Livius Andronicus - Sair, Koloni Kurucusu ve Köle
 • II. Leonidas - Isparta Kralı
 • Leotychidas II - Isparta Kralı
 • Lobon - Sahte Edebiyat Eserleri Yazarı
 • Korintli Lais - Yüksek Sınıf Hayat Kadını
 • Eritrealı Lamprus - Filozof
 • Leonnatus – Makedonyalı Soylu
 • Leucippus - Filozof
 • Lacydes - Filozof
 • Hikkarali Lais - Yüksek Sınıf Hayat Kadını
 • Lamachus - Atinalı General
 • Lysander - Ispartalı General
 • Leosthenes - Atinalı General
 • Leotychides - Ispartalı General
 • Lysistratus - Heykeltıras
 • Longinus - Edebi Eser Tenkit Yazarı - Elestirmen
 • Lycophron - Yazar ve sair.
 • Lygdamus Sair - Sair
 • I. Leonidas - Isparta Kralı
 • Lucian - Yazar
 • Lyco - Filozof
 • Libanios - Yazar
 • Sakız Adalı Licymnius - Sair
 • Lesches - Epik Sair
 • Lycurgus - Atinalı Hatip
 • Lydiadas - Üç farklı kisi: Megalopolisli Generaller
 • Lysis - Filozof
 • Lacedaimonius - Atinalı General
 • Iskenderiyeli Leonida - Astrolog Müneccim ve Sair
 • Lysimachus - Makedonyalı General
 • Lesbonax - Yazar
 • Lycortas - Devlet Adamı ve Polybiusun Babası
 • Longus - Yazar
 • Lygdamus Tiran - Naksa Adası Naksos Tiranı
 • Lycophron - Ispartalı general
 • Lycus - Tarihçi
 • Lysis - Aktör
 • Lamprocles - Atinalı Müzisyen ve Sair
                                     

10. M

 • Moderatus - Filozof
 • Meneksenus - Socratesin Öğrencisi
 • Metagenes - Atinalı Komedi Yazarı
 • Melanippides - Sair
 • Menedemus - Sinik Filozof
 • Meidias - Atinalı Çömlekci
 • Megacles - Birçok farklı kisi: Atinalı Hükümdar, Atinalı devlet adamları
 • Menodotus - Yazar
 • Myia - Pitgorasin Kızı
 • Iskenderiyeli Menelaus - Matematikçi
 • Melanthius - Üç farklı kisi: Trajedi Yazarı, Ressam, Yazar
 • Sideli Marcellus - Fizikçi ve Sair
 • Rodoslu Mentor - Ordu Lideri
 • Lapsekili Metrodorus - Filozof
 • Pitaneli Matron - Parodici
 • Mnasalces - Yazar
 • Micciades - Heykeltıras
 • Machaon - Ispartalı General
 • Menander - Oyun Yazarı
 • Mesatos - Trajedi Yazarı
 • Musaeus - Üç farklı kisi: Sair
 • Miltiades - Çok sayıda farklı kisi: Atinalı Hükümdar, Atinalı General
 • Marcellinus - Iki farklı kisi: Yazar
 • Rodoslu Memnon - Ordu Lideri
 • Pellalı Marsyas - Yazar
 • Bergamalı Menippus - Coğrafya Konuları Hakkında Yazar
 • Miciades - Corcyralı General
 • Melas - Heykeltıras
 • Menippus - Satirist
 • Myrtilus - Atinalı Komedi Sairi
 • Kalsedon Kadıköylü Melesagoras - Yazar
 • Crotonlu Milo - Atlet
 • Morsimus - Sair
 • Menaechmus - Matematikçi
 • Meletus - Trajedi Yazarı
 • Megasthenes - Gezgin
 • Izmitli Menodotus - Tıp Konuları Hakkında Yazar
 • Adil Menander - Yunan Hint Kralı
 • Mnesicles - Mimar
 • Skepsisli Metrodorus - Yazar
 • Mindarus - Ispartalı General
 • Sisamlı Melissus - Eleatik Filozof
 • Meton - Astronom
 • Izmirli Maximus - Anatomist ve Filozof
 • Myrsilus - Tarihçi
 • Stratonicealı Metrodorus - Filozof
 • Moschus - Sair
 • Moeris - Sözlük Hazırlayıcısı
 • Marinus - Filozof
 • Mnesimachus - Komedi Sairi
 • Efesli Menander - Yazar
 • Menelaus - Heykeltıras
 • Menedaius - Ispartalı General
 • Moiro - Kadın Sair
 • Melinno - Kadın Sair
 • Tebaili Matris - Retorikçi
 • Myronides - Atinalı General
 • Gádaralı Meleager - Sair ve Antropolog
 • Myrtis - Boeotyalı Kadın Sair
 • Meno - Aristonun Öğrencisi
 • Mnaseas - Gezgin
 • Myron - Heykeltıras
 • Micon - Atinalı Ressam ve Heykeltıras
 • Chioslu Metrodorus - Filozof
 • Moschion - Trajedi Yazarı
 • Ksanthuslu Menecrates - Tarihçi
 • Machon - Komedi Sairi
 • Laodiceali Menander - Yazar
 • Makedonyalı Meleager - Makedonya Kralı
 • Eretriali Menedemus - Sair
 • Efesli Menecrates - Sair
 • Mimnermus - Sair
 • Karadeniz Ereğlili Memnon - Tarihçi
 • Menestor - Botanik Konuları Hakkında Yazar
                                     

11. N

 • Gregory Nazianzus - Istanbullu Papaz
 • Nabis - Isparta Tiranı
 • Bitinyalı Nicomedes II - Bitinya Kralı
 • Kral Nicias - Yunan-Hint Kralı
 • Nicomachus - Matematikçi ve Yeni-Pitagorcu
 • Nicias - Atinalı Devlet Adamı
 • Tebaili Nicomachus - Ressam
 • Nicarchus - Sair
 • Nicocreon - Kıbrıs Tiranı
 • Bitinyalı Nicomedes I - Bitinya Kralı
 • Bitinyalı Nicomedes III - Bitinya Kralı
 • Parionlu Neoptolemus - Sair ve Tenkit Yazarı
 • Bitinyalı Nicomedes IV - Bitinya Kralı
 • Nicander - Isparta Kralı
 • Nearchus - Makedonyalı General
                                     

12. O

 • Onomacritus - Kalpazan
 • Makedonyalı Orestes - Makedonya Kralı
 • Origenes - Tanrıbilimci
 • Salamisli Onesilas - Isyancı
 • Olorus - Trakya Kralları
 • Olympias - Büyük Iskenderin Annesi
 • Tebaili Olympiodorus - Tarihçi
                                     

13. P

Pi

 • Bodrumlu Pigres - Sair
 • Midillili Pittacus - Antik Yunanistanın Yedi Bilgesinden Biri
 • Pisistratus - Atina Tiranı
 • Pithios - Mimar
 • Pindar - Sair
 • Pirrone - Filozof

Pl

 • Plato - Filozof
 • Plotinus - Filozof
 • Pleistoanaks - Isparta Kralı
 • Pleistarchus - Isparta Kralı
 • Plutarch - Biyografi Yazarı

Py

 • Pythocles - Filozof
 • Pythagoras - Matematikçi
 • Epiruslu Pyrrhus - Epirus Kralı
 • Pyrrho - Filozof
 • Piteas - Kasif
 • Pythodorus - Atinalı General
                                     

13.1. P Pa

 • Rodoslu Panaetius - Filozof
 • Ispartalı Pausanias - Isparta Kralı
 • Pantaleon - Yunan-Hint Kralı
 • Paeonius - Heykeltıras
 • Parrhasius - Ressam
 • Paulus Aegineta - Fizikçi
 • Pamphilus - Tanribilimci
 • Pamphilus - Ressam
 • Pamphilus - Dilbilimci
 • Pausanias - Coğrafyacı ve Gezgin
 • Pagondas - Ispartalı General
 • Paulus Aleksandrinus - Müneccim
 • Makedonyalı Pausanias - Makedonya Kralı
 • Palladas - Sair
 • Parmenides - Filozof
 • Parmenion - Makedonyalı General
                                     

13.2. P Pe

 • Makedonyalı Perseus - Makedonya Kralı
 • Perikles - Atinalı Devlet Adamı
 • Pedanius Dioscorides - Fizikçi
 • Peisander - Atinalı Devlet Adamı
 • Ispartalı Pelops - Isparta Kralı
 • Makedonyalı III. Perdiccas - Makedonya Kralı
 • Periander - Korint Tiranı, Antik Yunanistanın Yedi Bilgelerinden Biri
 • Makedonyalı II. Perdiccas - Makedonya Kralı
 • Pelopidas - Tebaili devlet adamı
 • Makedonyalı I. Perdiccas - Makedonya Kralı
                                     

13.3. P Ph

 • Leroslu Pherecydes - Efsane Yazarı
 • Philolaus - Filozof
 • Phocion - Atinalı Devlet Adamı
 • Phidippides - Efsane Kosucu Ulak
 • Elisli Phaedo - Filozof
 • Phryne - Hayat Kadını
 • Philochorus - Tarihçi
 • Phrynichus - Oyun Yazarı
 • Philetaerus - Bergamada Attalus hanedanının Kurucusu
 • Eretriali Philoksenos - Ressam
 • Phocylides - Sair
 • Makedonyalı IV. Philip - Makedonya Kralı
 • Philo - Filozof
 • Philip II Philoromaeus - Selevkos Hanedanından Suriye Kralı
 • Philistus - Tarihçi
 • Philip I Philadelphus - Selevkos Hanedanından Suriye Kralı
 • Phormio - Atinalı General
 • Koslu Philetas - Sair
 • Makedonyalı V. Philip - Makedonya Kralı
 • Siroslu Pherecydes - Filozof
 • Leucasli Philoksenus
 • Makedonyalı II. Philip - Makedonya Kralı
 • Philoksenios - Yunan Hint Kralı
 • Phalaris - Agrientum Tiranı
 • Makedonyalı III. Philip - Makedonya Kralı
 • Philoksenus - Sair
 • Phidias - Heykeltıras
 • Phaenippus - Atinalı Hükümdar
                                     

13.4. P Pi

 • Bodrumlu Pigres - Sair
 • Midillili Pittacus - Antik Yunanistanın Yedi Bilgesinden Biri
 • Pisistratus - Atina Tiranı
 • Pithios - Mimar
 • Pindar - Sair
 • Pirrone - Filozof
                                     

13.5. P Pl

 • Plato - Filozof
 • Plotinus - Filozof
 • Pleistoanaks - Isparta Kralı
 • Pleistarchus - Isparta Kralı
 • Plutarch - Biyografi Yazarı
                                     

13.6. P Po

 • Polyperchon - Makedonya Tahtı Naibi
 • Porphyry - Filozof
 • Polybius - Tarihçi
 • Polydorus - Sparta Kralı
 • Posidonius - Filozof
 • Polemo - Filozof
 • Polykleitos - Heykeltıras
 • Polydectes - Sparta Kralı
 • Polycarp - Hristiyan Aziz
 • Polycrates - Sisam Adası Tiranı
 • Posidippus - Sair
 • Polygnotus - Ispartalı Ressam
                                     

13.7. P Pr

 • Proteas - Atinalı General
 • Bitinyalı Prusias I - Bitinya Kralı
 • Protagoras - Filozof
 • Praxilla - Sair
 • Bitinyalı Prusias II - Bitinya Kralı
 • Pratinas - Oyun Yazarı
 • Proclus - Filozof
 • Prytanis - Isparta Kralı
 • Praxiteles - Heykeltıras
 • Procles - Isparta Kralı
 • Prodicus - Filozof
                                     

13.8. P Pt

 • Ptolemy XI - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy XIII - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy V - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy VI - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy X - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Aloruslu Ptolemaeus - Ordu Lideri
 • Ptolemy VIII - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy VII - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy XII - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy IV - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Makedonyalı I. Ptolemy - Makedonya Kralı
 • Ptolemy IX - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy II - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy - Coğrafyacı
 • Ptolemy XIV - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
 • Ptolemy Philadelphus - Kleopatra ve Mark Antonynin Oğlu
 • Ptolemy I Soter - Mısırın Ptolemy Hanedanından Hükümdarı
                                     

13.9. P Py

 • Pythocles - Filozof
 • Pythagoras - Matematikçi
 • Epiruslu Pyrrhus - Epirus Kralı
 • Pyrrho - Filozof
 • Piteas - Kasif
 • Pythodorus - Atinalı General
                                     

14. S

 • Selevkos I Nicator - Selevkos Kralı
 • Selevkos VII Kybiosaktes - Selevkos Kralı
 • Stobaeus - Biyografi Yazarı
 • Amorgoslu Simonides - Sair
 • Sosicles politikacı - Politikacı
 • Selevkos II Callinicus - Selevkos Kralı
 • Sosigenes - Julian Takviminin Mucidi
 • Seleucus IV Philopator - Selevkos Kralı
 • Sostratus - Hatip
 • Ceoslu Simonides - Sair
 • Speusippus - Filozof
 • Socrates Scholasticus - Tarihçi
 • Satyrus - Boksör, Politikacı, Aktör, Yazar
 • Spartacus - Trakyalı Köle Isyankar
 • Stilpo - Filozof
 • Stesimbrotus - Yazar
 • Sextus Empiricus - Filozof
 • Scopas Aetolialı Politikacı ve General.
 • Strabo - Coğrafyacı
 • Solon - Atinalı Kanun Koyucu
 • Stesichorus - Sair
 • Scylax Caryandalı - Kasif
 • Sophytes - Yunan Hint Kralı
 • Spintharus - Filozof
 • Socrates - Filozof
 • Styphon - Spartalı General
 • Sopatras - Filozof
 • Satyros - Mimar
 • Sardisli Straton - Sair
 • Sappho - Sair
 • Simmias - Filozof
 • Selevkos V Philometor - Selevkos Kralı
 • Makedonyalı Sosthenes - Makedonya Kralı
 • Sophocles - Oyun Yazarı, Atinalı General
 • Selevkos VI Epiphanes - Selevkos Kralı
 • Sporus Nicaealı - Matematikçi
 • Selevkos III Keranus - Selevkos Kralı
 • Soos - Isparta Kralı
 • Scopas - Heykeltıras
 • Lapsekili Strato - Filozof
                                     

15.1. T Te

 • Teleclus - Isparta Kralı
 • Terpander - Sair ve Müzisyen
                                     

15.2. T Th

 • Theano - Pisagorun Karısı
 • Themisteus - Filozof ve Hatip
 • Thais - Hayat Kadını
 • Thales - Filozof
 • Theocritus - Sair
 • Thucydides - Tarihçi
 • Themistogenes - Yazar
 • Thrasybulus - Atinalı General
 • Thibron - Ispartalı General
 • Theages - Sokratesin Öğrencisi
 • Bizanslı Theodotus - Teolog
 • Thrasylus - Atinalı General
 • Therimenes - Ispartalı General
 • Izmirli Theon - Filozof
 • Thrasymelidas - Ispartalı General
 • Themistocles - Atinalı Devlet Adamı
 • Theopompus - Isparta Kralı, Sair, Hatip
 • Thrasymachus - Sözbilimci
 • Theron - Agrigentum Tiranı
 • Megaralı Theagenes - Tiran
 • Atinalı Theatetus - Matematikçi
 • Thucydides - Atinalı Devlet Adamı
 • Tebaili Theagenes - General
 • Cyreneli Theodorus - Matematikçi
 • Reggiolu Theagenes - Yazar
 • Thespus - Aktör
 • Thallus - Tarihçi
 • Theramenes - Atinalı Devlet Adamı
 • Megaralı Theognis - Sair
 • Aelius Theon - Hatip
 • Theophrastus - Filozof
 • Sisam Adalı Theodorus - Heykeltıras
 • Theophilus - Atinalı Sair
 • Thessalus - Fizikçi
 • Iskenderiyeli Theon - Kütüphaneci
 • Gádaralı Theodorus - Hatip
 • Theodectes - Oyun Yazarı
                                     

15.3. T Ti

 • Timocharis - Filozof
 • Timachidas - Yazar
 • Ticidas - Erotik Sair
 • Phliuslu Timon - Filozof
 • Timoleon - Korintli General
 • Timocrates - Ispartalı General
 • Tauromeniumlu Timaeus - Tarihçi
 • Timotheus heykeltıras - Heykeltıras
 • Timagenes - Öğretmen
 • Timeos - Filozof
 • Timanthes - Ressam
 • Timostratus - Atinalı Sair
 • Timocreon - Sair
 • Timocles - Sair
 • Atinalı Timotheus - General
 • Tidas - Sicion Tiranı
 • Miletli Timotheus - Sair
                                     

15.4. T Ty

 • Tyrannion ya da Tyrannio - Dilbilimci
 • Makedonyalı Tyrimmas - Makedonya Kralı
 • Tynnichus – Sair
 • Tyrtaeus - Sair
                                     

16. X

 • Xenoclides - Ispartalı General
 • Xenocles - Oyun Yazarı
 • Xenocrates - Filozof
 • Xanthippe - Sokratesin Karısı
 • Xanthippus – Periklesin Babası, Ispartalı Paralı Asker
 • Sicilyali Xanthus - Sair
 • Xenagoras - Yazar
 • Afrodisyasli Xenocrates - Fizikçi
 • Lidyalı Xanthus - Yazar
 • Xenarchus - Sair
 • Xenophilus - Filozof
                                     

17. Z

 • Sitiumlu Zeno - Filozof
 • Ziaelas - Bitinya Kralı
 • Zeuxis ve Parrhasius - Ressam
 • Saydalı Zeno - Filozof
 • II. Zisaires - Bitinya Kralı
 • III. Zisaires - Bitinya Kralı
 • Zinodotos - Dilbilimci
 • Zeuxidamas - Isparta Kralı
 • Zaleucus - Kanun Koyucu
 • Zosimus - Tarihçi
 • Rodoslu Zena
 • I. Zisaires - Bitinya Kralı
 • Eleali Zeno - Filozof
 • Zenobius - Filozof
 • Zoilus - Dilbilimci
 • Zenodorus - Yazar
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →