Back

ⓘ Kavram                                               

Oligofreni (Oligophrenia)

Oligofreni ; beyin ve akıl kıtlığı baska bir ifadeyle zeka geriliği anlamına gelen ve yunanca kökenli olan bir kavramdır. Oligofreninin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerin bazıları sunlardır: kalıtımsal etkenler, doğum öncesi ve sonrası etkenler, doğum travmalarıdır. Ayrıca genetik değisiklikler tarafından da tetiklenebilmektedir. Idiosi, Embesilite ve Debilite olmak üzere 3 sekilde sınıflanmaktadır. Idiosi: Ağır derecede zeka geriliği olarak isimlendirilen idioside kisinin zeka yası daima 0-3 yas aralığındaki bir çocuğunki gibidir ve zeka seviyeleri 0-35 aralığında olduğundan sürekli o ...

                                               

Tatar edebiyatı

Tatar edebiyatı eski bir tarihe dayanmaktadır. Matbaacılık öncesi dönemlerde, Arap harfleriyle yazılmıs eski Tatar kitapları elle kopyalanmaktaydı. Kuranın el yazmaları, diğer dini kitaplar ve eğitim kitapları yaygın olarak dağıtılmıstı. Tatar el yazması kitaplar en iyi dönemlerini Tatar devletinin altın çağında, yani 14-16. Yüzyıllarda ulasmıstır. Günümüzde Tatar el yazması kitapların pek çok nüshası Kazan, St.Petersburg, Moskova ve Ufadaki kütüphane ve müzelerde bulunmaktadır. Bir kısmı da Astrahan, Tümen, Orta Asya, Türkiye ve diğer ülkelerdedir. Ancak bu alandaki arastırma ve çeviri ek ...

                                               

Lampadarius

Lampadarius, hem Roma Cumhuriyeti hem de Roma Imparatorluğu döneminde konsüller, imparatorlar ve diğer yetkililer önünde mesale ya da mum tasıyan kölelere verilen addır. Bizans sonrası ortodoks geleneğinde lampadarios kavramı koro lideri anlamı kazanmıstır. Lampadariuslar tümden kiliseye özgü bir birim olmamasına rağmen, kilise seromonilerinde kullanılması nedeniyle kilise ile iliskilendirilmektedirler. Ancak kilisede gerçeklesen seromonilerde mum tasıyan kisiler köle değil, ruhban sınıfından bireylerdir. Mesale ve mum gibi ısık kaynaklarının erken hrıstiyan litürjisinde önemli bir rol oyn ...

                                               

Doğal yasam

Doğal yasam, Doğadaki tabii, naturel, kendiliğinden olusmus bütünle yasamak. Ya da doğada insan eli deymemis saf ve doğadaki bulunması gerekenlerle yasamak.

                                               

Avrupa Süper Ligi (Futbol)

                                               

Kırım Tatar folkloru

Kırım Tatar folkloru Kırım Tatarlarının, milli kültürün ayrılmaz bir parçası olan söz sanatlarını, halk geleneklerini ve Kırım Tatar dilini içeren bir kavramdır. Kırım Tatarlarının folklorunda, ortaçağın karakteristik özelliklerini tasıyan Türk destanlarının ortak karakterleri, olay örgüsü ve kahramanları vardır. Ayrıca, Kırım Tatar folklor geleneğinin bölgesel özellikleri de vardır. Bunlar özellikle Tatar-bozkır sakinlerinin Nogaylar, Kırım yaylalarının ve sahil kesimindeki Kırım topluluklarının farklılıklarını yansıtmaktadır.

                                               

Genesis Felsefesi

Genesis Felsefesi, Juliusz Słowacki tarafından, hem milletin hem de bireyin tarihteki rolünü göz önünde bulunduran felsefi bir kavramdır. 1843te Słowacki, uzun süre üye olmadığı Tanrının Davası Çemberinden ayrıldı. Tarikatın felsefesine katılmıyordu. Bu nedenle Juliusz Słowacki evrenin özü ve varolusun anlamı hakkındaki görüslerini düzenleyen kendi felsefi sistemini yarattı. Słowackiye göre, her dünyevi varlık iki katmana bölünmüstür: Maddi beden katman ve maddenin hizmetkarlık yaptığı ruhsal katman. Yeni bir varolus niteliği kazanmak için varlığın kendisini özgürlestirmesi gereken bir ara ...

                                               

Seon (yemek)

Seon, patlıcan, kabak, salatalık veya Napa lahanası gibi buharda pisirilmis sebzelerden yapılan ve etle doldurulan yerel Kore yemeklerine verilen ad. Buharda pisirilmeyle aynı sekilde pisirilir, ancak ana malzemeleri et ve deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalar olan yiyeceklerin aksine bitkisel yiyeceklerin olduğu yemekler arasında birtakım farklar vardır. Ancak ön pisirme sırasında hayvansal gıdalar genellikle ana malzemelerdir. Malzemeleri sebze ürünleri olan bazı buharda pisirilmis yemekler de vardır, bu yüzden genel konsept net değildir. Bununla birlikte, buharda pisirmeden yapılanın bi ...

                                               

Rejim (politika)

Politikada rejim, bir hükümetin veya kurumun isleyisini ve toplumun bununla olan etkilesimlerini düzenleyen belirli kültürel veya sosyal kurallar. Hükümet biçimi.

                                               

Üç Ozan

Üç Ozan, Polonya Romantik edebiyatının ulusal sairleridir. Polonya egemen devletinin varlığını sona erdiren Polonyanın parçalanması sırasında sürgünde yasadılar ve çalıstılar. Rus iktidarına karsı 1830 Ocak Ayaklanmasının ardından yazdıkları trajik siirsel oyunları ve epik siirleri, Polonyanın yabancı güçlerden bağımsızlık mücadelesi etrafında dönüyordu. "Wieszcz", Polonya dilinde peygamber veya kahin anlamına gelir. Bu nedenle, Üç Ozanın yalnızca Polonya ulusal duygularını seslendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusun geleceğini de öngördüğü düsünülüyordu. Baslangıçta Üç Ozan terimi yalnız ...

                                               

Anomali tespiti

Veri analizinde, anomali tespiti, verilerin çoğunluğundan önemli ölçüde farklılasarak süphe uyandıran nadir öğelerin, olayların veya gözlemlerin tanımlanmasıdır. Tipik olarak anormal öğeler, banka dolandırıcılığı, yapısal bir kusur, tıbbi sorunlar veya bir metindeki hatalar gibi bir tür soruna dönüsecektir. Anormallikler ayrıca aykırı değerler, yenilikler, gürültü, sapmalar ve istisnalar olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle, kötüye kullanım ve ağa izinsiz giris tespiti bağlamında, ilginç nesneler genellikle nadir nesneler değil, beklenmedik etkinlik patlamalarıdır. Bu model, bir aykırı ...

                                               

Üretim yönetimi

Üretim Yönetimi, bir fabrikadaki üretim islemlerine yönetim ilkelerinin uygulanmasını ifade etmektedir. Baska bir deyisle, üretim yönetimi, ürünlerin fabrikadaki üretim sürecini planlama, düzenleme, yönlendirme ve kontrol etme islevlerini içermektedir. Üretim yönetimi, fabrikanın üretim yapılan yerin üretim alt sisteminde kullanılan çesitli kaynakları, fabrikanın politikalarına göre kontrollü bir sekilde birlestiren ve katma değerli ürüne dönüstüren süreçtir. Bu nedenle, bir dizi girdinin gerekli kalite seviyesine sahip bir ürün haline dönüstürülmesi ile ilgilenen yapılanmanın bir parçasıd ...

                                               

U-Net

U-Net, Freiburg Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde biyomedikal alanlardaki görüntü isleme çalısmalarında bölümleme yapmak için gelistirilmis bir evrisimsel sinir ağıdır. Ağ mimarisi, tamamen evrisimli ağa dayanmaktadır ve daha az eğitim görüntüsü ile çalısmak ve daha hassas bölümlemeler sağlamak için değistirilmis ve genisletilmistir. Arıca bu ağ o kadar hızlıdır ki, 512x512 piksellik bir görüntünün bölümlemesi GPU’da 1 saniyeden daha kısa sürer.

                                               

Dağıtılmıs defter teknolojisi

Dağıtılmıs defter teknolojisi, ekonomi, toplum ve endüstride organizasyon ve isbirliğini değistirme potansiyeline sahip bilgi teknolojileri alanında en umut verici yeniliklerden biridir. Dağıtılmıs defter teknolojileri, değer yaratma ve yakalama için yeni imkanlar yaratarak, klasik hale gelen ticari islem kavramlarını yeniden olusturmaktadır. DLT; verilerin, bir ağ üzerinde bulunan birden fazla alanda erisilebilir, güncellenebilir, doğrulanabilir olmasına imkan sağlayan, merkeziyetsiz, teknolojik altyapıdır. Bir tür konsensüs mekanizması olarak tanımlanır. Merkeziyetsiz yapılarda herhangi ...

                                               

Kopilot

Kopilot ralli sporunda pilotun aracı yaklasan yol kosullarına hazırlaması için yol notlarıyla sözlü olarak bilgi veren ve araç içinde sağ koltukta oturan yarısmacıdır. Yardımcı sürücünün görevi, yarıs öncesi, yarıs yapılacak parkurlarda düzenlenen antrenmanlarda sürücünün önceden yazdırmıs olduğu yol notlarını not alarak, yine antrenman ve yarıslarda pilota sözlü olarak okur. Yol notu pilota parkur içinde bulunan virajların yönü, sertlik seviyeleri ve yol durumu hakkında bilgi verir. Kopilot yol notu okumanın yanısıra, etap lara ulasımı sağlayan road bookları da analiz ederek belirtilen gü ...

                                               

Carnot bataryaları

Carnot bataryaları, elektriği ısıl enerji deposunda depolayan bir tür enerji depolama sistemidir. Sarj islemi sırasında elektrik ısıya dönüstürülerek ısı deposunda depolanır. Desarj islemi sırasında depolanan ısı tekrar elektriğe dönüstürülür. Ek olarak, "Marguerre" bu teknolojinin konseptini yaklasık 100 yıl önce patentlemistir, ancak, bu konseptin gelisimi, yenilenebilir kaynaklar tarafından sağlanan enerjinin payını artırmak için yakın zamanda yeniden canlandırılmıstır. Öte yandan, "Andre Thess" Carnot Bataryası terimini 2018de Carnot Bataryaları üzerine ilk Uluslararası Çalıstaydan önc ...

                                               

Sosyal duygusal gelisim

Sosyal duygusal gelisim, çocuk gelisiminin bir alanını kapsamaktadır. Çocukların duyguları anlama, deneyimleme, ifade etme ve yönetme becerilerini içeren bir gelisim alanıdır. Baskalarıyla anlamlı iliskiler gelistirmesi kendisini daha iyi tanıyabilmesi ve daha iyi kararlar verebilmesi sosyal duygusal gelisimiyle birlikte gelisen becerilerdir. Kapasiteleri doğrultusunda kazandıkları gelisim ögelerini asamalı olarak hayatlarına geçirdikleri bütünlestirici bir süreçtir. Bununla birlikte sosyal duygusal gelisim birçok ögeyi içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan çok çesitli beceri ve yapıları k ...

Kavram
                                     

ⓘ Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır. Kavram yanılgıları ise daha çok kisisel deneyimler sonucu olusmus, bilimsel gerçeklere ve düsüncelere aykırı, anlamlı öğrenmeyi engelleyici bilgilerdir.

Kavram klasik mantıkta oldukça önemlidir. Kavramlar dille ifade edilirse buna terim adı verilir. Baska bir deyisle kavramlar nesnelerin soyut tasavvurları iken, bu tasavvurların dildeki karsılıkları ise terim olarak adlandırılır. Kavramlar isaretlerle ifade edilir. Bu isaretler sözlü veya sözsüz olabilirler. Bu isaretleri islam mantıkçıları "delalet" adıyla nitelemisler ve delaletleri tabii, akli ve vaazi delaletler olarak üç gruba ayırmıslardır. Her bir grup da sözlü veya sözsüz isaretler tasıyabilir ve böylece delaletler 6 gruba ayrılmıs olur. Iste mantığı ilgilendiren sadece sözlü olan delaletlerdir.

                                     

1.1. Klasik Mantıkta kavram çesitleri tek ele alındıklarında

Tümel, tekil ve tikel kavramlar: Eğer bir kavram bir sınıfın tümüne isaret ediyorsa tümel, sadece bir elemanına isaret ediyorsa tekil kavram adı verilir. Örneğin sehir kavramı tümel iken, Istanbul tekil dir. Kavramlar tek baslarına ele alındıkları zaman tümel ya da tekil olabilirler. Ancak, eğer kavramlar bir önermede kullanılırsa tümel ve tekil olabildiği gibi tikel de olabilirler. Tikel kavramlar bir sınıfın bir kısmına isaret eder. Örneğin bazı insanlar veya bazı sehirler tikel kavramlardır.

Soyut ve somut kavramlar: Kavram bir cisme veya varlığa isaret ediyorsa somut tur. Örneğin tas, insan, beyaz gibi kavramlar somut kavram lardır. Ancak kavram bir olus tarzını ifade ediyorsa soyut tur. Örneğin insanlık, beyazlık gibi kavramlar soyuttur. Su sekilde de ifade edilebilir. Somut kavramlar insan zihninde bir konu içinde olusurlar, soyut kavramlar ise konudan soyutlanmıstır.

Kolektif ve distrubitüf kavramlar:

Pozitif ve negatif kavramlar:

                                     

2. Öğrenme ve öğretme

Kavram öğrenme ve öğretme adımları söyledir:

 • Yeni örneklerin öğrenciler tarafından tanımlanması
 • Olumsuz örneklere karsı olumlu örnekler verme
 • Verilen örneklerin kavramı ve hipotezi kapsayıp-kapsamadığını tahmin etme
 • Hipotez kurma
 • Tanımlanan özelliklerin öğrenciler tarafından açıkça ifade edilmesini sağlama
 • Öğrencilerin kendi örneklerini açıklamaları sağlamalı
 • Özellikleri tanımlama
 • Uygulama sırasında iliskisiz özellikleri ve örnekleri genisletme
 • Hipotezi değerlendiren bir kriteri kabul etme
 • Özellikleri tanımlayan iyi ve benzer örnekler verme
 • Özellikleri fark ettiren iyi ve ayırt edici örnekler verme
 • Alakalı bilgileri toplama, analiz etme ve yorumlama
 • Kavram adı
 • Kavramın ayırt edici olmayan özelliklerine iliskin örnekler verme
                                     

3. Kaynakça

Genel

 • Öner, Prof. Dr. Necati 1986, Klasik Mantık PDF, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 17 Nisan 2012 tarihinde kaynağından PDF arsivlendi, erisim tarihi: 28 Subat 2013 KB1 bakım: Tarih ve yıl link
                                               

Islami anarsizm

Islami anarsizm, Müslümanların sadece Islam öğretilerinde vücut bulan Tanrıya karsı sorumlu olduklarını, tek gerçek otorite kaynağının Tanrı olduğunu kabul eden ve savunan inanç veya felsefi öğreti. Çoğu Müslüman pasifisttir, savası ve siddet kullanmayı reddeder. Lakin Islam temelleri tehlikeye düstüğü vakit Cihad kavramı ile hareket ederek Dinlerini korumayı amaçlarlar.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →