ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Bilimsel devrim

Bilimsel devrim modern bilimin temelini olusturmus, bilim tarihinin erken çağdas döneminden beridir süregelen matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya dallarında yasanan düsünce ve doktrin devrimleridir. Rönesans döneminde Avrupada fili ...

                                               

Bilimsel konsensüs

Bilimsel konsensüs, bilimsel bir konuda, bilim insanlarının kolektif görüsü, fikri ve yargısı. Ayrıca bilimsel görüs birliği ya da uzlası olarak da bilinir. Bilimsel konsensüsün kendisi bilimsel bir teori ya da yöntem değildir ancak bilimsel yönt ...

                                               

Bilissel harita

Bilissel harita, bireye gündelik ya da kavramsal uzamsal çevrelerinde bulunan fenomenlerin göreceli yerleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiyi edinme, kodlama, saklama, hatırlama ve çözme için yardımcı olan bir çesit zihinsel simgedir. Bu kavram 1 ...

                                               

Bilissellik

Bilissellik aralarında dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel yetileri olusturan bir kümeyi tanımlamada kullanılan bilimsel terimdir. Psikoloji, felsefe, dilbilim ve bilisim bilimi ...

                                               

Biyomekatronik

Biyomekatronik, mekanik ve elektronik tasarım ilkelerini biyolojik sistemlere uyarlayan çok disiplinli bir bilim alanıdır. Tipik uygulamaları arasında biyolojik sistemlerin bir kuvvet tasıması veya iletmesi amacı ile mezo, mikro ve nano ölçekte m ...

                                               

Bizans Imparatorluğunda bilim

Bizans bilimi Islâm dünyası ile Rönesans Italyası arasında klâsik bilginin aktarımında, ayrıca Islam biliminin Rönesans Italyasına aktarımında bir köprü görevi görmüstür. Zengin tarih yazımı geleneği sanatta, mimaride, edebiyatta ve teknoloji gel ...

                                               

Bulus

Bulus ya da icat, daha önce bulunmayan bir seyin insan çabasıyla olusturulmasıdır. Icatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karsıla ...

                                               

Bütüncül yaklasım

Bütüncül yaklasım, birbiri ile ilintili ve eklemlenmis birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğinin kavranabileceğini kabul eden yaklasım biçimidir. Ekoloji ve sosyoloji disiplinleri ile oldukça iç içe olan bütüncü yaklasım aynı ...

                                               

Campbell yasası

Campbell yasası ; Donald T. Campbellin asağıdaki önermesine dayanır: Sosyal Bilimlerde bu prensip bazen ABDde uygulanan okul değerlendirme testlerinin elestirilmesinde arguman olarak kullanılmaktadır. Campbell bütünsel bir eğitim verme gayesi ola ...

                                               

Davranıssal bilimler

Davranıssal bilimler doğal dünyadaki organizmalar arasındaki etkilesimleri ve aktiviteleri kesfetmeyi amaçlayan tüm disiplinleri kapsar. Bu disiplinler, dikkatli formülasyonlar, doğal ve kontrollü deneysel gözlemler yoluyla insan ve hayvan daranı ...

                                               

Debi

Debi, bir akıskanın aktığı izleğin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akıskan hacmidir. Bir akarsuyun aktardığı su miktarını, bir boru sisteminin çesitli noktalarında aktarılan akıskan miktarını belirlerken vb. yerlerde kullanılır. Hidro ...

                                               

Değisken (bilgisayar bilimi)

Değisken, bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya bir niceliği ifade etmek için kullanılan semboldür. Matematikte, değisken, sık bilinmeyen bir niceliğin tanımlanması için; bilgisayar biliminde ise, niceliğin depolanabileceği bi ...

                                               

Demografi

Demografi, diğer adıyla nüfus bilimi dir. Dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos ve graphein kelimelerinden meydana gelmistir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaslanma ...

                                               

Deney

Deney, Herhangi bir maddenin özellikle ticaret malının birlesiminin anlasılması, saflık derecesinin tespit edilmesi, bozulma veya hile durumlarının meydana çıkarılması için yapılan analiz. Mesela yemek yağının serbest asit muhteviyatının ne merte ...

                                               

Deontoloji

Deontoloji, bir mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. Insanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çesitl ...

                                               

DNA makinesi

DNA makinesi DNA molekülü içeren ve mekanik is yapan yapılardır. DNA çifte sarmalının bir araya gelmesi baz eslesmesinin kurallarına bağlı olduğu için, DNA ipliklerinin birbirlerine nasıl bağlanacağını kesin bir sekilde tasarlamak mümkündür. Sele ...

                                               

Dört Büyük Bulus

Dört Büyük Bulus, Çin kültüründe tarihsel önemi nedeniyle ve antik Çinin ileri bilim ve teknolojisinin sembolü olarak kutlanan antik Çin icatlarıdır. Dört Büyük Bulus kavramı barut, kâğıt, matbaa ve pusula icatlarından olusur. Bu dört kesfin düny ...

                                               

Ergonomi

Ergonomi ; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak arastırma ve gelistirme çalısmaları topluluğudur. Yunancada Ergo is, nomos ise yasa anlamına gelmektedir.

                                               

Etiyoloji

Etiyoloji veya neden bilimi, neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji denir.

                                               

Fenoloji

Fenoloji, doğal olayların tekrar etme zamanlarını inceleyen bilim dalı. Sözcük, Yunancada Phainomai den türemistir. Fenoloji yıllık çevrimde doğal olayların ilk tarihlerinin belirlenmesinde rol oynar. Örneğin, yaprak ve çiçeklerin açma tarihi, ke ...

                                               

Filoloji

Filoloji ; dillerin yapısını, tarihsel gelisimini ve birbirleri ile iliskilerini inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunancada philos sevgi ve logos söz sözcüklerinin birlesmesi sonucunda ortaya çıkmıstır ve birebir çevirisi "kelime sevgisi"dir. "Betik ...

                                               

Formal bilim

Formal bilimler teorik formal sistemlerle iliskili teorik dallardır. Mantık, matematik, sistem teorisi ile bilgisayar biliminin teorik dalları, bilgi teorisi ve istatistik formal bilimlerdir. Formal bilimlerin fen bilimleri ve sosyal bilimler dıs ...

                                               

Fütüroloji

Fütüroloji, gelecek bilimi, gelecekbilim veya gelecek arastırmaları ; gelecekte gerçeklesebilecek veya geleceğe dair bilimsel, teknolojik ve sosyolojik gelismeleri, olağan durumun sartları ve eğilimlerini temel alarak, inceleyen ve tahminler yürü ...

                                               

Gözlem

Bilimsel gözlem, canlı veya cansız varlıkları herhangi bir bilgiye ulasmak amacıyla, belirli takip metotları ve kayıt yöntemlerini kullanarak, çesitli araçlarla veya çıplak gözle dikkatle izleme. Bilimsel bir arastırma metodu olan gözlemin astron ...

                                               

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, bilimsel arastırma metotları içerisinde oldukça yeni olan bir daldır. Bu dalın bilimsel arastırma yapısı ve izlediği süreçler arasında, söz konusu sistemin veya fiziksel bir olayın matematiksel modelinin gelistir ...

                                               

Heteretrof görüsü

Heterotrof görüsü, hayatın nasıl olustuğunu açıklayan hipotezlerden biridir. Günümüzde en yaygın kabul gören görüstür. Bu görüse göre, ilk olusan canlı basit, fotosentez yapamayan, heterotrof bir bakteridir. Ilk canlıdan önce, organik moleküller ...

                                               

Hezârfen

Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kisi. Özellikle antik dönemin bilim insanlarının çoğu, günümüz standartlarında hezârfen kabul edilir.

                                               

Hipotez

Hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında iliskiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için sınanabilmesi gerekir. Deney ve testler sonucund ...

                                               

Insan klonlama

Insan klonlama, bir insanın genetik kimliğinin bir kopyasının yaratılmasına verilen isim. Insan dokusunun ve hücresinin yeniden üretilmesini içeren yapay insan klonlanması ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Doğal yollardan gebe kalma ...

                                               

Kalori

Kalori, atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Kilokalori bazen kilogramkalori veya büyük kalori de denir 1000 kaloriye esittir. 1925ten beri kalori, joule terimi ile belirlenmektedir. Ener ...

                                               

Kanun (bilim)

Bilim Kanunları, bir hipotez ya da prensip hiçbir süpheye yer vermeyecek sekilde teyit edilir ve herkes tarafından kabul edilirse kanun haline gelir. Teori ve kanun farklı mefhumlardır ancak, her ikisinin de tecrübeyle desteğe ihtiyacı vardır. Ti ...

                                               

Kartografya

Kartografya veya haritalama, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalısmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir. Bu kl ...

                                               

Kemosinyal

Kemosinyal, "kimya" anlamına gelen Yunan kökenli chemo ve "isaret,uyarı" anlamına gelen fransızca kökenli signal kelimelerinin birlesiminden olusan biyokimyasal bir terim. Insanlar dahil pek çok canlıda görülen, organizmanın vücudundan yayılan ba ...

                                               

Laboratuvar

Laboratuvar, bilimsel arastırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir sekilde yapılabilmesine ve yapılan bu bilimsel arastırmaların, deneylerin, kontrollü ölçümlerin gelistirilmesine olanak veren tesistir. Laboratuvar terimi ayrıca, bilims ...

                                               

Luna 20

Luna 20, ilk kez 14 Subat 1972 tarihinde fırlatılmıstır. 18 Subatta Ay yörüngesine girmis, 21 Subatta ise Ay yüzeyine yumusak inis yapmıstır. Ardından gerekli numuneleri toplayan Luna 20, 15 Subat 1972te Sovyetler Birliğine dahil olan Kazakistan ...

                                               

Max Planck Topluluğu

Ileri bilim için Max Planck Topluluğu veya kısaca Max Planck Topluluğu kâr amacı gütmeyen, Alman federal hükûmeti ve eyaletlerce maddi yönden desteklenen bağımsız bir arastırma kurulusudur. Max Planck Topluluğu, Dünya çapında tanınmıslığı ile bil ...

                                               

Modern evrimsel sentez

Modern evrimsel sentez, Darwinin Evrim Kuramı ile Mendelin kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ısığında birlestiren modern evrim kuramının adıdır. 1930lar ve sonrasında daha önce Gregor Mendel tarafından ...

                                               

Monokristalin silikon

Monokristalin silikon bugün hemen her elektronik ekipmanda kullanılan mikroçipler için temel bir malzemedir. Monokristalin silikon fotovoltaikde, günes hücrelerinde ısık emici madde olarak kullanılır. Tek bir kristal silikon yapıda bulunur. Hücre ...

                                               

New Frontiers programı

New Frontiers programı, Günes Sistemi kavramını ilerletmek amacıyla NASA tarafından yürütülen uzay arastırma görevidir. Program, yüksek bilimsel getiri sağlayabilecek orta sınıf görevleri seçmektedir. NASA, hem yerel hem de uluslararası bilim ins ...

                                               

Nöroteoloji

Nöroteoloji, zaman biyoteoloji olarak da anılan, ruhsallığın nöral temelde incelenmesini içerir. Nöroteoloji geleneksel anlamda ruhani olarak kategorize edilen, tanımlanan subjektif deneyimlerin nörolojik ve evrimsel temellerini arastırır, inceler.

                                               

Okyanus bilimi

Oseonografya, osinografi ya da okyanus bilimi ; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır. Okyanuslar ve onlarla iliskili ekosistemleri, kimyasal ve fiziksel süreçleri inceler. Deniz kaynaklarının gelistirilmesine, kullanılmasına ve denizl ...

                                               

Orgon

Orgon enerjisi, 1930larda Wilhelm Reich tarafından bir çesit evrensel hayat gücü olduğu ileri sürülen sözdebilimsel varsayımdır. Ismi ilintili olduğu düsünülen orgazm sözcüğünden türetilmistir. Reichın ölümünden sonra öğrencisi Charles Kelly tara ...

                                               

Orta Çağ Avrupasında bilim

Ortaçağ Avrupasında bilim, doğa, matematik ve doğa felsefesi çalısmalarını içermektedir. Batı Roma Imparatorluğunun çöküsüyle birlikte Avrupa kendisini besleyen Yunan öğretisinden mahrum kaldı. Hristiyan din adamları ve bilginlerden Jean Buridan, ...

                                               

Paleografi

Paleografi eski yazı çesitlerini inceleyen bilimdir. Tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgelerin okunabilmesini sağlar böylece tarihi olayların aydınlatılmasına katkıda bulunur. Örnek olarak MÖ 1226da yapılan Mıs ...

                                               

Piltdown Adamı

Piltdown Adamı 1912 yılında Uckfield, East Sussex, Ingilterede ortaya çıkarıldığı iddia edilen sahte kafatası ve çene kemiği fosili. Fosili bulduğunu açıklayan kisi amatör arkeolog ve koleksiyoncu Charles Dawsondu, bulunduğu iddia edilen türün La ...

                                               

Polikristalin silikon

Polikristalin silikon küçük kristaller olarak da bilinen, kristalitten olusan bir silikon malzemedir. Polikristalin silikon fotovoltaik günes hücrelerinin üretiminde önde gelen malzeme olarak kullanılır. Monokristalin silikon ve amorf silikondan ...

                                               

Popüler bilim

Popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilimdir. Popüler bilim ürünleri genellikle çok genis alanda, çok çesitli bilim dallarıyla ilgilenir. Üretenler, ortaya koyanlar; bilim insanları da olabileceği gibi ge ...

                                               

Roma Kulübü

Roma Kulübü, kendilerini Insanlığın geleceği için ortak bilgi paylasımı yapan dünya vatandasları grubu olarak tanımlayan bir düsünce kurulusu. 1603 yılında kurulan Accademia dei Linceinin farklı bir yüzü olan Roma Kulübü, 1968 yılında Italyan san ...

                                               

Royal Society

The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, bilime yönelik olarak alanında uzman bir topluluk olup var olma bakımından muhtemelen en eski topluluktur. 1660ta olusturulmus ve 1662de resmen kurulmus olan bilim topluluğudur ...

                                               

Salınım

Salınım veya osilasyon herhangi bir ölçülebilenin, merkezi bir değere göre veya iki ya da daha fazla durum arasında genellikle zamana göre tekrarlanan değisikliklere verilen addır. Salınım, bir denge noktası etrafındaki ya da iki veya daha fazla ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →