ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Akut

Tıp bilimlerinde akut terimi ya" hızlı baslayan ” ya da" kısa süreli ” hastalıkları, bazen de her iki durumu birden tanımlamak için kullanır. Bu sıfat pek çok hastalığın tanımının bir parçasıdır ve bu yüzden bu hastalıkların isimlerinde yer alır. ...

                                               

Altın periyot

Altın Periyot beseri ve veteriner hekimlikte, açık yaralarda sağıltıma gidilmeden önce yaranın durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Deri bütünlüğü bozulduğu andan itibaren, tüm yaralar enfeksiyon riski ile karsı karsıyadır. Yaralanma anından basl ...

                                               

Altın standart

Altın standart, herhangi bir hastalık süphesiyle tetkik edilen hastalarda nihai karar verilen testtir. Herhangi bir hastalık teshisinde kullanılan birçok test olabilir. Ancak bunlardan bir tanesi "referans test" olarak kabul edilir. Yeni ve daha ...

                                               

Amenore

Amenore Kadınlarda ilk âdet kanaması ortalama olarak 12 yasında görülür. Menstrüasyon döneminde uterus kendini yenileyerek vajinadan dısarı atar. 2 ile 5 gün boyunca bu islem devam ederek kendi iç yüzeyini gebelik için hazırlar. Eğer gebelik olma ...

                                               

ANA testi

Anti-nüklear antikorlar, hücre çekirdeği bilesenlerine karsı olusturulmus antikorlardır. Bunların sayısı otoimmün hastalıklar sırasında artar. ANA testi bu otoantikorların miktar ve cinsini ölçer. Otoantikorlar toplumun büyük bir kısmında bulunur ...

                                               

Anamnez

Anamnez, doktorun hastaya teshis koyma amaçlı olarak hastaya sorduğu sorular sonucu elde ettiği hastanın öyküsüdür. Hastanın mevcut ya da geçmis hastalıkları hakkında, kendisinden ya da bir yakınından alınan bilgilerdir. Anemnez, hastalığın teshi ...

                                               

Anatomi

Anatomi, canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Yunancada "çıkarmak" anlamına gelen ana ve "kesmek" anlamına gelen tome kelimelerinin birlestirilmesiyle olusturulmustur. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi zootomi ve bitkiler ...

                                               

Andersen-Tawil sendromu

Andersen-Tawil sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 20 fenotipi vardır. Mikrosefali belirgindir. Yüz üçgen biçimindedir. Gözler arası mesafe artmıstır hipertelorizm. Burun sırtı kabarık, ucu belirgindir. Kulakların ...

                                               

Anestezi

Anestezi, genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan isleme verilen addır. Vücudun sadece belirli bir bölgesini uyusturan anestezi türüne ise lokal anestezid ...

                                               

Anestezik bilinçlilik

Anetezik bilinçlilik veya anestezik farkındalık, ameliyat öncesinde hastaya uyuması için verilen anestezik ilaçlarda yasanılan birtakım aksilikler yüzünden hastanın tam olarak hissizlesememesi. Her yıl 25-30 bin kadar hastada görülür. Birden çok ...

                                               

Anesteziyoloji

Anestezi bilimi ya da Anesteziyoloji, herhangi bir cerrahi girisim öncesinde, esnasında ve sonrasında, hastanın güvenliğini gözeten; ağrı duyusunun giderilmesi dahil olmak üzere tüm bakımına yoğunlasan tıp ile alakalı bir bilim dalıdır. Köken ola ...

                                               

Anoksi

Anoksi bir organizmanın dokularının tümüyle oksijensiz kalması. Genel prensip olarak "parsiyel oksijen basıncı" 0.2 barın altına indiğinde anoksiden sözedilir. Dokularda yeterince oksijen bulunmamasına ise hipoksi denir. Hipoksi ve anoksi durumla ...

                                               

Antijen

Bağıstıran ya da antijen vücuda girdiğinde bağısıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir. Antijenler genellikle protein ve polisakkarit yapısında canlı organizma kısımları ya da büyük moleküllü proteinler ve bunla ...

                                               

Antiserum

Antiserum, enfeksiyon yapıcı mikroorganizmalara ya da zehirli maddelere karsı etkili özgül antikorları içeren kan serumu. Antiserumlar at, koyun, sığır, tavsan ve insan kanında enfeksiyon, zehirlenme ya da asılanma sonucunda gelisir ve baska kisi ...

                                               

Antitoksin

Antitoksin, kan proteinlerindeki gammaglobülinde bulunan antikorların genel adıdır.Vücutta meydana gelen ve bir toksini etkisiz duruma getiren bir madde veya bir antikordur. Zehire karsı koyan antikorlara antitoksin denir. Her bir bakteriyeel tok ...

                                               

ASA skoru

ASA skoru ya da ASA sınıflaması, Amerikan Anestezistler Derneğinin, ameliyat öncesi hastaları fiziki sağlık durumlarına göre değerlendirerek sınıflandırdığı bir sistemdir. 1963 yılında bes kategori olarak kabul edilen sınıflandırmada daha sonra a ...

                                               

Asfiksi

Asfiksi, oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulmadır. Asfiksi Yunanca" nabızsızlık” kelimesinden kaynak almaktadır. Asfiksi patofizyolojik olarak hipoksi-iskemi sonucu doku seviyesinde hipoksemi ve asidoz ile sonuçlanmaktadır. Akciğerlere gid ...

                                               

Asılama

Asılama, antijenik maddelerin hastalıklara karsı bağısıklık gelistirmesi için canlıya verilmesi islemdir. Asılar enfeksiyonun etkilerini patojenler aracılığıyla önleyebilir ya da azaltabilir. Enfeksiyonu engellemede en etkili ve en düsük maliyetl ...

                                               

Asırı tanı

Asırı tanı, herhangi bir bulgusu olmayan veya çoğunlukla bulgusu olduğu halde kisinin yasamı süresince bir engele veya ölüme yol açmayacak durumun -istemli veya istemsiz- tıbben hastalık tanımı esiğinin üzerinde değerlendirilip hastalık olarak el ...

                                               

Ataksi

Ataksi, yürüyüste ve göz hareketlerindeki anormallikleri ile konusma değisikliklerini içerebilen kas hareketlerinin istemli koordinasyon eksikliğinden olusan nörolojik bir isarettir. Ataksi, beyincik gibi hareketi koordine eden sinir sisteminin p ...

                                               

Au-Kline sendromu

Au-Kline sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; böbrek, kalp ve yüz bulgularıyla öne çıkar. Dolikosefalik hastada, metopik sutur bölgesinde, skafosefali görünümü veren, birkemik tümseği vardır. Kraniyosinostoz nedenl ...

                                               

Aulus Cornelius Celsus

Aulus Cornelius Celsus, Romalı bilgin, genis tıbbi çalısmaları ile bilinmektedir. Latince’nin Altın Çağı olarak kabul edilen dönemde, Augustus ve Tiberius’un hükümdarlığı sırasında yasadığı kabul edilmektedir. En önemli eseri De Medicina’dır ve g ...

                                               

Auriculocondylar sendrom

Auriculocondylar sendrom, kalıtsal bir sendromdur. 3 fenotipi vardır. Fenotip 1 otosomal dominant, fenotip 3 otosomal resesif, fenotip 2 ise her iki yolla aktarılır. 1. ve 2. Fenotiplerin bulguları ortaktır; etkilenen gen farklıdır. Kulak anomali ...

                                               

Bağısıklık

Biyolojide bağısıklık çok hücreli organizmaların zararlı mikroorganizmalara direnme yeteneğidir. Bağısıklık hem özel hem de özel olmayan bilesenleri içerir. Özel olmayan bilesenler antijenik yapılarına bakılmaksızın çok çesitli patojenlerin engel ...

                                               

Baraitser-Winter sendromu

Baraitser-Winter sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 2 fenotipi vardır. Genel gelisme geriliği izlenir. Kraniyosinostoz nedenli trigonosefali ve mikrosefali saptanır. Boyun kısadır. Hipertelorizm saptanır, kas çık ...

                                               

Beckwith-Wiedemann sendromu

Beckwith-Wiedemann sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir asırı büyüme sendromudur. 4 fenotipi vardır; Konjenital hemihipertrofi en önemlisidir. Russell-Silver sendromu’nun temel nedenin 11p15 distal kromozomunun yetersiz metila ...

                                               

Bell paralizisi

Bell paralizisi, VII. kranial sinirin bir fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan ve etkilenen tarafta yüz kaslarının kontrol edilememesine neden olan bir yüz felcidir. Çesitli kosullar örneğin; beyin tümörü, inme, myastenia gravis ve Lyme hastal ...

                                               

Besin grubu

Bir besin grubu, benzer beslenme özelliklerini veya biyolojik sınıflandırmaları paylasan bir gıda koleksiyonudur. Beslenme rehberlerinin listesi genellikle yiyecekleri gıda gruplarına ayırır ve Önerilen Günlük Besin Alım Miktarı ingilizcesi Recom ...

                                               

Besin takviyesi

Diyet veya beslenme takviyeleri ismi de verilen gıda takviyelerinin ardında yatan fikir, yeterli miktarlarda tüketilmeyen besinlerin tedarik edilmesidir. Gıda takviyeleri, hap, tablet, kapsül, sıvı, vb. formunda sağlanan vitaminler, mineraller, a ...

                                               

Beyin-türevli nörotrofik faktör

BDNF geninden sentezlenen ve nörotrofin ailesinden bir büyüme faktörü olan beyin türevli nörotrofik faktör bir salgı proteini olup beyinde ve periferde bulunmaktadır. Nöron gelisiminde, canlılığında ve islevlerinin sürdürülmesinde önemli rol oyna ...

                                               

Bilgisayarlı tomografi

Bilgisayarlı tomografi), 1963 yılında Allan McLeod Cormack ve Godfrey Hounsfield tarafından teorize edilmis ve radyolojide yeni bir çığır açmıs kesitsel görüntüleme yöntemidir. Temeli Röntgen aygıtına dayanmaktadır. Bir cismin değisik açılardan ç ...

                                               

Biyoistatistik

Biyoistatistik, biyolojik arastırmalarda nedensellik varsayımlarının geçerliliğini, arastırma yöntembilimi ilkeleri çerçevesinde ve istatistik biliminin olanaklarından yararlanarak değerlendirmeyi sağlayan bilim dalı. Biyolojik bilimlerle ilgili ...

                                               

Biyopsi

Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan belirli bir doku parçasının çıkarılması. Muayene ya da benzeri incelemelerle tanı konulamayan hastalıklarda biyopsiye basvurulur. Biyopsi, çesitli hastalıklar sırasında meydana gelen lezyonları ...

                                               

Bosma arini mikroftalmi sendromu

Bosma arini mikroftalmi sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; göz ve burun bulguları ön plandadır. Gözler arası açıklık fazladır hipertelorizm. Belirgin bir mikroftalmi göz küresi küçüklüğü ile iris, retina ve göz s ...

                                               

Boyun

Soluk borusu trakea ön kısmında tiroid dokusu bulunmaktadır. Bu borudaki dısarıdan fark edilen çıkıntı ise thyroid kartilaj Adem elması olarak bilinmektedir. Boynun her iki yanında güçlü sternocleidomastoid adeleleri bulunmakta ve boyna ait pek ç ...

                                               

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ile beraber de meydana gelebilir. Buna kronik üzerine akut böbrek yetmezliği denir. Bunun akut kısmı ters inebilir ve tedavinin amacı hastanın böbrek islevini olağan düzeyine geri getirmektir. Böbrek is ...

                                               

Brodmann alanı

Brodmann alanları, insan ve diğer primat beynlerindeki histolojik yapısı ve hücrelerin organizasyonu ile tanımlanan serebral korteksinin bölümleridir. Brodmann alanları, Alman anatomist Korbinian Brodmann tarafından Nissl hücre boyama yöntemi kul ...

                                               

Bulgu

Tıpta bulgu, doktorun hastada belirlediği, gözlediği, bulduğu, onun tıbbi durumun belirtisi olan bir isarettir. Hastanın hissettikleri için kullanılan "belirti" teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bulgular hasta için bir sey ifade etmese de onu ...

                                               

Burusuk deri sendromu

Burusuk deri sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, 2 fenotipi olan kalıtsal bir sendromdur. Boyunda ve ekstremitelerin derisinde çember biçiminde, simetrik burusukluklar bulunur. Mikrosefali ve brakisefali saptanır; boyun kısadır. Basık yü ...

                                               

Büyüme hormonu

Büyüme hormonu, Growth hormon veya Somatotropin ; ön hipofizden salgılanan, peptit yapılı, insanlarda ve hayvanlarda büyüme, hücre üretimi ve yenilenmesini uyaran hormondur. Ön hipofizin somatotropik hücrelerinde 191 aminoasitlik tek bir polipept ...

                                               

Carey-Fineman-Ziter sendromu

Carey-Fineman-Ziter sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Genel bir fiziksel ve motor gelisme geriliği vardır. Kafatası asimetriktir ; mikrosefali ya da makrosefali görülebilir. Boyun incedir. Yayvan bir burun vardır ...

                                               

Cluster ağrıları

Cluster ağrıları, halk dilinde küme ağrıları ya da salkım ağrıları olarak bilinir. Histaminik sefalji grubu içinde yer alır. 30-45 yas döneminde ortaya çıkar. En önemli nedeni damarların genislemesidir ; alkol ve vazodilatatör maddeler tetikleyic ...

                                               

Cornelia de Lange sendromu

Cornelia de Lange sendromu, 5 fenotipi olan kalıtsal bir sendromdur. Tüm fenotiplerde benzer bulgular saptanır; farklılık etkilenen genlerdedir. Genel bir gelisme geriliği vardır. Mikrosefali ve brakisefali saptanır. Frontal ve oksipital kemikler ...

                                               

Çok ilaca dirençli tüberküloz

Çok ilaca dirençli tüberküloz, ilk basamak anti-TB ilaçların en güçlü iki üyesi olan Izoniazid ve Rifampisin antibiyotiklerinin her ikisine birden direnç gelistirmis tüberküloz basilleri için kullanılan terimdir. Bu iki ilaçtan sadece birisine di ...

                                               

De Grouchy sendromu

De Grouchy sendromu kromozom anomalisi sonucudur. Büyüme Hormonu eksikliğine bağlı gelisme geriliği saptanır. Bas-boyun bölgesi bulguları önemlidir; kısa bir boyun belirlenir. Mikrosefali, Biparietal kısalık vardır. Gözler çekiktir. Hipertelorizm ...

                                               

Defibrilatör

Defibrilatör, kalbin normal dısı atımının tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araçtır. Fibrilasyona uğramıs veya yeni durmus kalbe elektrik enerjisini sok halinde verildiği takdirde kalp dısarıdan uyarılmıs olur ve kasılır. Kalbe defibr ...

                                               

Demir bağlama kapasitesi

Toplam demir bağlama kapasitesi tıbbi bir laboratuvar testidir. Test; serumdaki demir bağlayan bölgelerin ne dereceye kadar doyurulabildiğini ölçmektedir. Serumdaki demir bağlayan grupların neredeyse tamamının transferrin üzerinde bulunmasından d ...

                                               

Dentinogenesis imperfecta

Dentinogenesis imperfecta veya kısaca DI, sütdisleri ile daimi dislerin kemik ve dentin yapısında sorunlar olusturan kalıtsal bir hastalıktır. Otozomal dominant olarak kalıtılır. Osteogenesis imperfecta görülen bireylerde görüldüğü gözlenmistir.

                                               

Diamond-Blackfan anemisi

Diamond-Blackfan anemisi, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Bu sendrom, iki sendromdan olusan bir grubun ikincisidir. Ilk bulgulardan biri olan normokromik-makrositik anemi, bebek 3 aylıkken saptanır. Myelodisplastik send ...

                                               

Diastrofik displazi

Diastrofik displazi, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; 2 fenotipi vardır. Genel gelisme geriliği saptanır; yenidoğanda kollar ve bacaklarda belirgin biçimde kısadır. Kaslar bölgesinde damar tümörü görülür. Kulak kepçeleri ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →