ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Halka

Halka, matematikte cebirin temel yapılarından biridir ve soyut cebirde tam sayıların soyutlamasıdır. Bu yapıyı isleyen dala halka kuramı denir. Halkalar diğer bir temel yapı olan grupların üzerine insa edilir. Her halka, aynı zamanda değismeli bi ...

                                               

Harmonik seriler

Harmonik seri ıraksak bir seridir,harmonik sözcüğü ise müzikten devsirilmistir. ∑ k = 1 ∞ 1 k = 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + ⋯. {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }{\frac {1}{k}}=1+{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{3}}+{\frac {1}{4}}+\cdots.\!} serisini inceler ...

                                               

Hartogs teoremi

Matematikte, Hartogs teoremi veya Hartogsun teoremi çok karmasık değiskenlerde n > 1 karmasık değiskene sahip analitik fonksiyonların analitik devamlarıyla ilgili olan ve karmasık analizin bir değiskenli fonksiyonlar teorisinde varolmayan bir ...

                                               

Has olmayan integral

Kalkülüs konusu altında bulunan has olmayan integral, ya da üvey integral, integralin sınırlarının belli olmaması, yani fonksiyon limitinin ∞ {\displaystyle \infty }, − ∞ {\displaystyle -\infty } veya belirli bir reel sayı olması, ya da iki sınır ...

                                               

Hızlı Fourier dönüsümü

Hızlı Fourier dönüsümü bir dizinin ayrık Fourier dönüsümünü ya da ters ayrık dönüsümünü hesaplayan bir algoritmadır. Fourier analizinde bir sinyal bulunduğu uzaydaki gösteriminden frekans uzayıki gösterimine ya da tersine dönüstürülür. DFTde ise ...

                                               

Hilbert problemleri

Hilbert problemleri Alman matematikçi David Hilbert tarafından 1900 yılında yayınlanan 23 problemden olusur. O zamanlar problemlerden hiçbiri çözülemedi ve 20. yüzyıl matematikçileri üzerinde oldukça etkili oldu. Hilbert problemlerinin 10 tanesin ...

                                               

Hilbertin uçlar aritmetiği

Alman matematikçi David Hilbertin 1871deki bir makalesinde incelemis olduğu hiperbolik geometrinin Poincaré modeli için verdiği cebirsel geometrik yapı. Doğruların uçlarının olusturduğu bir cisim ve bu cisim üzerinde tanımlı bir çarpımsal uzaklık ...

                                               

Hücresel otomat

Hücresel otomat, hesaplanabilir teori, matematik ve teorik biyolojide ayrık model çalısmalarıdır. Sınırlı durum sayısının her birinde, olağan hücrelerin ızgarasından ibarettir. Boyutların herhangi ölçülebilir sayısında ızgara olabilir. Zaman hem ...

                                               

Ikili islem

Eğer X {\displaystyle X} bir kümeyse, X × X {\displaystyle X\times X} kümesinden X {\displaystyle X} kümesine giden bir fonksiyona X {\displaystyle X} kümesi üzerine ikili islem denir. Ikili islemi f: X × X ⟶ X {\displaystyle f:X\times X\longrigh ...

                                               

Ikili sayı sistemi

Ikili sayılar sayıların 2 tabanında yazılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla tüm sayılar 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilirler. Elektronik devrelerindeki kolay uygulanabilmeleri nedeniyle günümüz bilgisayarlarının neredeyse tamamında kullanı ...

                                               

Interpolasyon

Ilk kez Uygulamalı Matematik biliminin bir alt kategorisi olan Sayısal Analiz yöntemlerinde tanımlanan ve elde varolan değer noktalarından yola çıkarak bu noktalar arasında, farklı bir yerde ve değeri bilinmeyen bir noktadaki olası değeri bulmaya ...

                                               

Irrasyonel sayılar

Irrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçek sayılardır. Payı ve paydası birer tam sayı olan bir kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara π {\displaystyle \pi }, e {\displaystyle e}, 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}} ve 3 {\dis ...

                                               

Istatistiksel model

Istatistiksel model, değiskenler arasındaki iliskilerin matematiksel denklemler kalıbında resmilestirilmesine yarayan matematiksel bir modeldir. Bir istatistiksel model bir veya birden fazla rassal değiskenin bir veya birden fazla rassal değisken ...

                                               

Isaret fonksiyonu

Isaret fonksiyonu, tanımlanan değerin isaretine göre, -1, 0 ve +1 sonuçlarını veren bir fonksiyondur. Tanımlanacak değer 0dan küçükse: -1, 0a esitse: 0 ve 0dan büyükse: +1 sonucunu verir. Fonksiyon s g n } seklinde özel olarak tanımlanmıstır. Mat ...

                                               

Islem

Islem, bir isi sonuçlandırmak için gerçeklestirilen çalısmalar bütünü; muamele. Örnek: Gerekli islem gerçeklestirildikten sonra paranızı çekebilirsiniz ". Matematikte islem, temelde toplama ve çarpma cetvelleriyle bir toplamı, bir farkı, bir çarp ...

                                               

Iyi sıralılık ilkesi

Iyi-sıralılık ilkesi, küme kuramının bir önermesidir. Her küme iyi sıralı bir küme yapılabilir. Bu teorem sonluötesi tümevarımın her kümede uygulanabilmesini sağlar. Iyi sıralılık ilkesi seçim aksiyomuna denktir. Georg Cantor iyi-sıralılık ilkesi ...

                                               

Jacobi özdesliği

Jacobi özdesliği, üç boyutlu Öklid uzayında vektörel çarpımın ve tüm Lie cebirlerinde -tanımları gereği-, o cebirin braket inin sağladığı, ismini Alman matematikçi Carl Gustav Jacob Jacobiden alan bir özelliktir.

                                               

Japon rakamları

Japon rakamları, Japoncada kullanılan sayı isimlerinin sistemidir. Yazılı Japon rakamları tamamen Çin rakamlarına dayanmaktadır ve büyük rakamların gruplandırılması, Çin geleneğinde 10.000e kadar gruplandırılmasını takip etmektedir. Japoncada rak ...

                                               

Kalan

Matematikte kalan, bir hesaplama sonucunda geriye alan miktardır. Aritmetikte kalan, bir tam sayının bir bölüm elde etmek amacıyla baska bir tam sayıya bölünmesinin ardından arta kalandır. Cebirde kalan, bir polinomun diğerine bölümünden arta kal ...

                                               

Kalkülüs

Kalkülüs, matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giris kısmıdır. Özellikle mühendislikte tüm modellemenin temeli ve fiziksel olayları matematiğe çevirmenin dilidir. En tabi haliyle gözlenmek istenen değerler örneğin; uzaysal değerler ...

                                               

Karekök 2

Karekök 2 ya da kök 2, kendisi ile çarpıldığında 2yi veren pozitif cebirsel sayıdır. 2nin kökü mühendislikte genellikle 1.414 olarak alınsa da, gerçek değeri tam olarak bu değildir.Gösterimi 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}} seklindedir. ISO 216 stan ...

                                               

Karekök 3

Karekök 3 ya da kök 3, kendisi ile çarpıldığında 3ü veren pozitif cebirsel sayıdır. 3ün kökü mühendislikte genellikle 1.732 olarak alınsa da, gerçek değeri tam olarak bu değildir.Gösterimi 3 {\displaystyle {\sqrt {3}}} seklindedir. Kök 3ün sürekl ...

                                               

Kiril rakamları

Kiril rakamları, Kiril alfabesinden türemis sayısal sistemdir. Ilk olarak 10. yüzyıl sonlarında Birinci Bulgar Imparatorluğunda gelistirilmis ve Birinci Bulgar Imparatorluğu, Güney ve Doğu Slavları tarafından kullanılmıstır. Rusyada bu sistem 18. ...

                                               

Kombinasyon

Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir. Nesne grubunun tekabül ettiği kümenin alt kümeleri olarak da tanımlanabilir. Çünkü alt kümelerde sıra önemli değildir. Bir A kümesinin herhangi bir alt kümesine A kü ...

                                               

Kombinatorik

Kombinatorik, genellikle sonlu soyut nesneleri konu alan pür matematik dalıdır. Dalla ilgilenen matematikçilere kombinatoryalist veya kombinatorist denir. Matematiğin, cebir, olasılık kuramı, ergodik teori ve geometri gibi farklı dallarıyla da il ...

                                               

Konvolüsyon

Matematikte ve özellike fonksiyonel analizde konvolüsyon ya da evrisim, bir fonksiyonun seklinin baska fonksiyon tarafından nasıl modifiye edildiğini gösteren bir integral islemdir. Bir f {\displaystyle f} ile g {\displaystyle g} fonksiyonunun ko ...

                                               

Kosekant

Kosekant, Trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik Sinüs fonksiyonunun tersi olarak da tanımlanabilir. cosec veya csc olarak ifade edilebilir. Değeri; csc ⁡ x = 1 sin ⁡ x = | D O | | D C | {\displaystyle \csc ~x={\frac {1}{\sin ~x}}={\frac { ...

                                               

Kök bulma algoritması

Kök bulma algoritması, verilen bir fonksiyonda fonksiyonun değerini sıfır yapacak bir x değerini bulmaya yarayan bir sayısal metot ya da algoritmadır = 0 olsun). Böyle bir x değerine fonksiyonun kökü denir. f - g kökünü bulma islemi, f x = g x de ...

                                               

Köklü sayı

Köklü Sayı üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınarak gösterilmesine denir. Her üslü sayı bir köklü sayıya dönüsebilmektedir ancak bu durum üssü 1 {\displaystyle 1} olan sayılarda genellikle kullanılmaz zira Herhangi bir a {\displayst ...

                                               

Kronecker deltası

Kronecker deltası veya Kronecker delta fonksiyonu, Leopold Kronecker tarafından tanımladığından onun adını almıstır. Kronecker delta fonksiyonu su sekilde verilir; δ k l = { 1, k = l 0, k ≠ l {\displaystyle \delta _{kl}={\begin{cases}1,&k=l\\ ...

                                               

Kübik spline

Diğer interpolasyon yöntemleri ile aynı olan amacı, belli bir fonksiyonun ayrık parçalarının bilgilerini kullanarak, aynı fonksiyonun bilinmeyen baska noktaları için bir veri elde etmektir. Sınırlı bir fonksiyon ya da fonksiyonun belirli sınırlar ...

                                               

Kümeler teorisi

Kümeler teorisi, matematiğin, matematiksel nesneler olan kümeleri inceleyen dalıdır. Neredeyse bütün matematik kümeler kuramının kendi dilinde ifade edilebilir. Alman matematikçi Georg Cantor tarafından 1874 ile 1895 yılları arasında gelistirilen ...

                                               

LHopital kuralı

Matematiksel analizde, LHôpital kuralı, bir fonksiyonun limitini türevle almak için yapılan bir formüldür. Limitinin 0/0 veya ∞/∞ olması durumunda pay ve paydanın türevinin ayrı alınması kuralına denir. Bu yönteme LHopital ismi; 17. yüzyıl Fransı ...

                                               

Lasa sayı

Lasa sayılar, tersten yazımı da asal olan asal sayılar için kullanılan bir terimdir. Herhangi bir kullanım alanı olmadığı için evrensel bir terimle ifade edilmemis ve asal kelimesinin tersten yazımıyla ifade edilmistir. Örneğin; Almanca Almanca: ...

                                               

Legendre chi fonksiyonu

Matematikte bir Taylor serisi olan özel fonksiyon Legendre chi fonksiyonu aynı zamanda bir Dirichlet serisidir. χ ν z = ∑ k = 0 ∞ z 2 k + 1 2 k + 1 ν {\displaystyle \chi _{\nu }z=\sum _{k=0}^{\infty }{\frac {z^{2k+1}}{2k+1^{\nu }}}} Bunun gibi, b ...

                                               

Legendre dönüsümü

Legendre dönüsümü, bir fonksiyonu baska değiskenlerle ifade etmenin bir yoludur. Örnek olarak bir f fonksiyonunun Legendre dönüsümü incelenebilir. f x, y = u x + v y {\displaystyle fx,y=ux+vy\,} fonksiyonunun tam diferansiyeli alınırsa, d f x, y ...

                                               

Leyland sayısı

Sayılar Teorisinde, 1den büyük x ve y tam sayıları için x y + y x biçimindeki sayılara Leyland sayısı denir. Ilk birkaç Leyland sayısı asağıda listelenmistir: 8, 17, 32, 54, 57, 100, 145, 177, 320, 368, 512, 593, 945, 1124. Denklemde x ve y nin 1 ...

                                               

Lorenz eğrisi

Lorenz Eğrisi, ekonomide, çoğunlukla olasılık gelir dağılımının birikimli dağılım fonksiyonunu ifade eden bir grafiktir. Bu grafiğin her iki ekseninde de yüzde değer bulunur. 1905 yılında Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımının ifade edilmes ...

                                               

Lwów Matematik Okulu

Lwów Matematik Okulu, iki dünya savası arasında Polonyanın Lwów kentinde birlikte çalısmıs matematikçiler grubu. Matematik problemlerini tartısmak üzere, ünlü Iskoç Kafesinde sıkça bir araya gelen grup, çalısmalarını 1929da çıkmaya baslayan Studi ...

                                               

Makarna yiyen düsünürler sorunu

Bilgisayar mühendisliğinde, makarna yiyen düsünürler sorunu paralellik, eszamanlılık ve proseslerle ilgili klasik bir sorundur. 1965 yılında, Edsger Dijkstra tarafından önerilmistir.

                                               

Mandelbrot kümesi

Mandelbrot kümesi, Benoit Mandelbrotun ikinci derece kompleks değiskenli polinomların dinamiklerini açıklamak için gelistirdiği ve incelediği kümedir. Mandelbrot kümesi, karmasık düzlemin bir fraktal altkümesidir.

                                               

Matematiğin temelleri

Matematiğin temelleri olarak bilinen matematik dalı matematiğin tümü için geçerli olan en temel kavramları ve mantıksal yapıları inceler. Sayı, küme, fonksiyon, matematiksel tanıt, matematiksel tanım, matematiksel aksiyom, algoritma gibi kavramla ...

                                               

Matematik Dünyası

Matematik Dünyası, Türk Matematik Derneğinin sahibi olduğu lise ve üniversitelilere yönelik popüler matematik dergisidir. Yayın hayatına 1991te ODTÜde atılmıstır. Daha sonra sorumluluğunu Akdeniz Üniversitesinin üstlendiği, ardından Izmirde hazır ...

                                               

Matematik eğitimi

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatımızda karsılastığımız sorunların çözümünde kullandığımız önemli bir araçtır. Bundan dolayı matematikle ilgili davranıslar ilköğretimden yükseköğretim programına kadar her alanda yer alır. Ilköğretimde ...

                                               

Matematiksel analiz

Matematiksel analiz, hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmustur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelisti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle mesgul olan cebir ve arit ...

                                               

Matematiksel fizik

Matematiksel fizik, matematik ve fizik arasındaki alakayla ilgilinen bilimsel disiplindir. Matematiksel fiziğin neyi içerip içermediği ile ilgili tam bir mutabakat yoktur. Ancak Journal of Mathematical Physics konuyla ilgili bir tanım yapar: Mate ...

                                               

Matematiksel morfoloji

Matematiksel biçimbilim kafes kuramına dayalı, sayısal görüntülerin islenmesi için gelistirilmis kuramsal bir modeldir. 1960lı yıllarda Georges Matheron tarafından temelleri atılmıs sonra da Jean Serra tarafından gelistirilmistir. Günümüzde dünya ...

                                               

Matematiksel tümevarım

Matematiksel tümevarım bir önermenin, genellikle tüm doğal sayılar için ya da bazen sonsuz bir sıranın tüm elemanları için, doğru olduğunu göstermek üzere kullanılan bir matematiksel tanıtlama yöntemidir. Matematiksel mantık ve bilgisayar bilimle ...

                                               

Matematiksel yazılım

Matematiksel yazılım yazılım; model, sayısal, sembolik veya geometrik veri analizi veya sayısal hesaplamalar için kullanılır. Matematiksel yazılımlar, basta eğitim olmak üzere bilim, sağlık, savunma, bilgisayar gibi alanlarda yeni seyler üretme v ...

                                               

Mersenne sayısı

Mersenne sayıları, matematikte ikinin kuvvetlerinin bir eksiği seklinde olan sayılardır ve n doğal sayısı için M n = 2 n − 1 seklinde hesaplanır. Adını Fransız matematikçi, filozof, kesis ve müzik teorisyeni ve "akustiğin babası" olarak bilinen M ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →