ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68                                               

Bolzano-Weierstrass teoremi

Bolzano-Weierstrass teoremi klasik matematik analizin temel teoremlerinden biridir. Ilk kez "Fonksiyonlar" adlı kitabında Bernhard Bolzano tarafından kullanıldı. Sonraki yıllarda bu teoremin ispatı tam olarak Karl Weierstrass tarafından verilmist ...

                                               

Booleca

Booleca veya Boolesal, mantık, matematik ve bilgisayar biliminde değeri doğru ya da yanlıs olabilecek bir değisken türüdür. Bu değer, bazen 0 veya 1 seklinde de ifade edilir. Iki booleca değeriyle yapılabilen bazı islemler: doğru ve yanlıs = yanl ...

                                               

Bos küme

Bos küme, matematikte hiçbir ögesi olmayan kümeye verilen addır. Bos kümeyi göstermek için ∅ simgesi kullanılır. Ancak bir tane bos küme vardır. Bu yüzden ona özel bir ad takılmıstır. Bos kümenin biricik essiz olduğu rahatlıkla gösterilebilir: Di ...

                                               

Bölme kuralı

Bölme kuralı, yüksek matematikte diğer iki islevin bölümü seklinde olan bir islev in türevinin hesaplanmasında kullanılır. d x f x g x) = g x f ′ x − f x g ′ x g x 2 {\displaystyle {\frac {d}{dx}}\left{\frac {fx}{gx}}\right)={\frac {gxfx-fxgx}{gx ...

                                               

Bölük (matematik)

Bölük, matematikteki basamakların her üç tanesinin bir araya gelmesiyle olusur. Bölükler sayıların sağdan üçerlik gruplar halinde ayrılmasıyla olusur. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü gibi soldaki ilk basamağın adıyla anılır. Bes ba ...

                                               

Bulanık matematik

Bulanık matematik ; matematiğin bulanık mantığın bulanık kümeler teorisini inceleyen dalıdır. Lütfi Zadenin Bulanık Mantık Teorisi üzerine insa edilmistir.

                                               

Bütünler açılar

Bütünler açılar, toplamlarının ölçüsü 180 derece olan açı çifti. Bir x {\displaystyle x} açısının bütünleri {\displaystyle } derecedir. Eğer birbirinin bütünleri olan iki açı komsu ise yani köseleri ve bir kolları ortak olmayan kolları bir doğrud ...

                                               

Büyüklük mertebesi

Basamaksal büyüklük, bir değerin bağlamsal olarak anlasılan bazı referans değerlerine göre bir logaritmasının yaklasık bir değeridir, genellikle on, logaritmanın tabanı ve büyüklük bir değerlerinin temsilcisi olarak yorumlanır. Logaritmik dağılım ...

                                               

Cantor paradoksu

Cantor, tamsayılar kümesinin kardinalitesinin reel sayılar kümesinin kardinalitesinden büyük olduğunu, paradokslu olarak söyleyecek olursak, reel sayılar sonsuz kümesinin, tam sayılar sonsuz kümesinden büyük olduğunu ispat etmistir. Daha genel ol ...

                                               

Cantor teoremi

Cantor teoremi, kümeler teorisinin baslıca teoremlerindendir. Teorem; bos olmayan herhangi bir X kümesinin kuvvet kümesinin kardinalitesinin, X kümesinin kardinalitesinden büyük olduğunu söyler. P ile kuvvet kümesi gösterilirse, teoreme göre X kü ...

                                               

Catalan problemi

Catalan problemi, matematikte elemanların tamamıyla n çift paranteze alınmasının kaç yolu olduğuna iliskin bir problemdir. Örneğin asağıda 5 elemanın paranteze alınmasının 14 yolu görülmektedir: 1 2 3 4 5) 1 2 3 4) 5) 1 2 3) 4) 5) 1 2 3 4) 5) 1 2 ...

                                               

Cebirsel geometri

Cebirsel geometri, matematiğin bir dalıdır. Adından anlasılabileceği gibi, soyut cebirin, özellikle değismeli cebirin yöntemleri ile geometrinin dili ve problemlerini bir araya getirir. Çağdas matematik içerisinde merkezi bir rol üstlenmesinin ya ...

                                               

Christoffel-Darboux formulü

Matematikte Christoffel–Darboux teoremi Elwin Bruno Christoffel ve Jean Gaston Darboux tarafından tanıtılmıs, ortogonal polinomlar için bir özdesliktir. Bir ortogonal polinom ailesi f 1., f n. alalım. Ailedeki f i polinomunun birincil katsayısını ...

                                               

Cisim (cebir)

Cisim, halka ve grup gibi soyut bir cebirsel yapıdır. Kabaca, elemanları arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapılabilen, ve bu islemlerde sayılardan alısık olduğumuz temel aritmetik kurallarının geçerli olduğu bir küme olarak tanımlanabil ...

                                               

Çember sıkıstırma teoremi

Çember sıkıstırma teoremi, düzlemde iç kısımları ayrık olan çemberler arasındaki olası teğetlik iliskilerini tanımlar. Dairesel sıkıstırma, içleri ayrık olan bağlantılı bir çember koleksiyonudur. Bir çember sıkıstırmasının kesisme çizgesi, her çe ...

                                               

Çıkarma

Çıkarma, temel aritmetik islemlerden biridir. Iki sayının farkının alınması islemidir. Azalma anlamı vardır. Iki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karsılık geldiğini gösterir. ...

                                               

Çifte karmasık sayılar

Iki tane karmasık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmasık birimi olan kümeye çifte karmasık sayılar kümesi denir. Bu kümede her sayı z = a + e 1 b + e 2 c + e 3 d {\displaystyle z=a+\mathbf {e} _{1}b+\mathbf {e} _{2}c+\mathbf { ...

                                               

Çizge teorisi

Graf teorisi, çizge teorisi veya çizit teorisi, grafları inceleyen matematik dalıdır. Graf, düğümler ve bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan olusan bir tür ağ yapısıdır. Bir graf, çizge veya çizit, düğümlerden ve bu düğümleri birbirine bağ ...

                                               

Çokluküme

Matematikte, çoklu küme her ögesi birden fazla nesne alabilen genis tanımlı kümedir. Bir ögenin nesnelerinin sayısı o ögenin çokluğu olarak belirtilir. Bunu takiben, sadece a ve b ögelerini içeren sonsuz sayıda çoklu küme vardır, çünkü bu ögeler ...

                                               

Daire

Daire, çemberin içinde kalan alana verilen isimdir. Burada alandan kasıt, bir çemberin çevrelediği noktaların kümesi olmasıdır. Bir dairenin açık daire ya da kapalı daire olmasını dairenin sınırlarını olusturan çemberin daireye dahil olup olmadığ ...

                                               

De Morgan yasası

De Morgan yasası, türetilmis çözümleme kuralları tümel evetleme ve tikel evetleme biçiminde olmayan önermeleri dönüstürmek için kullanılan teorem. 19. yüzyıl matematikçisi Augustus De Morgan tarafından formüle edilmistir. Su esitlik De Morgan esi ...

                                               

Demet (matematik)

Demet, matematikte öğelerin sonlu sıralı bir dizisidir. Bir n -demeti, n öğeden olusan bir dizi, burada n negatif olmayan bir tam sayıdır. Bos demet olarak adlandırılan tek bir 0-demeti vardır. Bir n -demeti, sıralı bir çiftin yapısı kullanılarak ...

                                               

Denklem çözme

Denklem çözme bir denklemi doğru yapan fonksiyon ya da değerleri bulan matematik alanıdır. Bir denklem iki ifadenin esit olduğunu söyler. Bu ifadeler bir veya daha fazla bilinmeyen içerir, genellikle serbest değisken olarak adlandırılır.

                                               

Denklik bağıntısı

Bir kümede tanımlı yansıyan, simetrik ve geçisken bağıntı. Baska bir deyisle, ∼ ⊆ A × A {\displaystyle \sim \ \subseteq A\times A} bağıntısı her x, y, z ∈ A {\displaystyle x,y,z\in A} için x ∼ y ⇔ y ∼ x {\displaystyle x\sim y\Leftrightarrow y\sim ...

                                               

Derece simgesi

Derece simgesi, bir tipografik semboldür. Açı veya hava sıcaklıkları gibi farklı birçok alanda dereceyi ifade etmek için bu simge kullanılır. Küçük bir çemberin üstsimge olarak çizilmesiyle elde edilir. Simgenin Unicodeu U+00B0 seklindedir. Windo ...

                                               

Deste (topoloji)

Matematikte deste, bir topolojik uzayın açık altkümelerine iliskin yerel tanımlı verilerin sistematik olarak incelenmesini sağlayan bir araçtır. Bu veriler daha küçük açık kümeler üzerine kısıtlanabilir ve bu veriler, kümeyi örten daha küçük açık ...

                                               

Diferansiyel kalkülüs

Matematikte diferansiyel kalkülüs, fonksiyonların girdileri değistikçe nasıl değistiklerini konu alan bir kalkülüs alanıdır. Diferansiyel kalkülüsteki ana inceleme nesnesi türevdir. Oldukça yakından iliskili diğer bir kavram da türetke ya da dife ...

                                               

Doğru (geometri)

Doğru, matematikte mantıksal bir değer. Matematikte ne olduğu belli olmayan değerlerden biridir. Hakkında doğru veya doğru değil diye değer yükleyebileceğimiz cümlelerden mümkün olduğu kadar azına "doğru" değeri veririz. Sonra mantıki olarak yeni ...

                                               

Doğrudan tanıtlama

Matematikte doğrudan tanıtlama, verilen bir önermenin varolan matematiksel teoremlerden yararlanarak doğru olduğunu gösterme islemidir. Bize verilen bilgileri ve daha önceden kabul ettiğimiz aksiyomları ya da önceden ispat etmis olduğumuz esitlik ...

                                               

Doğruluk değeri

Klasik mantıkta doğruluk değerleri doğru 1 ya da ⊤ {\displaystyle \top } ve yanlıs 0 ya da ⊥ {\displaystyle \bot } olabilir; yani klasik mantık iki değerlidir. Bu iki değerden olusan küme aynı zamanda Bool tanım kümesi olarak adlandırılır. Mantık ...

                                               

Dönüsüm matrisi

Lineer cebirde, doğrusal dönüsümler matrislerle temsil edilebilir. R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}} den R m {\displaystyle \mathbb {R} ^{m}} ye bir doğrusal dönüsüm olan T {\displaystyle T}, n {\displaystyle n} girdisi olan sütun vektör x → { ...

                                               

Dördey analizi

Matematikte dördey analizi ya da kuaternion analizi dördey değerli fonksiyonları inceleyen bir matematik alanıdır. Matematikte baska bir isim olarak dördey değerli fonksiyonların teorisi olarak da adlandırılabilir. Dördeyler Sir William Rowan Ham ...

                                               

Dört renk teoremi

Teorem: Sonlu sayıda bölgeden olusan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komsu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanacaksa bu islem için dört rengin yeterli olacağı bir strateji vardır. Bu teoremin doğruda ...

                                               

Dudeney sayısı

Bir Dudeney sayısı basamaklarının sayı değerleri toplamının küpü kendisine esit olan sayma sayısıdır. Bu sayıların adı bu sayıların varlığını ilk kesfeden Henry Dudeneyden gelmektedir. Toplamda 6 tane Dudeney sayısı vardır: 1 = 1 x 1 x 1 ; 1 = 1 ...

                                               

Durgunluk noktası

Matematikte, genellikle kalkülüste, durgunluk noktası ya da değisim noktası, bir tek değiskenli diferansiyellenebilir bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktadır. Öyle bir noktadır ki fonksiyon azalmayı ve artmayı bırakır o noktada. Birden ço ...

                                               

Düzine

Düzine, 12li gruplara verilen isimdir. 1 Düzine içerisinde 12 adet eleman bulunur. Grupta bulunan elemanların tıpkı küme kavramında olduğu gibi en az bir ortak noktası olmalıdır. Latincedeki duodecim kelimesinden türemistir. Eski Mezopotamyada on ...

                                               

Eksantriklik (matematik)

Geometride eksantriklik bir konik kısmın özelliklerini belirtmek için kullanılan bir terimdir, genel olarak e harfi ile gösterilir. Eksantrikliğin, kabaca sözü edilen konik kısmın çemberden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir sayı olduğu söylen ...

                                               

Eksiklik teoremi

Kurt Gödelin 1931 yılında doktorasında verdiği "Principia Mathematica Gibi Dizgelerin Biçimsel Olarak Karar Verilemeyen Önermeleri Üzerine" baslıklı makalesinde 4. önerme olarak geçer. Sezgisel olarak matematikte belitlere dayanan her sistemin tu ...

                                               

Ekstrapolasyon

Doğrusal ekstrapolasyon bilinen verilerin sonunda bir teget doğrusu yaratıp bu doğruyu bu sınırdan daha ileriye uzatmak suretiyle elde edilir. Doğrusal ektrapolasyonun iyi sonuçlar vermesi sartları bilinen verilerin yaklasık olarak doğrusal değis ...

                                               

Evrensel cebir

Evrensel cebir, matematiğin bir dalı olup bütün cebirsel yapılara ortak olan özellikleri inceleyen bilimin adıdır. Evrensel cebirde, bir soyut cebir bir birim A {\displaystyle A} ve onun tanımlı olan operasyonlardan olusur. Operasyon sembolları s ...

                                               

Fazör

Fazör, sinüzoidal bir ifadenin genlik ve faz açısı bilesenleri kullanılarak olusturulmus formülasyonudur. Euler yasası asağıdaki ifadeyi ispatlamaktadır. e ± j θ = cos ⁡ θ ± j ⋅ sin ⁡ θ {\displaystyle \ e^{\pm j\theta }=\cos \theta \pm j\cdot \si ...

                                               

Fermat sayıları

Fermat sayıları, n sıfırdan küçük olmayan bir tam sayı olmak üzere, F n = 2 n + 1 {\displaystyle F_{n}=2^{2^{\overset {n}{}}}+1} seklinde yazılabilen sayılardır. Isimlerini, bu sayıları ilk kez incelemis olan 17. yüzyıl matematikçisi Pierre de Fe ...

                                               

Fermatnın küçük teoremi

Fermatnın küçük teoremine göre her p asal sayısı, a tam sayı olmak üzere, her a p − a sayısını böler. Bu, modüler aritmetik sembolleriyle a p ≡ a mod p. {\displaystyle a^{p}\equiv a{\pmod {p}}.} seklinde gösterilir. Örnek olarak, a = 2 ve p = 7 i ...

                                               

Fibonacci dizisi

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki ile toplanması sonucu olusan bir sayı dizisidir. Bu sekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde alt ...

                                               

Floquet teorisi

Floquet teorisi, periyodik katsayılı doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü ile ilgilenen bir matematik alt dalıdır. Floquet teorisi, x = A t x, {\displaystyle {\dot {x}}=Atx,} formundaki adi diferansiyel denklemlerin çözümlerini ince ...

                                               

Formül

Formül, genellikle matematiksel bir dizinin veya yapılan fen deneylerinin matematiksel iliskilerinin standart bir sekilde yazılarak gösterimidir. Matematikte çoğu bilgi formülasyonlar ile korunmaktadır. Örneğin; e = m.c 2 Einsteinın enerji formül ...

                                               

Fourier analizi

Fourier analizi, tabiattaki bütün periyodik fonksiyonları birbirine dik iki farklı periodik fonksiyonun artan frekanslardaki değerlerinin dik toplamı seklinde gösterilebilir. Fourier, bu toplamı sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanarak gösterm ...

                                               

Gabor Filtresi

Bir Gabor filtresi, harmonik bir fonksiyon ile Gaussian bir fonksiyonunun çarpımından olusan lineer bir filtredir. g = exp ⁡ − x ′ 2 + γ 2 y ′ 2 σ 2 cos ⁡ 2 π x ′ λ + ψ {\displaystyle gx,y;\lambda,\theta,\psi,\sigma,\gamma=\exp \left-{\frac {x^{2 ...

                                               

Geçislilik (matematik)

Matematikte, geçislilik kelimesi en az üç farklı anlamı tasıyabilir: A kümesi bir geçisli küme dir öyle ki; x ∈ A ve y ∈ x ise o zaman y ∈ A dır. A kümesini kapsayan en küçük geçisli kümeye Anın geçisli kapanısı denir. Bir ikili bağıntının tanıml ...

                                               

Gelfond sabiti

e π ≈ 23.14069263277926 …. {\displaystyle e^{\pi }\approx 23.14069263277926\dots \.} sayısına Aleksandr Gelfonda atfen Gelfond sabiti adı verilmistir; e π e sayısının πnci kuvvetidir ve askın sayıdır.Gelfond–Schneider theoremi ile kanıtlanabilir. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →