ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66                                               

Karbonil grubu

Karbonil grubu karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile olusan fonksiyonel grup. sp2 hibritlesmesi yapmıs ve oksijenle çift bağ olusturmus bir karbon atomu tasır. bu grubun geometrisini sp2 melezlesmesi yapmıs olan karbon atomu be ...

                                               

Karısım

Karısım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değismeyecek sekilde bir araya gelmesiyle olusan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bilesiklerden olusur. Fakat maddelerin çoğu ne tek bir elementtir ne de tek bir bilesiktir. Maddeleri ...

                                               

Katı yakıt

Katı yakıt roket motorları için Sovyetler Birliği tarafından gelistirilen yakıt türü. Daha çok yüksek tonajlı araçların uzaya fırlatılmasında tercih edilmistir. Fakat bir kere çalıstırıldıktan sonra yakıt tükenmeden durdurmanın mümkün olmaması ne ...

                                               

Katot

Katot, indirgenmenin gerçeklestiği elektrottur. Anotun zıttı olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değisen iletken uçtur. Devreden akım geçirmesi için dıs etkiye gerek yoksa, katot eksi uç olur. Galvanizli olan kimyasal ...

                                               

Kimyasal madde

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bilesimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bilesenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz halin ...

                                               

Kimyasal özellik

Kimyasal özellik, bir kimyasal reaksiyon sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bir materyalin özelliklerinden herhangi biridir; yani, bir maddenin kimyasal kimliğini değistirerek elde edilebilecek herhangi bir kalitedir. Basitçe söylemek gerekir ...

                                               

Kimyasal sentez

Kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı. Kimyasal sentez kimyasal ayrısmanın karsıtı bir olaydır. Kimyasal sentez olayına giren maddeler element veya bilesi ...

                                               

Koaservat

Koaservat, çesitli organik moleküllerin suyun içinde hidrofobik eğilimleri sebebiyle kümelenmeleriyle olusan küçük kabarcıklara verilen isimdir. Canlıların, cansızdan kimyasal evrim ile olustuğunu savunan Heterotrof teorisine göre; Dünyadaki bütü ...

                                               

Koordinasyon bilesiği

Koordinasyon bilesiği veya metal bilesiği merkez atom olarak bir ya da birden fazla metal atomu veya iyonu ve metale bağlı ligandlardan olusmus yapılardır. Ligand, metale elektron vererek kompleks olusturur. Metal içeren bilesiklerin birçoğu, öze ...

                                               

Köpük

Köpük, gaz kabarcıklarını bir katı veya sıvıya tutarak olusturulan bir maddedir. Bir banyo süngeri ve bira dolu bir bardağın üzerindeki kabarcıklar köpüğe örnektir. Çoğu köpükte, gazın hacmi büyüktür ve gazların bölgelerini ayıran ince katı film ...

                                               

Kösele

Kösele, ufak ve büyük bas hayvan derisinden çesitli bitkisel tanenlerle ve kimyevi materyallerle üretilen bir tür malzemedir. Oldukça dayanıklı ve sert bir yapıdadır. Yapısının bu türden olmasının nedeni, kullanılan çesitli bağlayıcı kimyasallar ...

                                               

Kuantum kimyası

Kuantum mekaniğinin atom ve moleküllere uygulanması ile ilgilenen Kimya altdalıdır. Temel bir dal, yani saf Kimya olan Kuantum Mekaniğinin bir uygulaması olduğundan uygulamalı Kimya dalı olarak değerlendirilebilir. Kuantum Kimyasında Schrödinger, ...

                                               

Kül suyu

Kül suyu, geleneksel olarak odun küllerinin süzdürülmesiyle elde edilen bir metal hidroksit veya suda yüksek oranda çözünen kostik bazik solüsyonlar içeren güçlü bir alkalidir. Kül suyu en yaygın olarak sodyum hidroksit anlamına gelir, ancak tari ...

                                               

Lake

Lake, astarlama yöntemiyle yapılan bir cilalama yöntemidir. Lake ultra mattan yüksek parlaklığa kadar herhangi bir parlaklık seviyesinde olabilmektedir.

                                               

Le Chatelier ilkesi

Le Chatelier Ilkesi ne göre, kimyada dengedeki bir sisteme dısarıdan bir etkide bulunulduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcı yönde yeni bir denge hali olusturur. Henry Louis Le Chatelier ve Karl Ferdinand Braun bu ilkeyi birbirlerinden bağımsız olar ...

                                               

Makromolekül

Makromolekül, küçük yapıtaslarının yani monomerlerin polimerlesmesiyle olusmus çok büyük moleküler yapılardır.Örneğin amino asitlerin polimerlesmesiyle proteinler ; seker, fosfat asidi ve azot içeren heterosiklik baz polimerlesmesiyle nükleik asi ...

                                               

Molarite

Molarite, bir litre çözeltide çözünmüs halde bulunan maddenin mol sayısı. Birimi molar dır. M simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü mol/hacim=n/V dir.

                                               

Moleküler konfigürasyon

Moleküler konfigürasyon, bir molekülün bağlarının uzamsal düzenlemesinden kaynaklanan kalıcı geometrisidir. Aynı atom setinin farklı konfigürasyonlara sahip iki veya daha fazla molekül olusturma yeteneği stereoizomerizmdir. Ilaç olarak kullanıldı ...

                                               

Nemçeker

Nemçeker ya da Desikant maddeler, havadaki nemi absorbe etme yeteneğine sahip hidroskopik maddelere denir. Günümüzde yapay olarak kullanılan birçok desikant madde olmasına rağmen doğal desikantlar da mevcuttur. Örneğin, bazı ilaç kutularının kapa ...

                                               

Nomex

Nomex, ısıya ve aleve karsı koruma sağlayan elyaf teknolojisidir. Bu özelliği sayesinde petrol, kimya, metal, ulasım, enerji ve elektrik endüstrilerinde faaliyet gösteren firma çalısanları için ideal bir üründür. Özel moleküler yapısı sayesinde a ...

                                               

Normalite

Bir litre çözeltide çözünmüs halde bulunan maddenin esdeğer gram sayısı. Birimi normal dir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü Molarite x Tesir Değerliğidir

                                               

Noviçok

Noviçok, 1971-1993 yılları arasında gelistirilen Sovyet yapımı bir sinir ajanı serisidir. Bu ajanları gelistiren Rus bilim adamları, simdiye kadar yapılmıs en ölümcül sinir ajanları olduklarını iddia etmektedirler. VXten bes ila sekiz kat daha gü ...

                                               

Opin

Opinler Agrobakteri parazitik cinsi tarafından üretilen bitki taç uru veya kıllı kök tümöründe düsük moleküler ağırlıklı bilesikler. Opin biyosentezi Ti plasmidte bulunan transfer DNA daki genlerin kodladığı özel enzimler tarafından katalize edil ...

                                               

Parafilm

Parafilm M çoğunlukla laboratuvarlarda kullanılan, Neenah, WI de kurulu Bemis NA firması tarafından üretilen arkası kağıt kaplı plastik parafin filmdir. Genellikle haznelerin sızdırmaya karsı veya koruma amaçlı örtünmesinde kullanılır. Yumusak, s ...

                                               

PH

pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" dir. pH kavramı ilk kez Danimarkalı kimyager Soren Peder Lauritz Sorensen tarafından Carlsberg Laboratuvarında 1909 yılında tanımlanmıstır. p ...

                                               

Potasyum iyodür

Potasyum iyodür kimyasal formülü KI olan inorganik bir bilesiktir. Bu beyaz tuz ticari olarak önemli bir iyot bilesiğidir. Sodyum iyodürden daha az higroskopik olmasından dolayı kullanımı daha kolaydır. Potasyum iyodür doğal olarak kelp içerisind ...

                                               

Ppm

ppm milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karısımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Derisim birimi olarak bilinir. Herhangi bir seyin milyonda birini de ifade edebilir. Çok düsük değerleri ifade etme ...

                                               

Reaktif

Kimyada ayıraç, reaktif, reajan veya reaktant belli bir bilesik ile karakteristik bir reaksiyona girebilen, ve bu sayede o bilesiğin varlığını hatta miktarını belirlemeye yarayan ve reaksiyondan ürün üretmeye yarayan bir bilesiktir. Analitik ayır ...

                                               

Renk merkezi

Renk merkezi, Farbe merkezi ya da F-merkezi bir çesit kristolagrafik kusurdur. Bu durumda bir veya daha fazla çiftlesmemis elektron kristaldeki anyonik bosluğu doldurur. Bunun gibi bir bosluktaki elektronlar görünür bölgedeki ısığı soğurma eğilim ...

                                               

Rutil

Tetragonal sistemde kristallesir. TiO 2 nin tabiattaki en yaygın formudur. Birçok magmatik-derinlik kayaçlarında iğne seklinde küçük taneler seklinde gözlenirken, amfibolit ve eklojit gibi yüksek dereceli metamorfik kayaçlarda aksesuar minerali o ...

                                               

Sabit oranlar yasası

Sabit oranlar yasası, elementlerin birbirleri ile bilesik olustururlarken belli oranda birlesmesine dayanan bir yasadır. Tanımı söyledir: Bir bilesiği olusturan elementlerin kütleleri arasında değismeyen bir oran vardır. Bu orana ise sabit oranla ...

                                               

Saf su

Saf su, laboratuvarlarda kullanılan su; organik ve inorganik maddelerden arındırılmıs damıtık. Hemen her çözelti ve çalısma damıtık su ile yapılır. Çesme suyu kullanılmıssa bunu belirtmek gereklidir. Pratikte en fazla bir defa damıtılmıs su kulla ...

                                               

Salen ligandları

Salen, organometalik kimyada ve koordinasyon kimyasında kullanılan bir bilesiktir. Ismi salisilik aldehit ve etilendiamin kelimelerinin birlesmesinden meydana gelen bir kısaltmadır, çünkü bu bilesiklerin birlesmesi ile olusmaktadır. Salen, schiff ...

                                               

Salin

Salin ya da salin solüsyonu belli ölçülerde sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileridir. Daha çok eczacılıkta burun içi bakımı ve nemlendirilmesi için kullanılır. Kontakt lens bakımı için de kullanılır. Tıp biliminde kulla ...

                                               

Sandviç konstrüksiyon

Sandviç konstrüksiyon, günümüzün uçak, gemi, otomobil vb vasıta sanayisinde kullanımı için tasarlanıp kullanıma hazır bulunan, yapım tekniğidir. Sandviç konstrüksiyon ismi, sandviç ekmeğinden esinlenerek verilmis bir isimdir. Yukarıda bahsedilen ...

                                               

Santrifüj

Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçeklestiren bir laboratuvar aletidir. Santrifüj aletinin yüksek devir sayısı, içerisine yerlestirilen karısımların çökelme prensibine göre ayrılmasını ...

                                               

Sentetik kannabinoid

Sentetik kannabinoid veya bilinen adıyla bonzai, esrar etkisi veren bir tasarım uyusturucu. Spice, K2 gibi baska isimlerle de anılmakta ve esrara alternatif olarak 2004ten beri ticareti yapılmaktadır. Çoğunlukla pipo veya nargile ile ya da sigara ...

                                               

Sezyum klorür

Sezyum klorür, CsCl formülüne sahip inorganik bilesiktir. Bu renksiz tuz, çesitli uygulamalarda önemli bir sezyum iyonu kaynağıdır. Kristal yapısı, her bir sezyum iyonunun 8 klor iyonu ile koordine edildiği önemli bir yapısal tip olusturur. Sezyu ...

                                               

Sıvı

Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir sekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın seklini alırlar, akıskandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti ...

                                               

Sıvı helyum

Helyum adlı kimyasal element çok düsük sıcaklıklarda sıvı halde bulunur. Kaynama noktası yerdes türüne göre değismektedir. Sıvı helyum-4ün kaynama sıcaklığındaki yoğunluğu yaklasık 125 gram/litredir.

                                               

Sıvı hidrojen

Sıvı hidrojen, element halinde bulunan hidrojenin fiziksel olarak sıvı halde bulunan çesididir. Genellikle havacılık ve uzay ile gaz sanayinde kullanılır. Hidrojenin, sıvı halde olabilmesi olması için kritik noktası olan 33 Kelvinin altına soğutu ...

                                               

Sıvı limiti

Liquid limit ilk defa Isveçli bilim insanı Ziraatçı A. Atteberg tarafından 1911 yılında ortaya atılmıstır. Atteberg zeminlerin 5 farklı kıvam limitini tanımlamıs, bunlar sırası ile; Adhesion limits Cohession limits Plastic limits seklinde tanımla ...

                                               

Silisyum dioksit

Silisyum dioksit veya silika, oksijen ve silisyum içeren kimyasal bilesik. Kimyasal sembolü SiO 2 dir. 16. yüzyıldan beri bilinmektedir. Cam, beton, fayans, porselen gibi birçok maddede kullanılmaktadır. 2 oksijen ve 1 silisyum atomundan olusur. ...

                                               

SMILES

Ingilizce simplified molecular input line entry specification deyiminin kısaltması olan SMILES molekül yapılarının kısa ASCII dizileri seklinde kesin olarak tanımlanabilmesi için gelistirilmis bir sistemdir. Çoğu kimyasal çizim programı SMILES di ...

                                               

Sodyum asetat

Sodyum asetat, sodyum etonat olarak da bilinen asetik asitin sodyum tuzu. Isınarak sıvılasabilen bu tuz, genis bir kullanım alanına sahiptir.

                                               

Solvay islemi

Solvay islemi veya amonyak-soda islemi, Ernest Solvay tarafından 1860ların sonlarında kesfedilen bir tür soda üretme yöntemidir. Bu islemde, ucuz ve elde edilmesi kolay malzemeler kullanılarak soda elde edilmesine dayanmaktadır. Tuzlu su ve kireç ...

                                               

Sonokimya

Kimyanın bir dalı olarak sonokimya, ultrason dalgalarının sıvılar üzerinde olusturduğu akustik kavitasyonu ve bunun efektlerini, kimyasal aktifliği gelistirmesini inceler. Bu nedenle, kimyasal etkiler direkt olarak ultrason kaynağının moleküllerl ...

                                               

Sorbitan monostearate

Sorbitan monostearate baslıca su ve yağların karısık olarak kalmalarını sürdürmek için kullanılan emülgator olarak kullanılır. Sorbitan monostearat, gıda ve sağlık hizmeti ürünlerinin üretiminde kullanılır ve emülsifiye edici, dağıtıcı ve ıslatıc ...

                                               

Soxhlet ekstraktörü

Katı bir deney numunesinden yağ elde etmek için tasarlanmıs olmasına rağmen bir bilesiği bir katıdan ekstrakte etmenin zor olduğu her sartta kullanılabilir. Genellikle, kuru deney numunesi, Soxhlet ekstraktörüne yerlestirilmis, filtre kağıdından ...

                                               

Stereoizomeri

Stereoizomerler, aynı sırayla birbirine bağlanmıs aynı atomlardan olusan, fakat değisik 3-boyutlu yapıları olan bilesiklerdir. Stereoizomer çiftleri, bazen kimyasal reaksiyonlarda ayırt edilemezler, fakat molekülün fiziksel özelliği incelenerek a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →