ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65                                               

Buharlasma entalpisi

Buharlasma ısısı veya diğer adıyla buharlasma entalpisi, birim miktardaki bir sıvının gaz haline dönüsmesi için gereken enerjidir. Sıvının kaynama sıcaklığında ölçülür ve genellikle joule/gram veya kJ/mol birimleri cinsinden ifade edilir. Daha ge ...

                                               

Buharlasma entropisi

Buharlasma entropisi sıvının entropisinin buharlasma sebebiyle olan artısıdır. Her zaman pozitif olmakla beraber, bu artısın sebebi düzensizliğin sıvı halden görece daha fazla hacim kaplayan gaz hale geçerken artıyor olmasıdır. standart basınçta ...

                                               

Cüruf

Cüruf, tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle olusur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Günümüzde çiment ...

                                               

Çözücü (kimya)

Çözücü bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti olusturan sıvı ya da gaz maddedir. Günlük hayatta en yaygın çözücü sudur. Yaygın olarak kullanılan diğer çözücüler organik karbon içeren kimyasallardır. Bunlara organik çözücüler ...

                                               

Dalton atom modeli

Dalton Atom Modeli, John Daltonun 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. Katlı oranlar yasasını bulmustur. Daltonun atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı ele ...

                                               

Dalton yasası

Dalton yasası ya da Daltonun kısmi basınçlar yasası ; bir gaz karısımının toplam basıncının, karısımı olusturan gazların kısmi basınçlarının toplamına esit olduğunu açıklayan bir fiziksel kimya yasasıdır. Bu yasa John Dalton tarafından 1801 yılın ...

                                               

Damıtma

Damıtma ya da distilasyon, iki veya daha fazla bilesen içeren bir karısımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz olusturmak suretiyle daha uçucu bilesence zengin karısımların elde edilmesini sağlayan ayırma islemidir. Ayırma islemi sırasında, buhar faz da ...

                                               

Daniell pili

Daniell pili, Ingiliz kimyacı ve meteorolog John Frederic Daniell tarafından 1836da kesfedilmis bir pil. Pillerin tarihsel gelisiminin ilk asamalarında Volta piline göre büyük bir gelisme olarak kabul edilir. Bakır ve çinko elektrotların kullanıl ...

                                               

Degazör

Degazör sistemleri, su içerisindeki karbondioksit CO 2 ve hidrojen sülfür H 2 S gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan eriyik gazların giderimi için; su, Degazörün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen ...

                                               

Değerlik elektron

Değerlik elektron ya da valans elektron, bir atomun en dıs kabuğunda bulunan elektronlardır. Valans elektronları bir elementin diğer elementler ile kimyasal olarak nasıl etkilestiğini kararlastırması açısından önemlidir. Bir atomdaki daha az değe ...

                                               

Deterjan

Deterjan, petrol türevlerinden elde edilen, temizleme ve arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen temizlik maddelerine verilen genel addır. Deterjanın sözlükteki tam karsılığı kir sökücü olup sabun dısındaki temizleyicileri ...

                                               

Ekstraksiyon

Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karısmayan bir baska organik çözgen yardımıyla ayırmaktır. Kimyada bilinenin aksine bir saflastırma değil ayırma yöntemi ol ...

                                               

Elektriksel iletken

Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atomların dıs yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ısık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. Gümüs, bakır ve altın iyi iletkenlerdir. Atomla ...

                                               

Elektroliz

Elektroliz; elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüs kimyasal bilesiklerin ayrıstırılması islemi. Bu değisiklik, maddenin elektron vermesinden ; ya da almasından kaynaklanır. Elektroliz islemi, elektroliz kabı ya da tankı denen bir ayg ...

                                               

Elektrot

Elektrot, birden fazla devrenin yan yana getirilmesiyle olusan ve bu devreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzenektir. Ark lambalarındaki karbon çubuklara da elektrot denildiği gibi, ısıtıcı lambaların elektrikli bağlantıları da ...

                                               

Entalpi

Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmıs enerjiye o maddenin molar entalpisi denir. Maddelerin kesin entalpilerinin hesaplanması çok zordur. Bu yüzden çoğu çalısmalarda ...

                                               

Etilen glikol

Etilen glikol 2, bir diol türüdür. Esas olarak iki amaçla, polyester elyaf üretiminde hammadde olarak ve antifriz formülasyonları için kullanılır. Kokusuz, renksiz, tatlı tatma surubu olup orta düzeyde toksiktir.

                                               

Etilen oksit

Etilen oksit veya oksiran, hafifçe tatlı kokusu olan renksiz, zehirli ve yanıcı bir gazdır. Genel olarak organik sentezde ve sterilizör olarak kullanılmaktadır. En basit siklik eterdir. Etilen oksit, asetaldehit ve vinil alkol ile izomerik olup e ...

                                               

Fiziksel özellik

Fiziksel özellik maddenin bir baska madde ya da maddelere dönüsmeksizin gözlemlenebilen, ölçülebilen ve hissedilebilen özellikleridir. Maddelerin bir baska maddeye dönüsümleri sırasında gözlemlenebilen ve iç yapısı ile ilgili olan özelliklere ise ...

                                               

Fungusit

Fungusit, mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi kelimesinden türetilmistir. Fungusitler tarımda verim kaybını engellemek için kullanılır çünkü mantarlar mahs ...

                                               

Gaz kromatografisi

Gaz kromatografisi, ayrısmadan buharlasabilen bilesiklerin ayrımı ve analizi için analitik kimyada kullanılan kromatografinin yaygın bir türüdür. Buhar-fazı kromatografisi ve gaz-sıvı ayırma kromatografisi olarak da bilinir. Yaygın olarak, belirl ...

                                               

Gaz yağı

Gaz yağı ya da tas yağı, rafinerilerde benzinden sonra elde edilen tekinik ve endüstriyel adıyla kerosen denilen bir sıvı yakıttır. Önceleri sadece gaz lambalarında aydınlatma amacıyla kullanılırken, sonradan bazı maddeler eklenerek ısıtma, soğut ...

                                               

GLARE

GLARE, fiberglas ya da cam lif takviyeli, yeni suni sanayi materyalidir. Bu ve benzeri yeni materyeller özellikle kimya ve metalürji dallarında tasarlanıp, günümüzde otomotiv ve uçak sektöründe rağbet bulur. Bu tip yeni materyalların özellikleri ...

                                               

Gres

Gres, madeni yağlara göre daha yüksek akmazlığa sahip, orijinalinde kalsiyum, sodyum ya da lityum sabun jelinin mineral yağlarla emülsiyon halinde olduğu bir yağlayıcı çesididir. Gres, akıskan bir yağ ile kalınlastırıcıviskoziteyi artırıcı bir ma ...

                                               

Grizu

Maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eristiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz. Grizu, baska bir deyisle metan-hava karısımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birlesmesi ...

                                               

Grizu patlaması

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karısarak olusturduğu patlamadır. Patlamanın gerçeklesebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, ...

                                               

Halon

Halon, yangın söndürmede kullanılan bir kimyasal bilesiktir. Çoğunlukla metan ya da etandan hazırlanan alifatik hidrokarbonlardaki hidrojen atomlarının birkaçının ya da tümünün flüor, brom, klor ve iyot gibi halojenlerle donatılmasıyla elde edile ...

                                               

Hava

Hava ; Dünyayı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden mütesekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. Hava tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar havasız bir ortamda yasayamazlar. Yerküreyi saran gaz kütlesine atmo ...

                                               

Henry yasası

Henry yasası, kimyada Ingiliz kimyager William Henry tarafından 19. yüzyılın baslarında formüle edilen su ile emilen gazların miktarı ile ilgili gaz yasası. Bu yasaya göre çözünmüs gaz miktarı, gaz fazındaki kısmi basınç ile orantılıdır. Henrynin ...

                                               

Hepatotoksin

Hepatotoksin, karaciğerde hasar olusturabilen maddelerin genel adı. Bir ilaç yan etki davranısı sergileyerek hepatotoksine dönüsebilir. Hepatotoksinler doğal ortamlarda da bulunabilir. Mikrosistinler buna örnek gösterilebilir. Hepatotoksinler lab ...

                                               

Herbisit

Herbisit, Latince bitki kelimesinden türetilmis ve bitki öldürücü anlamında kullanılmaktadır. Bakınız; pestisit. Herbisit bitkilerde toksik etki olusturur. Herbisit, ağaçların kökleri veya yaprakları tarafından alınırsa ağaçlar bu durumdan olumsu ...

                                               

Hidrofili

Hidrofili, bir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliğidir. Yunanca ὕδωρ hidor ve φίλος filos sözcüklerinden türetilmistir. Bu özelliğe sahip moleküller su ve diğer polar çözücülerde çözünebilir. Hidrofilik bir molekül veya b ...

                                               

Hidrosol

Hidrosoller, hidrolat olarak da anılırlar, çiçek veya bitki özsuları, distile özsuları veya bitki suları olup damıtma isleminin su içeren bir yan ürünüdür. Hidrosollerin birçok tıbbi faydaları vardır, çünkü damıtma islemine tabi tutulan bitkinin ...

                                               

Higrin

Higrin, esas olarak koka yapraklarında bulunan bir pirolidin alkaloididir. Ilk olarak 1889da Carl Liebermann tarafından koka bitkisi içinde kokaine eslik eden bir alkaloid olarak izole edildi. Higrin, keskin bir tada ve kokuya sahiptir, koyu sarı ...

                                               

Isı macunu

Isı macunu, ısı iletimini sağlamak için kullanılan bir macundur. Daha çok islemci ile fan arasında kullanılır. Islemciler süper iletken malzemelerden yapılmadıkları için üzerlerinden geçen akıma direnç gösterirler. Iste bu sorunu çözmek için isle ...

                                               

Isı sığası

Isı sığası veya ısı kapasitesi, bir maddenin sıcaklığını 1 °C değistirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.Baska bir ifade ile bir cismin ısısının sıcaklığına göre türevidir. Cismin kütlesi ile öz ısısının çarpımına esittir. C = δ Q d T {\display ...

                                               

Isıl denge

Isıl denge, kimya biliminde maddelerin son sıcaklıklarının esit olma durumudur. Isıl denge değeri her daim, bir araya konulan maddelerin ilk sıcaklıkları arasında bir değerdedir. Isıca yalıtılmıs bir kaba hem sıcak hem de soğuk su koyulursa, sıca ...

                                               

Indirgenme

Indirgenme, bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde değerlikli bir iyona dönüsür. Yükseltgenmis bir atom elektron alarak indirgenirse, tekrar nötr halini alır. Bir atomun indirgenmesi her ...

                                               

Indüksiyonla birlesmis plazma kütle spektrometrisi

Indüksiyonla birlesmis plazma kütle spektrometrisi, numuneyi iyonize etmek için indüksiyonla birlesmis plazma kullanan bir kütle spektrometresi türüdür. Numuneyi atomize eder ve daha sonra tespit edilen atomik ve küçük çok atomlu iyonlar olusturu ...

                                               

Inert gaz

Inert gaz veya atıl gaz, belirli sartlar altında kimyasal reaksiyona girmeyen bir gazdır. Soy gazlar ve azot, genellikle birçok madde ile tepkimeye girmezler. Inert gazlar, genel olarak istenmeyen kimyasal reaksiyonların numuneyi etkilemelerini ö ...

                                               

Inertizasyon

Inertizasyon, ortamın inert halde tutulmasıdır. Sanayide yanma ve patlama gibi tehlikelere karsı ortamın riskli hale gelmeden durağanlastırılması anlamında kullanılmaktadır. Örnek olarak, kapalı bir alanda bulunan yanıcı bir malzemenin risk olust ...

                                               

Inosinik asit

Inosinik asit veya inosin monofosfat, bir nükleosid monofosfattır. Genellikle tavuk yan ürünleri ve diğer et sanayi atıklarından elde edilmekte olup yaygın olarak bir lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Inosinik asit metabolizması için önem ...

                                               

Iyonik sıvı

Iyonik sıvı, terimi ile kastedilen 100 0 C sıcaklığın altında sıvı olabilen tuzlardır, Ingilizce olarak molten salts ifadesi 300 ile 600 0 C aralığında sıvı olarak bulunabilen inorganik tuzlar için kullanlırken iyonik sıvılar -96 0 C kadar düsük ...

                                               

Izoelektronik

Izoelektronik elektron sayısı dağılımı aynı proton sayısı farklı taneciklere denir.Izoelektroniklerde proton sayısı büyük taneciklerin hacmi daha küçüktür 11Na +1 ve 9F −1 iyonlarında esit sayıda yani onar elektron vardır. Bu iki iyon birbirinin ...

                                               

Erime

Erime ya da termal füzyon, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi. Bu fiziksel olayın meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime, donmanın tersi olarak da ifade edilebilir; zira donma olayında madde ısı verir, erime olayında m ...

                                               

Kalitatif

Kalitatif, analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki islemden bir tanesidir. Analiz, kalitatif ve kantitatif diye ikiye ayrılır. Kalitatif analiz; maddenin ne olduğunu anlamaya yönelik yapılan bir analizdir. Kimyada bir madden ...

                                               

Kalorimetre sabiti

Bir sisteme ısı verildiğinde bu ısı kesinlikle yok olmayacaktır. Bu ısı ya sistemde sıcaklığı yükseltecektir, ya sistem tarafından ise dönüstürülecek ya da ortamda sürtünme vb. kayıplar ile harcanacaktır. Kısacası yoktan var olmayacağı gibi varda ...

                                               

Kalsiyum karbür

Karpit, kimyadaki karsılığı kalsiyum karbür olan, suyla birlestiğinde hızla tepkimeye giren ve asetilen gazı çıkaran, sıkça kullanıldığı için bulunması kolay ve ucuz bir malzemedir. Karpit lambası asetilen gazını yakarak ısık verir. Çanakkale Sav ...

                                               

Kalsiyum sülfat

Kristal suyu içeren kalsiyum sülfat, alçı tası olarak adlandırılır. Alçı tası yaygın olarak mücevher yapımında ve disçilikte kullanılır. Alçı tası 128 °Cta ısıtıldığında içerdiği suyun %75ini kaybederek alçıya dönüsür. Alçı suyla karıstırılırsa s ...

                                               

Kalutron

Kalutron, uranyum izotoplarını ayırmak için kullanılan bir kütle spektrometresidir. Manhattan Projesi sırasında Ernest Orlando Lawrence tarafından gelistirildi ve daha önceki bulus olan siklotrona dayanıyordu. Adı, Lawrenceın kurumu olan Kaliforn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →