ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

X-SAMPA

X-SAMPA, bir tür SAMPA Konusma Değerlendirme Yöntemleri Sesbilimi Alfabesi sistemidir. 1995 yılında John C. Wellsy adlı Londra Üniversitesi sesbilimi profesörü tarafından gelistirilmistir. Bu alfabe baslı basına her dil için tasarlanmıstır, ve IP ...

                                               

Yansıma (dilbilgisi)

Yansıma veya yansıma ses, doğadaki seslerin bir nesne, olay veya durum ile bağdastırılmasına denir. Sesleri tasvir etmeye yarayarak bir söz sanatı olarak düzyazı, karikatür ve siirlerde kullanılabilir. Küçük çocukların ifadelerinde ve karikatürle ...

                                               

Absorpsiyon spektroskopisi

Absorpsiyon spektroskopisi, radyasyonun dalgaboyu ya da frekansın bir fonksiyonu olarak irdelenmesidir. Absorsiyon teorisine göre örnek madde ortamdan enerji absorbe eder. Emilen enerjinin siddeti, frekansın ve dalgaboyunun bir fonksiyonu olarak ...

                                               

Açısal çözünürlük

Açısal çözünürlük veya uzaysal çözünürlük bir optik teleskop veya radyo teleskop, mikroskop, kamera veya göz gibi görüntü olusturan araçların çözünürlük gücünü ifade etmektedir. Insan gözünün görünür ısık altında görme açısal çözünürlüğü 1 arcmin ...

                                               

Adsorpsiyon

Adsorpsiyon ya da tutunma, çözünmüs katı maddeler ile sıvı ve gaz maddelerin atomlarının yüzeye tutunması ile ilgili kimyasal ve fiziksel bir kuvvettir. Bir tür adhezyon kuvvetidir. Adsorpsiyon, tutunulması kolay yüzeylerde tutucu bir serit yarat ...

                                               

Adyabatik

Adyabatik, termodinamikte çalısma akıskanında ısı ve kütle kaybının veya kazancının olmadığı haldeki süreçtir. Adyabatik, bir ortam olusturabilmek için sınırlanmıs alanın ısı ve kütle geçisine karsı tamamen yalıtılmıs olması gereklidir. Adyabatik ...

                                               

Ağırlık

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütleçekim kuvvetidir. Ağırlığım birimi newtondur ve simgesi N olarak gösterilir. Ölçü aracı dinamometredir. Kütleçekim kuvveti, çekim merkezinden uzaklastıkça azalacağından Dünyanın geoit seklinden dolayı kutuplara g ...

                                               

Akı

Akı, bir yüzeyden veya maddeden geçerken ortaya çıkan herhangi bir etkiyi tanımlar. Akı, fizikte birçok uygulaması olan uygulamalı matematik ve vektör analizinde bir kavramdır. Tasıma fenomenleri için akı, bir maddenin veya özelliğin akısının büy ...

                                               

Akısbilim

Reoloji, cisimlerin yük, sekil değistirme ve zaman faktörleri altındaki davranıslarını inceleyen özel bir bilim dalı. Tas örneklerinin laboratuvardaki, kayanın doğadaki mekanik davranıslarının, elastik, plastik ve viskoz bilesenler içerdiği, dene ...

                                               

Akustikoptik

Akustikoptik - Isık ısımaları ile akustik dalgaların etkilesimini etkileyen bir fizik kolu. Isık ısımalarıyla akustik dalgaların etkilesimi, bazı saydam sıvı ve katılarda özellikle yüksek sesötesi frekanslarda görülür. Bu etkilesimlerin etkileri ...

                                               

Alçak geçiren filtre

Alçak geçiren filtre, seçilen bir kesme frekansından daha düsük bir frekansa sahip sinyalleri ileten ve kesme frekansından daha yüksek frekanslı sinyalleri zayıflatan bir filtredir. Filtrenin tam frekans tepkisi, filtre tasarımına bağlıdır. Filtr ...

                                               

Amorf katı

Amorf katı atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terim. Yunanca, morphé kelimesinden türemistir. Sekilsiz katı da denmektedir. Amorf katılar, gelisigüzel bir yapı gösterebilirler. Uzun süre beklemede akıskan ...

                                               

Anlık hız

Anlık hız, hareket eden bir parçacığın, herhangi bir andaki skaler hızıdır. Hız sınırlaması olan bir yolda, trafik kurallarına uymak için, aracın ani hızının bilinmesi istenir. Ani hızı bulurken, ortalama hız formülü konumun zamana oranı kullanıl ...

                                               

Anomalon

Anomalon, tanecik fiziğinde yüksek enerjili bir çekirdeğin katı bir hedefle çarpısması sonucu olusan atom çekirdeği parçacıklarıdır. Kuramsal olarak, öbür parçacıklarla, bu tür parçacıkların normalde yaptıklarına oranla çok daha hızlı tepkimeye g ...

                                               

Arsimet prensibi

Arsimet prensibi, bir sıvı içindeki katı bir cismin, tasırdığı sıvının ağırlığına esit bir batmazlık kuvveti ile yukarıya itildiğini belirtir. Ünlü bir deneyde Arsimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin tasıracakları su miktar ...

                                               

Atom fiziği

Atom fiziği, atomu bir bütün olarak atomların etkilesimlerini, atomun ve moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonlari ve elektromanyetik geçisleri, atomlar arası bağlar, molüküler yapılar, atom modeli, atomik spektroskopide ince yap ...

                                               

Atom numarası

Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı zamanda, elementin kimyasal karakteri hakkında da bilgi verir. Periyodik tabloda sıklıkla karsılasılan görü ...

                                               

Atomik kuvvet mikroskobu

Atomik kuvvet mikroskobu ya da taramalı kuvvet mikroskobu çok yüksek çözünürlüklü bir taramalı kuvvet mikroskobudur. Ulasılmıs çözünürlük birkaç nanometre ölçeğinde olup optik tekniklerden en az 1000 kat fazladır. AKM’nin öncülü olan taramalı tün ...

                                               

Aubert Olayı

Aubert Olayı, bas, karanlıkta iyice eğildiği zaman, dikey doğrunun basın eğim yönünde yer değistirdiği izlenimini bırakan algılama olayıdır. Bu olay, ilk defa Hermann Rudolph Aubert tarafından belirtildi. Sonra Witkin ve Asch tarafından sistemli ...

                                               

Ayrıklık (fizik)

Kuantum fiziğinde ayrıklık veya kuantum ayrıklığı, teorinin klasik eyleminin sağladığı bir korunum yasasının kuantumda sağlanmamasıdır. Bu korunum yasası kuantum kuramının herhangi bir düzenlemesiyle tekrar sağlanamaz. Klasik fizikte ise ayrıklık ...

                                               

Bağıl geçirgenlik

Bağıl dielektrik sabiti, herhangi bir malzemenin dielektrik katsayısı, bosluğun dielektrik katsayısına göre oranlanır ve ortaya çıkan yeni katsayıya bu ad verilir. Bağıl dielektrik sabiti tamamen deneysel olarak elde edilir. Aynı fiziksel kosulla ...

                                               

Bağıl nem

Bağıl nem, havada bulunan su buharına ait kısmi basıncın, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncına oranıdır. Baska bir deyisle bağıl nem, havanın belirli bir sıcaklıkta tasıyabileceği nem miktarının yüzde kaçını tasıdığını belirtir. Bağıl ne ...

                                               

Bant teorisi

Bant teorisi, bir katıdaki elektronların davranısını tanımlar. Bu teoriye göre katıda elektronlar tarafından doldurulacak sürekli enerji bantları ve elektronların bulunamayacağı enerji aralıkları bulunur. Teori elektriksel direnç ve optik absorps ...

                                               

Basınç ölçümü

Basınç ve vakumun ölçülmesi için çok çesitli teknikler gelistirilmistir. Basınç ölçümü için kullanılan bu cihazlar, basınç ölçüm saati veya vakum ölçüm saati olarak adlandırılır. Manometre, bir basınç ölçüm aletidir, genellikle atmosferik basınca ...

                                               

Bastırma kuvveti

Bastırma kuvveti, bir aracın aerodinamik özelliklerinin olusturduğu asağı yönlü bir tasıma kuvvetidir. Amacı, lastikler üzerindeki dikey kuvveti arttırarak, aracın dönüsleri daha hızlı geçebilmesine imkan tanımaktır.

                                               

Batmazlık

Batmazlık, boyansi veya sephiye ; hava, su gibi herhangi bir akıskan içerisindeki bir nesneye akıskan tarafından ağırlığın karsı yönünde uygulanan kuvvet. Bahsi geçen akıskan su ise batmazlık kuvveti genellikle suyun kaldırma kuvveti olarak bilin ...

                                               

Biriktirme

Kırağılasma, biriktirme veya desüblimlesme, gazların katılara dönüsmesidir. Kırağılasmanın tersine ise süblimlesme denir. Kırağılasmanın bir örneği ise, donma sıcaklığı altındaki havada, su buharının öncelikle sıvı hale gelmeden doğrudan buz kris ...

                                               

Boyut

Fizik ve matematikte bir uzayın ya da nesnenin boyutu, gayriresmî olarak bu uzay ve nesne üzerindeki herhangi bir noktayı belirlemek için gereken minimum koordinat sayısı olarak tanımlanır. Bir doğru üzerindeki bir noktayı tanımlamak için bir koo ...

                                               

Bölüsüm fonksiyonu

Bölüsüm fonksiyonu termodinamik dengede olan bir sistemin istatistiksel özelliklerini tanımlar. Sıcaklığın ve hacim, molekül sayısı gibi diğer parametrelerin fonksiyonudur. Toplam enerji, entropi ve basınç gibi termodinamik değiskenler bölüsüm fo ...

                                               

Bremermannın limiti

Bremermannın limiti, Hans-Joachim Bremermann tarafından bulunmus olan ve kendisinin adını verdiği, materyal evrendeki bir sistemdeki ulasılabilecek en yüksek islem gücüdür. Kütle-enerji esdeğerliği ve Belirsizlik ilkesinden türemistir ve tam değe ...

                                               

Buz

Buz, suyun donmus haline verilen addır. Oda kosullarında 0 °C ve altında bulunur. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için su üstünde yüzebilir.

                                               

Büyüteç

Büyüteç, Ince kenarlı mercek kullanarak cisimleri büyütmeye yarayan araçtır. Büyeteçler, ısığın kırılma özelliklerinden yararlanırlar. Çoklukla küçük cisimleri daha büyük görebilmek için, bu cisimlerle göz arasına konan yakınsak mercek, pertavsız ...

                                               

Curie

Curie, SI sınıfında yer almayan bir yayınım birimidir. Adını Marie ve Pierre Curieden almıstır. 1 Ci = 3.7 × 10 bozunum/saniye biçiminde tanımlanmaktadır.

                                               

Çerenkov radyasyonu

Çerenkov ısıması ya da Çerenkov radyasyonu elektrik yüklü bir parçacığın bir yalıtkan içerisinden bulunduğu ortamdaki ısık hızından daha büyük bir sabit hızda geçerken ortaya çıkan bir elektromanyetik ısımadır. Fiziksel Temelleri Elektrodinamik h ...

                                               

Çıplak kuark

Çıplak kuarklar değerlik kuarkların bilesik kuark çekirdekleri seklinde tanımlanırlar. Eğer bir çıplak kurakta, çıplak kuark kaplamanın dısına büyük kuvvetle çarparsa kaplama boyunca hızlanır ve kaplamayı gerisinde bırakır. Buna ek olarak, Pertür ...

                                               

Dalga boyu

Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda harfi ile gösterilmektedir. Dalgaboyu frekans ile ters orantılıdır, dolayısıyla dalgaboyu uzadıkça frekans azalır. Dalgaboyunun formülü ise; ...

                                               

Damla

Bir damla ya da su damlacığı ; küçük bir hacmi olan, tamamen veya neredeyse çok küçük yüzeylerle sınırlıdır. Açıldığı zaman bir tüpün alt uçlarında birikir, asılı bir damla olusur. Damla, buharlasma veya yoğunlasmadan atomizasyon sayesinde olusab ...

                                               

Degauss

Degaussing istenmeyen bir manyetik alanı nötr hale getirme sürecidir. Carl Friedrich Gaussun manyetik alan üzerine yaptığı ilk arastırma sonucunda bu ismi arastırmacısından almıstır. Manyetik histerezisden dolayı, manyetik alanın tamamen sıfıra i ...

                                               

Deplasman (denizcilik)

Deplasman veya maimehreç, yüzen bir cismin tasırdığı suyun miktarıdır. Cismin suyun altında kalan kısmının hacmi ile suyun özkütlesinin çarpımına esittir. F = m cisim x g F kaldırma = V batan x d sıvı x g Sıvının kaldırma kuvveti cismi kaldırdığı ...

                                               

Dipol

Dipol veya iki kutuplu, çesitli bilim ve disiplinlerde kullanılan bir terim. Yunanca di- ve polos sözcüklerinden olusturulmustur. Dipol anten, yatay bir metal çubuk ve merkezindeki kablodan olusan bir tür antendir. Kimyada dipol, artı ve eksi yük ...

                                               

Dirac denklemi

Adını Ingiliz fizikçi Paul Diractan alan spinli ve göreli kuantum mekaniği denklemi, γ μ p μ c Ψ = m 0 c 2 Ψ {\displaystyle \gamma ^{\mu }p_{\mu }c\mathbf {\Psi } =m_{0}c^{2}\mathbf {\Psi } } seklinde ifade edilebilir. Burada; m_0: parçacığın dur ...

                                               

Distorsiyon

Distorsiyon,eklemin fizyolojik sınırlarını asan,ani bükülme ve gerilme sonucu eklem yüzlerinin ani olarak birbirinden ayrılmasıdır.Bunun sonucilu kapsül ve bağlardan bir kısmı gerilir veya yırtlır.Genellikle bilek ve diz eklemlerinde görülür.Kemi ...

                                               

Diyamanyetizma

Diyamanyetiklik, manyetik ters yönelmesi olarak ifade edilebilir. Diyamanyetik maddeler, herhangi bir mıknatıs tarafından, o mıknatısın manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde mıknatıslastırılmaya uğrayabilen Cıva, Altın ...

                                               

Donma

Donma, bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine denir. Donmanın meydana geldiği sıcaklığa da donma sıcaklığı denir. Donma, erimenin tersi olarak da ifade edilebilir. Örneğin, su 0 derecede donar. Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değ ...

                                               

Düzlem dalga

Fizikte düzlem dalgalar, uzayda herhangi bir yöne dik düzlemler seklinde hareket eden dalgalardır. Bu dalgalar, hareket ettikleri yöne dik bir kesit boyunca aynı değeri verir. x ekseninde v {\displaystyle v} hızında hareket eden bir düzlem dalgan ...

                                               

Einstein alan denklemleri

Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri, yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile enerji ve momentum dağılımını iliskilendiren doğrusal olmayan diferansiyel denklemler kümesidir. Einstein, bu denklemleri ...

                                               

Ekonofizik

Ekonofizik fizikçiler tarafından gelistirilmis kuram ve yöntemleri ekonomi problemlerini çözmekte kullanan ve uygulayan bir interdisipliner arastırma alanıdır. Finansal piyasaların incelenmesindeki kullanımı ve uygulama alanı zaman istatistikî fi ...

                                               

Elastisite modülü

Elastisite modülü, malzemenin kuvvet altında elastik sekil değistirmesinin ölçüsüdür. Tanımı gereği; birim kesit alanına sahip bir malzemede, birim boyu bir kat arttırmak için uygulanması gereken birim kuvveti gösterir. Kimi kaynaklarda Young mod ...

                                               

Elektriksel potansiyel enerji

Elektriksel potansiyel enerji, bir q {\displaystyle q\,} Elektriksel yükünün Elektriksel alan içerisindeki konumuna bağlı olarak depoladığı bir potansiyel enerji çesididir. Bu Elektriksel potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüsebilme potansiy ...

                                               

Elektromanyetik girisim

Elektromanyetik girisim, elektromanyetik dalgalar arasında olan girisim olayıdır. Bu girisim bir EM dalganın istenilen yere ulasmamasına sebep olabileceği gibi bir kaynaktan yayılan EM dalgaların baska bir cihazda istenmeyen akımlar indüklemesine ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →