ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Doğanın Yedi Harikası

Doğanın Yedi Harikası 2007 yılında baslatılan ve Dünyanın yedi doğal harikasının halk tarafından bir anket yoluyla seçilmesi amacını tasıyan girisim. Kanadalı-Isviçreli Bernard Weber tarafından öncülüğü yapılan girisim, Isviçre merkezli bir vakıf ...

                                               

Pinsk Marshes

Pinsk Bataklıkları, aynı zamanda Pripet Bataklıkları olarak da bilinir, Polesie Bataklıkları ve Rokitno Bataklıkları, Pripyat Nehrinin ormanlık havzası boyunca ve Brestten batıya, kuzeydoğuda Mogileve ve kuzeydoğuda Kyive kadar kolları boyunca uz ...

                                               

Uzay (geometri)

Uzay, nesnelerin ve olayların göreceli konuma ve yöne sahip olduğu sınırsız üç boyutlu bir boyuttur. Modern fizikçiler genellikle zamanla, uzay-zaman olarak bilinen sınırsız dört boyutlu bir sürekliliğin parçası olduğunu düsünmesine rağmen, fizik ...

                                               

Aynî hak

Aynî hak, kisilerin esya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karsı ileri sürülebilen haklardandır. Özellikle de esya hukukunda, hak sahibinin, söz konusu esya üzerindeki tasarruf yetkisini tespit etme bakımından, ...

                                               

Ayrımcılık karsıtı yasa

Ayrımcılık karsıtı yasa veya ayrımcılıkla mücadele yasası çesitli is grupları, cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, engellilik, inanç veya bireysel siyasi görüslere dayalı gruplar için korumaları içeren yasalardır. Ayrımcılıkla mücadele yasaları, ayrımc ...

                                               

Fezleke

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Örneğin bir meslekte genellikle bu meslek siyasi veya hukuk olur çünkü fezle ...

                                               

Görgü tanığının ifadesi

Görgü tanığının ifadesi, kisinin tanık olduğu olaya dair bilgi ve gözlemleri hakkında, adli bir süreç kapsamında verdiği ifade. Ideal bir durumda, tanığın hatırladıklarının ayrıntılı olması beklenir ancak bu her zaman gerçeklesmez. Tanığın hatırl ...

                                               

Hata (hukuk)

Hata, hukukta özellikle de borçlar hukukunda sözlesmeler meydana getirilirken gerçek iradenin bilmeden ve farkında olmadan farklılasmasıdır. Hem hatayı yapan hem de hukuki islemin karsı tarafı da bu durumun farkında değildir. Örneğin; bir borç se ...

                                               

Hukuki yorum

Hukuki yorum, bir hukuk meselesine uygulanacak olan hukuk kuralının belirlenmesi sürecinin önemli parçalarından biridir. Bazı hukuk kuralları, uygulanabileceği islemler açısından yeterince açık olmayabilir. Bu nedenle söz konusu kuralın bulunduğu ...

                                               

Ilamlı icra

Ilamlı icra, alacaklının önce mahkemeye müracaat etmesi, bu konuda bir yargılamanın yapılması ve bunun sonucunda lehine bir ilâm elde etmesinden sonra icra dairesine basvurarak ilâmın icrasının talep etmesi durumudur. Para ve teminat alacağı dısı ...

                                               

Infaz hukuku

Kesinlesmis ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine iliskin esasları gösteren hukuk dalı. Infaz hukuku, yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilenir. Buna iliskin ilkeleri, esasları ve usulleri gösterir.

                                               

Merhamet

Merhamet, sözlüklerde" bir kimsenin veya bir baska canlının karsılastığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmakta olup, neo-spiritüalist terminolojide kullanılan terimlerden biridir. Neo-spiritüalist görüse göre merhamet, ...

                                               

Scopes Davası

The State of Tennessee v. John Thomas Scopes, bilinen ismiyle Scopes Davası, Temmuz 1925te bir lise öğretmeni olan John T. Scopesun, Tennessee eyaleti tarafından finanse edilen herhangi bir okulda insan evrimini öğretmeyi yasa dısı kılan Butler Y ...

                                               

Tabii Hâkim Ilkesi

Mahkemelerin, kurulus ve görevlerinin belirlenme asamasındaki bir temel ilke. Olağan hâkim ilkesi olarak da bilinir. Tabii hâkim, yargılamadan önce kurulmus, yargılamaya konu olan uyusmazlıkla kurulus açısından ilgisi olmayan, herkes için değisme ...

                                               

Tutuklama

Tutuklama, genellikle kisi bir suç islediğinden süphelenildiği zaman veya gözaltına alındıktan sonra yasal koruma ve kontrol için yapılan gözaltına alma eylemidir. Gözaltına alındıktan sonra kisi, daha fazla sorgulanabilir ve/veya suçlanabilir; t ...

                                               

Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti

Toplanma hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası örgütlenme ve toplanma özgürlüğü baslığı altında düzenlenmistir. Toplanma eylemi bireylerin belli bir amaç ve düsünce birliği çerçevesinde ortak bir noktada bir araya gelmesiyle gerçeklesen olaydır ...

                                               

Vasıflandırma (hukuk)

Vasıflandırma veya karakterizasyon, bir hukukî müessesenin hukukî karakterinin tespit edilmesidir. Içinde milletlerarası özel hukukta yabancılık unsuru içeren davanın çözümlenmesinde ikinci asamadır. Birden fazla ülkenin hukukuna tâbî olabilecek ...

                                               

Yargılama hukuku

Yargılama Hukuku mahkemelerdeki yargılama yöntemlerini belirler. Örneğin; Adli Yargıda hakim karsısına çıkmak esas iken, Idari Yargı’da davalar dosyalar üzerinden görülür ve istisnalar hariç hakim karsısına çıkılmaz. Dava süreçleri ayrıntısıyla t ...

                                               

Kategori

Kategori ya da ulam, felsefi anlamda genel olarak öznitelik ya da bir nesneye yüklenen nitelik olarak anlasılır. Kategoriler, bir konunun anlam ve sınırlarını, içerik ve biçiminin çerçevesini belirler. Kategoriler, kosulu kendilerinde mevcut olan ...

                                               

Nitelik

Nitelik, bir seyin olus biçimi ya da bir seyin yapısını belirleyen, onu söyle ya da böyle yapan temel özellik olarak tanımlanan felsefe ve mantık terimi. Nitelik mantıkta, bir önermenin olumlu ya da olumsuz olusu anlamındadır. Mantıksal yargı, ni ...

                                               

Sınıflama

Sınıflama, varlıkları benzer özelliklerine göre birbirinden ayırmak ve sistematik bir sekilde hazırlanmıs, düzenlenmis ve nitelikleri belirlenmis gruplara atama, dahil etme islemidir.

                                               

Analiz

Analiz, karmasık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma sürecidir. Teknik, matematik ve mantık çalısmalarında Aristotelesten önce uygulanmıstır.

                                               

Bilinç dısı

Bilinç dısı, Sigmund Freudun psikanaliz kuramında gelistirilmis bir kavramdır. Buna göre; bilinç yapısı ikili bir nitelik tasır, yani görülen bilinç durumlarının gerisinde çok daha derinde ve görünmez bir bölgede isleyen baska bir yapı daha söz k ...

                                               

Bilissel sema

Bilissel sema ya da kısaca sema, aynı türden bilgilerin uzun süreli bellekte olusturduğu küme, bilgi örüntüsü anlamına gelir. Örneğin, beyinde tüm renkler semasında, tüm adlar semasında, tüm sıfatlar semasında yer alır. Herhangi bir renk hem renk ...

                                               

Entelektüel

Entelektüel ya da aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düsünme yetisini mesleği gereği ya da sahsî amaçlarına erismekte kullanan kisi. Entelektüel kelimesinin kökeni Latince intellectus sözcüğüne dayanır ve günümüzde genellikle su anlamlarda ...

                                               

Kalite

Kalite, insanlık tarihi boyunca hakkında ciddi olarak düsünülmüs, farklı fikirler ortaya konulmus ve tarihin gelecek seyri boyunca da yoğun ilgisine devam edecek olan bir kavramdır. Kalitenin önemine ticari ve akademik olarak medya vasıtasıyla bi ...

                                               

Kavramsal model

Kavramsal model bir sistemin temsilidir ve modelin temsil ettiği sistemin insanların daha rahat bir sekilde anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, montajı yapılarak olusturulan bir oyuncak model temsil ettiği objenin çalısmasını modelini olusturaca ...

                                               

Kendi kendini üretim

Kendi kendini üretim bir seyin kendi kopyasını çıkartabileceği herhangi bir süreçtir. Biyolojik hücreler, uygun kosullar altında, hücre bölünmesi ile çoğalırlar. Hücre bölünmesi sırasında DNA kopyalanır ve kopyalanma sırasında iletilebilirler. Bi ...

                                               

MacGuffin

MacGuffin, kendi içinde sıradan ya da önemsiz gibi görünen ama filmin ya da romanın akısını ya da karakterin motivasyonunu belirleyen obje, unsur ya da olaya denir. Kavram, 1920li yıllarda senarist Angus MacPhail tarafından icat edilmis, birlikte ...

                                               

Mr. Magoo Etkisi

Mr. Magoo Etkisi, toplumlarda görülen, giderek azalan açık seçik düsünme ve yorumlama kapasitesini tanımlamaktadır. Alınan bilginin ve mesajın yoğunluğu ve fazlalığından dolayı tümünün belirlenemediğinden, yorumlanamadığından, sınıflandırıp depol ...

                                               

Ockhamın usturası

Ockhamın usturası, Occamın usturası, Ochamın usturası, tutumluluk yasası veya basitlik yasası, "olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiği" problem çözme ilkesi. Fikir, ilahi mucizeler fikrini savunmak için basitliği tercih eden sk ...

                                               

Organik

Organik, "bitki veya hayvan kökenli", bazen de "karbon içeren" anlamında kullanılan bir sıfat. Organik sözcüğü ile sunlardan biri kastedilmis olabilir: Kimyada, karbon içermekte olan istisnalar hariç organik bilesikler. Organik gıda, doğal beslen ...

                                               

Oryantasyon

Oryantasyon ; yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme, Fransızca orientation sözcüğünün Türkçe söylenisi. Genellikle bir is terimi olarak kullanılır. Iplik üretiminde, ipliği olusturan liflerin birçok kez çekilip uzatılarak birbirlerine paralel h ...

                                               

Prototip

Prototip ve τύπος), genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teskil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir. Çok öğeli bir kümede grubu ...

                                               

Varlık neden var

"Varlık neden var?" veya "Neden yokluk dısında bir sey var?" sorusu Gottfried Wilhelm Leibniz, Ludwig Wittgenstein, ve Martin Heidegger gibi filozoflara yöneltilmis ve onlar tarafından cevaplandırılmaya çalısılmıstır. Bu filozoflar bu soruya meta ...

                                               

Algoritmaların tarihsel sıralaması

1934 - Delaunay üçgen bölümlemesi Boris Delaunay tarafından gelistirildi 1671 - Newton-Raphson metodu, Isaac Newton tarafından gelistirildi. 1690 - Newton-Raphson methodu bağımsız olarak Joseph Raphson tarafından da bulundu Yaklasık MÖ 1600 - Bab ...

                                               

Anakronizm

Anakronizm, herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi ile kronolojik açıdan uyumsuz olması. Özellikle edebiyat ve sanatta genellikle eserin geçtiği tarihi döneme ait olmayan varlıkları ve uygulamaları belirtmek için kullanılı ...

                                               

Astronomik yıl numaralandırma

Astronomik yıl numaralandırma, MS) türü yıl numaralandırmayı temel alan ancak onluk tam sayı yıl numaralarını daha yakından izleyen bir numaralandırma yöntemidir. 0 yılını da içeren bu yöntem daha önceki yılları - isaretiyle belirtmektedir. Bu yö ...

                                               

Jülyen günü

Jülyen günü, Jülyen tarih sisteminde yer alan ve astronomi topluluğu tarafından bilimsel çalısmalarda kullanılan bir zaman ölçüm sistemidir. Jülyen günü, MÖ 1 Ocak 4713 tarihi Pazartesi günü Evrensel zaman ile öğle vaktinden itibaren bir günün za ...

                                               

Sotik döngü

Sotik döngü, 1461 yıllık döngü anlamına gelir. Adını Antik Yunanların Sirius yıldızına verdikleri ad olan Sothis ten alır. Antik Mısırlılar Günes takvimini ilk kullanan halktı. Fakat bir yılı 365 gün olarak saptamıs, yani artık yılı hesaba katmam ...

                                               

Kültür ayrımcılığı

Kültür ayrımcılığı insanların etnik yapılarına değil, kültürlerine göre birbirlerinden ayrılmasına dayanan bir ayrımcılık türüdür. Kültür ayrımcılığında; ulusları birbirinden ayırmak için dil, din, mimari yapı, giyim tarzı, yemek kültürü gibi uns ...

                                               

Kültür yağmacılığı

Kültür yağmacılığı bir kültür veya kimliğin herhangi bir unsurunun baska bir kültür veya kimliğe ait kisiler tarafından taklit edilmesidir. Baskın bir kültürün üyesi dezavantajlı azınlığın kültürünü kendi çıkarı için benimsediğinde bu durum tartı ...

                                               

Kültürün küresellesmesi

Ekonomik ve siyasal küresellesmenin yeni bir uluslararası kültür olusturması ile kültürün küresellesmesi ortaya çıkmıstır. Küresellesme kavramıyla ilgili geçmise veya günümüze baktığımızda ne zaman ortaya çıktığına dair herhangi bir kanıya rastla ...

                                               

Yüksek kültür

Üst kültür veya Yüksek kültür ; Bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir.Öneğin; Genel Türkiye kültürü, genel Çin kültürü, genel Italyan kültürü gibi. Yüksek kültürde yüksek kavramıyla bi ...

                                               

Matematiksel nesne

Matematiksel nesneler, matematikte karsılasılan soyut kavramlara denir. Matematiğin alısıldık dilinde nesne, formal olarak tanımlanmıs veya tanımlanabilecek ve matematiksel kanıtlarda kullanılabilecek herhangi bir sey olabilir. Her matematik dalı ...

                                               

Sey

Sey, felsefi bir kavramdır. Mistik Islam öğretisindeki sonsuzluk ve vahdet-i vücud kavramlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir anlatıya göre sey aslında hiçbir seydir, hiçbir sey olduğu için de her seydir. Hiçlik kavramıyla arasında gizli bir b ...

                                               

Sağlık coğrafyası

Sağlık coğrafyası, mekandan kaynaklanan tüm sağlık problemlerini toplum, yer ve zaman yönleriyle inceleyen ve nedenlerini arastıran, hastalıkların önlenmesinde çözüm yöntemleri sunan bir beseri coğrafya alt dalıdır. Sağlık coğrafyası disiplinlera ...

                                               

Derinlik sarhosluğu

Derinlik sarhosluğu derinlerde aletli dalıs yapılırken meydana gelen geri döndürülebilir bilinç bozukluğudur. Alkol zehirlenmesi veya azot oksit solunmasındakine benzer bir durumdur. Sığ dalıslarda da olabilir ancak genellikle 30 metreden daha de ...

                                               

Dispanser

Dispanser, ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, ufak çapta tedavi edilerek, karsılığında ücret talep edilmeyen veya az ücret alınan bakım evi. Hastaneden baslıca farkı, dispanserlerde yatak bulunmaması hastaların yatmadan teshis ve ...

                                               

Insan biyolojisi

Insan biyolojisi, insanları genetik, evrim, fizyoloji, anatomi, epidemiyoloji, antropoloji, ekoloji, beslenme, popülasyon genetiği, ve sosyokültürel etkiler gibi birçok farklı bilgi alanının etkileri ve etkilesimi yoluyla inceleyen disiplinler ar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →