ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Beseri bilimler

Beserî bilimler, doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, elestirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. Beserî bilimlerle iliskili disiplinlere örnek vermek ...

                                               

Bilgi

Bilgi, insanın kendisini ve çevresini anlamasını sekillendiren zihinsel süreçtir. Bilginin tanımı kullanıldığı alana ve bakıs açılarına göre değisiklik göstermektedir. Bilgi felsefesinde, subje ile obje arasındaki iliskiden doğan her türlü ürüne ...

                                               

Coğrafya

Coğrafya veya jeografi, beseri sistemleri ve yeryüzünü arastıran, bunlar arasındaki iliskiyi neden-sonuç ve dağılıs ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki iliskiler coğrafyanın konusunu olustur ...

                                               

Eğitim

Eğitim ; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir sekilde verilmesi. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve birey ...

                                               

Eğlence

Eğlence, insanların bos vakitlerini keyifli sekilde geçirmek için yaptığı çesitli faaliyetler. Eğlenceli yapımları üreten ekonomik sektöre ise eğlence sektörü denir. Bir komedi filmi, spor karsılasması veya pornografi eğlence sektörü ürünlerine ö ...

                                               

Ekonomi

Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan olusan insan etkinliğidir. Insanın ihtiyaçlarını karsılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden olusur. Bu sistem o bölgedeki ...

                                               

Enerji

Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin genis ve korunmus bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yap ...

                                               

Evren

Evren veya kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her seyin toplamıdır. Enerji dalga veya partikülleri homojen ve ...

                                               

Felsefe

Felsefe ; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara iliskin yapılan çalısmalardır. Felsefe düsünce sanatı olarak da bilinir. Buna göre, felsefe Yunanlar için, "bilgelik sevgisi" ya da "hi ...

                                               

Fiziksel cisim

Fiziksel cisim, fiziksel nesne veya fiziksel obje, 3 boyutlu uzayda dönme veya çevirme hareketiyle hareket etmek için daha fazla veya az sıkıstırılmıs maddenin toplamı. En yaygın kullanımında, sınırlar maddenin özellikleriyle mutlaka tanımlanmalı ...

                                               

Hükûmet

Hükümet, Bakanlar Kurulu, Kabine, Devlet Yönetimi, Yürütme ya da Yürütüm ; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükümet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağl ...

                                               

Kisi

Kisi ya da sahıs, akıl, ahlak, bilinç gibi özellikleri olan ve akranlık, mülkiyet, yasal sorumluluk gibi kültürel temelli sosyal iliskilere sahip varlıktır. Kisiliğin, yani bir varlığı kisi yapan seyin ne olduğu kültürlere ve bağlamlara göre deği ...

                                               

Kurulus

Kurulus, kurum, organizasyon veya teskilat; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmus, ortak bir çalısma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzendir. Organizasyonlar sosyoloji, iktîsat, isletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi b ...

                                               

Matematik

Matematik, numaralar, felsefe, uzay ve fizik gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüs ayrılığı vardır. Matematikçiler örüntüleri arastırır ve bunları yeni konjektürler for ...

                                               

Müzik

Müzik ya da musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titresimler kazanmıs halidir. Baska bir deyis ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve titresim içeren bir ses olu ...

                                               

Spor

Spor, önceden belirlenmis kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarısma ve kisisel eğlence veya mükemmelliğe ulasmak için yapılan fiziksel veya zihinsel aktivite. Kisilerin yaptıkları hareketlere ek olarak ...

                                               

Suç

Suç, yanlıs ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranıs. Bir yasağa aykırı davranıstır. Kanun suçları ceza tehdidi ile yasaklar. Toplumsal düzeni bozucu bir davranıstır. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuk ...

                                               

Tarih

Tarih, geçmis zamanın incelenmesidir. "Tarih", geçmis zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin kesfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenen bir semsiye terimdir. Insan veya insan ...

                                               

Teknoloji

Teknoloji mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçeklestirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, islemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel arastırmalardır. Teknoloji teknikler, süreçler vb. bilgiler olabileceği gi ...

                                               

Yasam

Yasam veya hayat, biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüsümle sonuçlanan baska olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir. Organik maddeler gelisme ve üreme yeteneklerine sahiptir. Bazı canlılar bi ...

                                               

Yiyecek

Yiyecek, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için yemek suretiyle tüketmeleri gereken maddeler. Belirli bir öğünde tüketilen yiyeceklere yemek denir. Yiyecekler organik veya inorganik maddelerden üretilmis olabilirler. Yiyeceklerde bulun ...

                                               

Zihin

Zihin ya da bilinç ; düsüncenin, algılamanın, belleğin, duygunun, isteğin ve düslemenin bazı birlesimlerinde görünür olan bilincin ve zekânın kolektif görünüslerini kapsar. Zihin bilinç akısı olarak tanımlanabilir. Insan beyninin bilinçli süreçle ...

                                               

Felsefe-Bilim

Felsefe-Bilim, Teoman Duralı ve Ihsan Fazlıoğlu tarafından gelistirilen kuramdır. Buna göre, felsefe-bilim genel felsefe olarak adlandırılıan disiplinden baskalasır. Onun ucu bucağı görünmezliğine karsı tarihi-sistematik bir bölümüdür. Felsefe-bi ...

                                               

Jeomühendislik

Jeomühendislik, gelisen teknoloji ile birlikte doğal afetlerin vereceği zararların önüne geçmek, küresel ısınma ile ortaya çıkabilecek etkileri azaltmak amacıyla, temel bilimler ve mühendislik disiplinlerinin birlikte uygulandığı yeni bir mühendi ...

                                               

Oktay Güvemli

Oktay Güvemli, muhasebe tarihinde öncü bilim insanı, yazar ve akademisyendir. Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfının kurucusudur. Yurt dısında birçok kongre ve konferansa katılan Prof. Güvemli, 2008 Yılında Istanbul’da 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri ...

                                               

Matematik tarihi

Matematik tarihi, öncelikle matematikteki kesiflerin kökenini arastıran ve daha az ölçüde ise matematiksel yöntemleri ve geçmisin notasyonunu arastıran bir bilimsel çalısma alanıdır. Modern çağdan ve dünya çapında bilginin yayılmasından önce, yen ...

                                               

Birlesmis Milletler Çevre Programı

Birlesmis Milletler Çevre Programı ; Birlesmis Milletler çevre etkinliklerini es güdümleyen, gelismekte olan ülkelere çevre politikaları konusunda yardımcı olan ve çevreye duyarlı kalkınma yöntemleri öneren BM kurulusu. Haziran 1972deki Insan Çev ...

                                               

Biyoendikatör

Biyoendikatörler ya da biyolojik endikatörler çevrenin ya da ekosistemin sağlık durumunu izlemek için kullanılan türlerdir. Islevleri, populasyonları ve durumları bulundukları çevrenin ya da ekosistemin bütünlüğünün ne derecede olduğunu gösteren ...

                                               

Biyokütle

Biyokütle, yasayan ya da yakın zamanda yasamıs canlılardan elde edilen fosillesmemis tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğe ...

                                               

Deniz rezervleri

Deniz rezervleri, tahrip edici kullanım ve faaliyetlerin izin verilmediği ve diğer belirgin insan baskısının ortadan kaldırıldığı veya en aza indirildiği, böylelikle kendine ait ekosistemlerin daha doğal bir sekilde iyilesmeye doğru gidebildiği d ...

                                               

Dünya Okyanus Günü

Dünya Okyanus Günü, 8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gündür. 1992 yılında Birlesmis Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararı alınmasına karsın, henüz resmi olarak kabul edilmemis bulunan Dünya Okyanus Günü, o ...

                                               

Dünya Su Konseyi

Dünya Su Konseyi, çokuluslu bir platformdur. Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini gelistirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, gelistirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullan ...

                                               

Eko etiket

Eko etiket ler, ürünlerin üretim ve kullanım asamalarında diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği düsünüldüğü takdirde ürünlere eklenen etiketlerdir. Eko etiketleme ile tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmesi sağl ...

                                               

Küçülme

Küçülme, üretimin neden olduğu çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek için sürdürülebilir bir sekilde maddi üretimin azaltılmasını savunan politik ve ekonomik ideolojidir. Bu düsüncenin taraftarları ekonomik büyümenin ve onu destekleyen tüke ...

                                               

Çevresel sorunların listesi

Bu liste, insan aktivitesinin, biyofiziksel çevre üzerindeki zararlı yönlerini olusturan çevresel sorunların bir listesidir. Genel anlamda; sorunlar, etkileri ve hafifletici unsurlar olarak sınıflandırılırlarsa da, etkilerin birbirine bağlı olduğ ...

                                               

Nereda

Nereda, Hollandadaki Delft Teknoloji Üniversitesinden Mark van Loosdrecht tarafından icat edilen bir atık su arıtma teknolojisidir. Teknoloji, aerobik granülasyona dayalıdır ve aktif çamur prosesinin bir modifikasyonudur. Aerobik granüler çamur, ...

                                               

Ötrofikasyon

Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, basta karalardan gelenler olmak üzere, çesitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığının asırı sekilde çoğalmasıdır. Bu durum sudaki çözülmüs ...

                                               

Peyzaj planlama

Peyzaj planlama ; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yasam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının gideril ...

                                               

Tutsak ikilemi

Tutsak ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. Ilk olarak 1950 yılında RAND çalısanları Merrill Flood ve Melvin Dresher tarafından sekillendirilmistir. Ardından Albert William Tucker modele hapis cezası sonucunu eklemis ve tu ...

                                               

Türkiye Çevre Ajansı

Türkiye Çevre Ajansı, 24 Aralık 2020 tarihinde TBMMde kabul edilen ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı kanunla kurulmustur. Türkiye Çevre Ajansının, Çevre ve Sehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğr ...

                                               

Yenilenemeyen enerji kaynağı

Tüketim oranını koruyabilecek bir ölçekte üretilemeyen, yeniden olusturulamayan veya yeniden kullanılamayan doğal kaynaklar yenilenemeyen kaynak kabul edilir. Bu kaynaklar genellikle sabit miktardadır ve doğanın yeniden olusturabileceğinden çok d ...

                                               

Aelius Donatus

Donatus çok sayıda ilmî eserin sahibidir. Bunların bir kısmı günümüze ulasmıstır: Ars Grammatica Gramer Sanatı adlı eserinin ve bilhassa eserdeki "sözün bölümleri" kısmının özgün olmadığı açıktır. Eser evvelki gramerciler Charisius ve Diomedesin ...

                                               

Anadili

Anadili, ilk dil, birinci dil, arter-dili veya kısaca L1, bir kisinin doğumundan itibaren maruz kaldığı ilk dil. Kisinin sosyolojik kimliğinin olusmasında temel rolü oynar. Bazı ülkelerde anadili kavramı, kisinin ilk dilinden ziyade etnik grubunu ...

                                               

Ergatif dil

Ergatif dil veya özegeçisli dil, geçissiz eylemlerin öznesinin geçisli eylemlerde nesne gibi hareket ettiği dildir. Türkçe, Baskça, Maya dilleri, Hintçe, Güney Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kürt dilleri Tibet ...

                                               

Iyelik eki

Iyelik ekleri veya sahiplik ekleri, isimlere ve isim görevinde kullanılan sözcüklere eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ekler. Iyelik ekleri ad soylu sözcüklerde ve isim görevinde kullanılan diğer sözcüklerde sahiplik kategorisini tem ...

                                               

Kelime bilgisi

Kelime bilgisi ya da kelime dağarcığı, kelime hazinesi veya sözcük dağarcığı, bir kisi veya bir grup insan tarafından kullanılan ya da anlasılan tüm dildeki kelimelere verilen isimdir. Tam anlamıyla terim; "belirli bir kisi tarafından bilinen ve ...

                                               

Konusma dili

Konusma dili, günlük yasayısta kullanılan ve yazı dilinden az farklarla ayrılmıs bulunan dil, günlük konusmadır. Dünya üzerindeki hemen her dilde "konusma dili - yazı dili" özellikleri bulunur. Bir dilde yazılıs ile okunus birbirinden az ya da ço ...

                                               

Doğa koruma

Doğa koruma, doğa ve doğal kaynakların korunması, gelistirilmesi ve rasyonel kullanımı ve çevre üzerindeki olumsuz antropojenik etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanan herhangi bir koruma faaliyetidir.

                                               

Doğalcılık yanılgısı

Doğalcılık yanılgısı Ingiliz filozof G. E. Mooreun 1903 tarihli kitabı Principia Ethica da incelediği bir etik kuramıdır. Moore, hos veya arzu edilen gibi doğal özellikler açısından iyi olana indirgemeli olarak açıklamanın yanıltıcı olacağını sav ...

                                               

Doğaya basvurma

Doğaya basvurma bir seyin doğal olması nedeniyle iyi ve doğal olmaması nedeniyle kötü olduğunu savunan argüman veya retorik taktiktir. Genel olarak "Ne doğalsa o iyidir" biçiminde bir önermeyi temele aldığı için kötü argüman olarak kabul edilir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →