ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Kalgay

Kalgay, Kırım Hanlığında veliahda verilen unvan. Yarlıklarda ve vekayinamelerde" kagalgay”," kagalya”," kalgay”," kalga” seklinde geçer. 17. yüzyıla ait fermanlarda da ilk sekli olan" kagalgay” kullanılmıstır. Kelimenin Moğolca" büyük kapı” anlam ...

                                               

Kodaman

Kodaman, "büyük", doğustan soylu veya diğer nitelikleriyle yüksek sosyal konumda olan kisilere verilen unvan. Orta Çağa atıfta bulunulduğunda, terim genellikle soylu toprak sahiplerini; kont, dük ve prens gibi savas efendilerini ve Polonyada szla ...

                                               

Kont

Kont, Avrupada bir soyluluk unvanı. Kontun esine veya kont konumundaki kadına kontes denir. Birlesik Krallıktaki muadili earldür. Günümüzde, soyluluk sırasında markiden sonra, markinin olmadığı ülkelerde dükten sonra gelir. Sözcüğün kökeni Latinc ...

                                               

Leydi

Leydi, Britanya Adalarında bir soyluluk unvanı. Düses altındaki tüm soylu kadınlar ile baron ve sövalyelerin esleri için kullanılır. Bununla birlikte günümüzde "hanımefendi" anlamında kibar bir hitap olarak tüm kadınlar için kullanılabilir.

                                               

Lord

Lord veya lort, esasen Birlesik Krallık bünyesinde soyluluk ya da üst mertebe ifade eden ve buna bağlı olarak da çesitli kullanım sekilleri olan bir sözcüktür. Günümüzde en sık, Birlesik Krallık ve onun öncülü ülkelerde bir soyluluk unvanı olarak ...

                                               

Man Lordu

Man Lordu Birlesik Krallıka bağlı özerk bir bölge olan Man Adasının devlet baskanı ve Lord Sahipidir. Su anki Lord Sahip, Birlesik Krallık Kraliçesi II. Elizabethtir. Man Lordu unvanı her iki cinsiyet için de kullanılabilir ancak tercihen, Birles ...

                                               

Melik

Melik, Arapça bir kelime olup kral anlamını tasır. Mülk kökünden türemistir. Orta doğu bölgesinde konusulan birçok dilde yer alır. Melike ise Arapçada kraliçe anlamındadır.

                                               

Mirza (unvan)

Bu madde "Mirza" unvanı ile ilgilidir. Diğer anlamları için Mirza maddesine gidiniz. Mirza, Arapça "emir" kelimesiyle Farsça "zade" ekinin birlesmesiyle olusmus soyluluk içeren bir unvan. Timurdan beri Orta Asyadan Balkanlara pek çok Türk devleti ...

                                               

Osmanlı unvanları

Osmanlı Imparatorluğunda birçok soyluluk unvanı vardı. Batı uygarlıklarındaki geleneklerin aksine, birçok sark unvanlarında olduğu gibi, sınırlı yetkileri olan birçok devlet görevlisi de saltanata bağlı unvanlar alıyordu. Bu unvanlar kimi zaman b ...

                                               

Padisah

Padisah, bazı Islam hükümdarları tarafından kullanılan ve yücelik belirten unvan. Farsça bir sözcük olup "sahların en büyüğü" manasına gelmektedir. Esasen Islamiyet öncesi Iranda hüküm süren Sasani hükümdarlarının sıfatı iken daha sonra Osmanlı h ...

                                               

Prens

Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlıdaki sehzade unvanına denk gelir. Prensler çoğu ülkede prenseslerle birlikte taht için sıraya girerlerdi. Fransada veliaht prensine döfen denirdi. Es ...

                                               

Sebastokrator

Sebastokratōr, Geç Bizans Imparatorluğu kıdemli saray unvanıdır. Ayrıca Imparatorluğun komsusu ve etkisindeki devletlerde de kullanılmıstır. Sebastokratores karısına verilen disil unvan sebastokratorissa, sebastokratitsa idi. Kelime, gramer olara ...

                                               

Sebastos

Sebastos Antik Yunanlar tarafından Augustus un Roma imparatorluk unvanı için kullanılan bir onursal ifade. Baslığın disi formu sebastē idi. 11. yüzyılın sonlarından itibaren, Komnenos Hanedanı döneminde, Bizans Imparatorluğu için saray unvanların ...

                                               

Sir

Sir"), Orta Çağda kullanılmıs ve kökeni Latinceye dayanan Sire kelimesinden türetilen, erkekler için resmî bir Ingilizce hitap etme biçimi. Geleneksel olarak, yasa ve geleneklere göre, Sir bir tarikata üye sövalyelere hitap için kullanılmıs, daha ...

                                               

Squire

Bir squire, Orta Çağın basından itibaren bir sövalyenin kalkan veya kılıç tasıyıcısıydı. Sözcüğün kullanımı zamanla değisti. Ilk basta bir sövalyenin çırağı anlamına geliyordu. Sonra toprak ağası veya tımar sahibi olarak da kullanılmaya baslandı ...

                                               

Starosta

Starosta veya starost, Slavca bir terim, görevi bir hanedan ailesinin veya aile mülklerinin varlıklarını yönetmek olan kisiyi ifade eder. Starostun Slavca kökü, "kıdemli" veya "senior" olarak tercüme edilir. Orta Çağdan bu yana, Slav tarihinde bi ...

                                               

Sultan

Sultan, tarihte pek çok farklı anlamda kullanılmıs olan Islamî bir sıfattır. Sözcük olarak "güç", "otorite", "yönetici" anlamlarına gelir. Genelde bağımsızlığını ilan eden Islam hükümdarları tarafından kullanılmıstır. Islâm devletlerinde, hükümda ...

                                               

Sultanzade

Osmanlı Devletinde sultan denen imparatorluk prenseslerinin erkek çocuklarına verilen ad. Osmanlı protokolünde imparatorluk prensine denk gelen sehzade statüsüne sahip değillerdir, dolayısıyla tahta çıkma hakları yoktur ve tahtta hak iddia eden b ...

                                               

Sah

Sah ya da Sahensah, Fars ve Afgan hükümdarlarının unvanı. Kral anlamına gelmektedir. Zamanla Islam aleminde hükümdar anlamında yaygın olarak kullanılagelmistir. Hükümdarlar hükümdarı anlamına gelen sehinsah unvanı, Perslerin krallar kralı saydığı ...

                                               

Kakistokrasi

Kakistokrasi en niteliksiz vatandasların hükûmeti olusturduğu yönetim biçimidir. Kelimenin kullanımı 17. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanır. Ingiliz yazar Thomas Love Peacock tarafından 1829da kullanılmıstır ancak 21. yüzyılın baslarında dünyanın ...

                                               

Nepotizm

Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan sekilde yapılan ayrımcılık. Nepotizm kavramının Latincede" Nepot” sözcüğünden geldiği, Ingilizcede ise "Nephew" yeğen olduğu değisik çalısmalarda ifade edilmistir. Nepotizm, kamu ö ...

                                               

Siyasi yolsuzluk

Siyasi yolsuzluk, devlet yetkililerinin ya da bağlantılarındaki kisilerin gayrimesru olarak özel kazanç için güçlerini kullanmasıdır. Bir makam sahibi tarafından yapılan yasa dısı bir eylemin resmi görevleriyle doğrudan ilgili olması veya yasal o ...

                                               

Temiz Eller

Temiz Eller, 1990larda Italyada siyasi yolsuzluklarla ilgili ulusal çapta yapılan bir yargı sorusturmasıydı. Operasyon, "Birinci Cumhuriyet"in sona ermesine yol açtı ve birçok siyasi partinin ortadan kalkmasına neden oldu. Bazı siyasetçiler ve is ...

                                               

Ahır

Ahır evcil büyük bas hayvanların, özellikle de atların barındırıldığı yerdir. En yaygın anlamıyla her bir hayvan için ayrı bölmelerden olusmus bir binayı ifade etmek için kullanılır. Günümüzde kullanılan pek çok çesit ahır vardır: örneğin Amerika ...

                                               

Amerika Birlesik Devletleri Tarım Bakanlığı

Amerika Birlesik Devletleri Tarım Bakanlığı, ABD federal hükûmetinin tarım, çiftçilik, ormancılık ve besin maddeleri politikalarını gelistirip idare etmekle yükümlü ABD federal yönetim dairesi. Hedefleri çiftçilerin ve besin hayvanı yetistiricile ...

                                               

Anız

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmis olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir. Tarımda anızların yakılarak yok edilmesi oldukça yaygın bir durum olmakla beraber bilimsel olarak anız yakımı zararlı olarak kabul edilmekted ...

                                               

Babür Bahçeleri

Babür bahçeleri, Babürlüler tarafından Iran mimarisi tarzında yaratılan bahçelerdir. Bu tarz, özellikle insanların doğanın tüm unsurları ile mükemmel bir uyum içinde bir arada var olduğu dünyevi bir ütopya temsili yaratması amaçlanan Çaharbağ yap ...

                                               

Bahçe

Bahçe, çesitli çim türleri, yerörtücü bitkiler, çiçekler, çalılar, ağaççıklar, yaprak döken veya dökmeyen ağaçlar, süs bitkileri veya doğal bitki örtüsüyle olusturulmus, insanların doğa ve temel ihtiyaçlarını karsılayan, aile yapısına, isteklerin ...

                                               

Balık yetistiriciliği

Balık yetistiriciliği, binlerce yıldan beri bilinen, bir tarım koludur. Dünyada en çok sazan ve alabalık yetistiriciliği yapılmaktadır. Türkiyede son 10 yılda Balık yetistiriciliği 2 kat artmıstır.

                                               

Biyoteknik mücadele

Biyoteknik mücadele bazı doğal ve yapay maddeler kullanılarak zararlıların davranıslarını, biyolojik ve fizyolojik yapılarını etkileyerek yapılan tarımsal mücadele yöntemidir. Bu yöntemde uvenil hormon anologları, uzaklastırıcılar ve beslenmeyi ö ...

                                               

Boğazkere

Boğazkere, Diyarbakır ve Elazığ bölgesi civarlarında yetisen siyah renkli bir üzüm çesididir. Boğazkere Türkiye nin güneydoğu bölgesindeki Dicle nehri yakınlarında Diyarbakır ili kökenlidir. Koyu kırmızı zengin bir üzümdür ve sarap, kuru meyve ve ...

                                               

Bostan

Bostan, sebze, meyve ya da çiçek bitkileri yetistirilen yerlere verilen isimdir. Bahçe ya da bostan, sulanabilir veya sulanmayan arazilere kurulabilir. Bahçe kurulurken, içine dikileceği bitkilerin zamanında gelisip büyüyebilmeleri için, önce top ...

                                               

Çatı bahçesi

Çatı bahçesi, bir binanın çatısında bulunan bahçedir. Dekoratif yararın yanı sıra, çatı dikimleri yiyecek, sıcaklık kontrolü, hidrolojik faydalar, mimari iyilestirme, yaban hayatı için habitatlar veya koridorlar, rekreasyon fırsatları sağlayabili ...

                                               

Çiftlik

Çiftlik, insanların bitki ve hayvanları yetistirip yararlandıkları isletme. Günümüzde pek çok tür çiftlik vardır; balık, inek, koyun, domuz, mantar, tavuk, arı ve deve kusu çiftlikleri gibi.

                                               

Çoban

Çoban, gerek ağılda gerek otlakta, kendisine emanet edilen ya da kendine ait koyun, keçi ve sığır sürüsünün bütün sorumluluğunu tasıyan kisi. Sadece sığır güdüyorsa, sığırtmaç ismini alır. Çobanın görevi, hayvanların beslenmesi, sağlığı, üremesi, ...

                                               

Çöten

Çöten, Karadeniz Bölgesinde kabuğu soyulmus, fakat koçanından çıkarılmamıs mısırların konulup hem kurutulmasını hem de saklanmasını sağlayan mimari yapı. Bölgenin bazı alanlarında pagen olarak da adlandırılmaktadır. 1.5–2 m eninde, 3 m ile 10 m a ...

                                               

Defoliant

Defoliant, bitkilerde yaprak dökücü olarak kullanılan kimyasal madde. Yaprakların bitki üzerinden uzaklastırılmasını sağlayarak, makinelerin toplama verimini artırmaktadır. Ayrıca, bitkilerde hasat öncesi ikinci büyümenin önüne geçerek, kontamina ...

                                               

Evapotranspirasyon

Evapotranspirasyon, evaporasyon ve transpirasyon kelimelerinin birlesmesinden olusan, bitkinin su tüketimi ve buharlasma ile birlikte su toplamıdır. Aktüel evapotranspirasyon ve potansiyel evapotranspirasyon olarak ikiye ayrılır.

                                               

Galiçya serenderi

Galiçya tahıl ambarı, Ispanyanın Galiçya özerk bölgesinde mısır ve diğer tahılların öğütme öncesinde saklamak için kullanılan tipik bir çiftlik yapısıdır. Ambarın dar ve uzun yapısı havanın içeride dolasmasını kolaylastırır. Uzun boylu sekli ve y ...

                                               

Gıda isleme

Gıda isleme, tarımsal veya hayvani besin hammaddelerinin gıdaya ya da daha evvel tüketilebilir gıda haline getirilmis maddelerin baska bir gıda maddesine dönüstürülmesidir. Gıda isleme; tahılın öğütülmesinden un yapımına, evde yemek pisirmekten h ...

                                               

Glomalin

Glomalin, yerli çim bitkilerinin köklerine yerlesen mikorhiza mantarlarının salgısıdır. Bu salgının toprak olusumunu düzenleyen bir seker proteini bulunmaktadır.

                                               

Hayvan beslemede anti besleme faktörleri

Bitkiler aleminde çoğu bitki, besin madde depolarını dıs zararlılara karsı korumaya yarayan kimyasal bilesikleri sentezleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu bilesikler, hayvanlar veya insanlar tarafından tüketildikleri zaman oldukça zararlı veya ölüm ...

                                               

Hayvancılık

Hayvansal üretim ya da yaygın adı ile hayvancılık ; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetistirilmesini kapsayan tarım koludur. Hayvansal üretim, hayvansal üretime yönelik temel bilimler, ha ...

                                               

Hindicilik

Hindicilik ; hindi etinin ve diğer yan ürünlerinin elde edilmesi amacı ile yetistiriciliğinin yapıldığı hayvancılık kolu. Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle hayvansal protein açığının kapatılmasında, kanatlı hayvancılığına duyulan ilgi tavuk ...

                                               

Humus (tarım)

Humus, bitkisel ve hayvansal organik artıklarının toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile olusan madde. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde killerden daha etkilidir. Organik maddelerin ayrısmasıyla bitki besin maddelerinde ...

                                               

Irk standardı

Irk standardı ; hayvan yetistiricilerine rehberlik etmesi ve hayvan ırklarının kalitesini muhafaza etmesi amacıyla olusturulmus, hayvanların ideal fiziksel ve davranıssal özelliklerini tanımlayan liste. Örneğin bir hayvan ırkının ideal ağırlığını ...

                                               

Japon bahçesi

Japon bahçesi, genellikle son derece soyut ve stilize edilmis bir sekilde minyatür idealize edilmis manzara yaratan geleneksel bahçelerdir. Imparatorların ve soyluların bahçeleri rekreasyon ve estetik zevk için tasarlanmısken, Budist tapınakların ...

                                               

Karabiber

Karabiber, çiçekli bitkilerden Piperaceae familyasına ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat seklinde kullanılmasıyla elde edilen toz seklidir. Beyazbiber, yesilbiber gibi çesitleri de vardır. Kökeni Hindistan olmasına karsılık, tüm sıcak ...

                                               

Karma yem

Karma yem ; fenni yem ya da fabrika yemi olarak da adlandırılan yem. Karma yem insan gıdası olarak tüketilemeyecek olan nisasta, un, yağ, alkol sanayi yan ürünleri ve hububat, baklagil gibi bitkisel ürünler ile hayvansal bazı ürünlerin yem fabrik ...

                                               

Kimyasal mücadele (tarım)

Bilesimlerinde bulunan kimyasal maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek için yapılan mücadeledir. Bu mücadelede zarar veren unsurlar yok edilmek için tarımsal ilaçlar kullanılmaktadır. Tüm mücadele yöntemleri arasında en fazla kullanılan yön ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →