ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Strateji

Strateji, izlem, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barıs ve savasta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı.

                                               

Süper güç

Süpergüç, uluslararası sistem içerisinde ilk sırada bulunan, dünya çapında olaylara etki edebilen ve güç kullanabilen devlettir. Uluslararası sistem içerisinde büyük güç statüsünden daha yukarıdadır. Soğuk Savas süresince ABD ve SSCB için kullanı ...

                                               

Sürgündeki hükûmet

Sürgün hükûmeti, dıslandığı ülkede fiili olarak varolmaz genelde. Ayrıca o ülke üzerinde mevcut bir kontrolleri de yoktur. Faaliyette bulunduğu ülkede yasal olmaz. Bunun yanında sürgün hükûmetlerin kurulma nedeni o ülkede dikta, baskı veya anti-d ...

                                               

Sansölye

Sansölye, Roma Imparatorluğu mirası üzerinde kurulmus çesitli ülkelerde değisik zamanlarda değisik anlamlarda kullanılmıs bir görev isimlendirmesidir. Bugün ise en bilinen manasıyla Almanya ve Avusturyada hükûmet baskanlığı makamıdır.

                                               

Seytan ekseni

Seytan ekseni, ABD Baskanı George W. Bushun 29 Ocak 2002 tarihinde Birliğin Durumu konusmasında ve baskanlığının çoğu döneminde terörü destekleyen ve kitle imha silahı üreten ülkeler için kullandığı bir terimdir. Bu terim ABDnin ortak düsmanların ...

                                               

Sovenizm

Sovenizm, özgün anlamda abartılı, saldırgan bir vatanseverlik ve ulusal üstünlük inancıdır. Bu kavramın isim babası Nicolas Chauvindir. Napolyonun ordusunda asker olan bu Fransız, 17 kez yaralandı ve yine de Fransa için savasmaya devam etti. Kend ...

                                               

Tampon bölge

Tampon bölge, düsman birlikleri, grupları ya da milletleri birbirinden ayırmak için olusturulmus ara bölge. Tampon bölgeler genellikle askerden arındırılmıs bölgelerdir. Eğer iki taraf arasındaki tampon bölge bağımsız bir devletten meydana geliyo ...

                                               

Tampon devlet

Coğrafi olarak iki güçlü ve birbirine husumet besleyen devletin arasında kurulan göreli olarak daha küçük ve güçsüz devletlere verilen ad. Güçlü devletler açısından tampon devletlerin iki islevi vardır: Iki güçlü ülkenin doğrudan komsu olmasını e ...

                                               

Tarafsız bölge

Tarafsız bölge, endise ya da belirsizlik nedeniyle bos bırakılan ve taraflar arasında anlasmazlık içinde olan bir arazidir. Bu terim, baslangıçta derebeylikler arasında hak iddia edilen toprakları tanımlamak için kullanılmıstır. Modern zamanlarda ...

                                               

Tek meclislilik

Tek meclislilik, tek bir yasama organı ya da parlamentonun bulunduğu yönetim seklidir. Tek meclisli ülkelerin çoğu küçük ve homojen üniter devletlerdir. Türkiye de tek meclisli ülkelere örnektir.

                                               

Teknokrasi

Teknokrasi veya Uygulayımcıerki, bütün karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim seklidir. Yönetim kademelerinde sadece bilgi, deneyim ve yetenek sahibi bilim insanları, mühendisler ve teknolojistler yer alır. Teknok ...

                                               

Türkistan Islam Partisi

Türkistan Islam Partisi veya eski adıyla Doğu Türkistan Islami Hareketi, Doğu Türkistanın Çin Halk Cumhuriyetinden bağımsızlığını kazanması amacıyla kurulan ayrılıkçı radikal Islamcı bir silahlı örgüttür. Suriye Iç Savasında hükûmet karsıtı koali ...

                                               

Türkiyenin enerji politikası

Türkiyenin enerji politikası, kaynak ülke ve güzergâh çesitliliğine gidilmesini, enerji karısımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden de yararlanılmaya baslanılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalıs ...

                                               

Ulus insası

Ulus insası, bir devletin ulusal kimliğinin olusturulması sürecini ifade etmektedir. Ulus insası, devletin uzun vadede istikrarlı ve baki kalmasını temin etmek üzere birey ile devletin özdeslestirilmesini amaçlar. Harris Mylonas’a göre" Modern ça ...

                                               

Ulusal demokrasi

Ulusal demokrasi, Milliyetçilik ilkelerinin demokrasi ilkeleri ile uyumlu olduğunu öngören bir görüstür. Terim olarak ilk defa, milliyetçi liderler tarafından demokrasi görüsüne uyarlanmıs hali olarak kullanıldı. Açıkça milliyetçi veya merkez sağ ...

                                               

Ulusal Istihbarat Teskilatı (Yunanistan)

Ulusal Istihbarat Servisi Yunanistan millî istihbarat kurulusudur. Karargâhı Atinada yer almaktadır. Genel Müdürü Theodore Dravillas olmaktadır.

                                               

Ulusal liberalizm

Ulusal liberalizm ya da milliyetçi liberalizm, iki anlamda özgürlestirici bir güç olarak ortaya çıkmıstır. Ilk olarak, bu milliyetçilik, ister çokuluslu imparatorluklar isterse sömürgecilik seklinde olsun, yabancı egemenliğinin ve baskısının her ...

                                               

Üçüncü dünya ülkesi

Üçüncü dünya ülkesi kavramı ilk olarak Fransız antropolog ve tarihçi Alfred Sauvy tarafından 1952 yılında ortaya atıldı. Bu kavram, günümüzdeki anlamına kavusmadan önce Sauvy tarafından devrim öncesi Fransasında ruhban sınıfı, asiller ve köylüler ...

                                               

Üçüncü yol

Üçüncü yol, bireyci sağ ekonomi politikalarıyla solun sosyal adalet görüsünün bir sentezidir. Üçüncü yol olarak ciddi bir yeniden değerlendirme içindeki çesitli merkez sol ilerici ekonomik canlılık ile ilgili uluslararası süpheye yanıt olarak dev ...

                                               

Üretim araçları

Üretim araçları, somut ve insansız girdilerin -fabrikalar, makineler ve gelir meydana getirmede kullanılan araçlar- üretim sürecinde kullanılması. Marksizm, terim olarak üretim araçları sermaye, toprak, emek ve hammaddeden olusan ve artık değer ü ...

                                               

Vasal devlet

Vasal devlet kendinden üstün bir devlet ya da imparatorluğa Ortaçağ Avrupasındaki feodal vasallığa benzer bir sekilde bağlı olan devlettir. Bağlılıklar sıklıkla askeri destek karsılığı bir takım imtiyazlar vermek seklinde gerçeklesir. Bazı duruml ...

                                               

Veraset yasası

Veraset Yasası monarsik rejimlerle yönetilen devletlerde devlet baskanlığının belirlenen kurallara dayalı olarak, aynı soy içerisinde baska birisine geçmesidir.

                                               

Y-CHP

Y-CHP veya uzun adıyla Yeni Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlunun Cumhuriyet Halk Partisinde yarattığı paradigma değisimini elestirmek için kullanılan ifade. Ifadenin kökeni Kemal Kılıçdaroğlunun ilk kez genel baskan seçilmesinin ardında ...

                                               

Yalnızcılık

Yalnızcılık ya da izolasyonizm daha çok politik bir terim olarak, kendini diğer ülkelerin sorunlarından ve dünya politikasından uzak tutan devletlerin stratejik politikalarını tanımlamak için kullanılır. Bu, bir ülkeyle iliski kurmanın doğuracağı ...

                                               

Yalta Konferansı

Yalta Konferansı ya da Kırım Konferansı, II. Dünya Savası sırasında 4 Subat 1945 - 11 Subat 1945 tarihleri arasında SSCBnin önde gelen tatil yeri Yaltanın 3 kilometre güneyinde bulunan Livadia Sarayında düzenlenen ve Churchill, Roosevelt ve Stali ...

                                               

Yankee go home

Yankee go home! ya da Yankees go home! yabancı bir ülkede Amerikan varlığına yönelik tepkiyi vurgulamak üzere kullanılan politik bir slogandır. Yankee sözcüğünün kökeni bilinmemekle birlikte bu sözcük Kuzey Amerikalı anlamında kullanılmaktadır. Y ...

                                               

Yarı baskanlık sistemi

Yarı baskanlık sistemi. Baskanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin karısımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet baskanı ile meclis güvenine dayanan hükûmet baskanı arasında paylasılır. Fiili olarak ise yürütmenin b ...

                                               

Yarı doğrudan demokrasi

Yarı Doğrudan Demokrasi, demokratik toplumlarda uygulanan bir sistem. Bu demokrasi çesidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin basında halkoylaması gelir, meclis tarafından ...

                                               

Yasama dönemi

Yasama dönemi, bir yasama organının yasama amacıyla toplandığı süredir ve genellikle iki seçim arasındaki süre veya bu sürenin iki veya daha fazla dilimlere bölünmesiyle hesaplanır. Her ülkede yasama döneminin açılması, bitirilmesi ve ara oturuml ...

                                               

Yeni Dünya Düzeni

Yeni Dünya Düzeni, Soğuk Savasın sona ermesinin ardından ABD Baskanı George H. W. Bushun Körfez Savası sırasında, 11 Eylül 1990daki konusmasında ifade ettiği, uluslararası sistemi belirleyen iki kutuplu sistemin sona erdiğinin ve yerine ABDnin eg ...

                                               

Yesil Hat (Israil)

Yesil Hat ya da 1947 Öncesi Sınırlar ya da 1949 Ateskes Sınırları, 1948 Arap-Israil Savası sonrası Israil ile 4 Arap devleti arasında yapılan 1949 Ateskes Anlasmaları neticesinde çekilen sınır çizgisidir. Bu sınır hattı ile Araplara ait olan Batı ...

                                               

Yumusama (uluslararası politika)

Yumusama, farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler ya da ülke grupları arasında, son asamada barıs içinde bir arada yasamayı öngören, yeterli sayıda sarta bağlanmıs uzun süreli ve kapsamlı bir is birliğine varacak, gerginliğin asamal ...

                                               

Yüce lider

Yüce lider, bir örgüt, grup veya devletin üzerinde tam yetkiye ve otoriteye sahip olan kisidir. Bir dinde, bu rol genellikle dünya üzerindeki bir tanrı veya tanrıların temsilcisi veya tezahürü olarak kabul edilen bir kisi tarafından karsılanır. S ...

                                               

Yürütme erki

Yürütme erki ; devlet kamu yönetiminin günlük yönetimi için tek yetkiyi ve sorumluluğu alan devlet gücüdür. Gücün ayrı devlet erklerine bölüstürülmesi cumhuriyetçi güçler ayrılığı düsüncesinden gelir. Yürütme yetkilisi, yasa çıkarmadan yasama org ...

                                               

1299 yılında ülkeler ve liderleri listesi

Sogun Kamakura - Prenses Hisaaki, Japon sogunları 1289–1308 Monarch - Go-Fushimi, Japon Imparatorları 1298–1301 Çin Yuan Hanedanı - Temür Olcaytu Han, Çin Imparatorları 1294–1307 Shikken - Hōjō Sadatoki, Shikken 1284–1301 Japonya Kore Goryeo Hane ...

                                               

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi genel baskanları listesi

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi genel baskanları listesi, 1989da kurulan Azerbaycan Halk Cephesi, 1995de kurulan Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin bugüne kadar genel baskanlığı yapan kisilerin listesi.

                                               

Birlesmis Milletler Genel Kurulu Baskanı

Birlesmis Milletler Genel Kurulu Baskanı, Birlesmis Milletler Genel Kurulunda her yıl gerçeklestirilen oylama sonucu belirlenir. Kurulun her yıl eylülde baslayan oturumu ya da yıl içerisindeki özel, olağanüstü toplantılar dahil, Birlesmis Milletl ...

                                               

Birlesmis Milletler kendi kendini yönetemeyen bölgeler listesi

Birlesmis Milletler kendi kendini yönetemeyen bölgeler listesi, Birlesmis Milletlere göre kolonize olmus ülkelerin listesidir. Baslangıçta liste Birlesmis Milletler Sartı Bölüm 9 uyarınca 1946 yılında hazırlanan ve sömürgeden ve selefine Özel Kom ...

                                               

Birlesmis Milletlerin statüsü değisen bölgeler listesi

Asağıdaki listede daha önce geçmiste kendi yönetimini devralmayan bölgeler yer almaktadır. Niue Yeni Zelanda, 1974te statüsü değisti. Saint Pierre ve Miquelon Fransa, 1947de statüsü değisti. French Establishments in India, 1947de statüsü değisti ...

                                               

Eyyûbî Hükümdarları listesi

Eyyubi hanedanı Orta Doğu ve Kuzey Afrikanın birçok yerinde 12. ve 13. yüzyıllarda hüküm sürdü. Asağıdaki liste yönettikleri Ülke ve Sehirlere göre Eyyubi hükümdarları listesi ni olusturur.

                                               

Iskoçya hükûmetleri listesi

Iskoçya hükûmetleri listesi 1999 yılında Iskoçyanın siyasi özerkliğini kazanmasından itibaren olusturulan Iskoçya hükûmeti kabinelerini sıralamaktadır.

                                               

Kanada Kızılderili hükûmetleri listesi

Kanada Kızılderili Hükûmetleri listesi, Kanadada yasayan Kanada Kızılderililerinin yasal olarak resmen tanınan Kanada Kızılderili hükûmetlerinin kısmî listesidir. Su an için 630 kabile hükûmeti yasal olarak tanınmaktadır ve bunların kabaca yarısı ...

                                               

Mikro uluslar listesi

Mikro uluslar, herhangi tanınmıs egemen bir devlet tarafından ya da herhangi bir uluslararası kurulus tarafından tanınmamıs; fakat o bölgede hak iddia edip kendi kendiliğine bağımsızlığını ilan eden ülkelere denir. Mikro uluslar tanınan "küçük" b ...

                                               

Siyasi parti sembolleri listesi

Asağıdaki liste, dünya genelinde siyasi partiler ve gruplar tarafından kullanılan sembol ve isaretlerin bir örneğidir. Bazı semboller, dünya genelinde belirli bir ideoloji ya da hareketi ifade etmek amacı ile, bazıları ise belirli ideolojileri de ...

                                               

Görev (siyaset)

Politikada, bir yetki, bir seçim bölgesi tarafından temsili demokrasi olarak hareket etme otoritesidir. Demokratik bir seçimin adil bir sekilde kazanılmasıyla mesru bir görev yürüten hükûmet kavramı, temsili demokrasinin ana fikridir. Seçim kampa ...

                                               

Balkanlasma

Balkanlasma; bir bölge veya ülkenin, kendi içinde daha küçük bölgelere ayrılmasıyla sonuçlanan parçalanma sürecini ifade eden bir jeopolitik terimdir. Bu süreçte taraflar birbirleriyle düsmandır veya en azından aralarında herhangi bir isbirliği b ...

                                               

Büyük güç

Düvel-i Muazzama. Düvel devlet kelimesinin çoğuludur. Günümüz Türkçesi ile Büyük Devletler, Büyük Güçler olarak ifade edilebilir. Genel olarak bu terim ekonomileri, dıs siyasetleri ve askeri güçleri ile küresel alanda etkisi olan devletleri kapsa ...

                                               

Gazze filosu (2011)

2011 Gazze filosu, Gazzeye yardım tasımak amacıyla Mayıs 2011de yola çıkacak filo. 1000 tonluk yardım tasıyan gemilerin önce Mısır’ın Aris limanına yanasması daha sonra yardım malzemelerinin kamyon ve tırlarla, Mısır Devrimiyle birlikte açılan, R ...

                                               

Gazze filosu katılımcıları listesi

Öldürülen 9 aktivistin portreleri Ibrahim Sediyani. "Su Intifadası’nın Kevser Damlaları". Haksöz haber. I. Bilgen - Ç. Topçuoğlu - C. Songür - F. Yaldız - C. Akyüz - H. Bengi - C. Kılıçlar - N. Yıldırım - F. Doğan "Özgürlük Filosu Sehitlerimiz". ...

                                               

Save Our Children

Save Our Children, Inc., 1977de ABDnin Miami kentinde konut, is alma ve kamu konaklama alanlarında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı yasaklayan bir il kararnâmesini bozma amacı ile kurulan bir siyasi koalisyon idi. Koalisyonun kamu öncüsü, karar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →