ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Mutlak monarsi

Mutlak monarsi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükûmet sistemidir. Bu sistemde, devlet içinde tek ve en büyük otorite sahibi hükümdardır. Yasama, yürütme ve hatta yargı yetkisinin sahibi hükümdardır. Mutlak monarsiyi me ...

                                               

Müstesar

Müstesar, bir bakanlıkta bakandan sonra en yüksek rütbeli kamu yöneticisidir. Arapçada kelime anlamı "kendisinden bilgi alınan, kendisine danısılan kimse." demektir ve görevin adı da buradan gelmektedir. Müstesar, bakandan sonra gelen en yetkili ...

                                               

Müsfik diktatörlük

Iyi niyetli diktatörlük veya müsfik diktatörlük, otoriter bir liderin devlet üzerinde mutlak politik gücünün olduğu ancak toplumun bir bütün olarak yararına olan politikalar uyguladığı bir yönetim sistemini ifade eder. Müsfik diktatör sadece kend ...

                                               

Müzakereci demokrasi

Müzakereci Demokrasi, ya da Diyalojik Demokrasi terim olarak ilk kez Joseph M. Bessette tarafından kullanılan Habermas tarafından genis kesime tanıtılan Rawls ve Giddens gibi düsünürler tarafından gelistirilen bir liberal demokrasi kuramı ve oyda ...

                                               

Nasırcılık

Nasırcılık, Mısırın eski cumhurbaskanı Cemal Abdünnasırın düsüncelerine dayanan Arap milliyetçisi bir siyasi ideolojidir. Kimilerince Arap sosyalizmi olarak da bilinir; ancak dini tamamıyla reddetmez. 1950 ve 60larda Pan-Arap politikalarında büyü ...

                                               

NATO Çift Yön Kararı

NATO Çift Yön Kararı, NATOnun 12 Aralık 1979da Varsova Paktına önerdiği bir karar. Buna göre iki taraf da orta menzilli balistik füzelerde kısıtlamaya gidecekti. Bir anlasmazlık hâlinde NATO, Batı Avrupaya daha fazla orta menzilli nükleer silah k ...

                                               

NATO genel sekreteri

NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlasması Örgütünün en yetkili çalısanı olarak görev yapan bir diplomattır. Genel Sekreter ittifakın çalısmalarını koordine eder ve Kuzey Atlantik Konseyinin basıdır. Mevcut Genel Sekreter daha önce Norveç ba ...

                                               

NATOnun genislemesi

NATOnun genislemesi, NATOya yeni üyeler dahil etme sürecidir. NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin olusturduğu ve kolektif savunma temeline dayanan bir askerî ittifaktır. Ittifaka katılma süreci Kuzey Atlantik Antlasmasının 10. maddesinde dü ...

                                               

Neo-neo tartısması

Neo-neo tartısması, Uluslararası iliskilerde uluslararası sistemin yapısına yönelik teoriler olan neorealizm ve neoliberalizm arasındaki tartısmalardır. Tartısmanın özünde Neorealist ve Neoliberal okula mensup teorisyenlerin Uluslararası sistemin ...

                                               

Neoliberalizm

Neoliberalizm, öncelikle laissez-faire ekonomik liberalizmi ile iliskili 19. yüzyıl fikirlerinin 20. yüzyıldaki yeniden doğusuna atıfta bulunmaktadır. 1929 Büyük Bunalımının ardından Keynesyen Iktisat Okulunun "Müdahaleci Devlet" anlayısı bütün d ...

                                               

Nispi temsil sistemi

Nispi temsil veya oransal temsil sistemi, çoğunluk partisi dısındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi. Bu sistemde partiler oyları oranınca milletvekili çıkarırlar. Nispi temsil sistemi, seçmenlerin düsüncel ...

                                               

Nomokrasi

Nomokrasi ve kratos, saltanat), hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim biçimidir. Baska bir ifâdeyle yöneticiyi kanunun üstünde gören diktatörlükler ya da teokratik sistemlerin aksine rasyonel kanunlar ve vatandaslık hakları üzerine kurulmus ola ...

                                               

Oligarsi

Oligarsi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim seklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçeklestirdiği, despotça bir yönetim seklidir. Oligarsinin üyesi ya da destekçisi olan kisi ya da grupla ...

                                               

Otokrasi

Otokrasi, bir çesit hükûmet sistemidir. Yönetici, bütün siyasi yetkileri tek basına elinde bulundurur ve yasalara karsı olarak herhangi bir yargılanmaya maruz kalmaz. Otokrat buyurgan rejimlerin temel özelliği, yönetimlerin halk adına karar verme ...

                                               

Oydasmacı demokrasi

Oybirliği demokrasisi, devlet yönetiminde alınan kararların, oy çokluğuna göre değil oybirliğine göre alındığı bir sistemdir. Belçika ve Isviçre demokrasi sistemleri oybirliği demokrasi sistemine yakındır. Politik kültürlerinde en önemli özellikl ...

                                               

Paleoliberalizm

Liberalizmin klasik versiyonlarına sık atıf yapan liberalleri, diğer bir deyisle liberalizm iç muhafazakârlarını tanımlamak için üretilmis, eski liberal bir sıfat. Normalde liberaller kendileri için ya sadece liberal, ya klasik liberal, ya da lib ...

                                               

Pancermenizm

Pan-Cermenizm, Cermen uluslarını tek bir idarî çatı altında toplama ülküsünü güden düsünsel ve siyasal akım. Ilk Pan-Cermenistler, sadece 19. yüzyıl Almancası konusulan değil, Cermen dilleri konusulan baska toprakları da Büyük Almanya Großdeutsch ...

                                               

Panslavizm

Panslavizm, Rusyanın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, varsayımsal Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir. Ilk kez 1826 yılında J.Herkel tarafından kullanıldı.Pan-Cermenizmden etkilenen Pansla ...

                                               

Parti genel çizgisi

Parti genel çizgisi, komünizm terminolojisinde, bir partinin yönetim organlarının direktiflerini ve partinin genel politik tutumunu ifade eden terim. Ilk kez Sovyetler Birliği Komünist Partisiinde görülen bu model, ardından pek çok komünist parti ...

                                               

Partisiz demokrasi

Partisiz demokrasi genel ve periyodik seçimlerin siyasi partilere gerek duymadan yapılmasını sağlayan bir temsili hükümet veya kurulus sistemidir. Bazen baskalarının kararlarına zarar vermemek veya tartısmalı bir atmosfer yaratmamak için seçim to ...

                                               

Perestroyka

Perestroyka, SSCBde 1980li yıllardan itibaren gerçeklestirilen ekonomik ve siyasi sistemi yeniden yapılandırma ve reform hareketleri. Ilk olarak 1979da dönemin devlet baskanı Leonid Brejnev tarafından önerilmis, daha sonra sonraki devlet baskanı ...

                                               

Peronizm

Peronizm, Arjantinde 1946-1955 arasında ve 1973-1974te devlet baskanlığı görevinde bulunan Juan Peronun popülist ve milliyetçi politikalarına verilen ad. Bu politikayı savunanlara Peronist denmektedir. Juan Peron devlet baskanlığı döneminde kentl ...

                                               

Persona non grata

Devletler arası iliskilerde persona non grata, bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükûmeti tarafından yasaklanan yabancı bir kisi. Kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovusturmadan ...

                                               

Poliarsi

Poliarsi, tek kisinin yönetimi olan monarsiden veya azınlık yönetimi olan oligarsi veya aristokrasiden farklı olarak "çok kisinin yönetmesi" anlamına gelmektedir. Modern siyaset bilimi terimlerinden olan Poliarsi, ilk kez 1953 yılında Robert A. D ...

                                               

Politik doğruculuk

Politik doğruculuk, farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kisileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düsünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terim. "Siyaseten doğruculuk" olarak da bilinir. Bu terim günümüzde daha ...

                                               

Potsdam Konferansı

Potsdam Konferansı, II. Dünya Savası sırasında Nazi Almanyasının teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945 - 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanyanın baskenti Berlinin 26 kilometre güneybatısında bulunan Cecilienhof Sarayında düzenlenen ve Churchi ...

                                               

Radikalizm

Radikalizm veya köktencilik ; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değisim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemistir. Kullanımı t ...

                                               

Refah devleti

Refah devleti veya sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaslarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaslarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve tesvik edilmesinde ana rol oynamasını ...

                                               

Reksizm

Reksizm, Belçikada 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan fasist politik hareket. Bu ideolojinin temelleri 1930 yılında Léon Degrelle tarafından Valonyada atılmıstır. Reksizm kilisenin öğretileriyle Belçikalı toplumun ahlaki yenilemesini ister. ...

                                               

Resmî ideoloji

Resmî ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumudur. Brüksel Serbe ...

                                               

Rivo Rakotovao

Rivo Rakotovao, Madagaskarlı siyasetçi. Rakotovao, Afrika ada ülkesi Madagaskarda 7 Eylül 2018 ile 19 Ocak 2019 tarihleri arasında geçici olarak devlet baskanlığı makamında bulunmustur. Ülkede 2010 yılında kabul edilen yeni anayasa kapsamında gör ...

                                               

Russell-Einstein Manifestosu

9 Temmuz 1955’te Londra’da Bertrand Russell tarafından okundu. Bildiride Albert Einstein, Niels Bohr, Frederic-Joliot Curie, Ernest Rutherford en bilinenleri olmakla birlikte 21 bilginin imzası bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bildirinin bir diğer ...

                                               

Sağ popülizm

Sağ popülizm, sağ siyaset ile popülist retoriği ve temaları birlestiren ideoloji. Retorik, çoğu kez, anti-elitist düsüncelerden, düzene muhalefetten ve sıradan insanlara yönelik konusmalardan olusur.

                                               

Savunmacı demokrasi

Savunmacı demokrasi, devletin varlığını, demokratik karakterini ve kurumlarını, azınlık haklarını vb. korumak için demokratik bir toplumda belirli hak ve özgürlükleri sınırlayan kanunların, yasaların ve mahkeme kararlarının bir araya getirilmesin ...

                                               

Savunuculuk

Savunuculuk, bir bireyin kendisi, bir diğer birey ya da bir grup birey adına konusma, temsilde bulunma, eylemde bulunma, belirli hedefi gerçeklestirme ya da koruma amaçlarından birisinin ya da birden çoğunun gerçeklestirilebilmesi için yürütülen ...

                                               

Scott Morrison

Scott Morrison, Avustralyalı siyasetçi. Okyanusyada bulunan Avustralyada 24 Ağustos 2018 tarihinden bu yana basbakanlık makamında bulunmaktadır. Malcolm Turnbullun hem parti genel baskanlığından hem de basbakanlıktan istifa etmesi sonucu 24 Ağust ...

                                               

Seçim barajı

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmis oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmis oy oranlarına ulasan partilerin mecliste temsil edilm ...

                                               

Seçim sistemi

Seçim sistemi, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni sartlara uygun kisilerin, bir kısım veya bütün vatandaslar tarafından tercih ve tespit edilmesi islemine dair sistemdir. Dar anlamda seçim çerçevesinde seçme ...

                                               

Seçme yası

Seçme yası, bir vatandasın kanûnen seçimlerde oy kullanabilmesi için doldurmus olması gereken asgarî yastır. Dünya ülkelerinin birçoğunda seçme hakkı için asgarî bir yas belirlenmistir. Çoğu ülkede, belirlenen yasın altındaki vatandaslar, oy verm ...

                                               

Semitizm

Semitizm, tüm dünya dillerinde Yahudisever, Yahudi sempatizanı, Yahudi taraftarlığı, Yahudi nasyonalizmi anlamında kullanılan bir terimdir. Museviliği ön plana çıkaran söylemleri de vardır. Bu akıma karsı en büyük darbe Alman milliyetçi lideri Ad ...

                                               

Seyahat belgesi

Seyahat belgesi, bir toplumun baska bir ülkeden veya devletten baska bir devlete giderken pasaportsuz da gidilebilen ulkeler için pasaport polisince duzenlenen belgedir. Yurt dısında pasaportu zayi olan vatandaslara ivedi yurda dönüs yapmak isted ...

                                               

Sinyora Planı

Sinyora Planı, 2006 Lübnan Savasını sona erdirmek için Lübnan basbakanı Fuad Sinyora tarafından 27 Temmuz 2006da Roma Konferansında toplanan devletlere önerilen plandır. Sinyora Planında; Israil ile Hizbullah arasındaki çatısmaların derhal durmas ...

                                               

Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanımı Çok Taraflı Anlasması

Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanımı Çok Taraflı Anlasması ; Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Moldova ve Ukrayna arasında yapılan bir anlasmadır. Bu anlasma sonucunda Bağımsız Devletler Topluluğu Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanım ...

                                               

Siyasi baskı

Siyasi baskı, siyasi nedenlerden ötürü birey veya grubun siyasi hayatına katılma yeteneklerini sınırlandırmak veya önlemek amacıyla uygulanan baskıdır. Siyasal baskı, bazen siyasi ayrımcılık terimi ile es zamanlı olarak kullanılır. Insan hakları ...

                                               

Siyasi ittifak

Siyasi ittifak, demokrasilerde seçim öncesinde veya sonrasında, siyasi partiler arasında yapılan isbirliği. Genellikle ittifaka katılan tüm partilerin taraf olduğu resmi sözlesmeyle yapılır. Çoğu zaman ittifaka katılan partiler ilgili seçim siste ...

                                               

I. Siyonist Kongre

I. Siyonist Kongre, 29 Ağustos 1897 yılında Baselde Theodor Herzl liderliğinde toplanan kongre. Kongreye tüm dünyadan yaklasık 200 delege katılmıstır. Avusturyalı Yahudi bir gazeteci olan Theodor Herzl, 1896da yazdığı Judenstaat Yahudi Devleti is ...

                                               

Sol piyasa anarsizmi

Sol piyasa anarsizmi, sol liberteryenizm, bireyci anarsizm ve liberter sosyalizmin bir formudur. Kevin Carson, Roderick T. Long, Charles Johnson, Brad Spangler, Samuel Edward Konkin III, Sheldon Richman, Chris Matthew Sciabarra, ve Gary Chartier ...

                                               

Sosyalist kardeslik öpücüğü

Sosyalist kardeslik öpücüğü veya sosyalist kardeslik kucaklasması, sosyalist ülkelerin devlet adamları arasında özel bir selamlasma biçimiydi. Bu hareket, sosyalist devletler arasında özel bir bağın varlığını ifade ediyordu. Sosyalist kardeslik ö ...

                                               

Sosyalist vatanseverlik

Sosyalist vatanseverlik, Marksist-Leninist düsünce yapısı içerisinde, çesitli komünist partilerin yönettiği sosyalist devletlerin bulunduğu topraklara yurtseverlik kapsamında duyulan sevgiye verilen ad. Bir baska tanıma göre ise; sosyalist vatana ...

                                               

Sosyokrasi

Sosyokrasi, psikolojik olarak güvenli ortamlar ve üretken organizasyonlar yaratmayı amaçlayan bir yönetisim sistemidir. Ortak bir hedefi veya çalısma sürecine sahip kisiler tarafından tartısma ve karar alma süreçlerinde çoğunluk oylamasından ziya ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →