ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389                                               

Skar

Skar doğal bir yaralanmanın ya da bir ameliyat sırasındaki cerrahi insizyonun ardından, derinin dermis tabakasındaki yaralanmanın doğal bir sonucu olup, iyilesme sırasında fonksiyonel deri dokusunun bağ dokusu ile yer değistirmesi sayesinde ortay ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 2

Oral-Facial-Digital sendrom II, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Belirgin bir genel gelisme geriliği saptanır. Yüz bulguları: Hipertelorizm vardır. Burun basıktır, iki loblu burun ucu saptan ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 3

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 3, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen, ender görülen kalıtsal bir sendromdur. Yüz bulguları arasında hipertelorizm ve gözlerde asağı-yukarı titremeler see-saw nystagmus görülür. Burun top ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 4

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 4, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen, ender görülen kalıtsal bir sendromdur. Belirgin bir genel gelisme geriliği saptanır. Yüz bölgesindeki en belirgin bulgular gözlerde ve kulaklardadır; ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 5

Oral-Facial-Digital sendrom V, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen, ender görülen kalıtsal bir sendromdur; ender görülür, genellikle Hindistan kökenli olgulardır. Belirgin bir genel gelisme geriliği saptanır. Alın kemi ...

                                               

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 6

Ağız-Yüz-Parmak sendromu tip 6, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen, ender görülen kalıtsal bir sendromdur. Belirgin bir genel gelisme geriliği saptanır. Yüz bulguları: Hipertelorizm, göz kapaklarının iç açısında deri ...

                                               

EEM sendromu

EEM sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur; saçlar, disler ve parmaklarla ilgili 3 temel bulgusu vardır: Yapısık parmaklar syndactylia, parmak eksikliği nedeniyle yengeç kıskaçları gö ...

                                               

Gorlin-Cohen sendromu

Gorlin-Cohen sendromu, ektodermal displazi bulgularını da içerebilen bir OPD sendromu tipidir. 2 fenotipi vardır: Frontometaphyseal dysplasia 1 Frontometaphyseal dysplasia 2 Otosomal dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Genel bir gelisme ...

                                               

Haim-Munk sendromu

Haim-Munk sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif yolla geçen, deri, tırnak, ağız ve kemik bulgularının öne çıktığı kalıtsal bir sendromdur.Papillon–Lefévre sendromu ile benzerlikleri vardır. Çocukluk yaslarında baslay ...

                                               

Heimler sendromu

Heimler Sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif yolla geçen kalıtsal bir sendromdur; 2 fenotipi vardır: Heimler sendromu 1: Isitme sorunları vardır. Göz bulguları çok seyrek görülür. Tüm sürekli dislerin etkileyen amel ...

                                               

Kohlschütter-Tönz sendromu

Kohlschütter-Tönz sendromu, ektodermal displazi bulguları da içerebilen, otosomal resesif yolla geçen kalıtsal bir nörolojik sendromdur. Hastalarda, belirgin bir psikomotor gerilik saptanır; bu bulgunun temel nedeni, beyin ve beyincik hipoplazisi ...

                                               

LADD sendromu

LADD sendromu; lacrimo-auriculo-dento-digital sendrom; Levy-Hollister sendromu), ektodermal displazi bulguları da içeren, gözyası bezi,kulak, dis ve parmak bulgularının baskın olduğu, otosomal dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Göz bul ...

                                               

Maksiller birinci küçük azı disi

Maksiller birinci küçük azı disleri ya da maksiller ikinci premolarlar üst çenede maksiller kaninlerin distalinde, maksiller ikinci premolarların meziyaline yerlesmistir. Bu premoların görevi kaninlere besini koparmak açısından benzer. Bu islev m ...

                                               

Marshall sendromu

Marshall sendromu, ektodermal displazi bulguları da içerebilen, otosomal dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Kafa ve yüz bulguları: Kafatası kemikleri kalındır. Hipertelorizm belirgindir. Gözlerde konjenital katarakt, glokom, retina dek ...

                                               

Melnick-Needles sendromu

Melnick-Needles sendromu, X-kromozomu aracılığıyla dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Kız çocukları daha hafif etkilenir. Erkek çocuklarında güçlü OPD tip 2 bulguları saptanır; çoğu ölü doğar. Gelisme geriliği olabilir. Baslıca bulgula ...

                                               

Mikrognati

Mikrognati, altçenenin yetersiz gelismesi niteliğinde bir anomalidir; 1. ve 2. faringeal arklara özgü malformasyonların çoğu çene-yüz bölgesindeki mezenkimal dokunun embriyolojik dönemdeki yetersizliğine bağlanmaktadır. Altçene küçüktür ve geride ...

                                               

OPD sendromu

OPD sendromu, X-kromozomu aracılığıyla dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Kız çocukları daha hafif etkilenir. Tümü benzer bulgular içeren 5 tipi vardır: Gorlin-Cohen sendromu ilgili sayfaya gidiniz Terminal osseöz displazi ve pigmentli ...

                                               

Pierre Robin sendromu

Pierre Robin sequence ya da Pierre-Robin sequence, üç komponentli bir kraniyofasiyal anomalidir, Pierre Robin sequence, Pierre Robin sendromu nun ana bulgusudur: Altçene hipoplazisi: Mandibular mikrognati altçenenin yetersiz gelismesi, bu tablonu ...

                                               

Pycnodysostosis

Pycnodysostosis, kemiklerin yenilenmesinde ve yapılarının düzenlenmesinde etkili olan lizozomal bir enzim sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan, ektodermal displazi bulguları da içerebilen, otosomal resesif yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Cüc ...

                                               

Sener sendromu

Sener sendromu, ektodermal displazi bulguları da içerebilen, nedeni bilinmeyen bir sendromdur. Kafa ve yüz bulguları: Ön bıngıldak frontal fontanel açıktır. Kaba bir saç yapısı vardır. Kulak kepçeleri küçüktür ve arkaya doğru yerlesirler. Hiperte ...

                                               

Weyers acrofacial dysostosis

Weyers acrofacial dysostosis, ektodermal displazi bulguları da içerebilen, otosomal dominant yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Ellis-van Creveld sendromu ile benzerlikleri vardır. Genel gelisme geriliği görülebilir ancak cücelik düzeyine ulasm ...

                                               

Zlotogora-Ogur sendromu

Zlotogora-Ogur sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal resesif yolla geçen kalıtsal bir sendromdur. Orofasiyal yarıklar sendromu kümesi içinde yer alan bir fenotiptir. Yüz bulguları: Kaslar, kirpikler ve saçlar seyrektir; giderek ...

                                               

Agonist

Agonist hücre reseptörlerine bağlanarak hücrede bir tepki olusturan bilesiklerdir. Agonistler genelde doğal olarak bulunan maddelerin davranıslarını taklit ederler. Agonistler eylem olusturur, buna karsın Antagonist bilesikler ise bir eylemin olu ...

                                               

Benzodiazepin

Benzodiazepin, temel kimyasal yapısı bir benzen halkası füzyon ve diazepin bir halka olan psikoaktif maddedir. Etkisini, santral sinir sisteminde yaygın olarak bulunan ve genel inhibitör olan GABAnın reseptörüne bağlanarak gösterir. Ilk benzodiaz ...

                                               

Farmasötik teknoloji

Farmasötik Teknoloji ilaç sekli üretimiyle, bu üretimde kalite güvencesini temin eden her türlü asama ve girdinin denetlenmesi ve sorunlarının giderilmesi, üretilmis olan ilaç sekillerinin, biyoyararlılığı ve stabilitesi ile özel etken madde salı ...

                                               

Hap

Hap, kolayca yutulabilmesi için toparlak duruma getirilmis katı ilaç. Hap eczacılıkta bir oral dozaj seklidir. Günümüzde yerini büyük oranda tablet ve kapsüllere bırakmıstır. Bununla birlikte, yaygın olarak, yutulan tüm katı ilaçlar kısaca hap ol ...

                                               

Veteriner eczacı

Veteriner eczacı, veteriner tıbbi ürünler konusunda özel eğitimli eczacı. Ek olarak, düzenleyici kuruluslar ve veteriner ilaçlarının formülasyonları hakkında tavsiyelerde bulunabilirler. Veteriner eczacılığı Türkiyede uygulanmayan bir alandır.

                                               

Aagenaes sendromu

Aagenaes sendromu, diğer adıyla kolestaz lenfödem sendromu, doğumsal olarak karaciğer içerisinde safra akısında durağanlasma ve yavaslama ile birlikte el ve ayak sırtında daha belirgin olmak üzere lenfödem görülen sendromdur. Vakalar ilk kez 1968 ...

                                               

Absans nöbet

Petit mal nöbet, petit mal epilepsi, absans nöbet veya absans epilepsi ciddi nöbet çesitlerinden biridir. Petit mal adlandırması Fransızca minik rahatsızlık tan türetilmis olup 1700lerin sonlarından itibaren kullanılmaktadır. Absans nöbet, en sık ...

                                               

Addison hastalığı

Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin salgılama yetersizliğinden kaynaklanan hastalık. Hipoadenokortisizm olarak da bilinir. Thomas Addisonun 1855te tanımladığı Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmün, verem ...

                                               

Adrenolökodistrofi

Adrenolökodistrofi, seyrek görülen, X genine bağlı, hücrenin peroksizom zarındaki adrenolökodistrofi proteininin eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu protein, açil-koenzim-A türevlerinin peroksizom içerisine, β yükseltgenmesiyle kısaltıl ...

                                               

AEC sendromu

AEC sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Fenotipi olan Rapp-Hodgkin sendromu ile benzer bulguları içerir. AEC sendromunun 3 temel bulgusu vardır: Yarık dudak-yarık damak cleft lip/palate ...

                                               

Afazi

Afazi beynin bazı bölgelerinde meydana gelen islev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konusma, konusulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçeklestirilememesi sorunu. Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayları ...

                                               

Ağız kokusu

Ağız kokusu ya da halitozis ; açlık, böbrek yetmezliği, diyabet, karaciğer, mide, bademcik ve dis rahatsızlıkları gibi çesitli nedenlerden ötürü insan nefesinde hissedilen kötü koku. Ağız kokusunun sebepleri su sekilde sınıflanmaktadır: Tip 1 ağı ...

                                               

Aicardi sendromu

Aicardi sendromu, beyindeki ana bağlantı yolu olan corpus callosumun kısmi ya da tam yokluğu, retina anomalileri, infantil spazm seklinde nöbetlerle karakterize nadir görülen genetik doğumsal hastalıktır. X kromozomuna bağlı olarak geçer, sadece ...

                                               

Akalazya

Akalazya primer peristaltizmin kaybı, yutmaya karsı genisleyen hipertonik asağı özafagus sfinkteri ve özafagusun otonomi sinirbozukluğu ile karekterize, özafagusun motor hastalığıdır. Besinler alt özafagusta birikir. Basınç artınca mideye geçer. ...

                                               

Akciğer embolisi

Akciğer embolisi, genellikle venöz tromboemolizmin en önemli komplikasyonudur. Klinik acillerinde ve otopsilerde çok sık rastlanan bir olgudur. Postoperatif akciğer embolizmi özellikle 40 yas üzeri hastalarda izlenir. Önceden bulunan bir vena pat ...

                                               

Akne

Akne, yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili bir deri hastalığı. Fransızca kökenli olduğu belirtilen akne sözcüğü Türkçede sivilce ve sızanak olarak da ifade edilmektedir. En çok 14-20 yaslar arasında görülür ve bu hastalığın tipik ...

                                               

Akromegali

Akromegali Yunanca akros "yüksek" ve megalos "büyük" Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan adenohipofiz çok fazla miktarda büyüme hormonu growth hormone, GH salgılanması nedeniyle olusan hastalıktır. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin ...

                                               

Akut böbrek yetmezliği

Akut böbrek yetmezliği böbreğin hasar göremesi sonucu meydana gelen böbrek fonsiyonlarının aniden kaybı olayıdır. Bu durumda normalde böbreklerin çıkardığı azotlu ve azotsuz atıklar vücutta tutulur. Islev bozukluğunun ağırlığı ve süresine bağlı o ...

                                               

Akut glomerülonefrit

Akut glomerülonefritler, idrarda albumin ve kan bulunmasıyla, bazen de yüksek tansiyonla belirgindir. Bu hastalık streptokoklardan ileri gelen baska bir enfeksiyon ikincil belirtisidir. Sıklıkla glomerülonefritle sonuçlanan sebebler arasında tifo ...

                                               

Akut stres tepkisi

Akut stres tepkisi, korkunç ya da travmatik bir olaya karsı tepki olarak ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Bununla bağlantısı olmayan dolasım sistemiyle ilgili sok ile karıstırılmamalıdır. Akut stres tepkisi ilk olarak Walter Cannon tarafında ...

                                               

Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığı, günlük yasamsal etkinliklerde azalma ve bilissel yeteneklerde bozulmayla karakterize edilmis, nöropsikiyatrik belirtilerin ve davranıs değisikliklerinin eslik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tü ...

                                               

Ambliyopi

Ambliyopi, halk arasında göz tembelliği olarak da bilinen göz hastalığı.Yunanca" donuk göz” anlamına gelen" ambliyopi” çocukluğun erken döneminde beklenen sağlıklı görme gelisiminin sağlanamaması durumudur. Küçük yaslarda ortaya çıkan, gözün bir ...

                                               

Amfizem

Amfizem, akciğerlerdeki hava keseciklerinin gerilip genislemesi neticesinde bu hava keseciklerini birbirinden ayıran ince duvarların yırtılması ve buna bağlı olarak da akciğerlerin esnekliğini kaybetmesiyle olusan ve solunum yetmezliğine yol açan ...

                                               

Amiloidoz

Amiloidoz, Amiloid hastalık olarak da bilinir, bağdokusunda amiloid birikimiyle nitelenen hastalık. Amiloid, antikor etkinliği gösteren bir protein grubu olan, immünoglobülinlerden türeyen, lifsi yapıda bir protein-karbonhidrat bilesiğidir. Bu ma ...

                                               

Anensefali

Anensefali, nöral tüpün gelisimde konjenital defekt sonrası ortaya çıkan bir hastalık. Yasamın sürmesini olanaksız kılan, beyin, kafatası ve skalpin önemli bir kısmının konjenital olusmamasına bağlı çok ağır bir olusum kusuru.

                                               

Anjina pektoris

Anjina pektoris, genellikle kalp kasındaki iskemi veya koroner arter spazmı nedeniyle olusan göğüste ağrı, sıkısma ve baskı hissi. Anjinanın ana sebebi olan koroner arter hastalığı, kardiyak arterlerin ateroskleroza uğramasından kaynaklanır. Anji ...

                                               

Ankiloz

Ankiloz, açısı ne olursa olsun sonunda herhangi bir durumda kıpırdamaz hale gelebilen eklem oynaklığının azalma sürecidir. Ankiloz iyi ya da kötü bir konumda olusabilir. Buna göre çesitli derecelerde ve bir kol ya da bacak bölümünü ilgilendiren s ...

                                               

Arteriovenöz malformasyon

Arteriovenöz malformasyon veya AVM, atardamar ve toplardamar arasında olusan anormal bağlantılardır. Genellikle doğustan olduğu varsayılır ve bir damar anomalisidir. Bu hastalığa büyük oranda merkezi sinir sisteminde rastlanılsa da vücudun her ye ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →