ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386                                               

Ingriler

Ingriler, Rusyanın kuzeybatısında Sankt Petersburgun güneyinde yer alan Ingriya bölgesinde yasayan Baltık-Fin halkıdır.

                                               

Istanbul Arnavutları

Istanbul Arnavutları 15. yüzyıl sonunda Fatih Sultan Mehmetin Arnavutluğu ele geçirmesinin ardından Istanbula göç eden ilk Arnavutlardır. Arnavutköye yerlesmislerdir. Bunu izleyen 400 yıl boyunca Istanbula gelmeye devam etmisler ve günümüzde Arna ...

                                               

Istanbullu Almanlar

Istanbullu Almanlar veya Boğazlı Almanlar diye isimlendirilen Istanbulda yerlesik olarak yasayan Alman kökenli bir etnik gruptur. Su an üçüncü nesil halen yasamaktadır. Ilk gruplar Kaiser Wilhelmle birlikte Istanbula gelmislerdir. Bu grubun birço ...

                                               

Isveçliler

Önemli kısmı günümüzde hala Isveçte yasayan Isveçliler bununla birlikte Botanik Körfezi nin diğer kıyısındaki Finlandiyada köklesik bir ulus olarak barınmaktadırlar. Geleneksel yayılımın dısında ABDde Isveç soylu insanlar bulunmakta ve sayıları 4 ...

                                               

Izlandalılar

Izlandalılar, Izlandanın çoğunluğunu olusturan Iskandinav kökenli bir etnik gruptur. Günümüzde Izlandada 300.000 Izlandalı yasamaktadır. Bunun dısında ABD ve Kanadada Izlandalı kökenli 125.000 kadar bir nüfus vardır. Dünya çapında Izlandalı kanı ...

                                               

Kahtan

Kahtan, güney ve güneydoğu Arap yarımadasında yasayan ve kökü dayanan Arapların geleneksel atası. Geleneğe göre Arapların soyu Kahtana dayanır ve "saf" veya "gerçek" Araplardır el-Arab el-Āriba. Kahtan, Hûd Peygamberin oğludur, nesebi Nuh Peygamb ...

                                               

Kalaslar

Kalaslar, Afganistanın eski adıyla Kafiristan bölgesi ve Hindukus Dağlarında bulunan Pakistanın Hayber-Pahtunhva eyaletinin denizden 3000 m.yüksek bölgelerinde yasayan essiz ve benzersiz olarak nitelendirilen kendilerine özgü inançları ve yasam t ...

                                               

Kaskaylar

Kaskaylar, Güneydoğu Iranın Fars Eyaletinde özellikle Siraz çevresinde yasayan ve hala ağırlıklı olarak göçebe bir Türk halkıdır. Azerbaycanlılardan sonra Irandaki en kalabalık Türk grubudur. Göç rotaları yazın Sirazın yaylaları yaylak ile kısın ...

                                               

Kayanlar

Kayanlar, Güneydoğu Asyada yasayan bir halktır. Burma ve Taylandda yasamaktadırlar. Kayanlar, Karenni olarak da bilinen Kızıl Karen halkının bir alt koludur. Tibet-Burma etnik kökenine sahiptirler. 90lı yılların sonunda Myanmarda yasanan kargasa ...

                                               

Ketler

Ketler, eskiden Yenisey Ostyakları, Rusyanın Sibirya Federal Bölgeside bulunan Krasnoyarsk Krayı basta olmak üzere Yenisey Nehrinin alt vadilerinde yasayan ve Yenisey dillerinin soyu henüz tükenmemis olan tek yasayan dilini, Ketçeyi birkaç yüzlük ...

                                               

Kırım Gotları

Kırım Gotları, Karadeniz çevresindeki topraklarda, özellikle de Kırımda, yasamıs olan Got kabilesi. Dilleri olan Kırım Gotçası 17/18. yüzyılda tükenmistir. 5. yüzyıldan itibaren diğer Got halkları gibi Hıristiyanlasan Kırım Gotları, 500lü yıllard ...

                                               

Kikuyular

Günümüzde Kenya nüfusunun %22sini olusturan Kikuyular, Nijer-Kongo dillerinden Bantu dilini konusurlar. Genellikle, seyrek kulübelerden olusan köylerde çiftcilikle geçinirler. Ataerkillerdir; çokeslilik uygular, esleri için baslık parası öderler.

                                               

Kistler

Kistler, kuzeydoğu Gürcistanın Pankisi Vadisinde yasayan bir halktır. Kistlerin toplam nüfusu yaklasık bes bin kadardır, çoğunluğu Sünni Müslüman’dır.

                                               

Koreliler

Koreliler, Kore ve Güneybatı Mançurya kökenli Doğu Asyalı bir etnik gruptur. Güney Kore ve Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaslarına da "Koreli" denir. Koreliler en yoğun olarak Kuzey Kore ve Güney Korede yasamaktadır. Ayrıca Çin, Jap ...

                                               

Kumuklar

Kumuklar veya Kumıklar, çoğunluğu Dağıstanda olmak üzere Kuzey Osetya ve Çeçenistanda yasayan, Azerbaycanlıların ardından Kafkasyadaki en kalabalık ikinci Türk halkıdır.

                                               

Kuzey Kafkasya Hunları

Khuni, Huni ya da Çuni Geç Antik Çağ boyunca bir Kuzey Kafkasya halkıydı. Bazen Kuzey Kafkasya Hunları olarak adlandırılırlar ve sıkça sonraki dönemlerde Doğu Avrupaya giren Hunlarla karıstırılırlar. Ancak Hunilerin etnolinguistik ve coğrafi köke ...

                                               

Laklar

Laklar, daha çok Dağıstanın orta kesimlerinde dağlık bölgelerde yasayan ve 178.630 kadar bir nüfusa sahip etnik bir gruptur. Lakça konusurlar. Konustukları dil; Kafkas dil gruplarının Kuzey Kafkas ana kolundan Kuzeydoğu Kafkas dilleri kolu içinde ...

                                               

Lek Asireti

Lek; Değisik kaynaklarda genellikle Lek olarak yazılan bu asiret. Lek, Lek-Vanik, Kozan Kürtleri, Çorum Kürdü, Çorum Ekradı gibi isimler de almıstır. 1831 Tarihli Nüfus Defterinde de Lek Asiretini Çorum Ekradı Ve Çorum Kürdü Ismiyle Kayıt Etmisti ...

                                               

Lek Asireti (Cemaat, Taifesi)

Lek; Değisik kaynaklarda genellikle Lek olarak yazılan bu asiret. Lek, Lek-Vanik, Kozan Kürtleri, Çorum Kürdü gibi isimler de almıstır. Hamamköy, Kozan Çoğunluk Çorum sehrinde ve etrafında yasayan Lekler. Eskiden bölgeye Iran Horasanlı Türkmenler ...

                                               

Lekler

Lekler ; Luristan, Kirmansah, Ilam ve Huzistanda ikamet eden Iranlı topluluk. Bağımsız bir Iran dili veya Lurca veya Kürtçe dillerinin bir lehçesi olan Lekîyi konusuyorlar. Bu Asiret grubunu olusturan baslıca asiretler; Zand, Lek, Biranavend, Dil ...

                                               

Letonlar

Letonlar, Letonyanın yerlisi olan Baltık kökenli bir etnik gruptur. Letonların Letonyadaki nüfusu 1 milyonu asmaktadır. 200 bin kadar bir nüfus da Letonya dısında yasamaktadır. Letonya dısındaki yasadıkları yerlerin basında ABD, Rusya, Brezilya, ...

                                               

Lombardlar

Lombardlar, Elbe ile Oder nehirleri arasında, daha sonra da Ren Nehri kıyılarında yerlesmis Barbar Cermen halkının bir kısmına verilen isimdir. Lombardlı tarihçi Paulus Diaconus, Historia Langobardorum adlı eserinde Lombardların soyunun, Iskandin ...

                                               

Lomlar

Lomlar veya Posalar, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve az da olsa Azerbaycanda belli bölgelere dağılmıs olan Hint-Aryan dillerinde ve içinde yoğun Ermenice kelimelerin de bulunduğu Lomca konusan 11. yüzyılda Hindistandan ayrılmıs ve batıya doğru ...

                                               

Lurlar

Lurlar, Iranlı bir halktır. Batı kuzeybatı ve güney batı Iranda Luristan, Huzistan, Hamedan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Isfahan ve Ilam eyaletlerinde yasarlar. Bir Iran dili olan Lurcayı konusurlar. Seref Hanın Serefnamesinde Lurları Kürt, Lurcayı ...

                                               

Maoriler

Maoriler Yeni Zelanda yerlileridir. Fiji ve Polinezya kökenlilerdir. Özgürlük düskünlükleri ve savasçılıkları ile ünlülerdir. Savasa giderken tenlerini beyaza boyamaları ve de çok aç kaldıklarında insan eti yemeleri onları barbar bir kavim olarak ...

                                               

Medyen

Medyen halkı Tevratta Midian lılar adıyla anılan kavimdir. Bugünkü Suriyenin güneyi ile Ürdün ve Hicazın kuzeyine denk gelen alanda oturdular. Tevrata göre Musa, Mısırdan kaçtığında Midianlılara sığınarak 40 yıl onların arasında yasadı. Bas rahip ...

                                               

Menapiler

Menapiler, Roma öncesi dönemde ve Romalılar döneminde Kuzey Galyada yasamıs bir Belgic kabilesi. Strabon ve Ptolemyye göre yasadıkları yer Ren nehrinin ağzından Scheldenin güneyine kadar uzanan topraklardı. Komsuları sunlardır: Doğu Tungriler Aug ...

                                               

Merkit

Merkit, Moğol Imparatorluğu kurulmadan önce Moğolistanda yasamıs göçebe kabile. Kökenleri ilk önce Türk olduğu öne sürülmekle birlikte Moğol istilasıyla Moğollastığı belirtilir. Istiladan sonra Moğol dilleri konusmaya baslarlar

                                               

Mordvinler

Mordvinler, Mordovya, Ryazan Oblastı ve Tataristan bölgelerinde yasayan Ural dil ailesine mensup Mordvin dilleri konusan halk. Mordvinlerin çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olmakla birlikte küçük bir kısmı Sunni Müslümandır. Sovyet Hükümeti 1928de Mo ...

                                               

Morolar

Morolar, geçmiste, günümüz Ispanya ve Portekizine denk gelen topraklarda yasamıs Müslüman bir halk. Arap, Berberi ve Ispanyol köklere sahip olmakla birlikte, Moro sözcüğü keskin bir etnik karakter tasımaz. Günümüzde sözcük, özellikle Ispanyolcada ...

                                               

Narikuravarlar

Narikuravarlar Tamilce: நரிக்குறவர் Narikkuṟavar) Hindistanın, Tamil Nadu ve Kerala eyaletlerinde yasayan Narikuravar çingeneleri veya Hint çingeneleri olarak da adlandırılan Roman kökenli topluluk.Hindistan’ın bilinen en eski Tabiat Insanı grupl ...

                                               

Nasiler

Nasiler, Yünnan Eyaletinin kuzeybatısındaki Himalaya dağ eteklerinde ve Siçuan Eyaletinin güneybatısında yasayan bir etnik grup. Nasilerin özgün olarak Çinin kuzeybatısından geldikleri, sonra da güneye, Tibetlilerin yoğun olarak yasadığı bölgeler ...

                                               

Ndebeleler

Ndebeleler veya Matabeleler Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabvede yasayan Bantu halkıdır. Çok sayıda yabancıyı özümsemislerdir. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynaklarıdır. Yerlesik düzenlidirler ve her biri, birçok kadın esli erkek ailesine de ...

                                               

Negidaller

Negidaller Habarovsk Krayının içinde bulunan Amgun Nehri ve Amur Nehri kıyılarında yasayan Tunguz kökenli insanlardır.

                                               

Öngütler

Öngütler, Cengiz Han zamanında Moğolistanda adları geçen ve kendi tanımına göre Satuolara dayanan bir kavimdir. Nasturi Hristiyanlığı benimsemislerdir. Yasadıkları coğrafya, Çin seddi boyunca Ordos bozkırının kuzey tarafları ve bozkırın kuzeydoğu ...

                                               

Pestunlar

Pastun, Afganistanın güneydoğusu ile Pakistanın kuzeydoğusunda yasayan ayrı bir millettir. Konustukları dil, pestuca. Afganistan nüfusunun çoğunluğunu olusturan Pastunlar, Afgan adının bütün Afganistan halkı için kullanılmaya baslamasından önce b ...

                                               

Polinezyalılar

Polinezyalılar, Pasifik Okyanusundaki genis bir Okyanusya bölgesi olan Polinezyaya özgü, birbirleriyle yakından iliskili halkların olusturduğu etnik ve dilsel bir gruptur. Bu halklar, urheimatları Güneydoğu Asyaya dayanan daha büyük Avustronezyal ...

                                               

Pueblo Kızılderilileri

Pueblo Kızılderilileri, Amerika Birlesik Devletlerinin güneybatısında New Mexico, Arizona ve Teksas eyaletlerinde Ispanyolca "köy; halk" anlamına gelen pueblo yerlesimlerinde yasayan Kızılderilileri ve kültürlerini belirten ortak ad. Bu kültürün ...

                                               

Radhanitler

Radhanitler, Orta Çağda etkin olmus Yahudi gezgin tüccar kabileleri. Orta Avrupayla Rusya ile Hazaryayı sosyal, kültürel ve ticari açıdan çesitli bağlar kurmaktaydı. Radhanitlerin ticari faaliyetleri özellikle 750-830 yılları arasında çok gelismi ...

                                               

Rapanui

Rapanui ya da Rapa Nui Büyük Okyanusta bulunan Siliye bağlı Paskalya Adasında yerlesik Polinezyalı yerlilerdir. Paskalya Adası, Rapa Nui olarak da adlandırılır. Günümüzde, Rapanui halkı adanın nüfusunun %60ını olusturur. Rapa Nui dilini konusurla ...

                                               

Reskotan asireti

Reskotan asireti Hakkâri kökenli bir asirettir. Asiret ismini Resko dağından alır.Kürtçe de ti eki aidiyet belirtir.Bu yüzde halk arasında Reskoti veya Reskota,Reskotandiye bilinir.

                                               

Rusyadaki Kürtler

Rusyadaki Kürtler, Rusyada yasan Kürt azınlık. Tahminen sayıları 100.000i geçen Rusyadaki Yezidi ve Sii Kürtler, 1940larda Josef Stalin tarafından Ermenistan ve Karabağdan Rusyanın değisik bölgelerine sürgün edilmislerdir.

                                               

Ryukyulular

Ryukyulular, Japonyaya bağlı Ryukyu Adalarının yerel halkı olan bir etnik gruptur. Ryukyulular, Japoncanın yanı sıra anadilleri olan Japon dillerine ait Ryukyu dillerini konusmaktadırlar. Kültürleri Japon kültürüne yakın olup tarihsel olarak Çin ...

                                               

Sadzlar

Sadzlar, Ciketler - Abhazların alt etnik gruplarından biri. Sadz kabilesi, Gagra ve Matsesta arasındaki bölgede, Malaya Abhazya adı verilen bölgede yasıyordu. 1864teki Kafkas Savasının sonunda neredeyse tamamen Osmanlı Imparatorluğuna sürüldüler. ...

                                               

Sahurlar

Sahurlar -Azerbaycan′nın Qax ve Zaqatala ilçelerinde,ayrıca Dağıstan′nın Seki-Zaqatala bölgesine komsu olan Rutul ilçesinde yasamaktadırlar. Sayılar 30 bine yakındır.Sakur dilinde konusurlar. Dini açıdan Sünni müslümandırlar. Su anda 12 okulda sa ...

                                               

Sakalavalar

Sakalava, bir zamanlar kendi basına bir etnik gruptan ziyade bir imparatorluk olusturan bir dizi küçük etnik grubu ifade eder. Sakalava kelimesinin kökeninin kendisi ve gerçek anlamı hala tartısmalara tabidir. En yaygın açıklama, Batı Madagaskard ...

                                               

Samiler

Samiler veya Sami halkları, Nuh oğlu Samin soyundan geldiğine inanılan, etnik ve ırksal olarak birbirleri ile akraba olan Orta Doğu halklarıdır. Günümüze kadar yok olmadan veya asimile olmadan gelebilmis Sami halkları Araplar, Ibraniler, ve Sürya ...

                                               

Sarmatlar

Sarmatlar, Vistül ile Idil nehirleri arasında, Kafkasyanın kuzeyi ve güneydoğusunu da içine alan bölgede MÖ 6. yüzyıldan MS 4. yüzyıla dek yasayan, Doğu Iran öbeğine bağlı bir Iskit dili olan Sarmatçayla konusan atlı göçebe halk.

                                               

Severyanlar

Severyanlar, eskiden Dinyeper Nehrinin doğusundaki Desna, Seym ve Sula nehirlerinde yasayan Doğu Slav kabilesi. 8. ile 11. yüzyıllarda faaliyet göstermislerdir. Severyan adının nereden geldiği konusu tartısmalıdır. Rusçada "kuzey" anlamına gelen ...

                                               

Sibirler

Sibirler, Sıbırlar ya da Sibirya Tatarları (rus. сибирские татары, tat, Rusyanın Batı Sibirya bölgesinde, Novosibirsk, Tomsk, Kemer, Tyumen, Omsk oblastlarında yasayan bir Türk halkı. Sibirya bölgesinde; Yakut, Tuva, Hakas, Sor, Altay, Dolgan, Çu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →