ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384                                               

Doğru parçası

V {\displaystyle V\,\!} vector space R {\displaystyle \mathbb {R} } veya C {\displaystyle \mathbb {C} }, ve L {\displaystyle L\,\!} V, {\displaystyle V,\,\!} nin bir alt kümesidir. Ayrıca L {\displaystyle L\,\!} bir doğru parçasıdır, L {\displays ...

                                               

Dörtgen

Dörtgen, herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı sırayla birlestiren doğru parçalarının olusturduğu kapalı sekle denir. Dört kenarı ve dört kösesi olan çokgendir. Dörtgenler, konveks ve konkav olabilirler. Dörtgen denilince akla konveks dörtge ...

                                               

Eskenar üçgen

Eskenar üçgen, kenar uzunlukları birbirine esit olan üçgendir. Iç açıları da birbirine esit her biri 60 derecedir. Çevre uzunluğu: 3 a {\displaystyle \ 3a} a: bir kenar uzunluğu Yükseklik: a 3 / 2 {\displaystyle a{\sqrt {3}}/2} Indirilen yüksekli ...

                                               

Eslesik

Geometride, iki nokta kümesi eğer esölçer dönüsüm yoluyla, yani öteleme, dönme ve yansıma islemlerinin herhangi bir kombinasyonu ile, birbirine dönüsebilirse eslesik tir. Daha basit bir anlatımla, iki sekil eğer farklı konumda ama aynı sekil ve b ...

                                               

Hiperbol

Hiperbol bir konik kesiti türü. Diğer üç konik kesit türü gibi - parabol, elips, ve çember - bir koni ve bir düzlemin kesisimi ile olusan bir eğridir. En çok bilinen hiperbol f x = 1 / x {\displaystyle fx=1/x} denkleminin grafiğidir.

                                               

Hiperbolik geometri

Hiperbolik geometri Öklid geometrisinden bir belitle ayrılır. Öklidin paralellik belitinin tersini doğru olarak kabul eden geometride bir doğrunun dısındaki bir noktadan birden çok tane paralel doğru geçebilir. Bunun anlamı hiperbolik geometride ...

                                               

Hiperbolik spiral

Hiperbolik spiral, kutupsal koordinat sisteminde r = a / θ {\displaystyle \,r=a/\theta } esitliğiyle tanımlanan eğridir. Burada a, sıfırdan farklı bir gerçel parametredir. Aynı eğri, Kartezyen koordinat sisteminde su parametrik denklemlerle ifade ...

                                               

Hipotenüs

Hipotenüs, 90 derecelik açının karsısındaki kenardır. Açıları 30, 60 ve 90 derece olan bir dik üçgende 30 dereceli açının karsısındaki kenar uzunluk olarak hipotenüsün yarısına, 60 derecelik açının karsısındaki kenar ise: 3 {\displaystyle {\sqrt ...

                                               

Iki buçuk boyutlu uzay

Iki buçuk boyutlu uzay, iki boyutlu grafik çıkıntılar ve görüntülerin veya sahnelerin gerçekte olmadıklarında üç boyutlu olma görünümünü taklit etmelerine neden olmak için kullanılan benzer teknikler veya iki boyutlu bir düzlemle sınırlandırılmıs ...

                                               

Ikizkenar üçgen

Ikizkenar üçgende üçüncü kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikizkenarlara çizilen paralellerin toplam uzunluğu ikizkenarların uzunluğuna esittir. Ikizkenar üçgende ikizkenarlara ait yükseklikler, açıortaylar, kenarortaylar ve kenar orta dikme ...

                                               

Iletki

Iletki ya da açıölçer, açıları ölçmeye yarayan alet. Tipik bir iletki genellikle 1°lik aralıklarla ölçeklendirilir ve her 5 veya 10°lik aralık uzun bir çizgi ile belirtilir. Bununla birlikte, daha karmasık islerde kullanılan iletkiler daha hassas ...

                                               

Kare

Kare, bütün kenarları ve açıları birbirine esit olan düzgün dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik sekilleri arasındadır. Aynı zamanda dikdörtgendir ve eskenar dörtgendir. Bu iki özel dikdörtgenin tüm özelliklerini tasır. Eski adı ise murabba ...

                                               

Kare piramit

Tabanına a {\displaystyle a} yüksekliğine h {\displaystyle h} dersek, taban alanı a 2 {\displaystyle a^{2}} yanal alanı a 4 h 2 + a 2 {\displaystyle a{\sqrt {4h^{2}+a^{2}}}} hacmi a 2. h / 3 {\displaystyle a^{2}.h/3} yan yüz yüksekliği a / 2 + h ...

                                               

Küp

Küp, üç boyutlu, alanları birbirine esit altı karenin dik açılarla birlesmesinden olusan altı yüzlü bir geometrik sekildir. Düzgün altıyüzlü olarak da anılır ve tamamı 5 tane olan Platonik cisimlerden biridir. Küpün en önemli özelliği tüm yüzleri ...

                                               

Morley teoremi

Morley teoremi ya da Morley üçgeni, bir üçgenin açılarını üç esit parçaya ayıran doğruların kesisiminin bir eskenar üçgen olusturduğunu gösteren teoremdir. Bu teoreme göre Öklid geometrisinde herhangi bir üçgenin açılarını üçer esit parçaya ayıra ...

                                               

Morse teorisi

More teorisi, diferansiyel topolojide, türevlenebilir çokkatlıların topolojisini anlamaya yönelik kuram. Amerikali matematikçi Marston Morse tarafından 1930larda gelistirilmistir. Raoul Bott, Stephen Smale, John Milnor ve Edward Wittenın kuramın ...

                                               

Napoleon teoremi

Napoleon teoremi bir üçgenin kenarlarına çizilen eskenar üçgenlerin merkezlerinin yine bir eskenar üçgen olusturduğunu gösteren teoremdir. Teoreme göre temel üçgen herhangi bir üçgen olabilir. Çizilen eskenar üçgenlerin içe ya da dısa doğru olmas ...

                                               

Ongen

Bir ongen, on açısı ve on kenarı olan çokgendir. Ongenin iç açıları toplamı 1440tır. Düzgün ongenin bir iç açısı 144tür. Ongenin dıs açıları toplamı ise 360tır.

                                               

Öklit dısı geometri

Öklit dısı geometriler, alısılmıs iç çarpım formülünden ayrı bir biçimde tanımlanmıs ve reel uzayla birlesmis iç çarpım yoluyla elde edilen geometrilerdir. Bu geometrilere Galileo ve Lorentz geometrileri örnek olarak verilebilir. Lorentz geometri ...

                                               

Parabol

Parabol, bir düzlemde alınan sabit bir "d" doğrusu ile sabit bir "F" noktasından esit uzaklıktaki noktaların geometrik yerlestirilmesidir. Cebirde ise y=ax 2 +bx+c seklindeki ikinci derece fonksiyonları grafiği olarak bilinir.

                                               

Paralel

Paralel, uzunluğu boyunca birbirinden esit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Parallellik Öklid evreninde mümkündür ve Öklidin paralel aksiyomu nun temelini olusturur. Matema ...

                                               

Paralelkenar

Paralelkenar, karsılıklı kenarları esit olan ve iç açıları toplamı 360 derece olan bir dörtgendir. Karsılıklı kenarları paralel ve uzunlukları esittir.

                                               

Piramit (geometri)

Piramit, üçgen yüzeyler tek bir tepede birlesmek üzere n -köseli bir çokgensel bir tabana oturtulmus n -kenarlı polihedrondur. Piramitlerin sekilleri tabanlarına göre değisir. Örneğin tabanı dörtgen olan bir piramitin 4 yüzeyi vardır. A taban ala ...

                                               

Platonik cisim

Platonik cisim, bes katı cisim veya düzgün katı cisim, bütün kenarları esit ve yüzeyleri düzgün çokgen olan katı cisimdir. Simdiye kadar bilinen düzgün katılar 5 tanedir: Platon, bu cisimlerin doğayı anlattığını düsünüyordu. Ona göre; her yüzü bi ...

                                               

Prizma (geometri)

Prizma, genelde en boy ve yükseklik kavramlarına sahip cisimler olarak adlandırılır. Ancak bazı cisimlerin en ve boyu tam olarak ifade edilememekle çap ve çevre de bu nicelikleri belirtmek için kullanılır.

                                               

Romboid

Romboid veya baklava sekli, geleneksel iki boyutlu geometride, bitisik kenarların esit olmayan uzunluklarda ve açıların dik açılı olmadığı bir paralelkenardır. Esit uzunlukta eskenar kenarları olan bir paralelkenar eskenar dörtgen romboid değildi ...

                                               

Sekiz yüzlü

Geometride, sekiz yüzlü, sekiz düzlem parçasıyla çevrelenmis cisimdir. Sekizyüzlüler, üç boyutlu bir görünüme sahiptir. Bütün ayrıtları birbirine es ve yüzeyleri sekiz eskenar üçgenden olusan cisimlere ise düzgün sekiz yüzlü denir.

                                               

Tanjant

Tanjant, trigonometrik bir fonksiyondur. tan ile ifade edilir. Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 seklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Birim çember üzerinde, orijinden geçen bir doğrunun x eks ...

                                               

Teğet

Teğet, iki geometrik cismin, birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde olusan geometrik durum. Ingilizcede tangent olarak anılan terimin kökeni Latince tangere kelimesidir. ine esittir. Türevin pozitif, sıfır ve negatif olduğu noktalar ...

                                               

Tesseract

Tesseract, geometride küpün dört boyutlu analogudur. Tesseract; küpün karelerden olusması gibi, küplerden olusan dört boyutlu sekildir. Küpün yüzeyi altı kare yüzden olusurken, tesseractın hiper yüzeyi sekiz küp hücreden olusur. Tesseract altı dı ...

                                               

Üç boyutlu uzay

Üç boyutlu uzay ; en, boy ve derinlik algılarının hepsinin birden var olduğu ortam. Cisimler; uzunluk, genislik ve derinliği ile gösterebiliyorsa bu durumda üç boyuttan bahsedilebilir. Boyut kavramını daha iyi anlayabilmek için tek boyuttan, yani ...

                                               

Yamuk

Yamuk, en az iki kenarı paralel olan dörtgen. Paralel olan kenarlarına "yamuğun tabanları", paralel olmayan kenarlarına ise "yanal kenarlar" adı verilir.

                                               

Yedigen

Bir yedigen, yedi kenarı olan çokgendir. 7nin bir asal sayı olması nedeniyle, yedigenlerin de her kösesinden bir kösegen geçmemektedir. Düzgün yedigenlerde iç açı ölçüleri birbirlerine esit olup çokgenlerin iç açısı 360/kenar sayısı olmaktadır. D ...

                                               

Yükseklik (üçgen)

Yükseklik cisimlerin referans alınan tabanından cismin tabana dik en uzak noktasıdır. Aynı zamanda yükseklik göreceli bir terimdir çünkü iki ve üç boyutlu cisimlerde değisebilmektedir. Bir örnek verecek olursak Bir kare piramidin yüksekliği taban ...

                                               

Yüzey integrali

Yüzey integrali, çokkatlı integrallerin yüzeyler üzerindeki entegrasyonun genellestirilmesidir. Çizgi integralinin çiftkatlı integralli analogu olarak düsünülebilir. Bir yüzey verildiğinde, yüzey üzerinde bir skaler alan veya bir vektör alanı ent ...

                                               

Açıklık (istatistik)

Açıklık, betimsel istatistikte bütün veri dizisini içinde kapsayan en küçük aralıktır. Bir veri dizisindeki ya en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark olarak ya da en küçük ve en büyük değerler aralığı verilerek ifade edilir. Örnek olar ...

                                               

Basit rastgele örnekleme

Basit rastgele örneklem almanın ana prensibi her bir anakütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmesidir. Bu bir olasılık örneği tanımına uyar, çünkü her bir anakütle elemanı için örneklemde bulunma olasılığı bir Bernoulli dağılımı gösterir ...

                                               

Çıkarımsal istatistik

ÇıkarımsaI istatistik, veri analizi yoluyla verinin ait olduğu dağılımın özelliklerini anlama süreçlerini kapsar. Çıkarımsal istatistik bir anakütlenin özellikleri hakkında çıkarımlar yapar: bu hipotez testleri ve anakütle paramatrelerinin tahmin ...

                                               

John Graunt

John Graunt yılları arasında yasamıs Ingiliz istatistikçi. Sekiz çocuklu tuhafiyeci olan Henry ve Mary Grauntın en büyük oğlu olarak Londrada dünyaya geldi. Epidemiyolojinin öncüsü olarak görülür. Asıl mesleği tuhafiyecilik olan Graunt, 1662 yılı ...

                                               

Nokta tahmin

Parametrelerin tek bir değer olarak tahmin edilmelerine nokta tahmin adı verilir. Yığın ortalaması olan μ {\displaystyle \mu } için x ¯ {\displaystyle {\bar {x}}} istatistiği; yığın varyansı olan σ 2 {\displaystyle \sigma ^{2}} için s ′ 2 {\displ ...

                                               

Sınıf aralığı

Çokluk dağılımlarındaki her sınıfın aralığını belirlemek için kullanılan yöntemdir. Öznel ve nesnel olmak üzere iki farklı hesaplanabilir: Öznel olarak: S i n i f A r a l i g i = A c i k l i k I s t e n i l e n S i n i f S a y i s i {\displaystyl ...

                                               

Standartlastırma

Standart skor, bir değerin normal dağılımda gerçeklesme olasılığını bulmamızı sağlayan ya da farklı popülasyonlardan gelen iki örneği karsılastırmamızı sağlayan bir standart sapma türüdür. Standard skor eksi ya da artı değer alabilir; eksi ya da ...

                                               

1970 Bhola Kasırgası

1970 Bhola Kasırgası, 12 Kasım 1970 tarihinde Doğu Pakistan ve Hindistanın Batı Bengal civarında gerçeklesen bir tropikal kasırgaydı. Kasırga dalgalarıyla Ganj Deltasının birçok adasının sular altında kalması sonucu yaklasık yarım milyon insan öl ...

                                               

Hanna Kasırgası

Hanna Kasırgası, Rüzgâraltı Adalarının kuzeydoğusunda 28 Ağustos 2008 tarihinde olusan kasırga. Haitinin kuzey bölgelerinde meydana getirdiği seller nedeniyle en az 132 kisi ölmüstür.

                                               

Tropik Bunalım On

Tropik Bunalım On, 2005 Atlantik kasırga sezonunun onuncu kasırgasıdır. Kasırga 8 Ağustosta Atlas Okyanusuna giren bir tropik dalga sonucu 13 Ağustosta meydana gelmistir. Bölgede olusan güçlü rüzgâr makasından dolayı kasırga zayıf kaldı ve daha f ...

                                               

Boy (antropoloji)

Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir. Boy boyladı, soy soyladı Dede Korkut

                                               

Buhar kulübesi

Buhar kulübesi, Kuzey Amerika yerlileri tarafından kullanılan törensel buhar banyosunun gerçeklestirildiği küçük yapıdır. Çesitli stillerde yapılan buhar kulübeleri vardır. Kubbeli olanları kadar, Kızılderili çadırları gibi olanları hatta yerde a ...

                                               

Busmanlar

Busmanlar olarak da bilinen San halkı, Botsvana ve Namibyaya komsu Kalahari Çölünde yasayan Güney Afrika halklarına verilan ad. Khwe Khoe veya Basarwa olarak da bilinen San halklarının kendi dillerinde kendilerine topluca verilen bir isim bulunma ...

                                               

Kafatası endeksi

Kafatası indeksi veya sefalik endeksi, bir organizmanın basının maksimum genisliğinin 100 ile çarpılarak maksimum uzunluğuna bölünmesidir. Endeks ayrıca hayvanlar, özellikle köpekler ve kedileri kategorize etmek için kullanılır.

                                               

Masailer

Masailer ya da Maasailer Tanzanya ve Kenya sınırları içinde bulunan Masai Mara bölgesinde yarı göçebe bir hayat süren yerli halka verilen isimdir. Nilo-Saharan dil ailesine dahil olan Maa dilini konusurlar. Tanzanya ve Kenyada yasayan Maasaileri ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →