ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383                                               

C-4

C4, yüksek kaliteli ve çok yüksek patlama hızına sahip askerî bir plastik patlayıcıdır. A-4ten sekiz kat daha etkili, yüksek kalitede ve yüksek patlama hızına sahiptir. RDX, C-4ün toplam ağırlığının %91ini olusturur. 1960larda gelistirilmistir. C ...

                                               

CR-39

CR-39 bir polikarbonat lens türüdür. 1970lerin baslarında Gentex Corporation ilk polikarbonat lensleri is güvenliği gözlüklerinde kullanılmak üzere piyasaya sunmustur. Ilerleyen on yıllık süreç içerisinde ve 1980lerin baslarında polikarbonat lens ...

                                               

Fenol

Fenol, benzen halkasına OH - molekülünün bağlanmasıyla olusan kimyasal bilesiktir. Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bilesiklerdir. Saf halde, renksiz veya beyazdan hafifçe pembeye çalan renkte ...

                                               

Fenolftalein

Fenolftalein, soluk sarı renkte, toz halinde bir organik bilesik. Formülü C 20 H 14 O 4 olup, erime noktası yaklasık 250 °Cdir. Alkolde çözünür. Fakat suda asla çözünmez. Fenolftalein sıcak sülfürik asit veya çinko klorür katalizörlüğünde fenol i ...

                                               

Ferrosen

Ferrosen, demir ve iki adet siklopentadienil grubunun olusturduğu bilesiktir. Bunlar metalosen sınıfında bulunan organo metalik bilesiklerdir. Nikelosen, kobaltosen gibi benzer metalosenler de bulunmaktadır. Burada önemli olan metal atomudur. Bun ...

                                               

Formik asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği tasır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahipt ...

                                               

Freon

Freon gazı kokusuz, renksiz,yanıcı olmayan, temas ettiği metalleri paslandırmayan bir gaz türüdür. DuPontun tescilli markasıdır. Kloroflorokarbon yahut hidrokloroflorokarbon formülleriyle bilinir. Freon gazı türüne göre yaklasık -30 derecede kayn ...

                                               

Ftalat

Ftalatlar, ya da ftalat esterler, ftalik asit esterleridir ve genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere eklenir. Sert plastik olan polivinilkloriti esnek plastiğe çevirmede kullanılırlar. Plastiklere eklendiklerinde uzun polivinil molek ...

                                               

Hardal gazı

Hardal gazı, kükürt klorür içerikli, kimyasal silah olarak kullanılan bir zehirli gazdır. Modern anlamda, savaslarda kullanılan ilk kimyasal silah olarak bilinen bir yakıcı gazdır. Laboratuvar ortamında kolayca yapılabilmesi ve etkileri nedeni il ...

                                               

Heptan

Heptanın dokuz tane izomeri vardır. 3-Etilpentan, H 3 C–CH 2 –CHCH 2 CH 3–CH 2 –CH 3 2.4-Dimetilpentan, H 3 C 2 –CH–CH 2 –CH–CH 3 2 2.3-Dimetilpentan, H 3 C 2 –CH–C * HCH 3–CH 2 –CH 3 kiral 3-Metilhekzan, H 3 C–CH 2 –C * HCH 3–CH 2 –CH 2 –CH 3 ki ...

                                               

Hidroflorokarbon

Hidroflorokarbon, dünya küresel ısınma raporuna göre sera gazlarından biridir. Hakkında fazla bilgi yoktur. 1. Hidroflorokarbon gazları, küresel ısınma söz konusu olduğunda, en bilinen sera gazı olan karbondioksitten CO 2 bile daha tehlikeli. HFK ...

                                               

Hidrokarbon

Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen C x H y atomlarından olusan kimyasal bilesiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan olusan bir hidrokarbondur.

                                               

Hidroksil

Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmıs hidrojen ve oksijen atomlarından olusur. Gösterilisi OH - seklindedir. Kovalent bir bağla bir karbonil grubuna bağlanmıs bir hidroksil grubu C=O, bir karboksil grubu COOH) meydana getirir. Bu bir kar ...

                                               

Indigo karmin

Çoğunlukla pH göstericisi olarak kullanılır. 11.4 pH seviyesinde mavi, 13.0 pH seviyesinde ise çözeltiye sarı renk verir. Indigo karmin aynı zamanda yükseltgenme belirteci olarak da kullanılır, yükseltgenme reduksiyon sırasında sarı renge doğru d ...

                                               

Keton

Keton, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bilesiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmıs bir oksijen ve aynı karbona bağlanmıs iki karbon atomundan olusur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir b ...

                                               

Kloralhidrat

Kloralhidrat, 2) uyku getiren bir ilaç. Tedavi dozlarında alındığında sekiz saat kadar süren tabii bir uyku sağlar. Fakat ilacın deri ve mukoza zarı üzerinde yan etkisi olduğu için doktor tavsiyesine göre alınmalıdır. Gaba A reseptöründe pozitif ...

                                               

Kloroflorokarbon gazları

Klorofloro karbon gazı atmosfere parfümlerden,klimalardan,buzdolaplarından,araba egzozlarından ve sera gazları ile yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasındaki ozon ile reaksiyona girerek parçalanmasına neden olur. Böylece ozon tabakas ...

                                               

LDPE

LDPE, Düsük yoğunluklu polietilen, petrolden meydana gelen bir termoplastiktir. Polietilenin ilk türüdür, Imperial Chemical Industries tarafından yüksek basınçlı proses kullanılarak bağımsız radikal polimerizasyonu yoluyla 1933 yılında üretilmist ...

                                               

Maltoz

Maltoz, C 12 H 22 O 11 moleküler formüllü bir disakkarittir. Sistematik ismi α-D-Glukopiranozil--α-D-Glukopiranozdur. Maltoz suda iyi çözülür ve tatlı bir tadı vardır. Eğer Maltozu Sakkarozla karsılastıracak olursak %10 D-Maltozun tatlılık derece ...

                                               

Nonan

Nonan alkanlar sınıfından doymus bir hidrokarbondur. Erime sıcaklığı −90.61 °Cdir, kaynama sıcaklığı ise 151 °Cdir. 35 tane yapı izomeri vardır. Yoğunluğu 0.718 g/cm³tür.

                                               

Nörotoksin

Nörotoksin, sinir sisteminin görevini bozan bir zehirdir. Sinir dokusuna zehirli olan veya nörotoksisiteye neden olan tahrip edici toksinlerdir. Nörotoksinler, hem gelisen hem de olgun sinir dokusundaki islevi olumsuz etkileyebilen, kapsamlı ve e ...

                                               

Nujol

Nujol, kızılötesi spektroskopisinde kullanılan önemli bir materyaldir. Ağır ve yoğun bir parafin yağı olmakla birlikte, inert bir maddedir. Buna bağlı olarak da; bu yöntemde elde edilen pikleri 2950-2800, 1465-1450, 1380–1370 cm −1 olan spektruml ...

                                               

Organik reaksiyon

Redoks tepkimelerinde elektron veren tanecik yükseltgenirken, elektron alan tanecik indirgenir. Organik reaksiyonlarda bilesikteki değerliği değisen karbon dikkate alınarak bilesiğin indirgenme/yükseltgenme ayrımı yapılır. Örneğin artan oksijen s ...

                                               

Polimerizasyon

Monomer birimlerinden baslayarak polimer birimlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara polimerizasyon reaksiyonları denir. Polimerizasyon reaksiyonları temelde iki türlü olabilir. Chain-Reaction zincir reaksiyonu Step-Reaction yoğunlasma Ör ...

                                               

Polisakkarit

Polisakkaritler, birden fazla ve ayrı monosakkaritin glikozit bağıyla birlesmesiyle olusan kimyasal maddelerdir. Glikoz birimlerinin farklı sekilde bağlanması polisakkaritler arasında farklı özelliklerin doğmasına neden olur. Bu da kohezyonu dest ...

                                               

Safranal

Safranal, Safran çiçeklerinden elde edilen safranda bulunan bir organik bilesiktir. Safranın aromasından baslıca sorumlu olan bilesenidir. Zeaksantin isimli karotenoidin yıkımı sonucunda, pikrokrosin yoluyla meydana geldiği düsünülmektedir.

                                               

Siklamat

Cyclamate 1937 yılında Illinois Üniversitesinde bir doktora öğrencisi tarafından bulunmus yapay bir tatlandırıcıdır. Diğer tatlandırıcılar gibi cyclamate da sans eseri bulunmustur. Cyclamate laboratuvarda ates düsürücü bir kimyasal sentezlemekle ...

                                               

Sinir gazı

Sinir gazı, solunum, enjeksiyon ya da deriden nüfuz yoluyla vücuda girip nöronlara zarar vererek vücutta, istemsiz kasılma ve ölüme sebep olan kimyasal maddedir. Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler baslıca Tabun, Soman ve Sari ...

                                               

Tiyoüre liçi

Tiyoüre, altın ve gümüs ile kompleks yapabilen bir reaktiftir. Altın ve gümüsün tiyoüre ile liçi 1941’den beri bilinmesine rağmen günümüzde pek çok arastırmacının ilgisini çekmekte, Au ve Ag için alternatif bir ekstraksiyon prosesi olarak düsünül ...

                                               

Vazelin

Karosen ticareti yapan iflasın esiğindeki New Yorklu kimyager Robert A. Chesebrough, 1859 yılında Pensilvanyada yeni bulunan petrol kuyularına gittiğinde bir maddenin isçilerin ayaklarına yapıstığını gördü. Bu parafine benzer madde is pompalarını ...

                                               

Vinil

Vinil, bir tür organik bilesiktir. Viniller, etilenlerin bir baska çesidi olarak tanımlanmaktadır. Bir vinil molekülü, bir hidrojen atomunun, baska bir organik moleküle bağlanmasıyla elde edilir. Bir baska vinil türevi olan viniliden, çift bağlı ...

                                               

Vinil klorür

Vinil klorür, CH 2 CHCl formülüyle ifade edilen organik bir bilesiktir. Madde, Alman kimyacı Justus von Liebig tarafından kesfedilmistir. Vinil klorür, oda sıcaklığında gaz halindedir ve yoğunlasabilir keskin kokusuyla farkedilebilmektedir. Madde ...

                                               

Zamk

Zamk, ağaçların kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapıstırıcı olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde. Zamk, polisakkarit veya türevleri olup hidrofilik moleküllere sahip olmaları nedeniyle düsük konsantrasyonl ...

                                               

Zyklon B

Bu madde Nazi Soykırımı sırasında kullanılan Siyanür bazlı kimyasal silahı açıklamaktadır. Norveçli black metal grubu için Zyklon-B müzik grubu. Zyklon B, Yahudi Soykırımı sırasında Auschwitz-Birkenau gibi toplama kamplarında esirleri öldürmek iç ...

                                               

Hemotoksin

Hemotoksinler kırmızı kan hücrelerini tahrip eden toksinlerdir. Kan pıhtılasmasını bozar ve/veya organ dejenerasyonuna ve yaygın doku yıkımına sebep olur. Bu toksin diğer dokularda da bozulmalara yol açtığından hemotoksin adı yanlıs isimlendirme ...

                                               

Miyotoksin

Miyotoksin bazı yılanların zehirinde bulunan küçük temel peptitlerdir. Ciddi kas nekrozuna sebep olan enzimatik olmayan bir mekanizma içerir. Bu peptidler oldukça hızlı bir sekilde etkisini gösterir ve ani paralize yol açarak avın kaçmasına engel ...

                                               

Tetrodotoksin

Tetrodoks olarak da bilinen Tetrodotoksin TTX olarak kısaltılır ve bazı zaman Vudu pratik edenler tarafından "zombi tozu" olarak da anılır, bilinen hiçbir panzehiri olmayan güçlü bir nörotoksin. Tetrodotoksine karsı farelerde olası bir panzehir b ...

                                               

Toxicofera

Toxicofera yaklasık 4600 squamata türünü temsil eden hipotetik soydur. Bütün zehirli sürüngen türlerini ve birçok zehirsiz türü kapsamaktadır.

                                               

Arf halkaları

Matematikte, bir Arf halkası Lipman tarafından Cahit Arf tarafından incelenen bazı ekstra kosulları karsılayan 1 boyutlu değismeli yarı yerel bir Macaulay halkası olarak tanımlandı.

                                               

Lie cebiri

Lie islemcisi, matematikte ve fizikte genis bir kullanım alanı bulur. Bir cismin üzerine bu dönüsüm ile tanımlanan yöney uzayı Lie cebri olarak adlandırılır. Adını Sophus Lieden almıstır.

                                               

Alan

Alan ya da yüz ölçümü bir yüzeyin uzayda kapladığı iki boyutlu yer miktarını ölçen bir büyüklüktür. SI birim sisteminde temel alan birimi m²: metrekaredir. Diğer alan birimleri bundan türetilebilir: Ar = 100 metrekare m² Dekar = 1000 metrekareye ...

                                               

Altıgen

Bir altıgen, altı kenarı ve altı kösesi olan çokgendir. Ayrıca kenarları ve iç açıları esitse düzgün altıgen olarak adlandırılır. Düzgün altıgenin iç açılarının her biri 120°dir. Düzgün altıgen altı eskenar üçgenden olustuğu için alanı ve çevresi ...

                                               

Asimetri

Asimetri, simetrinin olmaması ya da bozulmasıdır. Simetri hem fiziksel hem de soyut sistemlerin önemli bir özelliğidir ve kesin terimlerle veya daha estetik terimlerle gösterilebilir. Simetrinin yokluğu veya bozulması, beklenen veya istenen bir s ...

                                               

Ayrık uzay

Ayrık uzay, bir topolojik uzay ya da benzer yapının özellikle basit bir örneğidir. Burada noktaların süreksiz bir dizi olusturduğu, yani belirli bir anlamda birbirlerinden izole oldukları anlamına gelir. Ayrık topoloji, bir küme üzerinde verilebi ...

                                               

Benzerlik (geometri)

Benzerlik iki ya da daha fazla cismin, ölçülerinin oranının aynı olmasına denir ve ∼ {\displaystyle \sim } sembolüyle gösterilir. Benzerlikte de eslikte olduğu gibi karsılastırılan cisimlerin birbirlerine göre konumları ve yönleri oranı bozmaz.

                                               

Besgen prizma

Besgen Prizma tabanları besgen olan bir prizma çesididir. Iki tane es ve paralel tabandan olusurlar. Eğik ve dik olmak üzere iki çesittir. Eğik prizmalarda yan yüzler paralel kenar, dik prizmalarda yan yüzler dikdörtgen veya karedir. Ayrıca dik b ...

                                               

Brocard üçgeni

Brocard üçgeni, geometride bir üçgenin bir kösesinden, o köseye ait Brocard noktasına çizilen doğru ile baska bir köseden, kendisine ait Brocard noktasına çizilen doğrunun kesisim noktası ve benzer sekilde farklı köse-Brocard noktası kombinasyonl ...

                                               

Büyük daire

Büyük daire, bir kürenin kendi merkezinden geçen bir düzlemle kesisimidir. Herhangi bir küre üzerinde sonsuz sayıda büyük daire vardır. Herhangi bir büyük daire küreyi esit iki parçaya böler. Bir büyük daire üzerindeki iki nokta arasındaki çember ...

                                               

Deltoid (geometri)

Eğer bir dörtgen asağıdaki özellikleri tasıyorsa deltoiddir. Kösegenler dik kesisir. Kösegenlerden biri simetri eksenidir. ve deltoidi iki es üçgene ayırır Iki çift birbirine es kenar vardır. Kösegenlerden biri açıortaydır.

                                               

Dik kenar

Dik kenar, dik üçgenin dik açısına komsu olan kenarlarına denir. Trigonometride dik kenarların birbirine ya da hipotenüse oranlarından faydalanılır. Bir dik kenarın uzunluğu, hipotenüs ile hipotenüse ait uzunluğun ayırdığı iki parçadan istenen di ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →