ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38                                               

Denge politikası

Osmanlı Devletinin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatısmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge politikası denir. Osmanlı Devleti ilk kez Mısırı isgal eden Fransaya karsı Ingiltere ve Rusyanın ...

                                               

Devlet baskanı

Devlet baskanı, bir devletin en yüksek seviyedeki yöneticisidir. Devlet baskanına Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde cumhurbaskanı, mutlakî ya da mesrutî monarsi ile yönetilen ülkelerde ise genellikle kral adı verilir. Devlet baskanının yetkileri ...

                                               

Devlet terörü

Devlet terörü veya devlet terörizmi, herhangi bir devlet eliyle yürütülen terörist faaliyetler. Terörizm ve devlet destekli terörizm kavramları gibi "devlet terörizmi" de oldukça tartısmalı bir kavramdır ve üzerinde uluslararası fikir birliği yok ...

                                               

Devletçilik

Devletçilik, devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı ya da her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Bu anlamıyla devletçilik, anarsizmin tersidir. Devletçilik totalitarist, refah devleti, minarsizm, büyük devlet ...

                                               

Devrimci durum

Kavram ilk kez 1913 yılında Vladimir Lenin tarafından "Mayovka Devrimci Proletaryası" adlı makalede kullanıldı. Lenin devrimci bir durumun olusabilmesi için iki kosul öne sürmüstür, birincisi "ezilen sınıfların, egemen sınıfları istememesi", ikin ...

                                               

Dıs dokunulmazlık

Dıs dokunulmazlık, çoğunlukla diplomatik görüsmeler sonucunda bireylerin yerel yasaların yetkisinden muaf tutulma halidir. Tarihsel olarak, bireylere uygulanmakta olup bununla birlikte dıs temsilcilikler, yabancı ülkelerin askerî üsleri veya Birl ...

                                               

Dıs temsilcilik

Dıs temsilcilik, bir devletin veya uluslararası bir örgütün baska bir devletteki temsilciliğidir. Bulunduğu ülkenin dıs temsilciliği olmasının yanı sıra bir veya daha fazla ülkeye mukim olmayan daimi bir temsilcilik de olabilir. Büyükelçilikler v ...

                                               

Dısisleri Bakanlığı (Brezilya)

Brezilya Dısisleri Bakanlığı Brezilya’nın diğer ülkelerle ve uluslararası örgütlerle olan iliskilerini yürütmek ve düzenlemekle görevli olan bakanlığıdır. Eski baskent Rio de Janeiroda yer alan bakanlık binasının ismine istinaden, Brezilya Kamuoy ...

                                               

Diasporalar Koordinasyon Komitesi

Diasporalar Koordinasyon Komitesi, 20 Ocak 2013 tarihinde, Azerbaycanın beskenti Baküdeki Türk Konseyi Diaspora Islerinden Sorumlu Bakanlar ve Kurulus Baskanları Birinci Toplantısında kurulmus bir kurumdur. Türk dili konusan ülkelerin diasporalar ...

                                               

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün iki 1996 antlasmasını uygulayan bir 1998 ABD telif hakkı yasadır. Telif hakkıyla korunan eserlere erisimi kontrol etmeye yönelik önlemleri atlatmayı amaçlayan teknoloji, cihaz veya ...

                                               

Diktatör

Diktatör, elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Bir diktatör tarafından yönetilen ülkelere ise diktatörlük denilmektedir. Terim, Antik Romada, Roma Diktatörlüğünün senatosu tarafından acil durumlarda cu ...

                                               

Diplomatik Iliskiler Hakkında Viyana Sözlesmesi

Diplomatik Iliskiler Hakkında Viyana Sözlesmesi, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik iliskilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlasmadır. Viyanada 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasın ...

                                               

Diplomatik liste

Bir ülkede yer alan büyükelçilik, baskonsolosluk, fahri konsolosluk, ticaret ataseliği gibi diğer ülkelere ait tüm yabancı temsilciliklerin adres, telefon, e-mail gibi tüm iletisim bilgilerinin yer aldığı, genelde ev sahibi ülke tarafından hazırl ...

                                               

Diplomatik topluluk

Diplomatik topluluk, belirli bir ülkeye veya kurulusa akredite edilmis yabancı diplomatların ortak organıdır. Diplomatik topluluklar, bazı bağlamlarda, ülkelerini baska bir ülkede temsil eden akredite olmus görev misyonlarının büyükelçiler, yükse ...

                                               

Dördüncü dünya

Dördüncü dünya, üç dünya modelinin bir uzantısı olan bir tanımıdır. Bu terim genellikle kendine ait bir devleti olmayan ve dünyanın politik ve ekonomik sisteminden etnik ve dini açıdan tanınmayan ve dıslanan ulusları tanımlamaktadır.

                                               

Dünya barısı

Dünya barısı veya yeryüzünde barıs, tüm uluslar ve insanlar için özgürlük, barıs ve mutluluk için idealize edilen dünya görüsü. Bu dünya görüsüne göre tüm devletler ve uluslar siddet içermeyen bir dünyada gönüllü birliktelik kurabilir. Bu dünya g ...

                                               

Dünya hükûmeti

Dünya hükûmeti, tüm Dünya için otoriteyi yürüten tek bir devlet olan küresel bir hükûmeti içeren tüm insanlık için ortak bir siyasi otorite kavramıdır. Böyle bir hükûmet ya siddet içeren ve mecburi dünya hakimiyeti yoluyla ya da barısçıl ve gönül ...

                                               

Düsünce kurulusu

Düsünce kurulusu, ülkelerin politik karar alma süreçlerinde yöneticilere doğru ve gerçekçi politikalar belirleyebilmeleri amacıyla çesitli tavsiyelerde bulunan, raporlar yayınlayan arastırma merkezleridir. Bir düsünce kurulusu bulunduğu ülkenin i ...

                                               

Ege Adalarının silahlandırılması

Ege Adalarının silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlasması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlasması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları ile On Iki Adada, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasos, Piskopis, ...

                                               

Ege sorunu

Ege sorunu veya Ege ihtilafı, Ege Denizi bölgesindeki egemenlik ve ilgili haklar konusunda Yunanistan ile Türkiye arasında birbiriyle iliskili bir dizi anlasmazlık. Bu tür çatısmalar, 1970lerden beri Yunan-Türk iliskilerini güçlü bir sekilde etki ...

                                               

Egemen demokrasi

Egemen demokrasi Rus siyasi partisi Birlesik Rusyanın bir araya gelmesinden önce Vladislav Surkov tarafından 22 Subat 2006da yapılan bir konusmada ilk kez kullanılan modern Rus siyasetini tanımlayan bir terimdir. Surkova göre egemen demokrasi: Si ...

                                               

Egemen sınıf

Egemen sınıf ya da iktidar sınıfı, egemenliği ve yönetimi elinde tutan ve toplumun gidisatına yön veren sosyal sınıfı tanımlayan terim. Marksist terminolojiye göre bu sınıf burjuvazi olarak adlandırılır ve devlet aygıtıyla birlikte onun kolluk ku ...

                                               

Ekonomik demokrasi

Ekonomik demokrasi, karar alma gücünü kurumsal yöneticilerden ve kurumsal hissedarlardan çalısanlara, müsterilere, tedarikçilere ve daha genis halk kitlesini içeren bir kamu paydasları grubuna kaydırmayı öneren sosyoekonomik bir felsefedir. Savun ...

                                               

Ekonomik soykırım

Bir ekonomik topluluğun, birliğin ya da kurulusun, ekonomik anlamda kendisinden daha zayıf olan rakibinin tüm kaynaklarını sömürmesi, ekonomik olarak çökertmesi durumudur. Ekonomik soykırım, serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu kosullarda m ...

                                               

Emek hareketi

Emek hareketleri, küresel sermayenin ekonomik sömürü ve siyasal baskılarına karsı, emekten yana olan toplumsal güçlerin gelistirdikleri örgütlü mücadeleler sürecidir. Bu toplumsal güçleri; isçiler ve onun bağlasıkları olan kamu çalısanları, köylü ...

                                               

Enosis

Enosis 1930lu senelerde Birlesik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının "Yunanistana bağlanması" anlamında kullanılmıstır. Genel anlamı ise politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birlesme" anlamına gelmektedir.

                                               

Etkilesimli demokrasi

Etkilesimli demokrasi veya iDemokrasi, daha adil bir toplum yaratmak için doğrudan etkilesimi tesvik eden bir demokrasi türüdür. Etkilesimli demokrasi, doğası gereği etkilesimlidir. Buna göre, iDemokrasinin savunucuları, değisimin çesitli düzeyle ...

                                               

Etnik temizlik

Etnik temizlik, bir etnik gruba mensup insanların zorla yerinden edilmesini amaçlayan değisik siyasal politikaları ifade eder. Genellikle, zorla göç ettirme, belirli bir nüfusun yerini değistirme gibi uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Bu teri ...

                                               

Etnokrasi

Etnokrasi, ülke yönetiminin baskın olan etnik grubun kontrolünde olduğu ve bu kontrolün yönetimdeki grubun çıkarlarını ilerletmek için kullanıldığı sosyolojik, siyasal veya toplumsal sistemdir. Bu yönetime sahip ülkelerde yönetim organları orantı ...

                                               

Evrensel Sistem

Morton A. Kaplan tarafından gelistirilen uluslararası siyasi sistem modellerinden dördüncüsü, evrensel sistemdir. Uluslararası iliskilerde Morton A. Kaplan, varsayımsal nitelikte altı çesit sistem modeli olusturmustur. Sistemler birbirleriyle bağ ...

                                               

Eyalet

Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi. Eyalet kelimesinin kökeni Arapça "wly" kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iyālat إيالة "yönetim, idare" sözcüğünden türemistir. Eyalet ...

                                               

Federal cumhuriyet

Federal cumhuriyet, cumhuriyetçi bir yönetim biçimine sahip devlet organlarının olusturduğu federasyona verilen addır. Terimde geçen "cumhuriyet" sözcüğü farklı anlamları karsılamakta ve yönetim biçimi monarsi olmayan devletler için kullanılmakta ...

                                               

Federal Geçis Hükûmeti

Federal Geçis Hükûmeti, Somalinin uluslararası olarak tanınmıs hükûmetidir. 2004 yılında Federal Geçis Parlamentosu tarafından kabul edilen Federal Geçis Tüzüğü ile kurulmustur. Federal Geçis Hükûmeti resmi olarak yürütme organı olan hükûmet ve y ...

                                               

Finansal istihbarat

Finansal istihbarat, doğalarını ve yeteneklerini anlamak ve niyetlerini tahmin etmek için ilgili kurulusların ve onların mali isleri hakkında bilgi toplanmasıdır. Genel olarak bu terim, kolluk kuvvetleri ve ilgili faaliyetler bağlamında geçerlidi ...

                                               

Finlandizasyon

Finlandizasyon, güçlü bir ülkenin, küçük bir komsu ülkenin dıs politikasını etkilemesini ifade eden bir terimdir. Terim tam anlamıyla, Soğuk Savas döneminde Sovyetler Birliğinin Finlandiyanın politikalarına etkisini tanımlamak için kullanılmaktad ...

                                               

Fransanın Berlin Baskonsolosluğu

Fransanın Berlin Baskonsolosluğu Fransa’nın Almanya’da bulunan diplomatik temsilciliğidir. Fransa Baskonsolosluğu Almanya’nın baskenti Berlin’de yer almaktadır. Fransa Baskonsolosluk Binası Berlin’deki Pariser Platz’da yer almaktadır. Yapı Brande ...

                                               

Gandizm

Gandizm, adını Mahatma Gandiden alan, onun dünya görüslerini tanımlamak için kullanılan ve olaylar karsısında pasifizm, pasif direnis ve sivil itaatsizlik yöntemlerinin kullanılması esasına dayanan politik akım. Büyük ölçüde Satyagraha felsefesin ...

                                               

Geçici hükûmet

Geçici hükûmet, geçis hükûmeti ya da seçim hükûmeti, terimi genellikle bir olağanüstü rejim sonrası mesru siyasal rejime geçmek için kurulmus hükûmetler için kullanılmaktadır. Günümüzde rejim sıkıntısı yasayan kaos ortamındaki bir ülkeyi kaostan ...

                                               

Gerontokrasi

Gerontokrasi, yas bakımından toplum içerisindeki en yaslı bireyin hiyerarsik anlamda en üst düzeyde bulunması ve bu kisinin iradesine tabiyettir. Siyasi bir yönetim biçimini ifade etmenin yanında sosyolojik bir olgu olarak, soy bağımlı bir toplul ...

                                               

Getto

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerlesilen bölümüne genel olarak verilen ad. Ortaçağda sehirlerde yabancılar gözlem altında ve hususi mahallerde yasamak zorundaydılar. Yahudiler gibi gruplar kamusal haklardan mahrum olarak sehrin perifer ...

                                               

Güvenlik ikilemi

Güvenlik ikilemi, uluslararası iliskilerde terminolojisine John H. Herzin yazdığı Politik Realizm ve Politik Idealizm kitabıyla girmistir. Ayrıca yine aynı döneme ait Hurbert Butterfieldın Tarih ve insan iliskileri adlı kitabında da aynı durumdan ...

                                               

Güvenoyu

Güvenoyu, parlamenter sistemde yönetimde olan hükûmetin göreve yeni baslama asamasında ya da daha sonraları ise belli çoğunluktaki parlamenterin isteği ile hükûmetin yönetip yönetemeyeceği konusunda diğer parlamenterler tarafından güvenilip güven ...

                                               

Halk

Halk, bir milleti olusturan çesitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından olusan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda hâlen yasamakta olan çesitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise ...

                                               

Halk cephesi

Bir halk cephesi çoğunlukla sol kanat ve merkezden değisik siyasi grupların olusturduğu çok genis bir koalisyondur. Çok genis bir yelpaze olusturması ile bu cepheler merkezi ve liberal grupları içerdiği gibi sol ve komünist grupları da içerebilme ...

                                               

Halk cumhuriyeti

Halk cumhuriyeti, bazı cumhuriyet ile yönetilen devletler tarafından kullanılan bir unvandır. Bu unvan popülizm ile iliskili olup genellikle komünist ülkeler tarafından kullanılsa da bu unvan birçok komünist olmayan ülke tarafından da kullanmakta ...

                                               

Halka sorumlu hükûmet

Halka sorumlu hükûmet, özellikle Britanya üzerine modellenmis parlamenter sistemlerde hükûmetin, yani yürütme kuvvetinin, sorumluluğunun hükümdardan ziyade halkça seçilmis bir meclise yönelik olduğu durumu anlatan terimdir. Bu anlamda kullanıldığ ...

                                               

Hegemonya

Hegemonya, bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olduğunu belirtir. Marksist teoride daha teknik ve has olarak kullanılmıstır. Antonio Gramscinin eserlerinde baskın sınıfın boyun eğenlerin izniyle gücü kazanması olarak ...

                                               

Hırvatistan-Iran iliskileri

Hırvatistan ve Iranın, 18 Nisan 1992 yılından bu yana ikili iliskileri bulunmaktadır. Iran yeni bağımsızlığını kazanan Hırvatistanı tanıyan yedinci ülke olmustur. Hırvatistanın Tahranda bir büyükelçiliği bulunmaktadır. Iranın ise Zagrebte büyüklç ...

                                               

Hindutva

Hindutva, Hindistan’daki Hindu milliyetçiliğinin en yaygın seklidir. Terimi Vinayak Damodar Savarkar 1923te yaygınlastırmıstır. Görüs, Rastriya Swayamsevak Sangh, Vishva Hint Parishad ve Hint Sena gibi kuruluslar tarafından savunulur. Hindutva ha ...

                                               

Hipergüç

Hipergüç, süpergüçler arasında faaliyet alanı, askeriye, ekonomik açıdan diğerlerinden daha üstün olan devlete denir. Dünyada hiçbir zaman iki ayrı hipergüç bulunmaz. 1991den günümüze kadar ABD için kullanılmaktadır. Amerikalı profesör Amy Chuanı ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →