ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379                                               

SGML

Standard Generalized Markup Language doküman isaretleme dillerinin tanımlanması için belirlenen standartlardır. Bilisim dünyasında yaygın olarak kullanılan HTML ve XML isaretleme dillleri SGML baz alınarak tanımlanmıs olmakla beraber, SGML kurall ...

                                               

Takeometre

Takeometre, bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, saniye hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ve mesafe ölçer sistemi sayesinde xyz koordinat ölçümü yapabilen ölçü aleti. Yapım ve çalısma açısından iki grupta to ...

                                               

Tutulum koordinat sistemi

Tutulum koordinat sistemi, temel referans dairesi tutulum ve sıfır noktası ilkbahar ekinoksu olan koordinat sistemi. Koordinatları tutulum boylam ve tutulum enlemdir. Bir yıldızın tutulum enlemi β, tutulumdan itibaren kuzeye pozitif veya güneye n ...

                                               

Yokto-

Yokto, anlamında bir ön ek. Genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır. 1 gram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 yoktogram 1 metre = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 yoktometre 1 litre = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 yoktol ...

                                               

Yoktometre

Yoktometre, metrenin 1×10 -24 katı olan uzunluk birimidir. Bir yoktometre; proton veya nötronun çapının 1/100.000i, zeptometrenin ise 1/1.000i kadardır. Nötrinonun çapı 1 ymdir. Yoktometre 0.000000000000000000000001 olarak ifade edilir. Kısaca yo ...

                                               

Zepto-

Zepto, "kvintilyonda bir" anlamında bir ön ek. Genellikle metrik sistemdeki birimlerle beraber kullanılır. 1 gram = 1.000.000.000.000.000.000.000 zeptogram Ağırlık ve ölçü birimlerinde 1 ometre = 1.000.000.000.000.000.000.000 zeptometre 1 litre = ...

                                               

Akıskan

Akıskan, sıvıları, gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir. Akıskanlar, kayma gerilmesi altında sürekli biçim değistirir akar. Akıskanlar, akma kabiliyetinin bir sonucu olarak bulundu ...

                                               

Isı denklemi

Isı Denklemi, ısının bir nesne üzerinde, belli bir konumdan ve ne kadar zamanda, nasıl dağılacağını tanımlayan bir parçalı diferansiyel denklemdir. Kartezyen koordinat sisteminde, konumu ve t zamanı göstermek üzere, ısı denkleminin genel ifadesi: ...

                                               

Isı iletkenliği

Isı iletkenlik ya da termal iletkenlik, fizikte malzemenin ısı iletim kabiliyetini anlatan bir özelliktir. k harfi ile ifade edilir. Isı miktarı Q ile tanımlandığında, malzemenin kalınlığı L ve birim zaman t, ısı geçisinin olduğu yüzey alanı A ve ...

                                               

Istatistik fizik

Istatistik fizik, kuramsal fiziğin temel disiplinlerinden biri olup fizik problemlerinin çözümünde olasılık metotlarını kullanır. Bu problemler; nükleer reaksiyonlar, biyoloji, kimya, nöroloji, ve hatta sosyoloji gibi sosyal bilimler alanında ola ...

                                               

Kalina çevrimi

Kalina çevrimi, ısı enerjisini mekanik güce çevirmek için en az iki farklı komponentden olusmus çalısma akıskanından faydalanan bir termodinamik çevrimdir. Bu komponentlerin arasındaki oran termodinamik geri dönüsümü ve termodinamik verimi arttır ...

                                               

Özgül ısı

Özgül ısı, öz ısı ya da ısınma ısısı, C.G.S. birimleri sistemine göre bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C°, S.I. birimleri sistemine göreyse 1 kilogramının sıcaklığını 1 K° arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır. Öz ısı, maddenin ...

                                               

Termodinamik denge

Termodinamikte bir termodinamik sistem, ısıl denge, mekanik denge, radyasyon dengesi ve kimyasal dengede olduğunda, sistem termodinamik denge dedir ve cisimler arası net ısı aktarımının sıfırdır. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim ...

                                               

Yoğusturucu

Yoğusturucu, kondenser veya kondansör, buharlı güç sistemleri ve gazlı soğutma-iklimlendirme sistemlerinde buhar ya da soğutucu gazın ısısını çevreye ya da baska bir soğutucuya vererek sıvı hale geçtiği ısı değistirici bir makinedir.

                                               

Buzul bilimi

Buzulbilim ya da glasiyoloji, buzulları ya da daha genel olarak buzu ve buz ile bağlantılı doğal fenomenleri inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Buzulbilim jeofizik, jeoloji, fiziki coğrafya, jeomorfoloji, iklimbilim, meteoroloji, hidroloji, ...

                                               

Buzullasma

Bir buzullasma aralıklı bir zaman dönemidir. Diğer yandan, Buzullasmalararası ise buzullasma periyotları arasında geçen daha ılıman iklim dönemleridir. Son buzul periyodu yaklasık 15.000 yıl önce sona ermis olup halen süren Holosen dönemi bir buz ...

                                               

Eratik bloklar

Eratik bloklar, bulundukları alandaki yerel kayalardan tür ve boyut olarak farklılık gösteren kayaçlara verilen isimdir. Bir baska ifadeyle buzul tili içinde bulunan ve yüzeyde bırakılan büyük kaya parçalarına denir. Bu kayaçlar bulundukları yerl ...

                                               

Açık ocak madenciliği

Açık ocak madenciliği ; yer altında bulunduğu saptanmıs ya da mostra vermis madenin ekonomik olarak, yer altına inilmeden üzerindeki örtü tabakasının kaldırılarak kazanılması islemini anlatan madencilik yöntemidir. Açık ocak isletmeciliği, isleti ...

                                               

Delme ve patlatma

Delme ve patlatma kayayı parçalayıp kazmak için delinen deliklerin patlayıcı maddeler ile doldurulup patlatılması sürecine verilen addır. En sık açık ocak ve yeraltı madenciliği ve baraj, tünel veya yol yapımı gibi insaat uygulamalarında kullanıl ...

                                               

Derin deniz madenciliği

Derin deniz madenciliği, okyanus tabanı üzerinde gerçeklesen nispeten yeni sayılan bir mineral alımı islemidir. Okyanus madenleri genellikle polimetalik nodüllerin bulunduğu büyük alanların veya aktif ya da sönmüs hidrotermal deliklerin etrafında ...

                                               

Kaya kütle indeksi

Kaya kütle indeksi Bieniawski tarafından gelistirilen bir jeomekanik bir kaya kütle sınıflama sistemidir. Ilk kez 1973 yılında ortaya konmus olan RMR sistemi 1989 yılında son halini almıstır. Madencilik, tünelcilik gibi mühendislik uygulamalarınd ...

                                               

Madenlerde havalandırma

Madenlerde havalandırma, yer altı maden ocaklarında; çalısan personelin ve çalısan makinelerin, güvenli ve rahat çalısmaları için yapılan islerden biridir. Havalandırma islemi yer altında; ocak sıcaklığının optimum seviyeye ayarlamak, CO 2, CO, H ...

                                               

Oda topuk yöntemi

Oda topuk yöntemi madencilikte kullanılan bir üretim seklidir. Yatay bir düzlemde olusmus olan cevheri üretmek için seçilebilecek yöntemlerden biridir. Temel olarak, cevherin üretimi sırasında, madenin üzerinde olusan yükü dengelemek için bırakıl ...

                                               

RQD

Kaya kalite değeri en yaygını 1964te Deere tarafından gelistirilen kaya sınıflama sistemlerinden biridir. RMR ve Q-sistemi kaya sınıflama sistemlerinin temel unsurlarından biridir. Karot toparlanma yüzdesi hesaplanmasında 100mm uzunluktan daha bü ...

                                               

Tenör

Tenör, bir cevherin içerisinde bulunan değerli metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bakır, Demir ve benzeri, mineral yapısında yüksek değerlere sahip cevherler, ağırlık yüzdesi ile ifade edilir, Altın ve benzeri asal metall ...

                                               

Uzunayak madenciliği

Bu üretim yönteminin uygulanabileceği bölgelerde kömür yer altında genelde 3–4 km uzunluğunda ve 250–400 m kalınlığındadır. Üretim 1-2 metrelik dilimler halinde yapılır. Üretimin yapıldığı panonun baslangıcındaki galeriye tavan yolu, sonundaki ga ...

                                               

Akik

Tarih boyunca; yüzük tası, mühür, düğme, süs esyaları vb. yapımında yaygın olarak kullanılmıstır. En bilinen ve bulunan rengi ates kırmızısıdır. Doğada daha az bulunmakla birlikte siyah, beyaz, mavi, yesil, sarı, turuncu ve kahverengi olanları da ...

                                               

Akuamarin

Akuamarin, akvamarin veya aquamarin. Kıymetli taslardan olup berilin seffaf ve silikatlı bir türüdür. Hegzagonal sistemde kristallesir ve sertliği 7.5-8 arasındadır. Kimyasal formülü: Be 3 Al 2 Si 6 O 18 seklindedir. Açık mavi ya da mavimsi yesil ...

                                               

Albit

Albit, sodyum ağırlıklı bir feldispat minerali. Kimyasal formülü NaAlSi 3 O 8 dir. Molekül ağırlığı yaklasık olarak 263tür. Beyaz, gri, yesilimsi gri, mavimsi gri renklerde bulunabilir. Iyi dilinimlidir. kristal sistemi trikliniktir. Sertligi 6 d ...

                                               

Beril

Beril, yesil renkli zümrütgillerden değerli bir tas. Berilyum alüminyum siklosilikat olan Berilin kimyasal formülü Be 3 Al 2 6 seklindedir. Heksagonal Beril kristalleri çok küçük kristallerden metrelerce büyük kristallere kadar değisik boyutlarda ...

                                               

Bitümlü kömür

Bitümlü kömür veya siyah kömür, bitüm adı verilen katran benzeri bir madde içeren nispeten yumusak bir kömür türüdür. Linyit kömüründen daha kaliteli olup antrasit kömüründen daha düsük kalitededir. Çoğunlukla linyite uygulanan yüksek bir basınç ...

                                               

Biyotit

Biyotit 3 AlSi 3 O 10 2), mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesidir. Diğer mikalar gibi levha yapısına sahiptir. Biyotit siyah parlak görünüse sahiptir, bu onu diğer ferromagnezyen minerallerden ayırmaya yardım eder. Hornblend gibi biyot ...

                                               

Dumanlı kuvars

Dumanlı kuvars kahverengimsi bir makrokristalin kuvars çesidi. Bir dağ kristali türü olan dumanlı kuvars koyu duman renginde ve yarı seffaftır. Çok koyu kahverengiden opak siyah renge kadar olan bir çesidine morion denir. Kimyasal formulü SiO 2 d ...

                                               

Dundasit

Dundasit, nadir bir kursun alüminyum karbonat mineralidir. Mineral, adını Dundas, Tazmanya, Avustralyadan almıstır. Adelaide Proprietary tarafından Mineda kesfedilmistir. Dundasit ilk 1893 yılında William Frederick Petterd tarafından tanımlanmıst ...

                                               

Iyolit

Iyolit, nefelin ile bir alkali piroksenden olusan plütonik derinlik kayacıdır. Volkanik nefelinitlerin ve nefelinli diyabazların plütonik esdeğeridir. Iyolitteki piroksen iyi kristallesmis ve çevresi nefelinle çevrilmistir. Ayrıca siyah grena, ti ...

                                               

Jasper (tas)

Kuvars grubundan bir Silikat mineralidir. Doğada kırmızı, yesil, kahverengi ve sarı renkleri vardır. Bilesiminde bulunan Hematit,ona rengini verir ve bu renklerin dağılımlarına göre tasa: Okyanus, dalmaçya, hayalet, kırmızı gibi ismiler verilir. ...

                                               

Kuvars

Kuvars, oldukça saf silisyum dioksit kristallerine verilen addır. Silisyum ve oksijen atomlarından olusan sert, kristalli bir mineraldir. Birçoğu yarı değerli taslar olan birçok farklı kuvars çesidi vardır. Antik çağlardan beri, kuvars çesitleri, ...

                                               

Magnezit

Magnezit, magnezyumun baslıca filizlerinden biri. Magnezit magnezyum karbonat, MgCO 3, beyaz renklidir katısıklar içerdiğinde, rengi griden kahverengiye kadar değisebilir. Özgül ağırlığı 3-3.2, sertliği 3.5-5 arasında değisir. Doğada kriptokrista ...

                                               

Manyetit

Manyetit, spinal yapısındaki ferrimanyetik, Fe 3 O 4 formülüyle gösterilen demir mineralidir. Ferro-ferrik oksit olarak da bilinen manyetit ayrıca demir 2-3 oksit olarak da adlandırılır. Kimyasal formülü FeO.Fe 2 O 3 seklinde de yazılmaktadır. Bu ...

                                               

Muskovit

Muskovit 2, beyaz mika olarak da bilinir. Içindeki maddelere göre saydam, gümüsi, soluk yesil, esmerce ve ak potasyumlu feldspatların ayrısmasıyla ile de muskovit olusur. Sekunder olusan ince taneli muskovit serisi olarak adlandırılır. Bir muskov ...

                                               

Oniks

Oniks veya damarlı akik, yarı değerli bir tas türüdür. Oniks ismi Asur dilinde "yüzük, halka" anlamına gelen sözcükten türemistir. Kuvarsın kriptokristalin bir türü olan oniks, farklı renklerde birçok katmana sahip olan bir tastır. Katmanların re ...

                                               

Polüsit

Polüsit 2 Al 2 Si 4 O 12 2H 2 O), bir zeolit mineralidir. Sezyum ve bazen de rubidyum elementlerinin cevheri olması açısından önemlidir. Analkim ile bir katı solüsyon dizisi olusturur. Izometrik - hekzotahedral kristal sistem içinde renksiz, beya ...

                                               

Sassolit

Sassolit, kolemanitten elde edilir. %43 B 2 O 3 içeren kolemanit çeneli ve çekici kırıcılarda uafalandıktan sonra döner fırına verilir. Yaklasık 400 °C sıcaklıktaki fırında kolemanit kristal suyunu kaybeder. Kalsine kolemanit bu durumda %52-55 B ...

                                               

Sitrin

Sitrin, sitrin kuvarsı veya sitrin topazı olarak da anılan, amber renginde bir değerli tastır. Sarımsı, kahverengimsi veya kırmızımsı olabilir. Seffaf olmayan bir kuvars çesididir. Doğal olarak nadir bulunan bir kuvars çesidi olan sitrinin rengin ...

                                               

Turmalin

Turmalin, granit olusumlarında sık rastlanan bir mineraldir. Yarı değerli tas olarak takılarda kullanılır. Turmalin kristalleri siyah, kahverengi, kırmızı, pembe, mavi, yesil veya sarı renkli olur. Aynı turmalin kristalinde çesitli renkler görüle ...

                                               

Üstübeç

Haricî boyalarda kullanılan ve esas itibarıyla kursun karbonat olan bir pigment. Kursun bilesikleri zehirli olduğundan üstübeç daha çok haricî boyalarda kullanılır. Çok eski tarihlerden beri bilinir. Bugün üstübeç üç gruba ayrılmaktadır. Bazık ku ...

                                               

Vermikülit

Vermikülit, mikanın doğal asınmasıyla olusmus magnezyum alümino slikat kil mineralidir. Uzun süre bir çesit trioktahedral mika minerali olarak bilinen vermikülit, hızlı ısıtma ile yapraklara ayrılır ve küçük kurtçuklara benzeyen bir sekil alır. V ...

                                               

Yakut

Yakut, erime noktası 2050 °C olan değerli bir tastır. Kırmızının çesitli tonlarında olabilmaktedir. Yakuta kırmızı rengini veren içindeki krom elementidir. Yakut, ilk lazer yapımında kullanılmıstır. Sanılanın aksine, yakutla lazer yapımı çok kola ...

                                               

Yesim (jasp)

Kuvars grubundan bir silis mineralidir. Doğada kırmızı, yesil, kahverengi ve sarı renkleri vardır. Bilesiminde bulunan hematit,ona rengini verir ve bu renkler, dağılımlarına göre: Okyanus, dalmaçya, hayalet, kırmızı gibi adlarla anılırlar. Kırmız ...

                                               

Zeolit

Zeolitler kristal yapıda hidrasyona uğramıs aluminyum silikatlardır. Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu olusmuslardır. Zeolitlerin olusumu sır ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →