ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376                                               

Ù

Ù, ù harfi Breton, Fransız, Italyan ve Vietnam alfabelerinde kullanılır. Aksanlı harflerin normalde, isaretsiz yalın biçimleriyle aralarında okunus farklılığı bulunmaz. Yalnızca kelimenin anlamındaki bir değisikliği gösterir. Yani essesli kelimel ...

                                               

Û

Sapkalı U, Türkçede Arapça, Kürtçe ve Farsça kökenli sözüklerin telaffuzunu düzeltmek için kullanılan harftir. Günümüz Türkçesinin yazı dilinde U harfi üzerindeki imi yalnızca L ve K ünsüzlerinden önce ya da sonra kullanılır. Sükûnet, hükûmet, ma ...

                                               

U (Kiril)

Latin abecesindeki "U"ya esdeğer Kiril Abecesi harfi. Kazak Alfabesinde Wnun karsılığı olarak kullanılır. Örneğin; Rusça: У краина: U kraina tr: Ukrayna у ниверситет: u niversityet tr: Üniversite у читель: u çitel tr: Öğretmen

                                               

Ü

Ü, Latin alfabesinde bir harftir. Almanca, Türkçe, Ispanyolca, Macarca, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence, Estonca gibi dillerde kullanılır. Fakat bunun yanında Alman ortografisi Ü yerine UE digrafını da kabul eder. Macarcada kullanılan Ű harfi ise ...

                                               

V

Vv Türk alfabesinin 27. harfidir. Türkçe ismi Ve dir. Almancada F olarak sesletilirken, Lehçe, Türkmen Türkçesi gibi dillerde V harfi bulunmaz. Köktürkçede de V harfi yoktur.

                                               

Verdana

Verdana, yaygın olarak kullanılan bir sans-serif yazı tipidir. Matthew Carter tarafından Microsoft için tasarlanmıstır. Ismin kökeni Ingilizce verdant isimli sıfattan gelmektedir.

                                               

W

W ya da w, Türk alfabesinde bulunmayan Latince kökenli bir harftir. Ingilizcede ötümlü dudaksıl-artdamaksıl sürtünmesiz ünsüzü karsılar. Bu ses, dudaklar büzülerek söylenen V harfi gibidir. Fakat Lehçe, Türkmence, Almanca gibi birçok dilde V harf ...

                                               

X

Xx Türk alfabesinde kullanılmayan bir harftir. IPAdaki değeri boğazdan gelen gırtlaksı, hafif boğumlu bir H sesidir. Türkçedeki Xalı, Xala, Xoroz sözcüklerinin bu harfle yazılması doğru ses değerlerine örnek teskil eder. Bazı dillerde normal H se ...

                                               

Ye (Kiril)

Е harfinin harfin Türkçedeki karsılığı "ie"dir. Kelime baslarında ve sonlarında "ye" diye okunur. Örneğin: Kiril Е harfinin Azeri Kiril alfabesindeki ses değeri Türkçedeki E sesidir. Еда: yemek Ещe: daha Makedonca, Ukraynaca, Sırpça gibi Slav dil ...

                                               

Ye (Ukraynaca)

Є,є Ukraynacada kullanılan bir Kiril Alfabesi harfidir. Ukrayna Alfabesinin 8. harfidir ve /je/ sesini verir. Euronun sembolü € ile karıstırılmamalıdır. Türkçede günümüzde kullanılmayan I-E arasında seslendirilen bir harftir. Önemli Açıklama: Kir ...

                                               

Yo (Kiril)

Yo, Kiril alfabesine ait bir harfdir. Rus ve Beyaz Rus alfabelerinin 7. harfi, ve Rusin alfabesinin 9. harfidir. Kırgız, Moğol, Çuvas ve Udmurt gibi temelleri Kiril alfabesinde olan bazı Slav olmayan dillerin alfabelerinde de bulunur. Damaksıllas ...

                                               

Z

Z, Türk alfabesinde 29. ve son harftir. Türkçede genel olarak okunusu "ze" seklinde iken pek çok Latin dilinde Yunan alfabesinin zeta harfiden türetilen telaffuz sekliyle ifade edilmektedir. Örneğin Ingilizcede zed, Fransızcada zède, Ispanyolca v ...

                                               

Ż

Lehçe, Maltaca ve Kasubyan dillerinde kullanılır. Lehçede ż harfi jye yakın bir ses olan /ʐ/ sesini verir. Lehçede ż harfi baska bir harf olan ź harfi ile karıstırılmamalıdır. Çünkü ź harfi /ʑ/ sesini verir. Maltacada bu harf /z/ sesini verir. Ka ...

                                               

Ӷ

Ӷӷ, Abhazcanın yazımında kullanılan Kiril alfabesinde yer alan bir harftir. Türkçedeki "ğ" harfinin sesine yakın bir ses olan /ɣ ~ ʁ/yi temsil etmektedir. Ӷ hırıltılı bir G sesidir." Yumusak-G” harfine benzer ama sert ve hırıltılıdır. Almanların ...

                                               

Ӡ

Ӡ ӡ, Abhazcanın yazımında kullanılan Kiril alfabesinde yer alan bir harftir. Türkçedeki "dz" harfinin sesine yakın bir ses olan /dz/yi temsil etmektedir. Ayrıca, ses olarak Macarcada ve Bulgarcada yer alır. Türkçede bulunmayan sert bir D harfidir ...

                                               

Қ

Gırtlaktan çıkan ve oldukça kalın bir K sesi olarak okunur ve söylenir. Örneğin: Kazakça Қасқыр Ⱪasⱪır: Kurt, Қой Ⱪoy: Koyun sözcüklerinde olduğu gibi. Bu sözcüklerdeki K sesleri gırtlaktan ve kalın olarak çıkarılır. Kimi zaman gırtlaktan çıkarıl ...

                                               

Atomik orbital

Orbital, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere denir. Fizikte atomik, kimyada orbital olarak geçer. Bir yörüngede kaç orbital bulunduğunu hesaplamak için n 2 parametresi kull ...

                                               

Elektronegatiflik

Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımında kullanılan elektronların bağı olusturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dıs enerji seviyeleri hemen tamamen doldurulmus atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar. Buna ...

                                               

Iyonlasma

Iyonlasma veya iyonizasyon, bir atom veya molekülü iyona dönüstürme sürecidir. Bu süreç, elektron alarak ya da vererek gerçeklesir. Üretilen iyonun elektriksel yükünün artı veya eksi olmasına göre, süreç farklı isler. Artı yüklü bir iyon için, at ...

                                               

Nükleer enerji

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüsümünü ifade eden, Albert Einsteina ait olan E=mc² formülü ile iliskilidir. Bununla beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl olustuğunu açıklamaz, ...

                                               

Nükleer fisyon

Fisyon, kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüsmesi olayıdır. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır ve tepkimeler için bir ilk enerjiye ihtiyaç vardır. Reaksiyon sonu ...

                                               

Röntgen (birim)

Röntgen, adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgenden almıstır. Röntgenin sembolü R dir. Ilk olarak 1 gram havada olusturduğu 87 erglik iyonlasmaya bedel x ısını veya gama ısını 1 R olarak tanımlandı. Günümüzde röntgen SI ölçü sistemine göre yen ...

                                               

Yan kuantum sayısı

Yan kuantum sayısı, bir yörüngenin kaç orbitale sahip olduğunu belirten sayıdır. Bir yörüngede kaç orbital bulunduğunu hesaplamak için n 2 parametresi kullanılır. n, burada "yörünge numarası" veya "Bas kuantum sayısı" adıyla anılır.

                                               

Zincirleme nükleer reaksiyon

Radyoaktif elementlerin kararlı bir element olusturması islemi sırasında bunlar birkaç sayıda farklı reaksiyona uğrayabilirler. Nükleer fisyon böyle bir reaksiyondur. Atom sayısı 90 dan büyük olan elementler fisyona uğrayabilirler. Uranyum böyle ...

                                               

AC motor

AC motor, alternatif akım kullanılarak sürülen bir elektrik motorudur. Rotor ve Stator olmak üzere iki temel kısımdan olusmaktadır. Stator, makinenin sabit kısmıdır ve makinenin çalısması için gerekli olan manyeto-motor kuvveti olusturur. Rotor i ...

                                               

Akım transformatörü

Akım transformatörü, yüksek akımların ölçü aletleriyle ölçülmesinin pahalı olması sebebiyle üretilmistir. Elektrik devresine seri olarak bağlanır. akım trafosu nun primer sargısından geçen akımın meydana getirdiği manyetik alanı Sekonder sargının ...

                                               

Akümülatör

Akümülatör, Akü, Akımtoplar, Batarya ya da Biriktireç, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, araçlarda bulunan elektrik enerjisi kaynağı. Çalısma prensipleri aynı olmakla b ...

                                               

Ampul

Ampul ampoule), elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ısık yayan, içinde argon gazı bulunan, armut biçimli cam sisedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmıs filaman adı verilen, genelde volfram tungsten metalinden yapılm ...

                                               

Armatür

Armatür, elektrik lambası kullanılarak yapay ısık olusturmak için kullanılan bir elektrikli cihazdır. Tüm armatürlerde bir gövde ve lambayı tutup değistirilmesini sağlayan hafif bir priz bulunur.

                                               

Asırı yüksek frekans

Asırı yüksek frekans, EHF en yüksek radyo frekans bandıdır. EHF 30 ila 300 gigahertz aralığında bir frekanstır. Bu bandın dalga boyu 1 ila 10 milimetre olduğundan milimetre bandı veya milimetre dalgası olarak da isimlendirilip, MMV veya mmW olara ...

                                               

Battersea Elektrik Santrali

Battersea Elektrik Santrali, Birlesik Krallıkın baskenti Londrada bulunan bir termik santraldi. 1930larda insa edilen Battersea A Elektrik Santrali ile 1950lerde insa edilen Battersea B Elektrik Santrali olmak üzere iki asamalı olarak ve neredeys ...

                                               

Buton

Buton, iterek üzerine basıldığında, makine veya yazılımlarda ki bir sürecin baslamasını ve kontrolünü sağlayan basit bir geçis mekanizmasıdır. Butonlar tipik olarak genellikle sert plastik veya metal malzemeden imal edilir. Yüzeyi insan eline uyg ...

                                               

Coulomb

Coulomb, Elektrik yükü birimi olup simgesi: C dir. Charles Augustin de Coulombun adına ithafen verilmistir. 1 Coulomb, 1 Amper siddetindeki bir elektrik akımının bir iletken üzerinde 1 saniye süre ile akması durumunda tasıdığı elektrik yükü büyük ...

                                               

Dısa-4bağ

Çıkısına bağlanan yükü ardına bağlı eviricilerle en kısa gecikme ile sürebilecek asama sayısını bulmak için, N*F 1/N +P = D denklemi kullanılarak farklı asama sayılarında gecikme karsılastırmaları yapılır ve en küçük gecikme için asama sayısı bel ...

                                               

Dısa-bağ

Devrelerde, tasarlanan mantık kapısına bağlı olan diğer devre elemanlarının sayısına veya bu devre elemanına bağlı çıkıs sayısına verilen addır. Örneğin bir Veya değil kapısı ardına çıkısı sürmek için paralel 3 evirici bağlarsak bu durumda Dısa-b ...

                                               

Elektrifikasyon

Elektrifikasyon, elektrikle güç sağlama sürecidir ve birçok bağlamda, bu tür bir gücün daha önceki bir güç kaynağından değistirilerek devreye sokulmasıdır. Teknoloji tarihi, ekonomi tarihi ve ekonomik kalkınma gibi terimin genis anlamı, genellikl ...

                                               

Elektrik kaçağı

Elektrikli aletlerin iletken kısımlarında olusabilecek yalıtım hatalarından dolayı elektrik akımının yalıtımlı elektrik kablosu içinden geçmek yerine elektrikli aletin gövdesinde bir gerilim olusturmasıdır. Olusan bu gerilim iletken bir ortam sağ ...

                                               

Elektrikçi

Elektrik tesisatçısı veya Elektrikçi, yapıların içine ya da dısına elektrik tesisatını döseyen, elektrikli aydınlatma, ısıtma ve haberlesme tertibatının montaj ve onarımını yapan meslek grubudur. Elektrik montajcısı, umumi elektrik sebekesinin ha ...

                                               

Elektrokromizm

Elektrokromizm elektrokromik özellik ihtiva eden bir malzemenin bir elektrik potansiyeli çevrimi uygulaması esnasında renk değistirmesine denir. Bu renk değistirme esnasında malzemede optik olarak ısık geçirgenliği, yansıtması ve emiliminde değis ...

                                               

Elektrospinning cihazı

Elektrospinning cihazı, elektro-imalat yöntemi ile yüksek voltajla olusturulan yüksek elektrik alan içerisinde polimer çözeltilerinden nanolif ağ üretimi için tasarlanmıs düzenek. Gerekli yüksek voltaj yüksek gerilim güç kaynağından 10-40 kV mert ...

                                               

Foto direnç

Foto dirençler, üzerlerine düsen ısık siddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değisen elemanlardır. Foto direnç, üzerine düsen ısık arttıkça direnç değeri lineer olmayan bir sekilde azalır. LDR’nin aydınlıkta direnci minimum, karanlıkta maksim ...

                                               

Güç Faktörü Düzeltme

Güç Faktörü Düzeltme, elektriksel yüklerin karakteristiklerinde değisiklik yapılarak güç faktörlerinin düzeltilerek birim değere yaklastırılması islemine verilen addır. Bu islem sebekenin kararlılığını ve verimini artırmak amacıyla enerji dağıtım ...

                                               

Halojen lamba

Halojen lamba, iyot veya brom gibi az miktarda halojen içeren bir akkor lambadır. Halojen gazı ve tungsten filamenti kombinasyonu, bir halojen döngüsü kimyasal reaksiyonu üretir. Buharlasan tungsten, filementin üzerine geri düserek kimyasal reaks ...

                                               

Indüktör

Alternatif akımla beslenen devrelerde, manyetik akıyı değistirmek suretiyle akım yaratan araç. Indüktör, içinden geçen akım değistikçe iki ucu arasinda potansiyel farkı olusan bir devre elemanı, bir çesit akım kaynağıdır. Endüktör ya da indükleç ...

                                               

Küçük sinyal modeli

Küçük sinyal modelleri elektrik mühendisliğinde sıkça kullanılan bir analiz yöntemidir. Doğrusal olmayan davranıslara sahip devre elemanları küçük sinyal modelleriyle doğrusal olarak yaklasık bir sekilde incelenebilir. Bu doğrusallastırma islemi ...

                                               

N-1 Kuralı

N-1 Kuralı elektrik mühendisliğinde elektrik sebekesinin planlamasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle planlanan sebeke öyle bir sekilde planlanmıstır ki, sistemdeki herhangi bir malzemenin bozulması ya da arızalanması durumunda sebeke elek ...

                                               

Omik

Omik, elektrik devrelerinin gösterdiği endüktif özelliklerden biridir. Bir elektrik devresine alternatif gerilim uygulandığında devreden geçen akım, uygulanan gerilim ile aynı fazda ise devre omik davranıyor demektir. Omik devreler direnç elemanl ...

                                               

PMMC

PPMC sabit mıknatıslı, döner bobinli ölçü aletlerine verilen isimdir. Bu ölçü aletleri yapısal olarak dikdörtgensel bir alüminyum çerçeve üzerine sarılan 0.10mm çapta ya da daha ince kesitli 100.500 sarımlı bir bobinin bir at nalı mıknatısın kutu ...

                                               

Priz

Priz, elektrik enerjisiyle çalısan cihazları elektrik sebekesine irtibatlandırmak amacıyla kullanılan gereç. Birçok çesidi vardır. Genelde evlerde topraklı priz kullanılır. Topraklı prizlerde faz ve nötr haricinde bir de toprak ucu vardır. Toprak ...

                                               

Seramik kondansatör

Seramik kondansatör, Seramiğin yalıtkanlık sabiti çok büyüktür. Bu nedenle, küçük hacimli büyük kapasiteli seramik kondansatörler üretilebilmektedir. Dielektrik katsayılarına bağlı olarak sıcaklık/kapasite oranı değisim gösterir. Özellikle Class ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →