ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352                                               

Kimyasal biyoloji

Kimyasal biyoloji kimya, biyoloji ve fizik alanlarında kapsayan bilimsel bir disiplindir. Bu biyolojik sistemlerin çalısma ve manipülasyona karsı kimyasal teknikler, araçlar ve analiz eder ve genellikle sentetik kimya ile üretilen bilesiklerin uy ...

                                               

Kinesin

Kinesin ökaryot hücrelerde bulunan bir tür tasıyıcı motor proteindir. Bir maddeyi yürüyüs davranısı sergileyerek iletir. Ileteceği maddeyi mikrotübüller üzerinde tasır. ATPnin hidrolizi ile enerjisi tedarik edilir. Kinesinin hareketi mitoz, mayoz ...

                                               

Kinin

Amazonda yetisen Cinchona ağacının kabuğundan elde edilen kinin maddesi, hem sıtma ile savasta, hem de sıtmaya karsı kullanılan sentetik ilaçların gelistirilmesinde moleküler model görevini yapmıstır. Cinchona ağacı kabuğundan kininden baska 20 f ...

                                               

Koenzim Q10

Koenzim Q 10 organik, doğal, yağda çözünen, vitamin benzeri bir maddedir. Ubiquinone olarak da adlandırılır ve hücreler arası elektron tasıma zincirinde yardımcı bir faktördür. Son yıllarda en popüler besin takviyelerinden biri haline gelmistir. ...

                                               

Kortizon

Kortizon, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesince salgılanan, iltihaplanma önleyici özellikleri olan hormondur. Kortizon, hastalığın siddetine göre, doktor tarafından sürekli izlenilerek, yerinde ve belirli miktarlarda alınmadığında ciddi ve geri dö ...

                                               

Krebs döngüsü

Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yasam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son asamasıdır. TCA devri olarak da ...

                                               

L-DOPA

L-DOPA ya da Levodopa aminoasit yapısında bulunan, dopamin öncülü. L-DOPA vücutta ve beyinde dopamine çevrilir. Dopamin eksikliği durumunda, dopamin kan-beyin bariyerini geçemediği için L-dopa halinde verilir. Dopamin eksikliği görülen Parkinson ...

                                               

Metabolizma

Metabolizma, canlıda yasamın sürdürülmesi sırasında gerçeklesen tüm kimyasal tepkimelerdir. Canlı organizmada ya da canlı hücrede meydana gelen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal olayların tümünü içerir. Her organizma; büyüme, gelisme, ısı, ha ...

                                               

Metilfenidat

Metilfenidat fenetilamin grubuna ait, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, narkolepsi ve kronik yorgunluk sendromu tedavisinde sıklıkla reçete edilen merkezi sinir sistemi uyaranıdır. Metilfenidat 50 yılı askın süredir çalısılmakta ve arastı ...

                                               

Mitokondriyal DNA

Mitokondriyal DNA, mitokondrinin matriks adı verilen, sitoplazmaya benzer bir sıvısı içinde bulunan halkasal yapılı DNA molekülüne denir. Kromozomal DNA bir çift bulunabilirken, mitokondriyal DNA daha fazla sayıda olabilir. Mitokondriyal DNA mate ...

                                               

Monogliserit

Bir monogliserit, daha düzgün bir adlandırmayla bir monoasilgliserol, bir gliserol molekülüne ester bağı ile kovalent bağlanmıs bir yağ asidinden olusmus bir gliserittir. Monoasilgliseroller genel olarak iki gruba bölünürler, gliserol parçasındak ...

                                               

Monosakkarit

Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit sekerler, tek sekerler, monozlar olarak da bilinirler.Bu sekerler karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Çoğu C n formülüne uyar. Bazı monosakkaritler tatlıdır. Zincir ...

                                               

Noradrenalin

Norepinefrin ya da noradrenalin, hormon ya da nörotransmitter olarak görev yapan bir katekolamindir. Norepinefrin, dopamin β-hidroksilaz enzimi tarafından dopaminden sentezlenir. Böbreküstü bezlerinin medulla kısmından kana hormon olarak salınır. ...

                                               

Nörotransmitter

Nöronlar arasında veya bir nöron ile baska bir hücre arasında iletisimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyaller bu kimyasal tasıyıcılar yardımıyla iletilir. Sinir hücrelerinin tasıdığı sinyaller nöron ...

                                               

Nükleotit

Nükleotit, bir fosfat, bes karbonlu bir seker ve bir azotlu organik bazdan olusan bir kimyasal bilesiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taslarıdır. Ayrıca koenzim A, flavin adenin dinükleotit, flavin mononükleotit, adenozin trifo ...

                                               

Oksidatif fosforilasyon

Oksidatif fosforilasyon, canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP sentezinde kullanılan yollardan biridir. Fosforilasyon olarak da adlandırılan ATP sentezi baslıca dört yoldan gerçeklestirilir. Fotofosforilasyon fotosentezde Kemofosforilas ...

                                               

Östrojen

Östrojenler, kadınların adet döngüsünde ve diğer memeli hayvanların disilerinde estrus döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormondur. Hormon tüm omurgalılarda ve bazı böceklerde de bulunur. Östrojenler hem erkek hem kadınlarda bulunmak ...

                                               

Pantotenik asit

Pantotenik asit, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı yunanca "her yer" anlamına gelen "pantos" sözcüğünden kökenini almıstır. Vücutta depolanamayan ve suda eriyen bir vitamindir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabol ...

                                               

Pentoz

Pentoz bes karbon atomlu bir monosakkarittir. Pentozların ya 1 numaralı pozisyonunda bir aldehit fonksiyonel grubu olur aldopentozlar ya da 2 numaralı pozisyonunda bir keton grubu olur ketopentozlar. Aldopentozların üç kiral merkezi vardır, dolay ...

                                               

Peritrofik matriks

Peritrofik membran olarak da bilinir. Basta böcekler olmak üzere çesitli eklem bacaklıların midelerinde yer alan kitin ve proteinlerden olusan kese veya gömlek kolu seklindeki gözenekli yapıdır. Özellikle mide epitel hücrelerinin sindirilmemis ya ...

                                               

Prion

Prion kelimesi proteinaceous ve infectious kelimelerinin ilk hecelerinden olusmustur. Viral hastalıklarda toksin üretiminden sorumlu, kendi kendini esleyebilen ve enfekte proteinlerin yapımını sağlayan izole bir proteindir. Prion, kısaca protein ...

                                               

Prolaktin

Prolaktin, hipofiz bezinin ön lobu tarafından salgılanan iç salgı hormonudur. Insanlarda PRL geni tarafından kodlanır. Gebelik sırasında öbür iç salgı hormonları tarafından tam olarak gelismeleri sağlanmıs meme bezlerinden süt salgısını uyaran pr ...

                                               

Proteaz

Proteinlerin parçalanmasından sorumlu enzim grubu. Proteazlar veya peptidazlar peptid bağlarının hidroliz reaksiyonu ile yıkımını katalizler. Proteaz enzimleri hayvan, bitki, bakteri, arkea ve virüslerde bulunur. Katalitik mekanizmalarına göre 6 ...

                                               

Riboflavin

B 2 vitamini yani riboflavin, pentoz seker olan ribitol ve lumikromdan olusur. Görünür ve uv ısında bozulur. Göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur. Ayrıca d ...

                                               

Selüloz

Selüloz n, bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü olusturan karbonhidrat. Kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılır. Selüloz bitkinin sert ve kuvvetli olmasını sağlar. Otobur hayvanlar selülozu, bağırsaklarında yasayan ...

                                               

Serotonin

Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Yapısal olarak monoamin grubuna girer ve triptofan aminoasitinden sentezlenir. Beyinde serotonin k ...

                                               

Somatomedin

Somatomedinler; büyüme hormonu tarafından uyarılan hücrelerin büyümesini ve bölünmesini uyaran bir hormon grubudur. Somatomedinler somatotropinler ile benzer etkiye sahiptir. Somatomedinlerin büyümeyi uyarmaları görevlerinin yanı sıra somatostati ...

                                               

Sorboz

Sorboz, monosakkaritler içinde yer alan altı karbonlu bir ketozdur. Molekül formülü C 6 H 12 O 6 olan sorboz, genellikle ticari amaçlı üretilen C vitaminlerinin üretim asamasında ilk madde olarak kullanılır. Bu monosakkarit doğada çoğunlukla L-So ...

                                               

Sterol

Steroller, veya steroid alkoller steroidlerin bir alt grubu olup, A halkasının 3-pozisyonunda bir hidroksil grubuna sahiptirler. Asetil koenzim Adan sentezlenen amfipatik lipitlerdir. Molekül olarak yassı bir sekilleri vardır. A halkasındaki hidr ...

                                               

Substrat düzeyinde fosforilasyon

Substrat düzeyinde fosforilasyon bütün fermentasyon çesitlerinde, oksijenli solunumun baslangıcı glikoliz tepkimesi ve krebs döngüsünün ilk basamağında gerçeklesen fosforilasyon türüdür. Substrat düzeyinde fosforilasyon, yapısında fosfat bulunan ...

                                               

Testosteron

Testosteron androjen grubundan bir steroid hormondur. Memelilerde testosteron birincil olarak, erkeklerde testisler, disilerde yumurtalıklarda üretilir. Çok az bir oranda da böbreküstü bezlerinden salgılanır. Erkek cinsiyet hormonudur. Sağlık, en ...

                                               

Timin

Timin, DNAdaki nükleik asitlerin bazlarından biri olan moleküldür. Adenin ile bir baz çifti olusturabilir. Adenin ile aralarında 2 adet zayıf Hidrojen bağı bulunur. Timin, deoksiriboz ile birlesince bir nükleosit olan timidini olusturur. Timidin, ...

                                               

Tiroid hormonu

Tiroid hormonları, tiroid bezi tarafından üretilen ve salgılanan tiroksin, triiyodotironin ve kalsitonin hormonlarına verilen isim. Bu hormonlar tirozin kaynaklı hormonlar olup, metabolizmanın regülasyonunda rol oynarlar. T 3 ve T 4 baslıca iyott ...

                                               

Tiroksin

Tiroksin veya T 4 ; tiroid bezi tarafından salgılanan, tirozin aminoasitlerinden üretilen, iyot atomları içeren bir hormondur. T 4, iki adet tirozin aminoasitine toplam 4 tane iyot atomunun bağlanmasıyla olusur. Bazal metabolizma hızını arttırır, ...

                                               

Topoizomeraz

Topoizomeraz, DNAnın topolojisinde görülen bir izomeraz enzimidir. Bu enzimler ilk kez Harvard Üniversitesi profesörü James C. Wang tarafından kesfedilmistir. DNAnın çift sarmallı yapısı onu zor ayrıstırılır kılmaktadır. Aynı sekilde birçok enzim ...

                                               

Triiyodotironin

Triiyodotironin veya T 3 ; tiroid bezi tarafından salgılanan, iki adet tirozin aminoasitinden olusan, iyot atomları içeren bir hormondur. T 3, tiroid bezi tarafından salgılanan bir diğer hormon olan tiroksinden T 4 sadece 1 adet daha az iyot atom ...

                                               

TSH

Tiroid Uyarıcı Hormon veya Tiroid Stimule Edici Hormon hipofiz bezinin ön lobundan üretilen ve salgılanan, Tiroid bezinin çalısmasını düzenleyen peptid yapıda bir hormondur.

                                               

Tuftsin

Tuftsin, bağısıklıkta önemli bir oligopeptidtir. Infeksiyonlu dokuda, immunoglobulin Gnin Fc parçasının enzimatik bir etkiyle yıkılmasından olusur. Bu yıkımdan olusan tuftsin oligopeptidi, dokuya sızmıs monositlerin yani makrofajların hücre zarın ...

                                               

Zbtb7

Zbtb7, orijinal ismi ile Pokemon, kanser için ana anahtar görevi görebildigi düsünülen bir gendir. Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezinde MSKCC geni bulan grubun basındaki genetikçi Pier Paolo Pandolfi, genin kanser olusturabilmesi için baska ...

                                               

Zimoloji

Zimoloji veya zimürji, fermantasyon ile ilgili uygulamalı bilim alanı. Maya ve bakterilerin seçimi ve fizyolojisi ile, fermantasyona iliskin biyokimyasal süreçlerle ilgilidir. Bira, sarap yapımı, süt fermantasyonu ve diğer mayalı gıdalar dahil ol ...

                                               

Aeropalinoloji

Aeropalinoloji, havada sıklıkla rastlanan polen ve sporların ait olduğu cinsleri arastırır. Polen toplama sayma ve örnekleme teknikleri gibi islemlerle uğrasır. Çalısılan istasyonun alerjen bitki ve mantar cinsleri tespit edilir. Meteorolojik kay ...

                                               

Algoloji

Algoloji veya fikoloji, algleri inceleyen bilim dalıdır. Yasam bilimlerinin bir dalı olan algoloji, genellikle bitki biliminin bir alt dalı olarak kabul edilir. Algler, sucul ekosistemlerde birincil üreticiler olan önemli bitkilerdir. Birçoğu, ıs ...

                                               

Arboretum

Arboretum ya da ağaç parkı, esasen ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetistirilmesine adanmıs botanik bahçesidir. Böyle bahçeler bilimsel arastırma ve gözlemler için kullanılmakla birlikte, çesitli canlı ağaç türlerinin der ...

                                               

Baharat

Baharat, bitkilerin kök, yaprak, tohum gibi kısımlarının bazen olduğu gibi tazeyken, bazen de kurutulup, toz haline getirilip, ufalanıp veya benzeri kimi islemlerden geçirilip, muhafaza edilip kullanılan ve yemeklere içkilere baska koku ve tatlar ...

                                               

Batum Botanik Bahçesi

Batum Botanik Bahçesi, Gürcistanda, Acara Özerk Cumhuriyetinin yönetim merkezi Batumun kuzeyinde bulunan botanik bahçesidir. Dünyanın en büyük botanik parklarından birisidir. Parkta iki bini ağaç olmak üzere bes binden fazla bitki türü bulunur. B ...

                                               

Bitki fizyolojisi

Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını incelen botanik ve fizyoloji altdalıdır. Bitkiyi olusturan tüm yapıların birlikte nasıl çalıstığını anlamaya çalısarak; bitki organizmalarının mekanik, fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler ...

                                               

Bitki morfolojisi

Bitki morfolojisi ya da Fitomorfoloji bitkilerin dıs yapısını ve fiziksel formunu inceleyen çalısma alanıdır. Bitkilerin içsel yapılarını incelediği ve bunu özellikle mikroskobik seviyede yaptığı için bitki anatomisi çalısmalarından farklı olduğu ...

                                               

Bitkisel hormonlar

Gövdenin hızlı ve anormal uzamasını sağlar. Çiçeklenmeyi ve erken çiçek açmayı uyarır. Meyve büyümesini sağlar. Tohumda depo nisastanın kullanılabilir glikoza dönüsümünü uyarır. Yaprak dökümünü engeller. Tohum çimlenmesini uyarır.

                                               

Bitkisel parazitlik

Emeç denilen uzantıları ile üzerinde yasadığı bitkinin odun borularından sadece su ve inorganik tuzları alır bunları kullanarak kendisi fotosentez yapar. Yani yasamının devamlılığı için sadece bitkiye ihtiyacı yoktur.Kendi donanımını da kullanmak ...

                                               

Canario Viera y Clavijo Botanik Bahçesi

Canario Viera y Clavijo Botanik Bahçesi ya da Ispanyolca ismiyle Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo Gran Canaria’nın kuzeydoğusunda Tafira Alta’da yer alır. Yeni bir botanik bahçesi yaratmak Isveç-Ispanyol Erik Ragnar Svensson için hayatboyu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →