ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322                                               

Kongre turizmi

Kongre turizmi, giderek artan kongre ve konferans faaliyetlerinin ortaya çıkardığı turizm koludur. Dünya genelinde 1995 yılında 20.000 olan kongre organizasyonu, 2005 yılında 35.000in üzerinde gerçeklesmistir. Kongre turizminde önde gelen ülkeler ...

                                               

Achaea Prensliği

Mora ya da Achaea Prensliği, Dördüncü Haçlı Seferinde Konstantinopolisin ele geçirilmesi ile Bizans Imparatorluğunun yerini alan Latin Imparatorluğunun üç vasal devletinden biridir. Epir Despotu Theodoros 1224 yılında Selaniki ele geçirene kadar ...

                                               

Doğu Türkistan Cumhuriyeti

Doğu Türkistan Cumhuriyeti, bugünkü Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesinin kuzey kesminde Gulca da 12 Kasım 1944te Sovyetler Birliği siyasi müdahalesi ve Kızıl Ordunun askerî desteğiyle kurulan, 20 Ekim 1949da Çin Komünist Partisine itaat eden ve Aral ...

                                               

Finlandiya Demokratik Cumhuriyeti

Finlandiya Demokratik Cumhuriyeti, II. Dünya Savasının Kıs Savası cephesinde Sovyetler Birliğinin lideri Josef Stalin tarafından örgütlenmis komünizm destekçisi milislerden ve Sovyet partizanlarından olusturulmus devlettir. Bu ülkenin hiçbir özel ...

                                               

Italyan Cumhuriyeti (Napolyon)

Italya Cumhuriyeti, Kuzey Italyada bulunan kısa ömürlü cumhuriyettir. Devletin bası da Birinci Fransız Cumhuriyetinin birinci konsülü olan Napolyon Bonaparttır.

                                               

Tuva Halk Cumhuriyeti

Tuva Halk Cumhuriyeti, 1921-1944 yılları arasında Güney Sibiryada simdiki Tuva Cumhuriyeti topraklarında bağımsız yasamıs bir Türk cumhuriyetidir. 11 Ekim 1944te SSCBye bağlanmıstır. Kurulusta Tandı Uranhay ülkesindeki Tañnı Tuva Cumhuriyeti adı ...

                                               

Lehistan Veraset Savası

Lehistan Veraset Savası Lehistan kralı II. Augustun ölmesi üzerine çıkan taht kavgalarının diğer Avrupa ülkelerinin de katılmasıyla bir veraset savasına dönüsmesidir.

                                               

Mesrutiyet

Mesrutiyet, mesruti monarsi, anayasal monarsi, anayasal tekerki ya da parlamenter monarsi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi. Arapça sart kökünden türemis olan mesrutiyet 19. asır ...

                                               

Georgi Plehanov

Georgiy Valentinoviç Plehanov, Rus devrimci, Marksist teorisyen ve filozof. Rusyada sosyal-demokrat hareketin kurucusu ve kendini "Marksist" olarak tanımlayan ilk Ruslardandır. Rusyadaki Çarlık rejimine son vermeye yönelik politik faaliyetleri ne ...

                                               

Hesya Helfman

Hesya Mirovna Helfman Гельфман, Rumence: Gesya Mirovna Gelfman. D.1855, Mazyr - ö. 1 Subat 1882, Saint Petersburg) Narodnaya Volyanın II. Aleksandr Suikastına karısan bir üyesiydi.

                                               

David Ryazanov

David Riazanov, asıl soyadı Goldendach, Rus Marksist ve Marksist kuramcı. Odessada Yahudi bir ailenin mensubu olarak dünyaya geldi. 15 yasında Narodnik devrimcilerine katıldı ve tutuklanarak hapse atıldı. 1887de sosyalizm çizgisinde ilerlemeye ba ...

                                               

S. Anski

Shloyme Zanvl Rappoport, S. Anski takma adıyla bilinen Musevi yazar, oyun yazarı, Musevi folklorü arastırmacısı, polemikçi, kültürel ve politik aktivist. En çok 1914te yazdığı The Dybbuk veya Between Two Worlds adlı oyunuyla tanınır. 1917de Rus D ...

                                               

Sofya Perovskaya

Sofya Lvovna Perovskaya bir Rus devrimcisi ve nihilist devrimci örgütü Narodnaya Volyanın bir üyesiydi. II. Aleksandr suikastının düzenlenmesinde yer aldığı için 15 Nisan 1881 senesinde, 27 yasında asılarak idam edilmistir.

                                               

Vera Figner

Vera Nikolayevna Figner Filippova Kazan Guberniyası, Rus Imparatorluğunda, Alman ve Rus kökenli asil bir ailede doğan devrimci bir politik aktivistti. Hükümetin bir devrim ile devirmeyi amaçlayan gizli Narodnaya Volya grubunun lideri olan Figner, ...

                                               

Vera Zasuliç

Vera Ivanovna Zasuliç, Petersburg valisi General Fyodor F. Trepovu kursunlayan Rus devrimci. 1878de halka açık bir mahkemede yargılanmıs ve jüri tarafından suçsuz bulunarak aklanmıstır. Bir soylunun kızıydı. 1868de devrimci düsünceleri benimsedi. ...

                                               

Otuz Yıl Savası

Otuz Yıl Savası, 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupada yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaslar dizisidir. Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaslarından birisidir. Baslarda, Kutsal Roma Cermen Imparatorluğunu olusturan ...

                                               

Bohemya Isyanı

Bohemya Isyanı Bohemya toprakları için Otuz Yıl Savasını baslatan Habsburg Hanedanının yönetimine karsı bir ayaklanma. Bu çatısmaya hem dini hem de güç ayrılıkları neden oldu. Bu topraklardaki yerliler neredeyse tamamen Protestandı, ancak Lüterci ...

                                               

Prusya

Prusya, tarihin değisik dönemlerinde değisik anlamlarda kullanılmıs bir deyim olmakla birlikte en çok 1713-1867 yılları arasında kendisine Prusya Krallığı adını veren Alman devleti anlamında kullanılır.

                                               

Eski Prusyalı dili

Eski Prusyalı dili, Prusya bölgesinde yasamıs Baltık halkı olan Eski Prusyalılar tarafından konusulmus nesli tükenmis bir Baltık dilidir. Alman lehçeleri olan Asağı Prusya ve Yukarı Prusya ile daha sonra kurulmus Alman devleti Prusya" ile karıstı ...

                                               

Restorasyon (Fransa)

Restorasyon kavramı Fransız tarihinde Birinci Fransız Imparatorluğunun yıkılısıyla Temmuz Devrimi arasındaki dönemde Bourbon monarsisinin yeniden kurulusunu ifade eder. Restorasyon dönemi I. Napoleonun sürgünden dönüsünü takip eden Yüz Gün dönemi ...

                                               

Londra Antlasması (1827)

Londra Antlasması, 6 Temmuz 1827 tarihinde Birlesik Krallık, Rusya ve Fransa arasında imzalanan, Yunanistanın kurulmasını ve bağımsızlığını esas alan antlasma.

                                               

Henri de Saint Simon

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, genellikle Henri de Saint Simon olarak anılır, Fransız sosyalizminin kurucusu. Toplumu çaba, üretim, eylem ve yaratma olarak gören; düsünce tarihinde, toplumun bilimi olarak gördüğü sosyolojinin düsü ...

                                               

Uğursuz Onyıl

Uğursuz onyıl, 1823 yılında Liberal devrim ile iktidara gelen Liberallerin Fransız müdahalesi ile indirilmesiyle kral Ferdinandın 1833 yılında ölümü arasındaki dönemi ifade eder. Fransızların müdahalesinin ardından koltuğunu güçlendiren Ferdinand ...

                                               

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupada 18. ve 19. yüzyıllarda yeni bulusların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalısan makinelerin makinelesmis endüstriyi doğurması, bu gelismelerin de Avrupadaki sermaye birikimini arttırmasına denir ...

                                               

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarında kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalısma grubu olusturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi ...

                                               

Fabrika

Fabrika veya üretimevi, içerisinde islenmemis veya yarı islenmis ürünün isçiler tarafından, makine, araç ve aygıtlar yardımıyla islenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kurulusu. Fabrika terimi, söz konusu islemlerin gerçeklestirildiği, ...

                                               

Islah-ı Sanayi Komisyonu

Osmanlı Imparatorluğu bünyesinde 1860larda kurulan, sınai gelismeler sağlamayı amaçlayan komisyondur.Devlet komisyonla batının sanayilesme sürecinin gündeme getirdiği büyük ölçekli, inorganik enerjiye dayalı fabrikalar kurmaktan çok, çökmeye yüz ...

                                               

Japonyanın Meiji Sanayi Devrimi Alanları: Demir ve Çelik, Gemi Yapımı ve Kömür Madenciliği

Japonyanın Meiji Sanayi Devrimi Alanları: Demir ve Çelik, Gemi Yapımı ve Kömür Madenciliği, Japonyanın Bakumatsu ve Meiji dönemlerinde Japonya sanayilesmesinde önemli bir rol oynayan tarihi yerler grubudur ve Japonyanın endüstriyel mirasının bir ...

                                               

Balkan Federasyonu

Balkan Federasyonu projesi, Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanyayı birlestirerek Balkanlarda bir ülke kurmaya yönelik sol görüslü bir siyasi hareketti. Balkan federasyonu kavramı bölgedeki sol siyasi güçler arasında 19. yüzy ...

                                               

Bir insan yüzü ile sosyalizm

Bir insan yüzü ile Sosyalizm Alexander Dubček ve meslektaslarının Ocak 1968de Çekoslovakya Komünist Partisi baskanı olduktan sonra Nisan 1968de Çekoslovakya Komünist Partisi Baskanlığında kabul ettikleri ve Alexander Dubček tarafından açıklanan b ...

                                               

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Narodna republika Bılgariya), 1946 ile 1990 yılları arasında Bulgaristanın resmî adı.

                                               

Polonya Halk Cumhuriyeti

Polonya Halk Cumhuriyeti Polonyanın 1952-1989 yılları arasındaki resmî adı. II. Dünya Savasının sonunda, savas öncesi Polonya topraklarının bir kısımına Sovyetlerin Almanlardan aldıkları toprakların da dahil edilmesiyle kuruldu. Polonya Halk Cumh ...

                                               

Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı

Ikinci Enternasyonal döneminde, bağlı Sosyalist partilerin kadın örgütlerinin temsilcileri tarafından birkaç Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı düzenlendi. Ilk ikisi, Ikinci Enternasyonalin ana Uluslararası Kongreleri ile birlikte yapıldı, ü ...

                                               

Besarabya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Besarabya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti veya Besarabya SSR, Besarabyanın Romanya tarafından isgal edilmesi üzerine Ukraynada kurulan geçici hükûmettir. Rus Iç Savası sırasında Romanya, Sovyetlere karsı tampon bölge olusturmak ve sınırlarını büyütm ...

                                               

Macaristan Sovyet Cumhuriyeti

Macaristan Sovyet Cumhuriyeti Macaristanda Béla Kunun liderliğinde kurulan komünist bir rejimdir. Rusyadaki Bolseviklerin yaptığı Ekim Devriminin ardından Avrupada kurulan Marksist-Leninist politikaların uygulandığı ilk komünist hükûmettir. Ömrü ...

                                               

Slovak Sovyet Cumhuriyeti

Slovak Sovyet Cumhuriyeti, Rusya ve Macaristandan sonra ilan edilen üçüncü komünist devletir. Devletin baskenti Prešovdur. Devleti kuranda Çekoslovak gazeteci Antonín Janousekdir. Slovakyanın müttefikleri Macaristan ile Ukraynadır. Kurulan devlet ...

                                               

Sömürgecilik

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin baska ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir. Sömürgeciler genellikle sömürdükler ...

                                               

Amerikan kolonileri

Amerikanın kolonizasyonu, Iskandinav denizcilerin 10. yüzyılda, bugünkü Grönland ve Kanadanın belli bölgelerini kesfederek buralara yerlesmesiyle basladı. Iskandinav folkloruna göre, kızılderililerle yerlesimciler arasında cereyan eden siddetli ç ...

                                               

Apaçiler

Apaçiler ya da Apaslar, Amerika Birlesik Devletlerinin Arizona, New Mexico ve Oklahoma eyaletlerinde yasayan, Güneybatı Kızılderilileri kültür grubundan, Atabaskların Güney Atabaskları bölümünden ve Güney Atabask dillerine giren Ova Apaçicesi, Hi ...

                                               

Italyan Somalisi

Italyan Somalisi, Italya Krallığının, 1889dan, 1936ya kadar bugünün Kuzeydoğu Afrikada kurduğu ilk kolonidir. Ayrıca bu koloni, Italyan Doğu Afrika kontrolünün ve Italyanın bu bölgede elde ettiği birçok sömürge ve bu bölgede kurduğu sömürge krall ...

                                               

Patrice Lumumba

Patrice Émery Lumumba, Kongolu siyasetçi. Lumumba, Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyetinin ilk basbakanı olarak 1960 yılında basbakanlık makamına gelmistir. Belçika Kongosunun Kasavi bölgesinde Élias OkitAsombo ismi ile doğdu. Bir misyoner ...

                                               

Manda (diplomasi)

Manda, I. Dünya Savasından sonra bazı az gelismis kabul edilen ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eristirip, bağımsızlığa kavusturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetkidir. Geleneksel ...

                                               

Maryland Cumhuriyeti

Maryland Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında 1834 yılında koloni olarak kurulan, 1854 yılında gerçeklestirilen bağımsızlık referandumu ile bağımsızlığını ilan eden ve 1857de ise Liberya ile birleserek varlığına son veren devlet. Maryland, 183 ...

                                               

Reichskolonialbund

Reichskolonialbund, Nazi Almanyasının zamanı esnasında bütün Alman sömürgeci organizasyonları içine çeken kolektif bir vücuttu. Franz Ritter von Epp tarafından yürütüldü. Reichskolonialbund, 1936 ve 1943 arasında aktifti. Reichskolonialbundun mak ...

                                               

Sömürge imparatorluğu

Sömürge imparatorluğu, ya emperyal merkeze bitisik ya da denizasırı ülkelerde bulunan, belirli bir devletin nüfusu tarafından yerlesmis olan ve o devlet tarafından yönetilen bölgelerden olusan bir kolektiftir. Erken modern Avrupa güçlerinin genis ...

                                               

Üzerinde günes batmayan imparatorluk

Günesi Batmayan Imparatorluk, Ingiltere basta olmak üzere tarihteki bazı deniz asırı imparatorluklar için kullanılan terimdir. Herodota göre terimin bir benzeri ilk kez Pers imparatoru I. Serhas tarafından kullanılmıstır.

                                               

Valladolid Konseyi

Valladolid Konseyi, Yeni Dünya’daki kölelere muameleyle ilgili Ispanya kralı V. Carlos tarafından Valladolidde toplanmıstır. Amerika kıtasındaki fetihlerle ilgili iki farklı görüs burada tartısılmıstır.

                                               

Avrupa Peyzaj Sözlesmesi

Floransa sözlesmesi olarak bilinen Avrupa Peyzaj Sözlesmesi özellikle Avrupa peyzajının tüm yönleriyle bağlı olduğu, uluslararası ilk antlasmadır. Taraf ülkerlin tamamına uygulanır ve doğal, kırsal, kentsel ve kent alanlarını kapsamaktadır. Seçki ...

                                               

Abhazya Özerk Cumhuriyeti

Abhazya Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan tarafından Abhazyanın tek ve yasal hükûmeti olarak tanınan yönetimdir. Abhazya, uluslararası alanda tanınırlığı sınırlı da olsa, 1990ların basından beri de facto olarak Gürcistandan bağımsızdır. Abhazya Savası ...

                                               

Avusturya Demokratik Birliği

Avusturya Demokratik Birliği, II. Dünya Savası sırasında, Ağustos 1941de Avusturyalı sürgünler tarafından Ingilterede olusturulan, fakat hiçbir uluslararası kurulus tarafından tanınmayan grup. Avusturya Demokratik Birliği, bazı sosyal demokrat ve ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →