ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

Westminster modeli

Westminster modeli, Birlesik Krallıkın demokratik parlamenter sistemine verilen isimdir. Bu sistem ismini Ingiltere Parlamentosunun merkezi olan Westminster Sarayından almaktadır. Bu sistem yasama organının isleyisi ile ilgilidir. Ilk olarak 1848 ...

                                               

Sosyal demokrasi

Sosyal demokrasi, reformist ve tedrici metotlarıyla birlikte demokratik toplumculuğu kurmayı hedefleyen politik bir ideolojidir. Bir diğer tanım olarak sosyal demokrasi, evrensel değerlerle uyumlu olarak yurttasların bireysel ve toplumsal gereksi ...

                                               

August Bebel

August Ferdinand Bebel, Alman sosyalist politikacı ve gazeteci-yazar. Almanyada "sosyal demokrat" siyâsî hareketin önde gelen fikir babaları arasında kabul edilir.

                                               

Frankfurt Deklarasyonu

Frankfurt Deklarasyonu ismi genellikle 3 Temmuz 1951 tarihinde Batı Almanyanın sehri Frankfurtta yapılan Demokratik Sosyalizmin Amaçları ve Görevleri baslığı altında Sosyalist Enternasyonalin tartısıldığı toplantıyı ve bu toplantıda alınan kararl ...

                                               

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistanın 1918-1921 arasında bağımsız olduğu dönemdeki adıdır. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Rus Imparatorluğu’nun parçalanmasına yol açan 1917 Devrimi’nin ardından kuruldu. Kuzeyde Kuban Halk Cumhuriyeti, ...

                                               

Kızıl Viyana

Kızıl Viyana, Sosyal Demokratların çoğunluğa sahip olduğu ve kentin ilk kez demokratik olarak yönetildiği 1918-1934 yılları arasında Avusturyanın baskentinin takma adıdır.

                                               

Wilhelm Liebknecht

Wilhelm Liebknecht, Alman sosyal demokrat ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi kurucularından. Karl Liebknecht ve Theodor Liebknechtin babasıdır. Giessende dünyaya geldi. Anne ve babasını 1832 yılında kaybetmesinden sonra akrabalarının yanında kalm ...

                                               

Sosyal Demokrasi Vakfı

Sosyal Demokrasi Vakfı, 1994 yılı sonunda Istanbulda kurulmus bir vakıftır. Temel amaçları arasında, toplumda "çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün kavram, kural ve kurumları ile yerlestirilmesine katkı yapmak", "emeğe, insana ve doğaya saygı ...

                                               

Sosyal Inkılapçılık

→ Bu madde sosyalizmde reformizm kavramıyla alakalıdır. Genel anlamda reformizm için Inkılapçılık maddesine bakınız. Sosyal Inkılapçılık, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun temel ekonomik iliskilerini ve politik yapısını değistireceği ...

                                               

Sosyal yurtseverlik

Sosyal yurtseverlik, yurtseverliği sosyalizm ile birlestiren dünya görüsü. Bu dünya görüsüne sahip kisiler kendilerini sol, ortanın solu, sosyal demokrat, demokratik sosyalist, ortanın solu, sosyalist veya ulusalcı sol gibi farklı kavramlarla açı ...

                                               

Akıllı güç

Uluslararası iliskilerde akıllı güç terimi, sert güç ile yumusak güç stratejilerinin birlesimini ifade eder. Stratejik ve Uluslararası Arastırmalar Merkezi tarafından" güçlü bir ordunun gerekliliğinin altını çizen bir yaklasım olarak tanımlanır a ...

                                               

Büyük koalisyon

Büyük koalisyon çok partili parlamenter sistemde siyasi yelpazede birbirini karsısında bulunan iki en büyük siyasi partinin bir araya gelerek kurdukları koalisyon hükûmetidir. Terim, genellikle siyasal olarak farklı iki basat partinin olduğu ve p ...

                                               

Doğum yanlılığı

Doğum yanlılığı, doğumların artırılmasını savunan, insan üremesini destekleyen bir görüstür. Bu görüsü savunanlara göre nüfus; ekonomik, askeri ve siyasi güçtür. Diğer kosullar esit ise, nüfusun fazla olduğu ülkede emek arzı, üretim kapasitesi, e ...

                                               

Hükûmet merkezi

Hükûmet merkezi "Bir hükûmetin kendi otoritesini kullandığı bina veya sehir kompleksi". Ulusal hükûmet genellikle baskentte bulunur. Çoğu ülkede, baskent ve hükûmet merkezi aynı sehirdir; Örneğin, Ankara hem Türkiye’nin baskenti hem de hükûmet me ...

                                               

Objektif Millet Anlayısı

Objektif bağlarla birbirlerine bağlanarak olusturulmus topluluk anlayısına, objektif millet anlayısı denir. Bu bağlar maddi niteliktedirler. Yani bes duyumuzla algılayabileceğimiz türden bağlar olmalıdırlar. Objektif millet anlayısı içerisinde di ...

                                               

Sivil toplum kurulusu

Sivil toplum kurulusları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dısında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalısan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalısmaları, ikna ve eylemlerle çalısan, üyeleri ...

                                               

Siyasal toplum

Siyasal toplum devlet politikalarını sekillendirmeye çalısan ve iktidar mücadelesi veren toplum kesimlerini içerir. Iç içe geçmis halkalar düsünelim bu halkaların merkezinde olan devlettir. Yani hükümet, mahkemeler, ordu, sivil bürokrasi, resmi e ...

                                               

Ulus devlet

Ulus devlet, mesruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet seklidir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel veya etnik bir varlıktır. Ulus devlet kavramı ise bu ikisini belli bir coğrafyad ...

                                               

Yozlasmıs isçi devleti

Troçkist siyaset teorisinde, deforme olmus isçi devletleri, kapitalist sınıfın devrildiği, ekonominin büyük ölçüde devlete ait olduğu ve planlandığı devletlerdir, ancak iç demokrasi ya da endüstride isçi kontrolü yoktur. Deforme olmus bir isçi de ...

                                               

Egemenlik

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallasmıs bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları ...

                                               

Ütopya

Ütopya ; aslında olmayan, tasarlanmıs ideal toplum. Ütopyalar, bugün gerçeklesmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır. Köken olarak Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcükleri ...

                                               

Darürrahat

Darürrahat, Ismail Gaspıralının yarattığı, 1906 yılında ise "Darürrahat Müslümanları" adı altında kitaplastırdığı eserinin kurgusal mekanı olan ütopik ülkedir. Kırım Tatarı olan yazar, Rus aydınlanmasının etkisi ve Avrupa sehirlerini dolasarak ed ...

                                               

El Dorado

El Dorado kayıp altın sehir, Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücuduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarının yarattığı Ispanyol kökenli bir efsanedir.

                                               

Varolmayan Ülke

Varolmayan Ülke, J. M. Barrienin çalısmalarından çıkan kurgusal bir yerdir. Peter Pan, Tinker Bell, Kayıp Çocuklar ve diğer canlıların yasadığı hayali ve uzak bir yerdir. Her ne kadar Varolmayan Ülkeye gelen her insan büyümeyi durduramasa da, bil ...

                                               

Irlanda Bağımsızlık Savası

Irlanda Bağımsızlık Savası veya Anglo-Irlanda Savası, Irlanda Cumhuriyet Ordusunun Britanya Hükûmetine ve Irlandada bulunan kuvvetlerine karsı sürdürdüğü gerilla savasıdır. 21 Ocak 1919 tarihinde, Irlanda Kraliyet Polisine mensup iki polisin Tipp ...

                                               

Kızıl Eylem

Kızıl Eylem Hırvatistan’da faaliyet gösteren anti-emperyalist siyasi kurulus. Kurulus Kuzey Atlantik Antlasması Örgütüne siddetle karsı çıkmaktadır. Ülkedeki NATO sembollerini kırmızı boyayla boyamasıyla bilinmektedir. Bununla birlikte kurulus Av ...

                                               

Martin Luther King

Martin Luther King, Jr., Afrikalı-Amerikalı Baptist papaz ve Amerikan yurttas hakları hareketi önderi. Dünya genelinde siddet karsıtı ve ırksal esitlik görüsleriyle tanınmaktadır ve 1964 yılında Nobel Barıs Ödülünü kazanmıstır. Ayrıca, 1977 yılın ...

                                               

Müdâfaa-i hukuk cemiyetleri

Müdâfaa-i hukuk cemiyetleri, Osmanlı Imparatorluğunun 30 Ekim 1918de Mondros Mütarekesini imzalayarak Itilaf Devletlerine teslim olması üzerine Osmanlı Türkiyesinin çesitli kent ve kasabalarında olusturulan ve Millî Mücadelenin ilk örgütsel çekir ...

                                               

Arbeiter und Soldat

Arbeiter und Soldat, Fransanın II. Dünya Savası yıllarında Nazi isgali sonrası kurulan Vichy Fransasında Alman troçkistlerle birlikte Fransız Troçkist grup Parti Ouvrier Internationaliste tarafından isgalci Nazi askerler için basılan gizli dergi. ...

                                               

Blackout Tuesday

Blackout Tuesday, ırkçılık ve polis siddetini protesto etmek için toplu bir eylemdi. George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor cinayetlerine cevaben müzik endüstrisi içinde organize edilen eylem 2 Haziran 2020de gerçeklesti. Katılan isletmele ...

                                               

Bulgar direnis hareketi

Bulgar direnis hareketi, Bulgaristanın müttefiki Nazi Almanyasının Sovyetler Birliğini isgal etmesine tepki gösteren komünistlerin olusturduğu direnis hareketi. Bazı bölgelerde Rus göçmenlerde bu harekete katıldı.

                                               

Gey fasizmi

Gey fasizmi, escinsellerin Nazi partisinde bir grup olarak öne çıktığı, partinin politikaları üzerinde önemli bir derecede olumsuz etkiye sahip olduğu ya da partiyi kontrol ettiği ve böylece Nazi Almanyası tarafından islenen vahseti arttırdığı id ...

                                               

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1832-1985 yılları arasında Isveçin Göteborg sehrinde yayımlanan günlük gazetedir. Magnus Prytz tarafından 1832 yılında kurulmustur. Sven Adolf Hedlund 1852 yılında gazetenin editörü olmasıyla birlikte 19. y ...

                                               

The Living Theatre

The Living Theatre, 1951de oyuncu Judith Malina ile ressam ve sair olan Julian Beck tarafından New Yorkta kurulmus tiyatro. Judith Malina ve Julian Beck, 1951-1965 yılları arasında New Yorkun çesitli bölgelerinde küçük salonlar ve dairelerde etki ...

                                               

Antikapitalizm

Antikapitalizm ya da kapitalizm karsıtlığı, bugüne kadar genel veya özel bir isim almamıssa da, genellikle sosyalist ya da anarsist politik görüslü insanların istediği düzen biçiminin bir parçasıdır. Bu düsünce biçiminde isletme ve fabrikaların a ...

                                               

1 Mayıs Isçi Bayramı

1 Mayıs Isçi ve Emekçiler Bayramı, isçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanısma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiyede ilk kez 1923te resmî olar ...

                                               

Antifa (ABD)

Antifa hareketi, ABDde faaliyet gösteren ve hedeflerine politik reform yerine doğrudan eylem yoluyla ulasmayı amaçlayan özerk eylemci grupları içeren militan, sol kanatlı, antifasist bir politik aktivist harekettir. Antifa hareketi ABD baskanı Tr ...

                                               

Sorry to Bother You

Sorry to Bother You ilk yönetmenlik denemesinde Boots Riley tarafından yazılan ve yönetilen bir 2018 Amerikan kara komedi filmi. Filmde Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler, Omari Hardwick, Terry Crews, Patton Oswalt, David Cross, D ...

                                               

Antisemitizm

Antisemitizm, Yahudi ulusuna, kültürüne ve dinine karsı duyulan düsmanlık, önyargı veya ayrımcılık. Her ne kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima etse de, terim ortaya çıkısından itibaren sadece Yahudilere ...

                                               

1950-1951 Bağdat bombalamaları

1950-1951 Bağdat bombalamaları, Nisan 1950 ile Haziran 1951 arasında Bağdat, Irakta Yahudiler hedef alınarak yapılan bombalamalardır. Bu olaylar canlanmaya basladığı zaman Irak yetkilileri 28 Yahudi ve 9 Arabı casusluk ve yasadısı yollarla silah ...

                                               

2012 Burgaz otobüs saldırısı

2012 Burgaz otobüs bombalama saldırısı, 18 Temmuz 2012 tarihinde Bulgaristanın Burgaz sehrine gelen Israil asıllı turistleri hedef alan saldırıdır. Saldırıda 5 turist, 1 soför ölmüs, 32 turist kisi ise ağır yaralanmıstır. Intihar bombacısı da sal ...

                                               

25.Saat (film, 1967)

25. Saat 1967 yılı Fransız-Italyan ortak yapımı savas karsıtı bir filmdir. Filmin konusu 2. Dünya Savası sırasında geçmektedir. Romen yazar Constantin Virgil Gheorghiu’nun bir romanından senaryolastırılan filmin yönetmeni Henri Verneuil prodüktör ...

                                               

3D Antisemitizm Testi

3D Antisemitizm Testi antisemitizm tarafından Israil elestirisinin mesruluğunu ayırt etmeye yönelik kriterler kümesidir. Üç D elegitimization Gayri mesrulastırma, D emonizationSeytanlastırma ve D ouble standards Çifte Standartlar dayanır; her bir ...

                                               

Amerikan Yahudi Komitesi

Amerikan Yahudi Komitesi, 11 Kasım 1906da kurulan Yahudi dayanısma ve savunuculuk topluluğudur. Bilinen en eski Yahudi savunuculuk örgütlerinden biri olmakla birlikte The New York Times a göre "Amerikan Yahudi örgütlerinin dekanı olarak kabul edi ...

                                               

Anti-Yahudilik

Anti-Yahudilik, Yahudi dini inanç ve geleneklerine karsı duyulan karsıtlık ve nefrettir. Günümüzdeki çoğu arastırmacıya göre Anti-Yahudilik, Antisemitizmin bir koludur.

                                               

Arap dünyasında antisemitizm

Arap dünyasında Antisemitizm, Yahudilere karsı uygulanan ayrımcılığa atıfta bulunur. Her ne kadar Araplar da Yahudiler gibi Sami ırkına mensup bir halk olsalar da, günümüzde bütün dillerde "Antisemitizm" kelimesi sadece Yahudilere yönelik ayrımcı ...

                                               

Eric Cartman

Eric Theodore Cartman, South Parkın ailesi Alman soylu, antipatik, sinirli, küfürbaz ve ırkçı kahramanı. Dizinin yaratıcılarından Trey Parker tarafından seslendirimektedir. Fiziksel olarak sisman, tombul görünümlü, açık kahverengi saç rengine sah ...

                                               

Farhud

Farhud, Yahudilerin Savuot bayramı sırasında, 1-2 Haziran 1941 tarihlerinde, Irak Krallığındaki Bağdatta Yahudilere yapılan pogrom veya "zorla tahliye" olayıdır. Ayaklanma, Nazi yanlısı Resid Ali Geylani hükümetinin çökmesinden sonra baslayan oto ...

                                               

Hristiyanlık ve antisemitizm

Hristiyanlık basta olmak üzere, kiliseler, Hristiyan gruplar veya genel olarak Hristiyanlar Yahudi düsmanlığı konusuyla ilgilidir. Yahudilere karsı Hristiyan söylem ve düsmanlık, Hristiyanlığın ilk yıllarında gelisen ve günümüze kadar gelen Yahud ...

                                               

Jedwabne Katliamı

Jedwabne Katliamı, 10 Temmuz 1941 II. Dünya Savası sırasında Almanlar tarafından isgal edilen Polonyanın baskenti Varsova’nın 190 km kuzeydoğusunda kalan Jedwabne köyünde gerçeklesen Yahudi katliamıdır. Bu katliam sırasında en az 400 Yahudi dövül ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →