ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Komün olusturma

Komün olusturma; bir grup insanın, kendi içerisinde bir düzene sahip olan ve ortak üretim tüketim yapan bir topluluk olusturması eylemidir. Bu durumun temel mantığı, komünizmin öğretilerinden biri olan, üretim araçlarının ortak olarak kullanılmas ...

                                               

Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük eski bir Çin ahlâkı ve Çin felsefesi sistemi olup baslangıçta bilgin Konfüçyüsün öğretilerinden yola çıkarak gelismistir. Ağırlığı insan ahlâklı ve iyi amellerdedir. Konfüçyüsçülük ahlâk, sosyal, politik, felsefî ve dini düsünceler ...

                                               

Konfüçyüs

Kongzi Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazar. MÖ 551 - MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yasadığı sanılmaktadır. Kong Qiu Wade-Giles: K’ung Ch’iu adı altında, Lu devletinin günümüzde Shandong eyaleti olan Qufu sehri ...

                                               

Dört Kitap (Konfüçyüsçülük)

Dört Kitap, Neokonfüçyüsçü filozof Zhu Xinin Song Hânedanlığı zamânında derlediği Konfüçyüsçü öğretinin dört kutsal kitabıdır. Bunlar Konfüçyüsten Seçmeler geleneksel Çin yazısı: Geleneksel Çince: 論語, basitlestirilmis Çin yazısı: Basitlestirilm ...

                                               

Zhang Heng

Zhang Heng Han Hanedanı döneminde Çinde yasamıs astronom, matematikçi, coğrafyacı, mucit, astrolog ve ressam.

                                               

Imparatorluk sınavı

Çin imparatorluk sınavları, Çinde imparatorluk döneminde devlet bürokrasisi için adayları seçmek için bir sivil sınav sistemi idi. Han Hanedanının baslarında imparatorluk sınavları olmasına rağmen, sistem yalnızca Tang Hanedanının ortalarında dev ...

                                               

Kibi no Makibi

Kibi no Makibi Nara döneminde yasamıs bir Japon bilgini ve asilidir. Kibi Daijin olarak da bilinir. Bitchu Bölgesinde Shimotsumichi Asomi ismiyle, yerel elit bir tabakada dünyaya gelmistir. Isminde yer alan Kibi geldiği bölgenin ya da kasabanın a ...

                                               

Liji

Liji veya Ritler Klasiği Konfüçyüscülüğün temelini olusturan ve kaynak metinleri sayılan Bes Klasikten biridir. Toplumsal formlar ve antik ritleri konu alır ki ismi ele aldığı bu ikinci konudan gelmektedir. Eserin özgün metninin Konfüçyüsçü düsün ...

                                               

Mitogaku

Mitogaku baslamıs arastırmalardır. Konfüçyüsçülük felsefesi çevresinde Kokugaku, Shigaku ve Sintoizmi birlestiren alandır. Ülke genelindeki beylik okullarında Mitogaku çalısmaları öğretilmis, Aimi ve Keiteiarajin felsefeleri Yoshida Shōin ve Saig ...

                                               

Neokonfüçyüsçülük

Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı zamânında olusup kökeni Konfüçyüsçülükte olan, fakat aynı zamanda Daoizm ve Budizmden de etkilenmis dînî ve felsefî bir akımdır. Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı kurulduğundan beri Çine hâkim olmus en etkin ...

                                               

Sarim

Sarim, diğer adıyla "Orman Bilginleri", Joseon Hanedanlığı döneminde güçlü bir gruptu. Neokonfüçyüsçülük öğretisinin katı muhafazakâr yorumunun tipik bir örneğiydi. Bu grup 15. yüzyılda ortaya çıktıysa da 16. yüzyılda filozof Toegyenin öğretileri ...

                                               

Shangdi

Shangdi veya Di, Çincede klasik metinlerin teolojisinde "Yücelik" veya "Yüce Tanrı" anlamında kullanılan bir terimdir. Terim özellikle Shang teolojisinden türetilmis olup daha sonra Zhou teolojisinde kullanılan Tian terimi ile esdeğerdir. Çin din ...

                                               

Tu Weiming

Tu Weiming Çinli bir tarihçi ve filozoftur. Harvard mezunudur. Yeni-Konfüçyüsçülük uzmanıdır. Ocak 1996da Harvarddaki Yenching Enstitüsüne yönetici olarak atandı. Princeton ve Berkeley üniversitelerinde Çin tarihi ve Çin felsefesi dersleri verdi. ...

                                               

Wongudan

Wongudan, Güney Korenin baskenti Seulda Jung-gu nun, Sogong-dong mahallesi 87-14 adresinde bulunan tapınak. Jecheondan olarak da bilinir. Tanrının çocuğunun cennete tapma ayini için kullanılan kutsal sayılan yer idi. 15 Temmuz 1967 tarihinde 157 ...

                                               

Kölelik karsıtlığı

Kölelik karsıtlığı ya da köleliğin kaldırılması yanlılığı, Amerika Birlesik Devletlerinde ve Latin Amerikada 18. ile 19. yüzyıllar arasında gerçeklesmis zenci köleliğinin bitirilmesi amaçlı toplumsal akım. Köleliğin kaldırılması düsüncesi öncelik ...

                                               

Liberteryenizm

Liberteryenizm, yol gösterici norm olarak negatif özgürlük fikrini savunan siyasi akım. Liberteryenler otonomi ve seçme özgürlüğünü maksimize etmeye çalısır; seçim özgürlüğü, gönüllü is birliği ve bireysel karar önceliğini vurgular, bu doğrultuda ...

                                               

Vergi direnci

Vergi direnci, mükelleflerin vergi ödememek ya da olabildiğince az vergi ödemek adına gösterdikleri tepki. Devletlerin vergiyi ilk almaya basladıkları dönemlerden beri insanlar vergi ödemeye karsı bir direnç göstermisler, ekonomik kazançlarından ...

                                               

Idarecilik

Idarecilik, bir sirketin, organizasyonun yönetimidir. Yönetim, bir kurulusun stratejisini belirleme ve çalısanlarının çabalarını koordine etme faaliyetlerini içerir. Bunu finansal, doğal kaynak, teknolojik ve insan kaynakları gibi mevcut kaynakla ...

                                               

Üst düzey yönetim

Üst yönetim veya yönetim ekibi ; genellikle bir organizasyon, sirket ve kurumda bir organizasyonun en üst idarecilik düzeyinde bireylerden olusan bir ekiptir. Orta düzey yönetim ve hat yönetiminden yüksekde durur. Üst düzey yöneticiler, Denetim K ...

                                               

Askerlik Sanatı

Askerlik Sanatı Niccolo Machiavellinin sağlığında yayımlanmıs ilk ve tek siyasal içerikli kitabıdır. Kitap Machiavelli ve bazı dostlarının Rucellai Sarayında yaptığı konusmayı içerir. Konusma 1517de geçmisse de o 1519da yazmaya baslamıstır. Kitab ...

                                               

Karanlık Üçlü

Karanlık üçlü psikolojide narsisizm, makyavelizm ve psikopatinin kisilik özelliklerini ifade eder. Kötü niyetli nitelikleri nedeniyle bunlara "karanlık" denir. Karanlık üçlü uygulamalı psikolojide, özellikle kolluk kuvvetleri, klinik psikoloji ve ...

                                               

Makyavelizm (psikoloji)

Makyavelizm, kisilik psikolojisinde kisilerarası manipülasyon, duygusal soğukluk ve ahlakî kayıtsızlık ile karakterize edilen psikolojik bir özelliktir. Niccolò Machiavellinin tarihsel figürü ya da eserleri ile ilgisi olmasa da, özelliğin ismi Ma ...

                                               

Sosyal baskınlık yönelimi

Sosyal baskınlık yönelimi sosyal ve politik tutumları yordayan bir kisilik faktörü ve yaygın olarak kullanılan bir Sosyal Psikolojik ölçektir. SBY, grup temelli ayrımcılık düzeylerinde bireysel farklılıkların ölçümü olarak kavramsallasmıstır. Bir ...

                                               

Değisim değeri

Siyasi ekonomi ve özellikle Marksist ekonomide, değisim değeri piyasa için üretilmis ve piyasada satılan malın dört temel özelliğinden biridir. Diğer üçü kullanım değeri, ekonomik değer ve fiyattır. Bu dört kavramın insanın düsüncesinde Aristo’da ...

                                               

Emek değer teorisi

Emek-değer teorileri heteredoks ekonomik değer teorileridir. En çok Marksist ekonomiyle anılmakla birlikte Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik ekonomi teorisyenlerine de temel olusturur. Marks kendi emek değer teorisinde emek gücü ve emek ara ...

                                               

Kapitalist üretim biçimi

Kapitalist üretim biçimi, Marksist ekonomik söylemde 18. yüzyılın sonunda Batı Avrupada hızlıca büyüyen kapitalist toplumların sosyoekonomik temelini ifade eder, bu üretim tarzı daha sonra Batı Avrupayı da asarak dünyaya yayılmıstır. Karakteristi ...

                                               

Marksist-Leninist ateizm

Marksist-Leninist ateizm ya da bilinen diğer adıyla Marksist-Leninist bilimsel ateizm, Marksizm-Leninizmin antiklerikal ve dinsizlik unsurudur. Sovyetler Birliğinin resmi devlet ideolojisi idi. Diyalektik materyalizm anlayısına dayanarak, insanlı ...

                                               

Neo-Marksizm

Neo-Marksizm, Marksizmi ve Marksist teoriyi tipik olarak elestirel teori, psikanaliz veya varolusçuluk gibi diğer entelektüel geleneklerden unsurları birlestirerek değistiren veya genisleten 20. yüzyıl yaklasımlarını kapsar. Neo-Marksist teoridek ...

                                               

Sermaye birikim yasası

Karl Marxın Das Kapitaline göre, sermaye birikimi kuralı, kapitalist üretim biçiminde sermaye birikim sürecinin nasıl gelismesi gerektiğine isaret eder. Sermayenin artmasıyla birlikte sermayenin organik yapısı artar ve süreç içinde nüfus proleter ...

                                               

Sınıfsız toplum

Sınıfsız toplum, toplumu olusturan bireylerin statü,mülkiyet veya destekledikleri siyasi birlik gibi özelliklerle esit olmayan konumlara dağılmadıkları toplum düzeni.

                                               

Tek ülkede sosyalizm

Tek ülkede sosyalizm, 1924 yılında Josef Stalin tarafından ortaya konulan, ertesi yıl Nikolay Buharin tarafından gelistirilen ve son olarak Stalin tarafından devlet politikası olarak benimsenen bir kuramdır.

                                               

Uluslararası iliskiler teorisi

Uluslararası iliskiler teorileri uluslararası iliskilerin kuramsal perspektiften çalısma alanıdır. Analiz edilebilen uluslararası iliskilere kavramsal çerçeveden bakılabilmeye olanak sağlar. Ole Holsti uluslararası iliskiler teorilerini, yalnızca ...

                                               

Bir Türk Casusunun Mektupları

Bir Türk Casusunun Mektupları," Mahmut” isimli bir Osmanlı casusu tarafından XIV. Louis’in sarayından yazıldığı iddia edilen hayali mektuplardan olusan sekiz ciltlik mektup koleksiyonudur.

                                               

Francesco Gabrieli

Francesco Gabrieli ; tarih, edebiyat arastırmacısı ve Italyan sarkiyatçıdır. Babası Accademia dei Linceie kütüphaneciliğiyle tanınan Giuseppe Gabrielidir, Francesco Gabrieli 1982-1990 yılları arasında Accademia dei Leinceide baskan ve baskan veki ...

                                               

Oryantalizm

Oryantalizm veya Sarkiyatçılık, Yakın Doğu ve Uzak Doğu toplumlarını, kültürlerini, dillerini ve halklarının incelendiği Batı kökenli arastırma alanlarının tümüne verilen isimdir. Sanat tarihi, edebiyatı ve kültürel çalısmalarda, Oryantalizm, Doğ ...

                                               

Özgürlükçü sosyalizm

Liberter sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm, güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal katmansız, birey özgürlüğüne ve esitliğine dayalı, her tür bilgiye erismede ve kullanmada fırsat esitliği sağlayan, anarsist özelliklere sahip bir sosyalizm anlayısı ...

                                               

Neozapatizm

Neozapatizm veya Neozapatizmo, Chiapasta büyük bir bölgeyi yöneten ve Chiapas çatısmasının baslangıcından bu yana var olan Zapatista Ulusal Kurtulus Ordusu tarafından tasarlanan ve kullanılan politik felsefe ve uygulamasıdır. En önemlisi, Zapatis ...

                                               

Zapatista Ulusal Kurtulus Ordusu

Zapatista Ulusal Kurtulus Ordusu veya Zapatistalar Meksikanın en yoksul eyaletlerinden Chiapasta yerlesik asırı sol özgürlükçü sosyalist siyasi ve militer bir devrimci gruptur. Adını Meksika Devriminin 1910-1920 lideri olan Emiliano Zapatadan alı ...

                                               

Neorealizm

Neorealizm veya yapısal gerçekçilik, 1979da Kenneth Waltzun Uluslararası Politika Teorisi kitabının yayınlanmasıyla iliskilendirilebilen uluslararası iliskiler teorisinde bir eğilimdir. Waltz sistematik bir yaklasımı savunuyor: uluslararası yapı ...

                                               

Realizm (uluslararası iliskiler)

Realizm, uluslararası iliskiler teorisi geleneklerinden biridir. Uluslararası anarsi ve güç politikası konularını merkeze alan Realizm felsefi olarak temelde Thomas Hobbes ve Niccolo Machiavelli’nin çalısmalarına dayanmaktadır. Realizm bir Ulusla ...

                                               

Postkolonyalizm

Postkolonyalizm sömürgeciliğin bıraktığı mirası sorunsallastıran bir dizi felsefi, sosyolojik, psikolojik, edebi teoriyi içine alır. Bir edebiyat kuramı ve elestirel yaklasım olarak postkolonyalizm, bir zamanlar baska devletlerin, özellikle de Av ...

                                               

Frantz Fanon

Frantz Fanon, kolonisizlestirme ve kolonilestirmenin psikopatolojisi konusunda belki de 20. yüzyılın en belli baslı düsünürüydü. Yapıtları, kırk yılı askın bir süre kolonilestirme-karsıtı kurtulus hareketlerine esin verdi.

                                               

Mevsimul-Hicre iles-Semâl

et-Tayyib Sâlih’in en meshur romanı olan Mevsimul-Hicre iles-Semâl ilk kez 1966 senesinde yayımlanmıstır. Eser, 2001 senesinde Arap Edebiyatı Akademisi tarafından 20. yüzyılın en değerli romanı ilan edilmistir. Ayrıca 20. yüzyılın en mühim yüz po ...

                                               

Edward W. Said

Edward Wadie Said, karsılastırmalı edebiyat profesörü ve aktivist, teorisyen. Amerikan vatandası Filistinli Hristiyan bir baba ile Lübnanlı Hristiyan annenin Filistinde dünyaya gelmis iki çocuğundan biridir. Doğunun Batı tarafından ve Batıda tems ...

                                               

Stratejik özcülük

Stratejik özcülük, postkolonyal kuramında sık rastlanan bir kavram. 1980lerde Hint edebiyat elestirmeni ve edebiyat kuramcısı Gayatri Chakravorty Spivak tarafından öne sürüldü. Milliyetler, etnik gruplar ya da azınlık gruplarının kendilerini göst ...

                                               

Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Siddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Siddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiyede kadına karsı siddetin önlenmesine dair kanundur. Kanun, siddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısr ...

                                               

Insan kaçakçılığı

Insan kaçakçılığı ya da göçmen kaçakçılığı, Türkiye Cumhuriyetinde Türk Ceza Kanununun 79ncu maddesine göre "doğrudan, doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan bir yabancının ülkeye sokulmasına veya ...

                                               

Kadın sığınmaevi

Kadın sığınmaevi, kadına yönelik siddet olaylarına karsı kadınların varsa çoçukları ile birlikte, siddetten geçici olarak korunmasını sağlamak, bu dönemde siddet mağdurlarının psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için açılmıs sos ...

                                               

Siyasi sistem

Yönetim sistemleri veya siyasal sistemler, herhangi bir devletin, mikrodevletin ve mikroulusun yönetimi için, hükmetme gücünün kimin veya kimlerin elinde bulunacağını belirleyerek olusan ve farklılasan devlet iktidarı türlerini ifade eder. Insano ...

                                               

Alternatif oy

Alternatif oy, adaylardan birinin seçileceği seçim bölgelerinde tercihli oya dayalı bir seçim sistemi. Seçmenlerden pusulaya Birlesik Krallıkta olduğu gibi X isareti koymaları değil, en çok yeğledikleri aday için 1, ikinci adaylar için 2., sayısı ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →