ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31                                               

Trajedi

Trajedi veya tragedya sözcüğü Yunanca tragoidia’dan gelir. Tragos ve oidie sözcüklerinin birlesmesiyle "keçilerin türküsü" anlamına gelir. Dionysos senliklerinde koro, tanrının ona bağlı kölelerini simgeliyordu. Tanrının çevresinde hep doğanın ya ...

                                               

Dieselpunk

Dieselpunk, savaslar arası dönemin dizel tabanlı teknolojisinin estetiğini 1950lere kadar retrofütüristik teknoloji ve postmodern hassasiyetlerle birlestiren steampunka benzer bir türdür.

                                               

FABISAD

Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği, Türkiyedeki bilimkurgu, fantastik ve korku türlerinin gelisimine katkıda bulunmayı, bu konuda üretkenlik gösteren kisileri bir araya getirerek bir dayanısma içinde olmayı amaçlayan dernek. FABISAD bu amaç ...

                                               

GIO Ödülleri

GIO Ödülleri, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği tarafından 2013 yılından bu yana düzenli olarak yapılan ödüllü yarısma. GIO Ödülleri, Türk sinemasına ve edebiyatına önemli katkıları olan Giovanni Scognamillo onuruna düzenlenmektedir. GIO ö ...

                                               

Türkiyede bilimkurgu

Ingilizce "science fiction" olan türün adını Türkçeye "bilimkurgu" olarak kazandıran kisi yazar Orhan Durudur. 1 Ocak 1973 tarihli Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde science fiction kelimesinin Türkçe karsılığı olarak" bilimkurgu” ismini önerir. O ...

                                               

Antik Mezopotamya dini

Mezopotamya dini, Antik Mezopotamya medeniyetlerinin, özellikle yaklasık MÖ 3500 ve 400 yılları arasında Sümer, Akad, Asur ve Babil medeniyetlerinin dini inançlarına ve uygulamalarına atıfta bulunur. Antik Mezopotamya dininin temelleri Erken Süme ...

                                               

Ateizm ve din

En genis tanımıyla ateizm; teizmin, yani belirli bir dine ait bir tanrı veya tanrılara olan inancın yokluğudur. Bir kisinin ateist sayılabilmesi, aynı anda monoteistik, politeistik veya nonteistik bir mezhebin taraftarı olması konusu hala devam e ...

                                               

Ibrahimî dinlerdeki peygamberler tablosu

Kitâb-ı Mukaddesin kitapları Dini geleneklerin kurucularının listesi Islamda peygamberler ve haberciler Rastafaryanizm Bahâîlik Tanrının tezahürü Yahudilikte peygamberler Hristiyanlıkta peygamberler Sâbiîlik Ahmedîlik

                                               

Inzar Ayeti

Inzar Ayeti Kuranda Suara Suresinin 214. ayetidir. Muhammedin bi’setinin üçüncü yılında, Mekkede indirilmistir. Bu ayette, Muhammed yakın akrabalarını uyarmak ve ikaz etmekle görevlendirilmistir. Muhammed de onları Islam’a davet ettikten sonra Al ...

                                               

Ismail Emre

Ismail Emre Adanada yasamıs olan Tasavvuf sairi. Muvahhit. Annemarie Schimmel tarafından Tasavvufun Boyutları adlı kitabında Yeni Yunus Emre olarak adlandırılmıstır.

                                               

Letonyada Islam

Letonyada Müslümanların varlığı ilk olarak 19. yüzyılda görüldü. Bu Müslümanlar çoğunlukla kendi iradeleri dısında Letonyaya götürülen Tatarlar ve Türklerdir.

                                               

Meveddet Ayeti

Meveddet Ayeti ; Sura Suresinin 23. ayetinin bir bölümünü. Bu ayete göre, Muhammedin tebliğe karsılık ücreti, akrabalarına meveddet ve sevgidir.

                                               

Nur Ayeti

Nur Ayeti; Kuran-ı Kerimin 24.suresinin 35. ayetidir. Ayet, olağanüstü güzelliği ve imgesi ile ünlüdür ve belki de diğer tüm ayetlerden daha fazlası, Kuranın mistik veya ezoterik okumalarına katkıda bulunur.

                                               

Pornografiye iliskin dinî görüsler

Safiî fakihlerinden Ibn Hacer Heytemî ve Sirvanînin "Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde haram olur." dedikleri, Kalyûbînin ve Büceyremînin ise aynadaki ve sudaki görüntüye sehvet ...

                                               

Velayet Ayeti

Velayet Ayeti ; Maide Suresinin 55. ayeti. Ayet, müslümanlara Allah, Muhammed, namaz kılan ve rüku ederken zekat veren kisilerin velayetine isaret eder. Tefsirlere göre bu ayet, Aliyi övüp ve onun imametini ispatlıyor.

                                               

Azerilerin etnogenezi

Azerilerin kökeni ya da Azerbaycanlıların etnogenezi, Tarihsel süreçte Doğu Transkafkasya ve Iran Azerbaycanı coğrafyalarında, farklı etnik ve de dilsel unsurlar temelinde gerçeklesmis ve takriben MS 15. ve 16. yüzyıllarda tamamlanmıs olan modern ...

                                               

Etrüsklerin kökeni

Etrüsklerin kökeni, Italya Yarımadasında ortaya çıkan Etrüsk kavminin hangi bölgeden göç ettiği ve etnik kökeninin hangi antik topluluklara dayandığıyla ilgili arastırmaları içerir. Bilim insanları görüs birliğine varamamıslardır. Etrüsklerin çağ ...

                                               

Gerçek Kötü Araplar

Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People Arap asıllı Amerikalı profesör Jack Shaheen tarafından yazılmıs bir kitap. Yazar Arapları ve kültürlerini isleyen 900 filmi incelemis, Bunlardan sadece belli bir kısmının olumlu bir imaj çizdiğini, ...

                                               

Kürtlerin kökeni

Kürtlerin kökeni, Orta Doğu tarihi ile ilgili bir konudur. Akademisyenler, Kürt sözcüğünün kökeni için farklı teoriler ortaya atmıslardır. Ingiliz Oryantalist Godfrey Rolles Drivera göre, Kürt terimi, MÖ 3. bin yılda Sümer kil tabletlerinden bulu ...

                                               

Millet

Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yasayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların olusturduğu topluluk. Kimi çevreler millet kavramı ile ulus kavramının esitlenmesine karsı çıkmaktadır.

                                               

Sözdefelsefe

18. yüzyıl arastırmacısı Christopher Heumanna göre sözdefelsefenin altı ayırt edici özelliği vardır: Batıl inanç ile felsefeyi harmanlama Dayanıksız görüslere gitme Karmasık ve karanlık dil tercihi Ahlaksızlık Akıl yerine geleneğe basvurma Insan ...

                                               

Uluslararası Felsefe Olimpiyatı

Uluslararası Felsefe Olimpiyatı, FISP tarafından organize edilip UNESCO tarafından desteklenen, katılımcı ülkelerden yalnızca belli sayıdaki seçilmis liseli öğrencilere özel bir uluslararası felsefe yarısmasıdır. Ilk kez 1993te Bulgaristan, Roman ...

                                               

Gelenek

Gelenek ve görenekler ; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmıs olmaları dolayısıyla saygın tutulup kusaktan kusağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alıskanlıklar, bilgi, töre ve davranıslar. Gelenek kavramına sosyal b ...

                                               

Cehennem banknotu

Cehennem banknotu, özel antik Çin kâğıtlarından yapılan ve çesitli bölgesel dinlerde ciddi bir önem arzeden bir tür sembolik kâğıt para. Ahirette kullanılmak üzere atalara sunulur. Para, genellikle Batı Çinin geleneksel banknotlarına benzer. Çesi ...

                                               

Dis perisi

Dis perisi batı kültüründe erken çocukluk döneminde fantastik bir figürdür. Folklora göre eğer bir çocuk bebek disini kaybederse onu yastığının altına koyar, çocuk uyuduğunda dis perisi gelir ve disi bir hediye veya para ile değistirir.

                                               

Doğum günü kartı

Doğum günü kartı, doğum gününü kutlamak için bir kisiye verilen veya gönderilen bir tebrik kartıdır. Doğum günü pastasına benzer sekilde, doğum günü kartı gelenekleri kültüre göre değisir, ancak doğum günü kartlarının kökeni belirsizdir. Bilgisay ...

                                               

Ekmek ve tuz

Ekmek ve tuz, çesitli Slav ülkelerinde ve diğer bazı Avrupa ve Orta Doğu kültürlerinde hos bir selamlasma törenidir. Yerel Slav dillerine göre farklı isimler alır. Rusça: Хлеб-соль, Beyaz Rusça: Хлеб і соль, Bulgarca: Хляб и сол, Makedonca: Леб и ...

                                               

Hacet Bayramı

Hacet Bayramı, Anadolu köylerinde tarımla uğrasan halkın o yılın bol yağıslı ve bol mahsüllü geçmesi için Allaha yağmur ve bereket duaları yaptığı etkinlikler ve senlikler. Bayramın ismindeki "hacet", "dilek, istek" anlamını tasır. Katılımın daha ...

                                               

Hamam

Hamam, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla kullanılan yapı. Hamamın tarihi Antik Romalılara kadar uzanır. Vezüv yanardağının patlamasından sonra küller altında kalan Pompeii sehrinde yapılan kazılar, Romalıları ...

                                               

Korzo

Korzo sözcük olarak eski Yugoslavya ulus ve halklarının ortak bir geleneğidir. Her ne kadar genç erkeklerin ya da kızların kendilerine es arama, tanısma ve flört etme gibi birtakım sosyal iliskilerini temel alıyorsa da, aslında korzo değisik ulus ...

                                               

Meyve buketi

Meyve buketi, buket seklinde bir meyve düzenlemesidir. Meyve, çiçek ve yaprak seklinde kesilir ve çubuklarla düzenlenir. Tam bir düzenleme bir buket çiçek gibi görünüyor. Tipik olarak, alıcıya evinde veya isyerinde bir meyve buketi verilir. Genel ...

                                               

Nargile

Nargile, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Asyaya özgü geleneksel bir tütün içme aracıdır. Kullanıcının bir hortum aracılığıyla sudan geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenek olan nargile, içim sekli ve adabı, yüzlerce yılda olusmu ...

                                               

Poe Toaster

Poe Toaster adı ile bilinen ve 1949 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Edgar Allan Poenun doğum günü olan 19 Ocakta günün erken saatlerinde Poenun Baltimore, Marylanddeki mezarını ziyaret edip, Poenun serefine bir bardak konyak kaldırıp daha ...

                                               

Rusnik

Rusnik, yüzyıllardan beri geleneksel olarak kullanılan islemeli geleneksel bir tür kumas. Bu kumas türüne Doğu Slavları tarafından kutsallık atfedilmistir. Dini ritüeller, düğünler ve cenazeler gibi törensel etkinliklerde sıkça kullanılmaktadır. ...

                                               

Saheser

Saheser ya da basyapıt, bir sâirin, bir yazarın ya da bir sanatçının en güzel eseridir. Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve zamanının ötesine kalıcı nitelikteki eserlerdir. Sanatça güzelliğin doruğuna erismis eserdir. Edebî saheserler, ulusları ...

                                               

Yapay kafatası deformasyonu

Yapay kafatası deformasyonu, kafa düzlestirme veya kafa bağlama, kafatasının insan eliyle kasıtlı olarak seklinin bozulmasıdır. Küçüklükten itibaren kafatasına baskı uygulayarak seklinin değistirilmesi sağlanır. Çesitli kültürlere göre kafatası, ...

                                               

Yelda

Yelda, en uzun gecedir. Iranda yaklasık 2000 yıldan fazla zamandır 20 Aralıkı 21 Aralıka bağlayan gece kutlanan ve günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisi olan kutlamaların adıdır. Kökenlerini günes tanrısı Mithra’nın doğumundan alan bu ba ...

                                               

Kus çarpması

Kus çarpması, hava araçları ile kusların havada çarpısması olayı. Uçus güvenliğini etkileyen önemli olaylardan biridir ve büyük maddi hasara ve bazı durumlarda can kayıplarına yol açabilir. Birçok olası kus çarpmasının, kusların son anda yön deği ...

                                               

Temiz olmayan hayvan

Bazı dinlerde bazı hayvanların etinin yenmesi ve bu hayvanlarla temas edilmesi tabu sayılmakta ve bu hayvanlar o dinin görüsüne göre temiz olmayan hayvan olarak sayılmaktadır. Bu dinlere göre bu hayvanlarla temas eden kisiler kendilerini temizlem ...

                                               

Yılan oynatıcılığı

Yılan oynatıcılığı, çalgıları çalıp yılan hipnoz ederek gerçeklestirilen gösteri sanatı. Yılanlar elle tasıma ve hokkabazlık ve sihirbazlık gibi diğer sokak performanslarında da olduğu gibi tehlikeli eylemleri de dahil edilir. Yılan oynatıcılığı, ...

                                               

Kolektif liderlik

Kolektif liderlik, örgütsel yapı içerisinde iktidarın dağılımıdır. Bu yönetim biçimi genellikle sosyalist devlet içerisinde sekillenmis olup komünist parti içerisinde ideal bir yönetim formu olarak düsünülür.

                                               

Kolektivizasyon

Kolektivizasyon, çiftçilerin paylarını birlestirerek büyük bir çiftlik olusturması ve burada bir arada çalısarak meydana olusan kârdan pay alması üzerine kurulu tarım politikasına verilen tanımlama. Özel kolektif çiftliklerde veya bazı devlet çif ...

                                               

Komüniteryenizm

Komüniteryenizm, birey ile toplum arasındaki bağlantıyı vurgulayan bir felsefedir. Komüniteryen felsefe bireysel özelliklerin toplum iliskilerinin bir ürünü olduğu varsayımından türemistir. Bu varsayıma göre bireylerin sahip olduğu kimlikler ilis ...

                                               

Sovyetler Birliğinde kolektivizasyon

Sovyetler Birliğinde kolektivizasyon, Sovyetler Birliğinde yürütülen kolektivizasyon politikaları. 1929 ve 1935 yılları arasında; kolektif çiftliklerde ve devlet çiftliklerinde toprak ve emeği güçlendirmek için yapılan çalısmalardır.

                                               

Subbotnik

Ilk subbotnikler ekonominin büyük darbe aldığı Rus Iç Savası yıllarında ortaya çıkmıs ve örgütlenmistir. Bolsevikler, savas yıllarında isçilere hitaben, komünist devrimin çıkarlarını korumak adına devrimci bir yolda çalısmaya çağıran bir mektup y ...

                                               

Institut français

Institut français, bir Fransız endüstriyel ve ticari organizasyonu. Fransa Dısisleri Bakanlığının Fransız kültürünü dünyaya yayma amacıyla 2011de Culturesfrancein yerine daha genis bir kapsam ve daha fazla kaynakla kurulmustur

                                               

Moda

Moda, özellikle giyim kusam, ayak giyimi, aksesuar, makyaj, pirsing ya da mobilyada popüler stil ya da uygulama için kullanılan genel bir terimdir. Moda, toplumun belirli bir dönem içerisinde nesnelerin nasıl kullanıldığının yanı sıra, bu nesnele ...

                                               

Agil Mamiyev

Agil Mamiyev, Azerbaycanlı girisimci "Millionaire Concept Network" uluslararası is platformunun kurucusu ve yönetim kurulu baskanı Aynı zamanda, "Best Model of The World" uluslararası model yarısmasının ulusal ve uluslararası direktörü.

                                               

El çantası

El çantası, kisisel esyaları tasımak için kullanılan orta-büyük boyutlu bir çantadır. Ellerde veya omuzda nesneleri tasımak için kumas veya deriden yapılır. Çanta tamamen yumusak olabilir, ancak aynı zamanda sert bir tabana sahip olabilir. Ayrıca ...

                                               

Güzellik salonu

Güzellik salonu kadınlar ve erkekler için spa ve kozmetik tedavilerle uğrasan bir kurumdur. Bu is türündeki diğer varyasyonlar arasında kuaför ve spa bulunmaktadır. Bir güzellik salonu ile kuaför arasında bir ayrım vardır ve birçok küçük isletme ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →