ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 305                                               

Afgan Silahsızlanma, Terhis ve Reentegrasyon Programı

Afghan Disarmament, Demobilization and Reintegration Program, Afganistan hükûmeti tarafından yapılan 90.000 eski savasçıyı silahsızlandırma ve sivil hayata katma programıdır. Kanada hükûmeti Temmuz 2005te misyonu belirtti, bununla beraber sadece ...

                                               

Diaohi

Diaohi veya Dayaeni muhtemelen MÖ 12. yüzyılda, Bronz Çağı Çöküsü sonrası dönemde olusmus kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir kabileler birliğiydi.

                                               

Nairi

Nairi, Ermenice - Նաիրի) MÖ 14 ve 10. yüzyıllar arasında Ermeni Yayları olarak adlandırılan bölgede veya bölgelerinde yasamıs, farklı kimlik ve dillere sahip kabile ve asiret topluluklarından olusan, bir konfederasyon ve bölgenin adıdır, daha son ...

                                               

Transkafkasya Seymi

Transkafkasya Seymi veya Güney Kafkasya Seymi - Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyetinde varolan yüce yasama organı.

                                               

Ayna Sultanova

Ayna Sultanova, Azeri devrimci. Azerbaycanın ilk kadın komünist devrimcilerinden biridir. Sark kadını dergisinin ilk editörüdür. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Yüksek Mahkeme baskanı ve Eğitim, Adalet Komisarlığı gibi yüksek görevlerd ...

                                               

Vali

Vali, bir ili ya da federal devletlerde bir eyaleti devlet tüzel kisisini temsilen yöneten en üst düzey idari amirdir. Valiler, yürütme erkinin bir organı olup, devlet hiyerarsisinde devlet baskanının hemen ardından gelir. Belediye baskanı gibi k ...

                                               

Yönetim biçimlerine göre ülkeler listesi

Not: bu tablo de jure olarak yönetim biçimlerini gösterir, de facto demokrasi derecesini göstermez. Anayasal cumhuriyet olan birçok devlet pratikte otoriter devlet olarak yönetilmektedir.

                                               

Ağalık sistemi

Ağa sözcüğü baslangıçta askeri ve idari makam adlarıyla birlestirilerek yeniçeri ve sipahilerdeki belli rütbeleri, padisah ailesine mensup kimi kisileri ve padisahın haremini denetleyen görevlileri belirtmek için kullanılırdı. Sonra daha alt rütb ...

                                               

Aristokrasi

Aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükûmet seklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "so ...

                                               

Birinci Mesrutiyet

Birinci Mesrutiyet, Osmanlı Imparatorluğunda 23 Aralık 1876da II. Abdülhamid tarafından ilan edilen, anayasal monarsi rejiminin ilk dönemi. Bu dönemin anayasası Kanun-ı Esasi, yürütme organı padisah II. Abdülhamid, yasama organı ise Meclis-i Umum ...

                                               

Bölgesel devlet

Bölgesel devlet ya da bölgeli devlet, içinde türlü kimliklere ya da topluluklara ait bazı yetkilerin tanınmasına dayalı siyasal örgütlenme seklidir. Bölgeli devlette egemenlik merkezi devletle bölgeler arasında dağılmaktadır. Bölgelere kısmi olar ...

                                               

Cumhuriyet

Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet baskanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kisi veya aileye ait olduğu monarsi ve oligarsi kavramlarının karsıtıdır.

                                               

Demokratik cumhuriyet

Demokratik cumhuriyet, cumhuriyet ve demokrasinin öngördüğü ilkeleri birlestiren bir hükûmet biçimidir. Demokratik cumhuriyetler, iki ayrı sistemden birini uygulamak yerine, hem cumhuriyetlerin hem de demokrasilerin ortak ilkelerini barındırır.

                                               

Despotizm

Despotizm, ister bireysel, ister sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından olsun mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip hükûmet biçimidir. Klasik biçiminde despotizm, bir sahsın idaresinin olduğu devlet, despot ise bütü ...

                                               

Endüstriyel demokrasi

Endüstriyel demokrasi, endüstri içindeki sosyal gücün dağılımının, bir azınlığın elinde toplanmasından ziyade is ile mesgul olan herkes arasında paylasımını ifade eden uygulama. Diğer bir ifadeyle yurttaslık hakları çerçevesinde, isçilerin bir sa ...

                                               

Güdümlü demokrasi

Güdümlü demokrasi, görünürde demokratik bir hükümet var iken asılında bu hükûmetin otokratik uygulamaların bulunmasıdır. Bu türden hükûmetler özgür ve adil seçimlerle isbasına gelir ancak devletin politikalarında bir değisikliğe gitmez. Baska bir ...

                                               

Hazine teorisi

Hazine teorisi, devletin yargı denetimine tabi olmadığı sadece yönetilenlere bazı parasal hukuki güvenceler sağlayan yönetim anlayısı. 18. yyda Almanyada yönetimde egemen olan polis devleti anlayısından zamanla hazine teorisi anlayısına geçilmist ...

                                               

Isokrasi

Isokrasi, tüm vatandasların esit siyasi güce sahip olduğu bir yönetim seklidir. Isokrasi, yasalar karsılığında esitliği ifade eden isonomi terimini, hükmetme konusu da dahil olacak sekilde genisletir. Bunu basarmak için isokrasi, liberal ve demok ...

                                               

Kağanlık

Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karsılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarsi ile denk tutulabilir ve Orta Asya toplumlarında benimsenmistir.

                                               

Karizmatik otorite

Karizmatik otorite, Alman sosyolog Max Weber tarafından gelistirilen bir liderlik kavramıdır. Otoritenin liderin karizmasından kaynaklandığı bir tür örgütlenme veya bir liderlik türünü içerir. Bu, diğer iki otorite türünün tersidir: yasal otorite ...

                                               

Meritokratik monarsi

Meritokratik Monarsi, egemenliğin Monarka ait olduğu lakin diğer yöneticilerin liyakata bağlı olarak atandığı yönetim biçimidir. Bu sistemde doğal olarak Monark da çocukluğundan itibaren kontrollü olarak liyakatli olarak yetistirilir. Ayrıca Mona ...

                                               

Milletler Topluluğu

Milletler Topluluğu kamu yararı için kurulan politik topluluklara verilen bir terimdir. Tarihsel açıdan cumhuriyet ile es anlamlı kullanılır. Milletler topluluğu teriminin anlamı "kamu refahı için iyi ve avantajlı" anlamına gelir ve ilk kullanımı ...

                                               

Monarsi

Monarsi, bir hükümdarın devlet baskanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir baska adıdır. Seçim dısı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, sah, padisah, prens, emir, kağan, hakan gibi çesitli adlar alabilir. Monarsi ...

                                               

Parlamenter sistem

Parlamenter sistem ya da parlamentarizm, yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter sistemde devlet baskanı genellikle hükûmet baskanından baska bir kisidir. Buna karsılık, baskanlık siste ...

                                               

Sovyet demokrasisi

Sovyet demokrasisi veya konsey demokrasisi, doğrudan seçilmis sovyetler tarafından tüm nüfusun otoritesini sağladığı bir doğrudan demokrasiye dayalı siyasi sistemdir. Konseyler seçmenlerden doğrudan sorumludur ve talimatlarına göre bağlanır. Böyl ...

                                               

Stratokrasi

Stratokrasi askerlerin liderlik konumunda olduğu bir yönetim seklidir. Askeri diktatörlük ya da cuntadan farklı olarak, bir stratokraside askeri yönetim hukuka dayanmaktadır, geleneksel ve hukuki olarak ordu ve devlet birdir ve hükûmet, bunun içi ...

                                               

Talassokrasi

Talassokrasi bariz bir sekilde denizcilik faaliyetlerinin ve deniz kuvvetinin öne çıktığı imparatorlukları anlatır. Buna en iyi örnek olarak Antik çağda hüküm süren Fenike gösterilebilir. Talassokrasiler genelde sadece sahillerde hüküm sürerken a ...

                                               

Tek parti rejimi

Tek parti rejimi, devlet yönetimiyle özdeslesen bir siyasi partinin tek basına yasama meclisi ve hükûmeti olusturduğu rejimlere verilen addır. Ülkede baska siyasi partilerin kurulmasının yasak olmadığı, ancak devletin tek partiyle yönetildiği de ...

                                               

Bürokrasi

Bürokrasi bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmis olan, kisisel olmayan genel kurallar ve isleyis ilkelerine göre çalısan sistem ve kurallar grubudur. Amacı resmî olarak idari islevlerle olsa da uygulamada yoru ...

                                               

Selahattin Ates

Ilk ve orta öğrenimini Istanbulda tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Anabilim dalında Mülkiyede yüksek lisans ve TODAIEde doktora yaptı. 2018 yılında aynı alanda 7100 sa ...

                                               

E-Devlet (Türkiye)

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandasa doğru bilgiye ulastırılmasını amaçlayan web ...

                                               

Türk Gümrük Tarife Cetveli

Türk Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu esyaların sınıflandırılmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 01 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin temelin ...

                                               

Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Gümrük Örgütü ; Fransızca: Organisation mondiale des douanes), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalısmalarını sağlamak ve gelistirmek amacıyla kurulmus bir uluslararası örgüttür. Örgütün merkezi Brükselde yer almaktadır. Ilk ola ...

                                               

Ortak gümrük tarifesi

Ortak gümrük tarifesi, gümrük birliği olusturma kararı alan ülkelerin uyguladıkları ortak dıs ticaret yönetmeliğidir. Buna göre, birlik üyesi ya da birlik dısı tüm ülkelerden, birlik sınırları içine girecek malları ilgilendiren, birbirinin aynı g ...

                                               

TIR

TIR, Birlesmis Milletler Teskilatı bünyesindeki Uluslararası Nakliyat Birliği tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevrede imzalanan bir anlasma. Bu anlasma 11 ülke arasında imzalanan birlesik tasımacılığına ve konteyner kullanılmasına izin veren ...

                                               

Meclis hükûmeti

Meclis hükûmeti sistemi, TBMMnin açılmasından Cumhuriyetin ilanına kadar yürütülen sistemdir. Bu sistemde kuvvetler birliği ilkesi esastır. Türkiyede Teskilat-ı Esasiye Kanununda kabul edilmistir.

                                               

Teokrasi

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Teokrasi en yalın anlamda "devlet islerin ...

                                               

Yerel idari birim

Genellikle, yerel idari birim ülkelerin alt düzey idari bölünüsüdür, il, bölge, ya da ilçeden alt düzeyde sıralanmaktadır. Tüm ülkelerin yerel idare bölgeleri bu sekilde tarif edilmez, ama bunun tanımlayıcı olması için ilçeler, belediyeler, vb. b ...

                                               

Kamu düzeni

Kamu düzeni, toplum düzenin korunması için, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda değisen düzenin kamuya yararlı olacak sekilde sekillendirilmesini ifade eder. Bir ülkede insanların birbirleriyle uyum içinde yasamalarını, devletin iç ve dıs iliskile ...

                                               

Kolektif Güvenlik Antlasması Örgütü

Kolektif Güvenlik Antlasması Örgütü ya da kısaca KGAÖ, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır. Örgütün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın baskenti Taskent’t ...

                                               

Cumhurbaskanlığı Idari Isler Baskanlığı

Cumhurbaskanlığı Idari Isler Baskanlığı ya da kısa adıyla Idari Isler Baskanlığı, 2018 Türkiye genel seçimleri sonrası Cumhurbaskanlığı hukümet sistemine geçilmesi sonucunda Basbakanlık Müstesarlığının ve Cumhurbaskanlığı Genel Sekreterliğinin ka ...

                                               

Federal Yürütme Konseyi (Yugoslavya)

Federal Yürütme Konseyi, 1953-1990 yılları arasında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin devletin islerinin yürütülmesinden ve yasaların uygulanmasını izlemekten sorumlu devlet kurumu. Konsey, Yugoslavya parlamentosu olan Federal Halk Mecl ...

                                               

Iktisadi devlet tesekkülü

Iktisadi Devlet Tesekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi tesebbüsüdür. Türkiyede Iktisadi Devlet Tesekkülleri TBMM adına Sayıstaya bağlı Yüksek Denetleme Kuru ...

                                               

Iletisim Baskanlığı

Iletisim Baskanlığı ya da tam adıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığı Iletisim Baskanlığı, 24 Temmuz 2018 Tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 numaralı Cumhurbaskanlığı Kararnamesi ile kurulmustur. Basın-Yayın ve Enformasyon Gen ...

                                               

Kamu Iktisadi Tesebbüsü

Kamu Iktisadi Tesebbüsü kavramı devletten devlete değismekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kurulusları nı ifade eder. Uluslararası literatürde "devlet sirketi" olarak geçen bu ...

                                               

Strateji ve Bütçe Baskanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Baskanlığı ya da kısa adıyla Strateji ve Bütçe Baskanlığı, 2018 Türkiye genel seçimleri sonrası Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının Bütçe Genel Müdürlüğü birlestirilerek Cumhurbaskanlı ...

                                               

Mikrodevlet

Mikrodevlet bağımsız, fakat çok küçük alan ve nüfusu olan devlettir. Bu devletlerin Birlesmis Milletlerde bir ülke, bir oy prensibinden dolayı nispeten büyük etkileri vardır. En küçük mikrodevlet, 2003 sayımlarına göre 911 vatandası ve 44 hektar ...

                                               

Kiribati

Kiribati ya da resmî adıyla Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanusta Mikronezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanusun orta kesiminde, takımadalardan olusan bir ada ülkesidir. Ada ülkesinin baskenti Güney Taravadır.

                                               

Seyseller

Seyseller ya da resmî adıyla Seyseller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyseller, Hint Okyanusundaki 115ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskarın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır. ...

                                               

Sehir devleti

Sehir devleti veya site devlet, sadece bir sehir ile ona bağlı bölgelerden olusan bağımsız devlet. Günümüzde Singapur, Vatikan ve Monako sehir devletlere birer örnektir. Ayrıca tam olarak bir sehir devlet olmasalar da, küçük yüzölçümü ve tek bir ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →