ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

Cinayet

Cinayet, bir kimsenin baska bir kimseyi bilerek öldürmesi eylemidir. Çoğu ülkede müebbet hapis ya da idam cezasıyla sonuçlanmaktadır. Hukuken öldürme veya kasten öldürme olarak nitelenir.

                                               

Cinsel rüst yası

Cinsel rüst yası, bir kisinin yasal olarak cinsel eylemlerinin bilincinde sayıldığı ve bu eylemlere rıza gösterebildiğinin yasal olarak kabul edildiği en küçük yastır. Rüst yası, cezai ehliyet yası, evlenme yası ve seçme yası gibi diğer yas sınır ...

                                               

Civis romanus sum

Civis romanus sum Türkçede Ben Roma vatandasıyım anlamına gelen Roma dönemine ait hukuksal bir tanımlama. Roma sınırları içinde Roma vatandası statüsünde olan bir kisi herhangi bir problemle karsılastığında bu sözü söyleyerek tüm haklarının garan ...

                                               

CSI etkisi

CSI etkisi, olay yeri inceleme ve adli bilimlere iliskin kurgusal televizyon dizilerinin, toplumda bu alanlara dair yanlıs ve yüksek beklentiler yaratması durumu. Terim, adını CSI dizilerinden almaktadır. Ilk kez 2002 yılında kullanılmıs, 2003 yı ...

                                               

Çapraz sorgu

Çapraz sorgu, genel olarak; hukuki gerçeğin, tanık ifadelerindeki güvenirlik ve çeliskilerin ortaya çıkartılabilmesi için karsı tarafın tanığının sorgulanması islemidir. Bu sorgulama isleminin uygulanması ülkelere göre farklılıklar göstermektedir ...

                                               

Devletlerin egemen esitliği

Devletlerin egemen esitliği ; bir devletin, diğer devletler karsısında bağımsız ve kendi sınırları içinde mesru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden üstün olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi. Uluslararası iliskilerin de t ...

                                               

Dürüstlük kuralı

Dürüstlük Kuralı, dürüst, namuslu ve makul kimselerin toplum içerisinde geçerli ahlaka, güvene ve dürüstlüğe dayalı olarak gerçeklestirdikleri davranısları sonunda meydana gelmis ve herkesce belirlenen kuralların bütünüdür. Medeni Kanun, dürüstlü ...

                                               

Fonksiyon gaspı

Fonksiyon gaspı, Görev gaspı veya Islev gaspı, yasama, yürütme ve yargı organlarından herhangi birisinin, bir diğerinin yetkisini hakkı olmadığı halde kullanmasıdır. Idarenin fonksiyon gaspı islemleri, yok hükmünde sayılır. Fonksiyon gaspı genel ...

                                               

Ictihad

Ictihâd, Islam hukukçusunun sosyal hayatta seriatın birincil kaynaklarında yer almayan sorunları çözmek amacıyla fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için zihinsel çaba harcamasına verilen Arapça terim. Ilahiyatçı Fahrettin Atar," Fı ...

                                               

Iddet müddeti

Iddet müddeti, ya da bekleme süresi, Türk Medeni Kanununa göre bosanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre. Kanun koyucunun bosanmanın kesinlesmesinden önce tarafların cinsel iliskiye girmis olmaları ihtimalini göz ...

                                               

Iftira

Iftira, Türk Ceza Kanununun "Adliyeye Karsı Suçlar" bölümü, 267. maddede "yetkili makamlara ihbar veya sikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, islemediğini bildiği hâlde, hakkında sorusturma ve kovusturma baslatılmasını ya da idarî bir ...

                                               

Kabahat

Kabahat, toplum düzeninin rahatsız eden davranıslardır. Suça göre daha hafif etkileri vardır. Düzeni tam olarak bozdukları söylenemez. Ama rahatsız ederler. Idari cezaların bir kısmının nedeni de kabahatlerdir. Türk hukukunda kabahatler suç değil ...

                                               

Kamulastırma

Kamulastırma isi, devletlestirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek sahısa ait tasınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanm ...

                                               

Kanıt yükümlülüğü

Epistemolojide Kanıt yükümlülüğü anlasmazlık durumunda olan bir tarafın anlasmazlık durumundaki pozisyonuna dair hakli sebep gösterme zorunluluğudur.

                                               

Kanun hükmünde kararname

Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükûmetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne ...

                                               

Kanun yolu

Bir davanın taraflarının, dava sonucunda verilen ve yanlıs olduğunu düsündükleri kararın değistirilmesi veya düzeltilmesi için, bir üst mahkemeye basvurmalarıdır. Çoğunlukla kanun yolları temyiz ve istinaf olarak iki tanedir. Türk hukuk sistemind ...

                                               

Kapora

Kapora, hizmet veya tasınır, tasınmaz mal almak için gereken toplam maddi bedel tutarının ödemesi için geçici süreli satısa açık kurumu kapalı bir sekilde kapora veren kisiye rezerve etme islemi için yapılan ön ödemeye verilen genel addır. Hukuki ...

                                               

Komplo (suç)

Ceza hukukunda komplo, iki veya daha fazla kisi arasında gelecekte bir zaman suç islemek için yapılan bir anlasmadır. Bazı ülkelerde veya bazı komplolarda ceza hukuku, bir suç olusturması için bu anlasmanın devamında en az bir açık eylemin gerçek ...

                                               

Masumiyet karinesi

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi veya uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence ; suç kesinlesmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini. Evrensel hukuk kurallarına göre, ...

                                               

Mücbir sebep

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teskil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer hallerdir. Mücbir sebep kavramı hukukun temel kavramlarından birisidir ...

                                               

Normatif Olgu

Gurvitch, hukuk yaratmaya elverisli "insanlararası iliskiler", "gruplar" ve "kaplamsal toplumlara" "normatif olgu" adını vermektedir. Ilk olarak normatif olgunun müspet bir değeri temsil etmesi gerekmektedir. Örneğin, bir "yardımlasma iliskisi", ...

                                               

Promosyon

Promosyon, firmaların potansiyel müsterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karsılığı özendirme dir. Genelde saat, ajanda, a ...

                                               

Rehin (ekonomi)

Ipotek, rehin veya tutu bir alacağa karsı güvence olusturan mal anlamına gelen iktisadi terim. Bir tasınmaz rehni çesidi olarak ipotek, "halen mevcut olan veya henüz doğmamıs olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” ...

                                               

Seçilme yası

Seçilme hakkına gelince 1876da Kanûn-ı Esâsî 30 yasını bitirenlere seçilme hakkı tanımıs, bu hak 13 Ekim 2006 tarihine kadar bu sekilde devam etmis. Bu tarihte yapılan değisiklik ile seçilme yası 25’e indirilmistir. 11 Subat 2017 yılına kadar bu ...

                                               

Soğutma etkisi (hukuk)

Soğutma etkisi, ifade özgürlüğünün bir kisi ya da öbeğin çıkarı uyarınca kısıtlanmasını ifade eden bir hukuk ve iletisim terimidir. Otosansürü tetiklemektedir.

                                               

Santaj

Santaj, herhangi bir maddi veya manevi çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düsürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma. Türk Ceza Kanununun 107. maddesine göre ise bir kimsenin seref veya ...

                                               

Takas

Takas veya trampa, herhangi bir değisim aracı kullanılmaksızın, mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle değis tokus edildiği bir ticaret tipidir. Henüz parasal bir sistem kurmamıs topluluklarda görülebileceği gibi, modern ekonomilerde de para ...

                                               

Tehdit (hukuk)

Tehdit, hürriyete karsı islenen bir suç olup; Türk Ceza Kanununun 106. maddesinde "bir baskasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçeklestireceğinden bahsetmek" olarak tanımlanmaktadır. ...

                                               

Tescilli marka

Tescilli marka, bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan isaret, özellik anlamına gelir. "Tescilli marka", "ticari marka" veya yalnızca "marka" gibi isimler de bu anlamda kullanılabil ...

                                               

Tüm hakları saklıdır

Tüm hakları saklıdır veya aynı anlamı tasıyan Her hakkı saklıdır, Her türlü hakkı saklıdır, telif hakkı kapsamında kullanılan telif hakkı uyarısıdır. Telif hakkı sahibi, telifli olarak gösterdiği ve bu uyarıyı kullandığı içeriğin ya kendi kullanı ...

                                               

Uyusmazlık hukuku

Uyusmazlık hukuku veya uyusmazlık yargısı, bir davanın esasını çözümlemekle görevli mahkemenin tespit edilememesi veya farklı mahkemelerce esasa iliskin çeliskili kararların verilmesi ve kararların kesinlesmesi fakat çeliski nedeniyle kararların ...

                                               

Vade

Vade ya da ecel, borçlunun, ödemeyi belirli bir süre sonra yerine getireceği durumlarda yararlanacağı, sözlesmeyle veya kanunen belirlenmis süre. Bir kredinin ne zaman geri ödeneceğinin veya ne kadar süre ile kullanılacağına iliskin olarak, kredi ...

                                               

Vatandas

Vatandas, bir ülke olan politik kurumların bir parçası olan kisiye denir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yasayanların devlet tarafından anayasada vadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaslık bağı ile bağlı olmaları gereklidir.

                                               

Vatandaslık

Vatandaslık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yasayanların devlet tarafından anayasada vadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaslık bağı ile bağlı olmaları gerekl ...

                                               

Veto

Veto, kabul etmeme veya reddetme. Genel olarak hukuk dilinde, yetkili kisi ve kurullarda bir kararın veya bir kanunun geri çevrilmesi anlamında kullanılır. Iç hukukta olduğu gibi devletlerarası hukukta da kullanılır. Kabul veya tasdik etmeme, red ...

                                               

Vicdani ret

Vicdani ret, bir bireyin politik görüsleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani retçiler kendilerini antimilitarist ya da pasifist olarak tanımlayabilmektedirler. Bu hakkın uygulanması ülk ...

                                               

Yemin

Yemin veya ant, bir seyi yapacağına veya yapmayacağına dair, genellikle kutsal kabul edilen bir varlık üzerine verilen söz. Kökeni tarih öncesi dönemlere dayanan ve genelde dinî bir mana içeren yemîn veya and içme törenleri, günümüzde bazı seküle ...

                                               

Birlesik Hakemler Kurumu

Birlesik Hakemler Kurumu, dünya çapında Alternatif uyusmazlık çözümü alanında faaliyet gösteren uygulayıcıları temsil eden önde gelen bir mesleki birliktir. Dünyanın 133 ülkesinde yaklasık 14.000 üyesi ve dünya çapında 37 subesi bulunan kurum kür ...

                                               

Türkiyede arabuluculuk

Türkiyede arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyusmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile bir "alternatif uyusmazlık çözümü" yolu olarak uygulanmaya baslamıstır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edi ...

                                               

Yazılı hukuk

Yazılı hukuk toplumun ortak çıkarlarını korumak amacıyla, yetkili organlar tarafından yürürlüğe konulan metinlere denir. Yazılı hukuk kuralları, eylem ve islemlerde yurttasları olduğu kadar devlet organlarını da bağlayan kurallardır. Yazılı hukuk ...

                                               

Kanun (hukuk)

Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında yasa ...

                                               

Kanun teklifi

Kanun teklifi veya kanun önerisi, bir yasama organı tarafından üzerinde görüsülen yasa önerisidir. Yasama organı tarafından kabul edilene kadar bir kanun haline gelmez ve çoğu durumda yürütme tarafından da onaylanmalıdır.

                                               

K Belgesi

K Belgesi veya K Belgeleri, Türkiyede tasımacılık için verilen yetki belgeleridir. 10 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Tasıma Kanunu ve 11 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Tasıma Yönetmeliği maddeler ...

                                               

Beklenti (epistemoloji)

Epistemolojideki anlamıyla beklenti, belirsiz sartlar altında olması en muhtemel sayılan seydir. Geleceğe ait bir inanç olan beklenti, gerçekçi olabilir veya olmayabilir. Beklenenden daha kötü bir sonuç hayal kırıklığı duygusu doğurur. Beklenmeye ...

                                               

Bilgi merkezleri

Bilgi merkezleri Bilgi merkezleri bilginin kayıt altına alınmasıyla baslayan ve zaman içinde geliserek çok farklı kullanıcı gruplarına hizmet vermislerdir.

                                               

Bilgi tekeli

Bilgi tekeli, ilk kez Kanadalı ekonomi tarihçisi Harold Innisin iletisim üzerine yazdığı yazılarda ortaya attığı bir konsept. Innis bu terime net bir açıklama getirmese de, bu tekel konseptine ekonomi ve bilgi alanında yaklastığını belirtir. Bilg ...

                                               

Bilmesinlercilik

Bilmesinlercilik, Karanlıkçılık ya da Obskürantizm, hakikatin toplumun bazı sınıf ve kesimlerince bilinmesinin kasıtlı olarak önlenmesidir. Genellikle muhafazakâr eğilimli kanaat önderleri ve politikacılar tarafından savunulur. En yakın örneği Da ...

                                               

Dinsel bilgi

Dinsel bilgi, bilenle bilinen arasındaki bağın, bu iki unsurun dısında askın bir varlığa olan itikatla, inançla kurulan bilgi türüdür. Bu bilgi, tanrı ile inanan arasında bir inanç bağı olması bakımından özneldir. Fizik yasalarının ötesinde bir y ...

                                               

Enformasyon

Enformasyon en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya iliskin, derlenmis bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, arastırma ya da haber toplama bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır. Bulgular, onların biçimle ...

                                               

Episteme

Episteme, felsefe tarihindeki genel kullanımıyla, bilgi anlamına gelmektedir. Felsefenin alt disiplerinden biri olan epistemolojide episteme kavramından gelir. Episteme ve logos terimlerinin birlesiminden ortaya çıkar epistemoloji.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →