ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268                                               

Risk

Risk veya riziko, bir olayın gerçeklesme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı. Değerler olup, kisiden kisiye değisiklik gösterebilir. Her bir insan çabası biraz risk tasır, ama bazıları diğerlerinden daha risklidir.

                                               

Afet risk azaltma

Afet risk azaltma kaza riskini azaltma, değerlendirme ve tanımlamanın sistematik yaklasımıdır. ARA kazayı tetikleyen çevre ve diğer tehlikelerin yanı sıra kazanın sosyo-ekonomik zayıflıklarını azaltmayı amaçlar. ARA, kalkınma ve gelistirme kurulu ...

                                               

Dıs risk

Dıs Risk ; Küresellesen dünya çerçevesinde ülkelerin sınırları ve ticari yapıları daha karmasık bir yapı içine girmeye baslamıstır. Böylece farklı ülkelerde ve toplumlarda yasanan olaylar diğer toplumlarında bundan etkilenmesine sebebiyet vermekt ...

                                               

Olay ağacı analizi

Anlasılmasının kolaylığı nedeniyle en kolay uygulanan risk analizi metotları olay ağaçları ve onun bir türevi olan hata ağaçlarıdır. Bir rassal ve takipli süreci çok görsel sekilde farklı bilim dallarının ortak kullanmasına imkân verecek sekilde ...

                                               

Risk algısı

Risk algısı insanların riskin özellikleri ve siddeti hakkında yaptıkları öznel bir yargı. Bu tabir en çok insan sağlığı ve çevreye yönelik doğal tehlikeler ve nükleer güç gibi tehditlerle alakalı olarak kullanılır. Farklı insanların neden riskler ...

                                               

Risk faktörü

Epidemiyoloji risk faktörü sağlık ve enfeksiyonun yüksek riskli hastalık /enfeksiyonla birlestirildiğinde değiskendir. Bazen belirleyicide kullanılabilir. Yüksek veya düsük riskle birlestirildiğinde değisken olabilmektedir.

                                               

Risk hafifletici önlemler

Kabul edilen riskin etkilerini, yapılan kontrol/değerlendirme islemleri neticesinde azaltma anlamına gelir. Riskin belirlenmesiyle bunlardan kaçınılması, etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi, kaçınılmaz kayıpların tazmini için tedbir alı ...

                                               

Tehdit (risk yönetimi)

Tehdit veya tehlike, çalısma çevresinin fiziki kusurları ve uygun olmayan sartları ile insanların hatalı davranısları gibi, çalısma ortam ve kosullarında var olan ya da dısarıdan gelebilecek, kapsamı belirlenmemis, maruz kimselere, isyerine ve çe ...

                                               

Üretilmis risk

Üretilmis risk ; risk kavramı modernliğin ortaya çıkması ile var olmustur. Modernliğin getirmis olduğu ekonomik, kültürel ve teknolojik gelisimlerin getirdiği risklerin doğurduğu risklere diyebiliriz. Kendi haricinde her seyi kontrol etmeye çalıs ...

                                               

Ileri sürüs teknikleri

Ileri sürüs teknikleri ; çesitli parkurlar kurarak sürücülerin gelisen ani ve farklı durumlarda yasayabileceği olumsuz durumları yasatarak becerilerini gelistirmek, kullandıkları araçları ve kendi limitlerini öğrenmesini sağlayan tekniklerdir. Dü ...

                                               

Kurumsal risk yönetimi

Kurumsal risk yönetimi ve kurumsal yönetim dendiğinde günümüzde modern yönetim anlayısında giderek vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkan kurumsal risk yönetiminin artık kurumların yönetiminde olmazsa olmaz bir süreç olduğu ifadesi vurgulanmak ...

                                               

Risk yönetim araçları

Risk yönetimi sezgisel olmayan bir çalısma alanı olup en basit model olarak,olasılık çarpı etki verilebilir.Çoklu olasılıklar toplam risk olasılığına katkıda bulunacağından özgün riski anlamak zor olabilmektedir.Çoklu risklerin ve onların yansıma ...

                                               

Risk yönetimi

Risk yönetimi, isletmelerin islevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması.

                                               

Riskten kaçınma

Riskten kaçınma, kaybetme ihtimalini elimine etmek. Uygulamada riskten kaçınma, yeni bir ürün tanıtımı yapmamak, var olan ürünün üretimini sonlandırmak, bazı faaliyetleri durdurmak veya belirli bir tehlike bulundurmayan isyeri yerleskesi seçmek g ...

                                               

Tehdide Açıklık (Risk Yönetimi)

Tehdide açıklık, Açıklık,Savunmasızlık Risk konusunda kaynaklarda vulnerability ifadesinin karsılığı olarak bu üç isimde kullanılmaktadır. Fakat Açıklık ve Savunmasızlık çok genel ifadeler olduğundan Tehdide Açıklık ifadesi konuya çok daha açıkla ...

                                               

Savunma

Savunma saldırıyı önleme için yapılan harekettir. Bir ülkenin savunma sından bahsediyorsak o zaman savunma kavramı o ülkenin güvenliğini ve korumasını sağlayan askerî birimler anlamına gelir. Savunma karsı saldırı olarak da bilinir. Kisisel savun ...

                                               

Askeriye

Askeriye veya ordu, ağırlıklı olarak savasa yönelik, toplu olarak silahlı kuvvetler olarak da bilinen, ağır silahlı, son derece organize bir güçtür. Genellikle egemen devlet tarafından resmi olarak yetkilendirilir ve muhafaza edilir, üyeleri fark ...

                                               

Oberndorf am Neckar

Oberndorf am Neckar, Almanyanın Baden-Württemberg ilinin Landkreis Rottweil ilçesinde bir kasaba. Neckar Nehri üzerinde Rottweilın 15 km kuzeyinde yer almaktadır. Tarihte ve bugün Almanyanın ana silah sanayi merkezidir. 1875 ila 1915 arası Osmanl ...

                                               

Silahlı kuvvetler

Silahlı kuvvetler bir devletin veya bir grup devletin askeri güvenliği sağlamak, saldırganlık ve savasta devlet çıkarlarını korumak, barısa yönelik tehditleri önlemek veya ortadan kaldırmak için tasarlanmıs ana silahlı örgütüdür. Silahlı kuvvetle ...

                                               

Sigorta

Sigorta, risklerin gerçeklesmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözlesmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözlesmedir. Sigorta sirketi, sigorta islerinin yönetilmesi, isletilmesi, satısı ile i ...

                                               

Acente

Acenta, ticari temsilci, ticari vekil, satıs memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözlesmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir isletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o ...

                                               

Depo primi

Depo primi, bir sigorta veya reasürans sözlesmesinde, taraflardan biri tarafından diğerine iade edilmek üzere tutulan prim, bir tür depozito. Depo primine ihtiyaç duyulmasının bir nedeni, karsı tarafa güvensizliktir. Bilhassa farklı ülkelerden si ...

                                               

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumu. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem felaketine karsı Türkiye kamuoyu ve bürokrasisindeki bilinç eskiye oranla artıs gösterdi. Deprem ...

                                               

Havuz (sigorta)

Sigorta havuzu, bir grup sigortacının bir araya gelerek kabul ettikleri risklere ortak teminat vermesi. Bir havuz, genellikle sadece kendi üyelerinin kabul ettiği riskleri devralır, dısarıdan risk devralmaz, doğrudan sigorta teminatı vermez. Böyl ...

                                               

Kasko

Kara tasıtları sigortası ya da kısaca kasko ; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya tesebbüs edilmesi sonucu olusabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözlesmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahi ...

                                               

Koasürans

Koasürans, genel anlamıyla sigorta edilen riskin çesitli taraflar arasında bölüsülmesi. Koasürans, Türkçeye Fransızcadan geçmis bir terimdir ve "birlikte sigorta" anlamına gelir. Baslıca iki tür koasürans vardır: ABDde ve daha az yaygın olmak üze ...

                                               

Konservasyon (sigorta)

Konservasyon, bir sigorta sirketinin üstlendiği risklerden baska sirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısım. Sigorta sirketleri, sermayelerinin izin verdiğinden çok daha büyük miktarlarda teminat sağlarlar. Bunun sonucu olarak, reasürans gibi ...

                                               

Kümül

Kümül, sigortacılıkta risk birikimi. Sigorta poliçeleri kisilerin varlıklarını olası tehditlere karsı korurken, sınırları sigortalıların mülkiyetiyle çizili belirli bir teminat verir. Oysa fiziki dünyada riskler, mülkiyetle sınırlanmaz. Mesela, b ...

                                               

Lloyds

Lloyds, Londra, Ingilterede bulunan büyük sigorta borsası. Risk üstlenen yatırımcılar olan üyeler in bir araya gelerek risklerin bölüsülmesini sağlar. Böylece Lloyds reasürans islevini yerine getirir. Ancak klâsik reasürörlerin aksine Lloyds bir ...

                                               

Muafiyet (sigortacılık)

Muafiyet, sigortacılıkta, sigortalının riskin bir bölümünü üstlenmesi. Muafiyet sigortacı ve sigortalı tarafından karsılıklı anlasarak belirlenir ve poliçe üzerine yazılır. Mutlak değer veya oransal olarak belirtilebilir. Örneğin sigorta bedeli 1 ...

                                               

Muallak hasar karsılığı

Muallak hasar karsılığı, bir sigorta sirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemis hasarlarına karsılık ayırdığı teknik karsılık. Bir hasar ihbarı geldiğinde, sigortacı, henüz herhangi bir inceleme ve ödeme yapmadan, hasar tahmininde bulun ...

                                               

Poliçe (sigorta)

Sigorta poliçesi, bir sigorta sözlesmesinin kosullarını içeren belge. Poliçe, sigorta sözlesmesinin varlığı için bir sart değildir. Diğer bir deyisle, ortada bir poliçe olmasa da sigorta teminatı var olur ve sözlesmenin tarafları sigortacı ile si ...

                                               

Reasürans

Reasürans, sigorta sirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması. Reasürans isinde uzmanlasan sirketlere ve bu sirketlerde çalısan reasürans konusunda uzman kisilere reasürör denir.

                                               

Reasürans anlasması

Reasürans anlasması, sigorta sirketleri ile reasürörler arasında yapılan ve risk devir esaslarını belirleyen anlasma. Bir reasürans anlasmasının iki tarafı vardır: Reasürör ve sigortacı. Sigortacı, anlasma bağlamında risk devri yaptığı için devre ...

                                               

Sigorta bedeli

Sigorta bedeli, bir sigorta sözlesmesiyle teminat altına alınan kıymetlerin toplam maddi bedeli. Poliçe üzerinde sigorta bedeli açıkça belirtilir. Sigorta bedeli, sigorta sirketinin sorumluluğunun üst sınırını olusturur. Dolayısıyla sigortalı ris ...

                                               

Tekâfül

Tekâfül, Islami sigortacılık yöntemi. Taraftarlarına göre, geçmisi Islam peygamberi Muhammed döneminde olusan uygulamalara dayanmaktadır. Tekâfül, "dayanısma" anlamına gelmekte olup, Arapça kökenli bir kelime olan kefalet ten türemistir. Islam dü ...

                                               

Trafik sigortası

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu tasıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karsı tarafın" malına ve ...

                                               

Türk Loydu

Türk Loydu Vakfı, baslıca kurulus amacı Türkiyede gemi sınıflandırma ve belgelendirme olan, bunun yanı sıra baska alanlardaki standartlarda da belgelendirme yapan bir vakıf. 1962de Gemi Mühendisleri Odası ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Sirketler ...

                                               

Zorunlu deprem sigortası

Zorunlu deprem sigortası, sistemi topraklarını yüzde 96’sı, nüfusunun 98’i aktif deprem bölgelerinde bulunan Türkiye tarafından gelistirilmistir. Sistemi yönetme sorumluluğu ise Hazine Müstesarlığı’na bağlı olarak 2000 yılında kurulan Doğal Afet ...

                                               

Sivil savunma

Sivil savunma, savas silahlarının cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak, I. Dünya Savasından sonra sivil halkın bu silahların etkisinden korunması bakımından bir örgütlenmeye gidilmesi fikri ile ortaya çıkmıstır. II. Dünya Savası, sav ...

                                               

Baraj balonu

Baraj balonu, ya da uçaksavar balonu savas uçaklarına karsı çarpma, kablolarına takılma ile uçakları düsürmek için ya da görüs açılarını kapatmak için kullanılan yerden kablo ile sabitlenmis uçurtma balonudur. Gemilere de bağlanılır. Balonlar kab ...

                                               

Birlesmis Milletler Insani Yardım Koordinasyon Ofisi

Birlesmis Milletler Insani Yardım Koordinasyon Ofisi Birlesmis Milletler bünyesinde etkinlik gösteren, iç savas ve doğal afet gibi ivedi eylem gerektiren durumlar karsısında nasıl davranılacağının belirlenmesi amacıyla olusturulmus örgüttür. 19 A ...

                                               

Karartma

Karartma, düsman tarafından tespit edilmenin güçlesmesi adına sivil ve askeri binalarda, tesislerde veya araçlarda aydınlatmanın tamamen veya kısmen söndürülmesidir. Karartma, 20. yüzyılda düsman bombardıman uçaklarının saldırılarından kaçmak ve ...

                                               

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 28 Subat 1958 tarihinde ve 7126 sayılı Kanunla Içisleri Bakanlığına bağlı olarak Sivil Savunma Teskilatı adıyla kuruldu. Içisleri Bakanlığına bağlı olarak Sivil Savunma hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle gö ...

                                               

Volkssturm

Volkssturm, II. Dünya Savasının son aylarında Adolf Hitlerin emriyle Alman erkeklerinden olusturulan halk kurtulus ordusu. Örgüt milislerinin yasları 16 ila 60 arasında olmakla beraber katılım için daha önce orduda askeri eğitim almıs olma sartı ...

                                               

Alman toplama kamplarındaki mahkûmların belirlenmesi

Alman toplama kamplarındaki mahkûmların belirlenmesi, çoğunlukla kıyafet üzerine veya daha sonra cilt üzerinde dövme ile isaretlenmis kimlik numaralarıyla yapılırdı. Giysilerdeki Alman toplama kampı rozetleri ve ayrıca kolluklarıyla daha özel bir ...

                                               

WebAuthn

WebAuthn World Wide Web Consortium tarafından yayımlanan bir web standardıdır. WebAuthn, FIDO Alliance kılavuzluğunda FIDO2 Projectin temel bir bilesenidir. Projenin amacı, açık anahtarlı sifrelemesi kullanarak kullanıcıları web tabanlı uygulamal ...

                                               

Euro NCAP

European New Car Assessment Programme Avrupa pazarındaki otomobillerin otomotiv güvenliği ve performanslarının değerlendirilmesi programıdır. 1997 yılında Tasımacılık Arastırma Laboratuvarı ve Birlesik Krallıklar Tasımacılık Departmanı tarafından ...

                                               

Belçika Genel Bilgi ve Güvenlik Servisi

Genel Istihbarat ve Güvenlik Servisi, Ulusal Savunma Bakanı sorumluluğu altında Belçika askeri istihbarat hizmetidir. Bu arada sivil Belçika Devlet Güvenlik Servisi, iki Belçika istihbarat servisinden biridir. GISS ortamında müdürü de Belçikalı A ...

                                               

Birlesmis Milletler Uyusturucu ve Suç Ofisi

Birlesmis Milletler Uyusturucu ve Suç Ofisi, Birlesmis Milletler Uluslararası Uyusturucu Kontrol Programı ile Suç Önleme ve Ceza Adaleti Bölümlerinin 1997 yılında Viyanada Birlesmis Milletler Ofisinde birlestirilmesi neticesinde kurulan bir ofist ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →