ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262                                               

Gram negatif bakteri stomatitleri

Gram bakteri stomatitleri, diseti cebindeki bakteri florasındaki Gram bakterilerin yerini Gram negatif anaerop canlıların alması ve gingival doku infeksiyonlarına yol açmasının sonucudur. Ağız bosluğunda daha çok periodonsiyumu etkileyen Gram ana ...

                                               

Granülasyon dokusu

Granülasyon dokusu, doku kaybının olduğu ya da geri emilememis bir eksüdanın bulunduğu olguların iyilesme sürecinde da ortaya çıkan, bazı uzmanlarca" proliferatif yangı” olarak nitelendirilen olgudur. Granülasyon dokusu ilk kez deri yaralarının i ...

                                               

Granülom

Granülom, ortadan kaldırılamayan canlı etkenleri sınırlandırılmak ya da yabancı cisimlerin olumsuz etkilerini önlemek amacını tasıyan makrofajların olusturduğu, yuvarlakça-oval hücre kümeleridir. Üç boyutlu düsünülürse küre ya da yumurta biçimind ...

                                               

Granülomlu yangı

Granülomlu yangı, ortadan kaldırılamayan canlı etkenleri sınırlandırılmak ya da yabancı cisimlerin olumsuz etkilerini önlemek amacıyla olusan bir kronik yangı türüdür. Yangısal tepkiye neden olan partiküllere ilk yanıt nötrofil polimorflardan gel ...

                                               

Hajdu-Cheney sendromu

Hajdu-Cheney sendromu, iskelet sistemindeki defektlerle karakterize otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Genel gelisme geriliği nedeniyle boy kısadır. Kafatası biçimsiz ve büyüktür. Suturaların kapanmasında sorunlar vardır. ...

                                               

Hallermann-Streiff sendromu

Hallermann-Streiff sendromu, genellikle spontan gen mutasyonu sonucu ortaya çıkan bir sendromdur. Doğum kilosu düsüktür. Yasam boyu süren genel gelisme eksikliği cücelikle sonlanır. Kafa ve yüz bulguları: Kafa kemikleri incedir; mikrosefali ve br ...

                                               

Henoch-Schönlein purpurası

Henoch-Schönlein purpurası küçük ve orta çaplı damarların etkilendiği, çocuklarda görece sık rastlanan vaskülitik bulgular kümesidir. Deride ve mukozalarda ve seröz zarlarda, damarların etkilenmesi sonucu ortaya çıkan küçük purpuralar saptanır.

                                               

Hermansky-Pudlak sendromu

Hermansky-Pudlak sendromu, otosomal resessif aktarılan kalıtsal bir tablodur. 10 fenotipi vardır. Kardiyomyopati Göz bulguları baskın Hipopigmentasyon nedenli solar keratoz Deride ve gözlerde pigment eksikliği oculocutaneous albinism Böbreklerde ...

                                               

Hidronefroz

Hidronefroz ve obstrüktif üropati, idrar yollarındaki sıvı akısının durması sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Sıvı akısının bozulmasındaki en büyük etken idrar yollarının tıkanmasıdır; bu nedenle," obstrüktif üropati ” olarak nitelendirilirler. U ...

                                               

Hiperalimentasyon sıvısı

Hiperalimentasyon sıvısı, aslında hatalı bir isimlendirmedir.Günümüzde TPN olarak kullanımı daha yaygındır. Hiperalimentasyon asırı beslenme" anlamına gelmektedir. Ancak hiperalimentasyon sıvısı ise oral yoldan beslenemeyen hastaların günlük alma ...

                                               

Hipogonadizm

Hipogonadizm, cinsiyet hormonlarının yetersizliğidir. Gonadotropik hormonlar hipotalamusta üretilir ve özel bir kan dolasım sistemiyle hipofize yönlendirilir. Gonadotropik hormonlar, gonadotropin salgılatıcı hormonlardır; hipofizi uyarır ve hipof ...

                                               

HMC sendromu

HMC sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Sendroma adını veren 3 temel bulgu vardır: Hipertelorizm-küçük kulak deliği -yüz yarıkları. Mikrosefali ve hipertelorizm belirgindir. Kulak boslukları dardır ve isitme güçlüğ ...

                                               

Hücre yaslanması

Hücre yaslanması, tüm dokuların ve organların, sonuç olarak tüm bedenin yaslanmasını getirir. Canlılar, doğumdan sonraki her gün bir gün daha yaslanır. Yaslanma, fizyolojik organizasyonun giderek azalması ve organların çalısmalarındaki aksamalarl ...

                                               

Hydrolethalus sendromu

Hydrolethalus sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Bebeğin ölü doğumuna ya da doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde ölümüne neden olan çok sayıda malformasyon saptanır. Farklı genlerin etkilendiği 2 fenotipi vardı ...

                                               

IMAGe sendromu

IMAGe sendromu, genel gelisme geriliği, genital anomaliler ve konjenital adrenal hipoplazisi ile karakterize, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; otosomal resesif olgular da bilinmektedir. Hastaların bir bölümünde makrosefa ...

                                               

Ilaç stomatiti

Ilaç stomatitleri, günümüzde kullanımı giderek artan ilaçlar ve bitkisel kökenli destek maddelerinin yan etkileri sonucu ağız mukozasında beliren klinik tablolardır;" oral mukozit ” tanımlaması da kullanılmaktadır. Ilaçların içerdiği maddeler, tü ...

                                               

Jadassohn-Lewandowsky sendromu

Jadassohn-Lewandowsky sendromu, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Deri bulguları: Doğumda tırnaklar kalın, opak ve sarı-kahverengimsidir pachynonychia congenita. Avuçilerinde ve tabanda büller ...

                                               

Johanson-Blizzard sendromu

Johanson-Blizzard sendromu, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Genel bir gelisme geriliğinin yanı sıra psikomotor gerilik de saptanır. Kafa ve yüz bulguları: Mikrosefali belirgindir. Ön taraft ...

                                               

Kallmann sendromu

Kallmann sendromu, gonadotropik hormonun doğumsal yetersizliği sonucu ortaya çıkan gonadortopinlerin yetmezliğine bağlı cinsel olgunlasma bozukluklarının saptandığı, hipogonadizm olgularının konjenital türü olan" hipogonadotropik hipogonadizm ”le ...

                                               

Kanama

Kapillerlerde ve venüllerde görülür. Damar çeperinde yırtılma yoktur, damar geçirgenliği artmıstır. Kanamalar genel­likle küçük odaklar biçimindedir. Kimi olgularda küçük odaklar bir­lesir ve massif kanamaları anımsatan gölcüklere dönüsür. Örnekl ...

                                               

Kardiyomyopati

Kardiyomyopati, kalp kasını etkileyen hastalıklar için yapılan genel bir nitelemedir. Primer kardiyomyopatiler ve Sekonder kardiyomyopatiler olarak 2 ana grupta toplanırlar.

                                               

KID sendromu

KID sendromu, ektodermal displazi ve sağırlık bulgularını içeren, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Deri bulguları: Kaslar ve kirpikler seyrektir, kolayca dökülürler. Balık derisi gibi pullu deri iktiyozis, avuçlar ve aya ...

                                               

Kimyasal madde stomatiti

Ağız yoluyla alınan asit ve alkaliler ile bazı kimyasal maddelerin, mukozada nekroza dek varabilen etkileri saptanır. Maddenin etkisi konsantrasyonuna ve etki süresine bağlıdır. Yüksek konsantrasyonlu kimyasal maddeler çok kısa sürede nekrozlar e ...

                                               

Klippel-Feil anomalisi

Klippel-Feil anomalisi, boyun omurlarını ilgilendiren konjenital bir anomalidir; kalıtsal olgular otosomal dominant yolla aktarılır. Klippel-Feil sendromu nun temel anomalileridir. Baslıca 3 bulgu saptanır: Servikal vertebralarda hipoplazi ve kay ...

                                               

Klippel-Feil sendromu

Klippel-Feil sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, kalıtsal bir sendromdur. 4 fenotipi vardır; fenotip 2.3 ve 4 çok enderdir. Temel bulgu, Klippel-Feil anomalisidir; bu tabloda, servikal vertebralarda saptanan hipoplazi ve kaynasma görülür ...

                                               

Konjenital hastalıklar

Konjenital hastalıklar kümesi içerisinde yer alan agenezis, displazi, malformasyon ya da deformasyon niteliğindeki morfolojik bozuklukların bir bölümünde, hastanın yasama yetisinin olmadığı görülür. Çoğu sendromların temelini konjenital malformas ...

                                               

Kraniyoektodermal displazi

Kraniyoektodermal displazi, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. 4 fenotipi vardır: Cranioectodermal dysplasia 1 Sensenbrenner sendromu; Levin sendromu; arthrodentoosseous dysplasia Cranioectode ...

                                               

Lenfödem-distikiazis sendromu

Lenfödem-distikiazis sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, ender görülen, kalıtsal bir sendromdur. Pubertede baslayan, bacaklarda saptanan lenf damarları hiperplazisi ve lenfödem tipik bir bulgudur; tabloya lenfanjit eklenebilir. Gözlerde, ...

                                               

Limb-mammary sendromu

Limb-mammary sendromu, ektodermal displazi bulguları, el-ayak anomalileri ve memelerdeki olusum kusurlarıyla karakterize otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. TP63 geninin mutasyonu sonucu ortaya çıkan sendromlardandır. Memel ...

                                               

Loeys-Dietz sendromu

Loeys-Dietz sendromu, aort anevrizması, atardamar malformasyonları, hipertelorizm ve oral yarıklarla karakterize, TGFBR1 ve TGFBR2 genlerindeki mutasyon sonucu ortaya çıkan, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Hastaların ön ...

                                               

Lupus

Lupus, teknik adıyla Sistemik Lupus Eritematozus veya Yaygın Lupus Kızarıklığı, Otoimmun, Kelebek Hastalığı kökenli multisistem hastalıklarının en sık görülen tipik örneğidir. Lupus sözcüğü, Latincede" kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların ...

                                               

Madde bağımlılığı

Psikiyatri ve adli psikiyatride, madde bağımlılığı, uyutucu-uyarıcı-keyif verici psikotrop maddelere bağımlı olma durumudur. Bu maddeler, halk dilinde narkotik madde olarak bilinirler. Psikotrop maddeler santral sinir sistemini doğrudan etkileyen ...

                                               

Mainzer-Saldino sendromu

Mainzer-Saldino sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan asfiksiyan torasik displazi sendromu’nun 22 fenotipinin 9.su olan kalıtsal bir sendromdur. Asfiksiyan torasik displazi sendromundaki ortak bulguların büyük bölümü Mainzer-Saldino sendromu ...

                                               

Meckel sendromu

Meckel sendromu, birden fazla etkisi olan bir genle ilgili, otosomal resesif yolla aktarılan, 15 kadar fenotipi bulunan kalıtsal bir sendromdur. Çok sayıda ve karmasık bulguların varlığı tanıda güçlükler olusturur. Bazı uzmanlar, Meckel sendromun ...

                                               

MEHMO sendromu

MEHMO sendromu, X-kromozomu aracılığıyla resesif yolla aktarılan bir sendromdur; 50’nin üzerindeki" zeka geriliği” sendromlar kümesinin bir elemanıdır. Fizik ve psikomotor gelisme geriliği vardır. Mikrosefali saptanır; kafatası yanlardan sıkıstır ...

                                               

Meslek hastalıkları

Meslek hastalığı, belirli bir meslek ya da sanayi kolunda çalısanlarda çalısılan ortamdan, isin niteliğinden ya da çalısma kosullarından dolayı, bedensel ya da ruhsal bütünlüğün bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların ortak adıdır. Is kazası ile ...

                                               

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı SLE-skleroderma-dermatomyozit üçlüsüne özgü bulguların birlikte görüldüğü bir otoimmun hastalıktır. Otoimmun hastalıkların çoğunda olduğu gibi orta yas üzeri kadınlarda sıktır. Etyolojisi bilinmemektedir. B-lenfosit akt ...

                                               

Multipl endokrin neoplazi

Multipl endokrin neoplazi, endokrin bezlerden kökenli çok sayıda tümörlerinin saptandığı, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendrom kümesidir. Endokrin tümörlerin yanı sıra, endokrin nitelik tasımayan organlardan ve dokulardan kökenl ...

                                               

Myhre sendromu

Myhre sendromu, çoğu sporadik olarak görülen bir sendromdur; otosomal dominant yolla aktarılan olgular da bildirilmistir. Genel gelisme geriliği nedeniyle boy kısadır; bazı hastalar obezdir. Boyun kısadır. Mikrosefali vardır, kafatası kemiklerini ...

                                               

Myokardit

Myokardit, kalp kasının yangısal hastalığıdır. Canlı etkenler, otoimmun hastalıklar, genetik faktörler ve çevresel etkiler myokarditlerin baslıca nedenleridir. Bebeklerde ve çocuklarda görülen olguların %82’sinin nedeni anlasılamamaktadır.

                                               

Neu-Laxova sendromu

Neu-Laxova sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan, 2 fenotipi olan kalıtsal bir sendromdur. Fenotip 2 çok ender görülür. Bebeklerin büyük bölümü ölü doğar ya da çok kısa bir süre yasayabilir. Doğum öncesi incelemelerde gelisme geriliği belirl ...

                                               

Noma

Noma, anaerobik canlı etkenlerin neden oldukları gangrenli bir stomatittir. Çoğunlukla bağısıklık sistemi defektlerine neden olan sistemik hastalıklarda ve beslenme bozukluğu içindeki çocuklarda görülür. Fusobacterium necrophorum ve Prevotella in ...

                                               

Oculoauriculofrontonasal sendrom

Oculoauriculofrontonasal sendrom, birinci ve ikinci farengeal arklarda bilinmeyen nedenle ortaya çıkan gelisim anomalilerinin saptandığı bir tablodur. Yüz asimetriktir. Kulak kepçesinin yeterince gelisemediği, dıs kulak deliğinin küçük olduğu ve ...

                                               

Oculodentodigital sendrom

Oculodentodigital sendrom, ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Bazı olgular, otosomal resesif geçis gösterebilir ya da ileri yas gebeliklerden doğan bebeklerdeki spontan gen mutasyonunun sonuc ...

                                               

Oculofaciocardiodental sendrom

Oculofaciocardiodental sendrom, göz malformasyonları, çene-yüz anomalileri, dolasım sistemi ve bağısıklık sistemi defektleriyle karakterize, X-kromozomu aracılığıyla dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Mikroftalmi sendromunun 18 fen ...

                                               

Odontoonychodermal sendrom

Odontoonychodermal sendrom, ektodermal displazi bulguları içeren, otosomal resesif geçen kalıtsal bir sendromdur. Deri ve tırnak bulguları: Saçlar ve kaslar kuru ve seyrektir. Deri kurudur ve foliküler hiperkeratoz bulguları vardır. Palmoplantar ...

                                               

Opitz-Kaveggia sendromu

Opitz-Kaveggia sendromu, X-kromozomu aracılığıyla resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Zeka geriliğinin yanı sıra, kafatası ve parmaklarla ilgili bulgular ön plandadır. Fiziksel gelisme geriliği nedeniyle boy kısadır. Makrosefali ve a ...

                                               

Osteopathia striata

Osteopathia striata, kemik yoğunlasmasının saptandığı, X-kromozomu aracılığıyla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; olguların 1/3’ü sporadiktir. Erkek bebeklerin çoğu doğumda ya da hemen sonrasında kaybedilir; yasayabilenlerde, kızlarda saptanan b ...

                                               

Pallister-Killian sendromu

Pallister-Killian sendromu, kalıtsal olmayan, spontan olarak ortaya çıkan bir sendromdur. Boyun kısa ve kalın, alın bombesi yüksektir. Hipertelorizm saptanır. Saçlar, kaslar ve kirpikler seyrek, göz kapakları düsük ve sistir. Gözler fırlaktır. St ...

                                               

Popliteal pterygium sendromu

Popliteal pterygium sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Bu sendromun daha hafif türü olan van der Woude sendromu ile ağır türü olan Bartsocas-Papas sendromu tanımlanmıstır. Göz kapaklarında ipliksi yapısıklıklar g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →