ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256                                               

Kolektif bilinçdısı

Kolektif bilinçdısı, psikanalist Carl Jung tarafından kullanılan analitik psikoloji konusudur. Junga göre kolektif bilinçdısı, insan veya hayvan hafızasında kayıtlı ve yasadığı kültüre dayalı her türlü imgeler, semboller, dil ve diğer tecrübeleri ...

                                               

Kompulsiyon

Kompülsiyon ya da zorlantı. Obsesyonlar kisinin iradesi dısında zihninde beliren uzaklastırılamayan sıkıntı verici ve tekrar eden düsüncelerdir. Kompülsiyon ise, obsesyonların verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan çoğu zaman mantıksız olan hare ...

                                               

Koulrofobi

Koulrofobi palyaçolara duyulan korkudur. Koulro kelimesi, Antik Yunan kültüründe palyaçoların eğlence figürü olarak yer almamasına rağmen,Yunancada tahtabacak anlamına gelen "κωλοϐαθριστής" kelimesinden gelir. Koulrofobia, insanların üzerinde cid ...

                                               

Kültür soku

Kültür soku, kisinin alıskın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama girdiğinde yasayabileceği durumdur. Kültür soku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi ziyaret, sosyal çevrede değisiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçis halinde kisinin alıskın ...

                                               

Kültürel psikoloji

Kültürel psikoloji, psikolojinin alt dallarından biridir. Kültür ve zihin kavramlarının ayrılamaz olduğu, bu yüzden de zihnin nasıl çalıstığına yönelik evrensel kanunların olmadığı ve bir kültürde gelistirilen psikolojik kuramların geçerliliğinin ...

                                               

Matematiksel psikoloji

Matematiksel psikoloji, psikoloji arastırmalarında algı, bilis ve motor süreçlerinin matematiksel modellemelerini ve ölçülebilir davranısların ölçülebilir uyarıcı karakteristikleriyle iliskili olan kanun-benzeri kuralların kurulmasını temel alan ...

                                               

Monomani

Monomani, bir fikir, süphe, zan veya gâyenin esiri hâline geldiği; kisinin bu fikir, süphe, zan veya gâyeden baska bir sey düsünemez duruma geldiği, bu durumun bir sanrı hâline geldiği asırı ve abartılı bir ruh hâli, zihinsel bir hastalık. "Monom ...

                                               

Monte Carlo Yanılgısı

Monte Carlo Yanılgısı ya da Kumarbaz Yanılgısı, psikoloji biliminde sujenin, meydana gelen olayın sonradan gerçeklesecek olayın neticesini etkileyeceğine olan inanısıdır. Söz gelimi; Birkaç kez art arda havaya atılan madeni bir paranın sıklıkla y ...

                                               

Nekrofobi

Nekrofobi, Ceset görülmesi ya da ölümün düsünülmesi sonucu ortaya çıkan saplantılı ve asırı korkudur. Fobiye sahip kisi, gerek baska insanlara karsı saldırganlık ve öldürme itkisi duymanın, gerek yasaklanmıs olduğunu düsündüğü cinsel içgüdülerini ...

                                               

Nevrasteni

Nevrasteni, sinir zafiyeti olarak da bilinir. 1868de G.M. Beardın tanımladığı hastalık tablosu, sinir sistemi fonksiyonunda asırı çalısma sonucu bas gösteren zayıflık ya da bitkinlik durumu. Çabuk yorulma, bedensel ve ruhsal güçsüzlük duygusu, ba ...

                                               

Nosofobi

Nosofobi, bir hastalığa yakalanma konusundaki bir tür özel mantıksız fobidir.Bu türden birincil korkular akciğer,AIDS, kalp rahatsızlığı gibi korkulardır.

                                               

Obsesif kompulsif bozukluk

Obsesif-kompulsif bozukluk, bir anksiyete bozukluğudur. OKB kisinin istemediği ve tekrarlanan düsünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranısı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kisi, obsesif saplantılı düsüncelerinden kurtulmak için bir ...

                                               

Ofidiyofobi

Ofidiyofobi yılanlardan korkma durumudur. Yılan korkusu bazen daha genel bir terim olan herpetofobi ile de ifade edilir. Zoofobi kapsamındaki en yaygın korkulardan biridir. Ofidiyofobi, zehirleri ya da karsılasılabilecek diğer tehlikeli durumlar ...

                                               

Oklofobi

Oklofobi, enoklofobi ve demofobi, sosyal fobisi veya sosyal bozukluğu olan kisiler için kullanılan bir terimdir. Bu tür kisilerin kalabalık korkusu vardır. Ağır vakıalarda, acı çeken kisinin vücudunun paralize olması ve kisinin bu durumu engellem ...

                                               

Oktav yanılsaması

Oktav yanılsaması, aralarında bir oktavlık fark olan bir nota çiftinin; sağ-sol yönselliğinde değiserek, karsılıklı olarak duyurulması sonucu olusan yanılsamadır. Bu yanılsama aracılığıyla; maruz kalınan isitsel uyaran bütünün gruplandırılmasında ...

                                               

Olmusu olmamıs yapma

Olmusu olmamıs yapma, Ingilizce undoing) özellikle saplantı nevrozunda karsılasılan bir savunma mekanizmasıdır. Bilinçli ve bilinçsiz suçluluk duyguları, yasak davranısı ortadan kaldıran majik büyülü bir davranısla giderilir. Özne, sanki daha önc ...

                                               

Ortopedagoji

Ortopedagoji, davranıs bozuklukları ile ilgilenen, pedagojinin alt branstır. Pedagoji bilimi, ortopedagojinin yanı sıra, Transkültürel pedagoji, Eğitim pedagojisi ve Antropedagoji alt baslıklarını içermektedir.

                                               

Öğrenilen iliski

Öğrenilen iliski, ilk kez bir ürünü satın alan bir müsteri için satın aldığı ürün, aynı zamanda o marka ve/veya sirket için bir sınav niteliği de tasır. Müsteri bu sınavı kendince değerlendirip, bir sonraki alıs verisinde yine aynı markayı veya b ...

                                               

Önyargı

Önyargı, bir kimse veya bir seyle ilgili olarak belirli sart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmis olumlu veya olumsuz yargı, pesin yargı, pesin hüküm, pesin fikir. Önyargı, genel ve özel kullanımlarında bir taraf tutma biçimidir. Bir ...

                                               

Özgüven

Özgüven, kisinin kendi değeri hakkındaki subjektif değerlendirmesi ve kisinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumudur. Özgüven hem kisinin kendisine iliskin düsünceleri, hem bu düsüncelerin yol açtığı duygu ...

                                               

Paralelizm

Paralelizm, zihinsel ve fiziksel olayların tanrı tarafından esgüdümü sağlanan olaylar olduğunu savunan zihin felsefesi görüsüdür. Zihinsel bir olay olduğunda, mesela Ahmet odadan dısarı yürümeye karar verdiğinde, Ahmetin bedeni odanın dısına yöne ...

                                               

Paranoid kisilik bozukluğu

Paranoid kisilik bozukluğu, diğer insanların hareketlerini küçültücü ve tehdit edici olarak algılayan asırı duyarlılıktır. Organik ve tedavi edilebilir bir beyin hastalığı olarak değerlendirilmektedir. Paranoyalar sağlıklı insanların da zaman süp ...

                                               

Paranoid sizofreni

Paranoid sizofreni, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Istatistiksel Elkitabında tanımlanan, sizofreninin bir alt tipidir. Bu alt tipin DSM kodu ise 295.3tür. Bu tip, sizofreninin en çok görülen tipidir. Bu sizofreni alt tipinde, bazen dine asırı dü ...

                                               

Scott Peck

Morgan Scott Peck Amerikalı psikolog. Yazdığı kitaplar ve yaklasımlarıyla tüm dünyada tanınmıstır. 1958 Harvard Collegedan mezun oldu, M.D. derecesini Case Western Reserve University School of Medicineden 1963te aldı. Ilk kitabı olan The Road Les ...

                                               

Pedagoji

Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranıs bozuklukları ve kökenini arastıran bilim dalıdır. Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"dur. Paid=çocuk, ago=bilim. Buna göre yalın anlamı ile pedagoji; çocuk bilimi demektir. Pedagojinin i ...

                                               

Penis kıskançlığı

Penis kıskançlığı, Sigmund Freud tarafından ortaya atılmıs psikanaliz kuramına göre kadınların penise sahip olmadıklarını fark ettiklerinde hissettikleri eksikliktir. Kurama göre psikoseksüel gelisimin fallik evresinde kız çocuğu penise sahip olm ...

                                               

Psikodrama

Psikodrama. Tiyatroyu psikolojik tedavide kullanan bir tekniktir. Jacob Levy Moreno tarafından, 20. yüzyılın baslarında gelistirilmistir. Öncelikle bireyin grup içinde iyilestirilmesini hedefleyen bir grup psikoterapi yönteminden olusur. Spontanl ...

                                               

Psikolojik iskence

Psikolojik iskence, özellikle korku, utanç ve suçluluk duygusu gibi duygular yaratarak bir kisiyi cezalandırma yöntemi. Psikolojik iskence, ciddi kalp rahatsızlığı yaratabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir, ancak bu gibi fiziksel sonuçlar genellik ...

                                               

Psikolojik manipülasyon

Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dısında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranıs değisikliği ya da kanaat değisikliği gösterebilirler. Davranıs ve ka ...

                                               

Psikometri

Psikometri, davranısların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerinin psikolojiye uygulanması, davranısın açıklanması ve yorumlanmasında yararlanılabilecek matematiksel modellerin gelistirilmesi ile ilgili bir bilim dalı. Bir diğer a ...

                                               

Psikoseksüel gelisim

Psikoseksüel gelisim, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud un öncülük ettiği psikodinamik akımın kisilik gelisim kuramıdır. Tıp açısından, insan, üç boyutlu bir varlıktır: biyolojik, psikolojik, sosyal biyo-psiko-sosyal yapı. Biyolojik-psikolojik ...

                                               

Psikosomatik

Psikosomatik, psikolojik kökenli fiziksel hastalıklar için kullanılan adlandırma. Eski Yunancada "ruh" anlamına gelen "psyche" ile "beden" anlamına gelen "soma" kelimelerinin birlesmesinden türetilmistir. Dert, tasa, keder, sıkıntı gibi psikoloji ...

                                               

Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, Siddetsiz Iletisim Sürecini gelistirmis olan Amerikalı psikolog. Marshall Rosenberg, Yahudi anne-babadan dünyaya geldi. Gelistirdiği iletisim tekniğiyle "sefkatli" iletisim kurmayı ve empati kurarak çatısmaları önlemeyi amaçla ...

                                               

Ruhsal bozukluk

Ruhsal bozukluk, akıl hastalığı ya da mental bozukluk, sıkıntı, bilissel islevlerin bozulması, atipik davranıs ve/veya maladaptif davranıs ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder. Mental bozuklukların tanım, değerlendirme ve s ...

                                               

Sadomazosizm

Sadizm, karsısındaki kisiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel bir haz duymanın adıdır. Bu adın kaynağı, Fransız filozof ve sadistik öykü yazarı Marquis de Sadeden gelmektedir. Sadizmin acıyı duyan taraf açısından karsıtı olan olgu ise mazos ...

                                               

Savunu nevrozu

Savunu nevrozu, bilinçdısına itilmis içtepi ve duygulara karsı kendini savunmaktan kaynaklandığını ileri sürdüğü nevrozlara Sigmund Freudun verdiği toplu bir isimdir. Özellikle saplantı nevrozu, fobiler ve histeriler, ayrıca karakter nevrozları b ...

                                               

Sembolik modelleme

Sembolik modelleme, psikolog David Grovenin danısmanlık çalısmalarına dayanan, psikoterapistler Penny Tompkins ve James Lawley tarafından gelistirilen terapötik ve koçluk sürecidir. Grove’un "Temiz Dili"ni kullanarak, müsterilerin tam kelimelerin ...

                                               

Sıkıntı

Yaygın kullanımda sıkıntı, bir bireyin özellikle hiçbir sey yapmadan durduğu, çevresiyle ilgilenmediği veya bir gün veya dönemin donuk veya sıkıcı olduğunu hissettiği, duygusal ve bazen de psikolojik durumdur.

                                               

Silah odaklanması

Silah odaklanması suç olaylarında görgü tanıklığının güvenilirliğini etkileyecek bir faktördür. Olay anında psikolojik olarak tüm dikkat silaha verilir, silahı tutan kisi ve çevre ikinci plana atılır. Hatta bazı durumlarda tanık, tutulan silahın ...

                                               

Sosyal anksiyete bozukluğu

Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal ortamlarda baskaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun sekilde kaygı duyma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek bir anksiyete bozukluğudur.

                                               

Sosyal psikoloji

Sosyal psikoloji bireylerin düsüncelerinin, iç dünyalarının ve davranıslarının baskalarının gerçek, hayalî ve anlasılan olusundan nasıl etkilendiğine dair bir bilimsel çalısmadır. Bu alanda arastırma yapanlar genellikle psikolog veya sosyologlard ...

                                               

Sözden ezgiye

Sözden ezgiye olgusu kısaca; belli bir söz dizininin değistirilmeden tekrarlanarak çalınması sonucu, dinleyicinin normal sartlarda duygu çıkarımı için kullanacağı vurguları müzikal bilgi olarak değerlendirip cümleyi ve söz dizinini melodi olarak ...

                                               

Stanford hapishane deneyi

Stanford hapishane deneyi, mahkûm veya gardiyan olmanın psikolojik etkileriyle ilgili bir incelemeydi. Deney Stanford Üniversitesinde psikolog olan Philip Zimbardo liderliğindeki bir grup arastırmacı tarafından 1971de yapıldı. Yetmis kisi arasınd ...

                                               

Stanley Milgram

Milgram, Holokost olaylarından, özellikle de Adolf Eichmannın denemesinden etkilendi. Harvard Üniversitesinden sosyal psikoloji doktorasını aldıktan sonra, Yale, Harvardda ders verdi ve daha sonra 1984te ölümüne kadar New York City Üniversitesi L ...

                                               

Stockholm sendromu

Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kisiyle olası diyalog sürecinde olusan, duygusal anlamda sempati ve empati olusması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan bir terimdir. Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan s ...

                                               

Talasofobi

Talasofobi Deniz ya da deniz yolculuğunun siddetli ve kalıcı olan korkusudur. Talasofobi bir klinik fobidir. Genellikle spesifik panik tetiklenmesinden korkma olarak sınıflandırılır. Talasofobi için semptomlar, çoğu belirlenmis fobi ile aynıdır. ...

                                               

Teknofobi

Teknofobi Teknolojik aygıtların ve karmasık aygıtların, özellikle bilgisayarlara karsı olan korku ya da nefret duygusudur. Teknofobinin sayısız farklı yorumlanması olmasına rağmen, teknoloji gelismeye devam ettikçe bu tanım karmasıklasıyor. Terim ...

                                               

Temaruz

Temaruz, kendine hasta süsü vermek, baskalarında hasta olduğu izlenimi uyandırmak için hastalık belirtilerine bilinçli ve amaçlı biçimde öykünülmesi.

                                               

Tik

Tik, belli kalıplara uygun biçimde tekrar eden ani, tekrarlı, belli bir kas grubunun hareketi sonucu olusan hareketler ya da seslerdir. Tikler karın kaslarının kasılması veya ayak parmağı çıtlatılması gibi dısarıdan bakana görünmeyen türden de ol ...

                                               

Toplum mühendisliği

Toplum mühendisliği. Basitçe zihin mimarlığı, veya daha kompleks bir ifadeyle Toplumsal psikolojik bilinç mimarlığı denilen faaliyet. Uygulama toplum geneline, dar topluluklara veya kisilere karsı yürütülebilir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →