ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 255                                               

Bahar yorgunluğu

Bahar yorgunluğu, psikoloji alanında mevsimsel problemlerden biridir. Ilkbahar ve sonbaharın ilk haftalarında genellikle belirtilerini göstermeye baslar. Is yasamından aile yasamına kadar insan hayatını her yönüyle etkileyen bir durumdur. Enerji ...

                                               

Ben (psikoloji)

Ben, Freud’un ruhsal cihazla ilgili ikinci kuramında es ve über-ich ile birlikte ruhsal cihazın üç beliriminden biridir. Benin kaynağı ve muhtevaları, bilinçli, bilinçöncesi veya bilinçdısı olabilir. Benin yapısı gerçeklik ilkesinin baskısı altın ...

                                               

Benlik saygısı

Benlik saygısı, bireyin kendi değerine dair yapıyor olduğu öznel değerlendirmedir. Benlik saygısı, bireyin kendi hakkındaki inançlarını ve zafer kazanma, umutsuzluk, gurur ve utanç duyma gibi duygusal durumları kapsar. Benlik saygısı, kisinin ken ...

                                               

Beyaz ayı problemi

Ironik islem teorisi ya da beyaz ayı problemi, uzaklastırılmaya çalısılan düsüncelerin ortaya çıkmasını açıklayan ruhbilimsel olguya verilen addır. Bir beyaz ayıyı aklına getirmemeye çalısan birinin zihninde uyanan imge bu duruma örnek gösterileb ...

                                               

Bilissel çeliski

Bilissel Çeliski Kuramı ya da Bilissel Uyumsuzluk Teorisi, Leon Festinger tarafından ortaya atılmıs bir psikoloji bilimi kuramıdır. Insanların edimlerini ve düsüncelerini geçmisteki tecrübe ve değerlerine göre -bu değerler futbol takımı taraftarl ...

                                               

Bilissel davranısçı terapi

Bilissel davranısçı terapi ruh sağlığını gelistirmek amacıyla yapılan bir psikososyal müdahaledir. BDT tipi terapide, bireye fayda sağlamayan bilissel bozulmalara odaklanır ve bu bilissel bozulmalar değistirilmeye çalısılır. Bireyin duygusal deng ...

                                               

Bilissel eğilim

Bilissel eğilim, diğer insanlar ve durumlar hakkında mantıksız olabilecek çıkarım sapmaları için kullanılan bir kalıptır. Bireyler ellerindeki mevcut girdiler neticesinde kendi nesnel sosyal gerçekliklerini yaratırlar. Öznel girdi yerine, bir bir ...

                                               

Bilissel psikoloji

Bilissel psikoloji, düsünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme, dil, problem çözme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin en genis anlamda incelenmesidir. Yani bilissel psikologlar insanların bilgiyi anlama, saklama ve bilincine geri getirm ...

                                               

Clark L. Hull

Clark Leonard Hull öğrenme ve motivasyon kavramlarını davranısın bilimsel yasalarıyla açıklayan Amerikalı psikolog. En çok bilinen teorilerinden birisi dürtü teorisidir.

                                               

Delilik

Delilik veya çılgınlık yarı kalıcı, ağır bir zihinsel bozukluktur. Genelde bir zihinsel hastalık tipinden türer. Delilik terimi tıbbi bir terim olmaktan çok hukuki ve kültürel bir terimdir. Delilik modernizmle birlikte gelisen bir kavramdır. Önce ...

                                               

Delüzyon

Delüzyon, sanrı veya hezeyan, belli bir toplum ve çağ içinde gerçeğe uymayan düsünceyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Psikiyatride ise daha net bir biçimde bir inancın patolojik olduğunu vurgulayan bir terimdir. Delüzyonlar genel olarak ...

                                               

Dizi yanılsaması

Dizi yanılsaması, aynı diatonik veya kromatik dizinin ton olarak yükselen ve düsen hallerinin; sağ-sol yönselliğinde değiserek, aynı anda duyurulması sonucu deneyimlenen yanılsamadır. Bu yanılsamanın tecrübe edilmesinde etkili olan olgu; uyaran b ...

                                               

Donald O. Hebb

Donald Olding Hebb nöropsikolojinin babası olarak bilinen, bu alanda ciddi çalısmalar yapmıs ve birçok meslektasına esin kaynağı olmus Kanadalı psikolog. Nöronların "öğrenme" gibi psikolojik süreçlere olan etkisini inceleyen çalısmaları ile tanın ...

                                               

Duygu

Duygu, bireyin ruh halinde biyokimyasal ve çevresel tesirlerle etkilesiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir değisimdir. Kisiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktör olup, insanın günlük yasamında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek ç ...

                                               

Duygudurum

Duygudurum isminden de anlasılabileceği gibi kisinin duygusal durumuna yönelik bir ifadedir. Psikolojik bir terim olarak duygudurum gerek kisinin çevresinin gözlemleyebileceği gerekse kisininin belirtebileceği sabit duygusal durumudur. Birden çok ...

                                               

Duygusal zekâ

Duygusal zekâ veya yaygın Ingilizce ifade edilisiyle EQ, bir insanın kendisine veya baskalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram ol ...

                                               

Duyusal bellek

Duyusal bellek, göz, kulak gibi duyu organlarımızın yapısal özelliklerinden kaynaklanan kısa süreli bellektir. Isık ve ses gibi uyarıcıların geçici bir süre duyu organı tarafından saklanmasıdır. Duyu organlarına ulasan sayısız uyarıcı vardır. Bun ...

                                               

Eduard Spranger

Spranger kisilik kuramına, Lebensformen Insan Tipleri isimli kitabında değindiği kisilerin değer tutumlarıya katkıda bulundu. Bu tutumlar söyledir: Sosyal: En üstün değeri insan sevgisi olanlar. Dindar: En üstün değeri birlik olanlar. Estetik: En ...

                                               

Eğilim

ekonomi biliminde bireyin veya toplumsal ticari açıdan tüketime olan arz telep anlamında "Eğilim" bilimi trend olarak adlandırılmaktadır. Eğilim bireysel ve toplumsal eğilim olmak üzere 2 sekilde incelenir. bireysel eğilim daha çok psikoloji bili ...

                                               

Eğitim psikolojisi

Eğitim süreci içinde insanların nasıl gelisimsel süreçler geçirdiğini ve nasıl öğrendiğini, eğitsel müdahalelerin etkinliğini, öğretimin psikolojisini ve sosyal psikolojiyi arastıran ve konu edinen psikoloji içindeki bir alandır. Eğitim psikoloji ...

                                               

Entomofobi

Entomofobi, bir veya daha fazla böcek türüne karsı asırı veya gerçekçi olmayan korku ile karakterize edilen bir fobidir. DSM-5 tarafından fobi olarak sınıflandırılmıstır. Daha spesifik durumlar apifobi ve myrmecopfobi nu içerir. Bir kitap, ABD nü ...

                                               

Es

Es, O ve Id olarak da bilinen ruhsal yapının en eski ve en biliçsiz mekanizmasına Sigmund Freud tarafından verilen isimdir. Freuda göre, varlığımızın çekirdeğini olusturmakta ve haz ilkesinin amansız egemenliği altında bulunmaktadır.

                                               

Escinsel olumlayıcı psikoterapi

Escinsel olumlayıcı psikoterapi, heteroseksüel olmayan kisiler için cinsel yönelim gerçekliği ve kendini kabule iliskin rahatlığına odaklanan ve onları heteroseksüel olarak "değistirmeye" çalısmayan bir psikoterapi biçimidir. Amerikan Psikiyatri ...

                                               

Gece terörü

Gece terörü) çocukların geceleri uykudan çığlık atarak korkuyla sıçrayıp uyanmalarıdır. Özellikle küçük çocuklarda uyuduklarından bir, iki saat sonra görülür. Bir çığlıkla uyanan çocuk kalkıp yatakta oturur ya da ayakta dikilir, bazen de büyük bi ...

                                               

Gerascofobi

Gerascofobi yaslanma ya da yaslanmanın kalıcılığına karsı olan anormal korkudur. genellikle belirli fobiler altında sınıflandırılan, tek bir spesifik panik tetiklenmesinden korkulan bir klinik fobidir. Gerascofobi, yalnız kalan, kimsesiz ve kendi ...

                                               

Gerontofobi

Gerontofobi yaslanmaya karsı olan bir fobi, ya da yaslılığa karsı bir nefret ve korkudur. Birçok insan bu fobiye sahiptir. Terim Yunancadaki γέρων – gerōn, "yaslı adam" ve φόβος – phobos, "korku" kelimesinin birlesiminden gelir.

                                               

Gestalt terapisi

Gestalt terapisi ; hümanist psikoloji ile varolusçu psikoloji akımlarından etkilenmis ve son otuz yıl içinde gelistirilmis bir tedavi kuramı ve yaklasımıdır. Fritz Perls bu terapinin kurucusu ve öncüsü sayılır. Gestalt psikolojisi, özellikle algı ...

                                               

Güdü

Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranıslarını baslatan içsel güç. Davranısa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranısa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir. P ...

                                               

Gymnophobia

Gimnofobikler korkularının mantıksız olduğunu bilselerde çıplaklıktan asırı derecede Endise ederler. Baskalarını çıplak görme ya da Çıplak görünme konusunda endise ederler.Onların korkusunun asıl nedeni,çıplaklığa maruz kaldıklarından ve korunmas ...

                                               

Hafefobi

Hafefobi dokunma ya da dokunulma korkusunu içeren nadir bir fobidir. Bulasma ya da istila korkusu olarak ifade edilen, kisinin kisisel alanını korumak için normal eğilimlerin siddetli bir abartısıdır, ve hatta fobiye sahiplerin tanıdıklarına kars ...

                                               

Hamilton Depresyon Ölçeği

Hamilton Depresyon ölçeği, hekimlerin hastalardaki depresyonun siddetini ölçmek için kullanabilecekleri 17 soruluk bir testtir. Max Hamilton tarafından 1960ta yayımlanmıstır ve hala depresyonun derecesini ölçmek için en yaygın olarak kullanılan y ...

                                               

Hayali kelimeler

Hayali kelimeler olgusu; iki heceli kelime veya kelime parçalarının aynı değisken düzende sağ-sol yönselliğinde karsılıklı olarak duyurulması sonucu, dinleyicinin kaydın kendisinde bulunmayan kelimeler duyması olayıdır. Hayali kelimeler olgusunun ...

                                               

Hebb teorisi

Hebb teorisi veya Hebb kuralı, öğrenmenin temeli olarak sinaptik plastisiteye dair Donald Hebbin gelistirdiği nörofizyolojik kuram. "Birlikte ateslenen nöronlar, birbirlerine bağlanırlar" seklinde özetlenir. Bu kuram, daha çok sinir sistemleri il ...

                                               

Heterofobi

Heterofobi, heteroseksüellere yönelik ön yargı ve ayrımcılığı ifade eden bir terimdir. Bu terim seksoloji dısında pek kullanılmaz. Hatta, bu alanda da sınırlı bir kullanımı vardır. Terim aynı zamanda karsı cinsle iliskiye girme korkusunu da ifade ...

                                               

Hipervijilans

Hipervijilans, amacı tehditleri tespit etmek olan abartılı davranıs yoğunluğu esliğinde duyusal hassasiyetin gelistirilmis halidir. Ayrıca hypervigilance artan kaygı durumu ile birlikte bitkinliğe de neden olabilir. Diğer belirtiler sunlardır: an ...

                                               

Histeri

Histeri veya isteri, psisik ve motor bozukluklar, özellikle duygusal reaksiyonlarda taskınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kisilik değisimi ve günlük hafıza kaybı gibi çesitli sistemlere ait psikosomatik sikayetlerle belirgin psi ...

                                               

Israrla diretmek

Israrla diretmek, belli sözcüklerle, belli tasarım ve tasarım gruplarına, belli stereotip davranıs ve devinimlerle takılıp kalma, bunlardan kendini bir türlü kurtaramamaktır. Geçmisteki yasantı ve anı içerikleri, kendilerine saçma bir iliskiler ö ...

                                               

Imgelem

Imgelem ile kastınız hayal gücü ise lütfen, hayal gücü maddesine bakınız. Imgelem, insanın istediği seyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren. Paylasılan dünyanın duyu idraklarından elde edilen ögelerin içinden kısmen bu ...

                                               

Isitsel yanılsama

Isitsel yanılsama ; dinleyicinin, uyarıda olmayan veya imkânsız sesler duyması durumudur. Isitsel yanılsamalar; insan kulağı ve beyninin, kusursuz ses alıcılarından ziyade verim odaklı, organik" aletler” olduğunu gösterir. Isitsel yanılsamalar, m ...

                                               

Jamais vu

Jamais vu, Dejavunün zıddıdır. Fransızca hiç görmedim anlamına gelir. Yasanan bir durumun, tamamen yabancı geldiği, sanki hiç yasanmamıs gibi hissedildiği bir bellek yanılmasıdır. Kisi kendini anlık olarak daha önce bulunduğu mekânlarda hiç bulun ...

                                               

Jinefobi

Jinefobi veya feminofobi kadınlara karsı olan anormal korkudur, özel bir sosyal fobi türüdür. Geçmiste bu fobi latin bir terim olan horror feminae ile betimlenmekteydi. Gynofobi, Kadın düsmanlığı, kadınlara karsı nefret, saygısızlık ve asırı önya ...

                                               

Kara eğitim

Kara eğitim veya kara pedagoji baskı, korku ve siddete dayalı eğitim metodudur. Içerisinde fiziksel ve psikolojik siddet barındıran bu eğitim metodu daha çok baskı ve korku ile sekillenmis dikta rejimlerinde görülmüstür ve görülmektedir. Bireyler ...

                                               

Karsılıklılık (sosyal psikoloji)

Sosyal psikolojide karsılıklılık ya da karsılıklılık normu, bir baskasının bizim için yaptıklarını geri ödememizi gerektiren toplumsal beklentiyi ifade eder. Baska bir ifadeyle, insanların kendilerine fayda sağlayan kisilere fayda sağlayacak biçi ...

                                               

Kendine acıma

Kendine acıma, bir insanın durumunu kabullenememesi ve etrafındaki olaylara uyum gösterememesi halinde ortaya çıkan bir duygudur. Bu kisilerde mağduriyet duygusu ve diğer kisilerden sempati beklentisi hakimdir. Kendini zor bir durumda bulan kisil ...

                                               

Kendini yaralama

Kendini yaralama, bir kisinin kendi vücuduna, intihar etme niyeti olmadan zarar vermesidir. Bu zarar vermelerin nedeni dayanılmaz duygulardan, gerçekdısılık hissinden ve hissizlikten kurtulma olabilir. Bu rahatsızlık Ruhsal Bozuklukların Tanısal ...

                                               

Kinofobi

Kinofobi, köpeklerden korkma. Kinofobi, "hayvan fobileri" altında belirli bir fobi olarak sınıflandırılır. Teksas Üniversitesi Anksiyete Bozuklukları Arastırmaları Laboratuvarından Dr. Timothy O. Rentze göre hayvan fobileri, spesifik fobilerin en ...

                                               

Kiroptofobi

Kiroptofobi, yarasalardan korku anlamına gelir. Yunanca χείρ,el πτερόν, kanat, φόβος, fobi kelimelerinden türetilmistir. Belirli fobilerde olduğu gibi ara sıra korku tedavi gerektiren anormal kaygıya neden olabilir.

                                               

Kisilik bozukluğu

Kisilik bozuklukları uzun dönemli, siddetli ve dirençli düsünce ve davranıs kalıplarıyla karakterize olmus zihinsel bozukluklar sınıfıdır. Kisilik bozukluklarının tanımlanması ve kategorize edilmesi zordur. Kökeni kalıtsal veya çevresel olabilece ...

                                               

Kisilik psikolojisi

Kisilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranıs, düsünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir. Günlük yasamı içinde birey her an hem çevresiyle, hem de kendisiyle sürekli etkilesim halindedir. Birey bu tür etkilesimlerde bulunurken kendine ö ...

                                               

Klinik nöropsikoloji

Nöropsikoloji, insan beyni ile davranıslarını arastırarak bilgi üreten bir alandır. Psikiyatrik ve nörolojik olarak normal olan, bilissel fonksiyonları etkileyen herhangi bir etki altında olmayan kisilerle çalısıldığında ve bu sekilde bilgi üreti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →