ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25                                               

UYAP

Ulusal Yargı Ağı Bilisim Sistemi kısa adıyla UYAP, yönetim bilisim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin is süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ...

                                               

Uzay Sorumluluk Sözlesmesi

Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözlesme, diğer adıyla Uzay Sorumluluk Sözlesmesi, 1967 tarihli Dıs Uzay Anlasması ile getirilen sorumluluk kurallarını genisleten 1972 tarihli antlasmadır. Sözlesmeye day ...

                                               

Uzlastırma

Uzlastırma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kisinin, uyusmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre sekillenecek çesitli çözüm önerileri sunup onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlasmalar ...

                                               

Vakaların saptanması

Vakıaların saptanması yöntemi, atanmıs bir tarafsız üçüncü kisi ya da kurul tarafından yürütülen, aksi kararlastırılmadıkça bağlayıcı olmayan, arastırma yöntemleriyle uyusmazlığı belirleyen ve açıklığa kavusturan bir alternatif uyusmazlık çözümü ...

                                               

Veraset

Veraset, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan sahıslara ait mallar ile Türkiyede bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir sahıstan diğer sahsa intikali Veraset ve Intikal Vergisine tabid ...

                                               

Vergi denetmeni

Vergi denetmeni, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ndan yetki alan vergi inceleme, teftis ve tahkikat elemanı. Mesleğe üç asamalı bir sınavdan geçerek Vergi Denetmen Yardımcısı olarak baslar. 3 yıllık yardımcılık döneminin ilk iki yılında kıdemli verg ...

                                               

Vergi muafiyeti

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kisi ya da kisi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dısında bırakılması islemidir.

                                               

WTI Vicdan jürisi

27 Haziran 2005 tarihinde Irak Dünya Mahkemesi adına Irak isgaliyle ilgili dünya kamuoyuna, tanıklık, kanıtlar ve bunların değerlendirmesini sunan jüri, hareket tarafından Vicdan Jürisi olarak tanımlanmıstır.

                                               

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların olusturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiyede uygulanacak olan hukuk ku ...

                                               

Yağma (hukuk)

Yağma, günlük kullanımda gasp olarak da bilinen bir suç türü. Olusabilmesi için, süphelinin cebir veya tehdit yolu ile bir menkul malın kendisine teslimini zorla gerçeklestirmesi gerekir. Yolda yürüyen mağdurun cep telefonunu vermemesi durumunda ...

                                               

Yakuza

Yakuza veya gokudō, Japonya kökenli uluslararası organize suç gruplarının üyelerine verilen isimdir. Japonca hukuki terminolojisine göre, yakuza organizasyonları boryokudan yani "siddet grubu"dur. Yakuza üyeleri bunu hakaret olarak görmektedirler ...

                                               

Yaptırım

Hukukun herkes bakımından bağlayıcı olması gerekir. Kisiler bazen olması gereken gibi davranırlar bazen de bu düzeni bozarlar. Hukukun var olus nedenlerinden biri de bu noktada baslar. Yani toplumun düzenini korunması durumu. Devreye giren hukuki ...

                                               

Yargı

Yargı, egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona basvuran mahkemeler düzenidir. Yargı ayrıca uyusmazlıkların çözümü için bir isleyis de sağlar. Kuvvetler ayrılığı öğretisi altında, yargı genellikle yasa çıkarmaz ya da yasaları uygulama ...

                                               

Yenilik doğuran haklar

Yenilik doğuran haklar, insâî haklar olarak da bilinir. Yenilik doğuran haklar, bir kere kullanılmaya müsait haklardır. Kullanılmakla sona ererler. Kullanılan bir yenilik doğuran hakkın sonradan kullanımının geri alınması mümkün değildir. Amaç, m ...

                                               

Yetki belgesi

Yetki belgesi, is hukukunda yetkilendiren belge anlamındadır. Bu belge bir kurum veya yetkili makam tarafından, gerçek veya tüzel kisiye, sınırları tam olarak belirlenmis bir görevi yürütme veya sorumluluklar bütününü üstlenme yetkisini verir. Uğ ...

                                               

Yönetmelik

Yönetmelik, cumhurbaskanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kisilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kosuluyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Kamu yönetiminin ...

                                               

Yüksek Anayasa Mahkemesi

Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi, Mısırın bağımsız yargı organıdır. 1979 yılında kurulmustur. Baskent Kahirenin Maadi bölgesinde bulunmaktadır. Mahkeme Mısırda yüksek yargı gücüdür ve yalnız yasa ve yönetmeliklere ve hukukun öngördüğü sekilde yasal ...

                                               

Zamanasımı

Zamanasımı hukuk kurallarının kisilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri asmasıdır. Bir diğer deyisle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde bir takım sonuç ...

                                               

Zilyetlik

Zilyetlik, medeni hukukun esya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur. En basit olarak bir kimsenin tasınır veya tasınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir. Zilyetliğe sahip olan kisiye zilyet denir. Mülkiyet bir ki ...

                                               

Zorunlu izin

Zorunlu izin, bir isverenin veya bir sirketin geçici bir süreliğine sirketin ya da ekonomik sistemin doğuracağı zorunlu nedenlerden ötürü çalısanlarının tamamını ya da bir kısmını izine çıkarması durumudur. Bu istemsiz zorunlu izinler kısa veya u ...

                                               

Bölgelere göre pornografi yasaları

Pornografik filmlerin üretimi ve dağıtımı çoğu ülkede / bölgede yasal faaliyetlerdir, ancak pornografik filmler belirli bir yastaki, genellikle 18 yasın üzerindeki sanatçıları içerdiği sürece yasaldır. Bazı ülkelerde pornografik filmlere kısıtlam ...

                                               

Ülke veya bölgeye göre hayvan hakları

Hayvan hakları, ülkeye veya yargı yetkisine göre büyük ölçüde farklılık gösterir ve insanlar dısında kalan hayvanların duyumunun yasal olarak tanınmasından hayvan refahına bakılmaksızın siddet karsıtı yasaların mutlak yokluğuna kadar her seyi kap ...

                                               

Hukuk alanlarının listesi

Türk Hukuk Sistemi içerisindeki baslıca hukuk dalları su sekilde sınıflandırılmaktadır. *: Is Hukuku ve Bankacılık Hukuku gerçekte" Karma Hukuk ” niteliği tasırlar. Yani hem Kamu hem de Özel hukukun kapsamına girerler. Devletler Hukuku= Devletler ...

                                               

Delil

Delil bir seyi kanıtlamaya yönelik ipuçlarıdır. Kanıt ; bir davanın, en basit olarak, mahkeme önüne gelen bir olayın, kanunda o olayla ilgili olarak gösterilen duruma uyup uymadığını belirlemeye yarayan araçların genel adıdır. Delillerle yapılan ...

                                               

Mali hukuk

Mali hukuk ya da maliye hukuku, kamu gelirlerinin toplanmasına ve kamusal giderlere iliskin hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Mali hukuk; gelir hukuku ve gider hukuku olmak üzere temelde ikiye ayrılırken, bütçe hukukunu da mali hukukun ...

                                               

Dava

Dava, bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli ve feri olur. Ihtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme davası, sahsi dava olarak da tarif edilir. Tek ba ...

                                               

Avrupa Birliği Microsoft rekabet davası

Microsoft, Avrupa Birliğine bir rekabet davası açtı. Davanın sonucunda Avrupa Birliği kazandı. Bu dava 7 Haziran 2004te baslayıp 17 Eylül 2007de bitmistir. Bu dava sonucunda Microsoft, güvenlik konusunda çok elestirilmistir.

                                               

Michael Jacksonın yargılanması

People / Jackson Amerikalı sarkıcı Michael Jacksonın 13 yasındaki kanser hastası Gavin Arvizoyu taciz etmekle suçlandığı California, Santa Maria, Kaliforniyadaki Santa Barbara Ilçe Yüksek Mahkemesinde yapılan 2005 tarihli bir ceza davasıydı. Jack ...

                                               

Moot court

Moot court ders dısı bir metot olarak, en fazla Amerika Birlesik Devletleri’nde olmak üzere dünyanın önde gelen tüm hukuk fakültelerinde ve uluslararası anlamda da birkaç büyük organizasyon çerçevesinde düzenlenen, katılımcıların önce layihalar t ...

                                               

Hukuk felsefesi

Hukuk felsefesi, içindeki her bir akımca farklı olarak tanımlanan ve içeriği olusturulan felsefenin hukuka iliskin bir alanıdır. Felsefenin temel dallarından bir olan aksiyoloji içindeki etik baslığına bağlanır. Temel problem alanları; hukukun ka ...

                                               

Adalet

Adalet, en genis bağlamda, hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun tartısmasını içerir. Adalet kavramı; etik, akılcılık, hukuk, din, esitlik ve hakkaniyeti de içeren birçok alana, farklı görüslere ve perspektiflere ...

                                               

Adaletsizlik

Adaletsizlik, adaletin olmama veya karsında olma durumunu ifade eder. Belli bir toplumda, belli bir tarihsel dönemde bir toplumsal olgunun haksız sayılarak kınanması tutumudur. Bu terim, belirli bir olayın, eylemin ya da daha genis statükoya kars ...

                                               

Anarsist hukuk

Anarsist hukuk, anarsist bir toplumda gerekli olabilecek olan karar verme ve uygulama ile ilgili normlardan olusan teorik bir yapıdır. Bugün hukuk tanımının yapılmasında anlasmazlıklar olsa da yaygın kabul hukukun varlığı konusunda bir "devlet zo ...

                                               

Hukuki gerçekçilik

Hukuki gerçekçilik veya hukukî realizm akımları, hukuku soyut hukuk kurallarından ya da adalet ve ahlâk gibi fizikötesi kavramlarla değil, maddî dünyadaki gerçek iliskilerle açıklamaktadır. Amerikan Hukukî Gerçekçiliği, gerçek hukukun mahkemeleri ...

                                               

Hukuk devleti

Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değismezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet seklidir. Mutlakiyetçi devletlerden farklı olarak devlet gücü, vatandasları keyfi uygulamalardan kor ...

                                               

Hukukun üstünlüğü

Hukukun üstünlüğü, temel olarak hukukun bir topluluktaki veya ülkedeki yayılmıslığını ve yetkisinin yüksekliğini ifade eder. Özellikle de devlet ve hükûmet yetkisini elinde tutanlara karsı üstünlüğünün altı çizilir. Kavram, her ne kadar Platon ta ...

                                               

Imperium

Imperium, Genis anlamda sahip olan kisiye göreviyle ilgili emretme yetkisi veren latince terim. Roma Cumhuriyetinde Imperium yetkisine sahip kisi, Magistra ya da Promagistra olarak kendisine tevdi edilmis kanuni hakları yerine getirme konusunda m ...

                                               

Legalizm (Çin felsefesi)

Çin felsefesinde Legalizm, bir politik sistemin temellerini içeren felsefedir. Ilkbahar ve Sonbahar Dönemiyle Savasan Beylikler Döneminde yaygın olan dört felsefe okulundan biriydi. 770-221 yıllarını içine alan bu dönem, Çinde büyük kültürel maya ...

                                               

Siyaset sosyolojisi

Siyaset sosyolojisi, devlet ve sivil toplumdan aileye kadar uzanan politik fenomenlerin sosyolojik analizi, vatandaslık, toplumsal hareketler ve sosyal güç kaynakları gibi konuları arastırmakla ilgilenen bir bilim disiplinidir. Siyaset sosyolojis ...

                                               

Hak

Hak, kisilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kisilerin lehlerine olan bir durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kisilere karsı ise kanuni girisimlerde bulunulması gibi yetkiler verir. Esasen Arapçada hukuk kelimesin ...

                                               

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ; eğitim hakkı, barınma hakkı, yeterli bir yasam standardı hakkı, sağlık hakkı ve bilim ve kültür hakkı gibi sosyoekonomik insan haklarıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, uluslararası ve bölgesel insan h ...

                                               

Feminist etik

Feminist etik, geleneksel etik teorilerinin, çoğunlukla erkek egemenliğinde olduğu için, kadının ahlaki deneyimine az değer verildiği inancına dayanan bir etik yaklasımdır ve bu nedenle etiği dönüstürmek için bütüncül bir feminist yaklasımla yeni ...

                                               

Ihbar tazminatı

Ihbar tazminatı, isçinin isten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda isveren tarafından isçiye ödenmesi gereken tazminat. Bu durumun tam tersi de geçerlidir. Yani isçinin kanunda belirtilen süreler dahilinde ...

                                               

Kıdem tazminatı

Geçerli olan 1475 sayılı Is Kanununun 14üncü maddesine göre, 4857 sayılı Is Kanunu çerçevesinde çalısanlar isverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. Ilgili yasada 7 hal belirtilmistir: Isçinin ölmesi Isverenin haklı bir sebep olmadan isten çıkart ...

                                               

Kisilik hakkı

Kisilik hakkı, kisinin toplum içindeki saygınlığını ve kisiliğini serbestçe gelistirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki haklarıdır. Bu haklar kisiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Dolayısıyla hakaret, iftira, ...

                                               

Mesru müdafaa

Mesru müdafaa, yasal savunma veya mesru savunma ; uğranılan bir saldırı karsısında kisinin kendisini veya bir baskasını koruması. Saldırıyı durdurmak veya saldırının etkilerini azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçeklestirilen karsı saldırı da ...

                                               

Asırı yararlanma

Asırı Yararlanma ya da Gabin; iki taraf için borcu kosullandıran sözlesmelerde; taraflardan birinin diğerinin düsüncesizliğinden, tecrübesizliğinden veya zorda kalma halinden yararlanarak fayda etmesidir. Asırı yararlanma durumunun etkisinde kala ...

                                               

Kayyım

Kayyım veya kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, baskasına ait bir isi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse. Arapça kama kökünden gelir ve kıyam kelimesinden türemistir. Kayyım olarak atanan kisi "kamu görevlisi" sayı ...

                                               

Küresel adalet

Küresellesme olgusunun olumsuz boyutlarından biri ekonomik kalkınma ve refah açısından ülkeler ve insanlar arasında giderek derinlesen bir ayrısma ve kutuplasmaya neden olarak küresel adalet sorunu yaratmasıdır. Dünyada Küresellesme yasanırken ol ...

                                               

Kolluk kurulusu

Kolluk kurulusu, ülkelerdeki rejime göre değismekle birlikte; genel anlamda, bir devlette emniyet ve asayis ile ilgili yasaları uygulamaktan sorumlu genellikle silahlı devlet kuruluslarıdır. Bu kurum ve kurulusların yaptığı hizmetlerin tümüne pol ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →