ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241                                               

Aerofilateli

Aerofilateli filatelinin hava postası ile ilgili çalısmalar üzerinde uzman olan dalıdır. Filatelistler postanın hava yolu ile tasınması konusuyla baslangıcından itibaren ilgilenmisler ve uzmanları hava postasının her cephesini en genis sekilde in ...

                                               

Astrofilateli

Astrofilateli filatelinin, astronomi ve dıs uzaya ulasmak için yapılan insanlı ve insansız çabalar ile bağlantılı olan alanıdır. Ilgili konular posta pulları, damgalar, ve çesitli projeler ile bağlantılı zarflardır. Örnekler; 1930 lu yıllardan ba ...

                                               

Ayyıldız posta pulları

Ayyıldız posta pulları Türkiye Cumhuriyetinin kurulus döneminde posta pulu ihtiyacını karsılayabilmek amacı ile Türkiyede basılan ilk pullara verilen isimdir. Pulların Ayyıldız adını almasının nedeni ortalarında bulunan ayyıldız resmidir, pullar ...

                                               

Azerbaycanın posta tarihi ve posta pulları

Azerbaycanın posta tarihi ve posta pulları, Azerbaycandaki posta sistemini ve posta pullarını tanımlar. Rusya Imparatorluğu posta damgası ve posta pulları 1858 yılından itibaren Azerbaycanda kullanılıyordu. Ilk posta damgaları farklı biçimlerdeki ...

                                               

Azermarka

Azərmarka, Azerbaycanın tüm posta pullarının üretimi ve dağıtımından sorumlu Azerbaycan devlet sirketi. Azərmarka sirketi 1992 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Iletisim Bakanlığının 14 Temmuz 1992 tarihli 104 sayılı yasa ile yaratılmıstır. Azerbayc ...

                                               

Batı Yeni Ginenin posta pulları

Batı Yeni Gine 1963 tarihinden beri Endenozyanın bir parçasıdır. Endenozya posta servisi bölgede mektuplardan sorumludur ve bölgenin onuruna yeni birkaç pul yayımladı. 1960 yıllarında kendi posta puluna sahipti. Ilki üzerinde "UNTEA" United Natio ...

                                               

Caroline Adalarının posta tarihi ve posta pulları

Caroline Adalarının ilk mektup gelme ve gönderme olayı ara sıra ve buradan geçen gemilere dayanıyordu. Ispanyol yetkilileri adalar için posta pulu veya posta damgası yayımlamadılar. Almanya, hızlı bir sekilde posta sistemini kordu ve Almanya-Ispa ...

                                               

Cemaat Meclisi sosyal yardım pulları

Cemaat Meclisi sosyal yardım pulları 1970 yılında Kıbrıs Türkleri tarafından yardım ve posta gönderilerinde kullanılmak amacı ile çıkarılan pullardır.

                                               

Cenova baskısı pullar

Italyanın Cenova Sehrinde bulunan I.G.A. Barabino & Graeve Matbaası tarafından basılan dört seri pul Türk filatelisinde Cenova Baskısı Pullar olarak bilinir. Bu seriler Türk pullarında Ankara Hükûmeti dönemi Anadolu pulları ile Türkiye Cumhuriyet ...

                                               

Damgalar (posta)

Damga, bir gönderi üzerindeki posta pulu veya bir antiye postaya verildiğinde onun kullanıldığını belli etmek ve bir daha kullanılmasına engel olmak amacı ile kullanılan bir posta isaretlemesidir. Günümüzde posta damgalarında, gönderildiği postah ...

                                               

Doğu Rumelinin posta tarihi ve posta pulları

Doğu Rumeli 1878 yılından 1908 yılına kadar Osmanlı Imparatorluğunun bir otonom vilayetiydi. 6 Eylül 1885 yılında Türk hükümdarına karsı ayaklandı ve bölge bu tarihten itibaren Bulgaristan kontrolü altına girdi. Vilayet bugün filatelistlerce sahi ...

                                               

Dünya Posta Birliği

Dünya Posta Birliği, Dünya çapında posta sistemine ek olarak, posta politikaları konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlayan Birlesmis Milletler ajansıdır. DPB Kongresi, Idare Konseyi, Posta Isletme Konseyi ve Uluslararası Büro olmak üz ...

                                               

Ek değerli pul

Ek değerli pul PTT tarafından yılda iki defa çıkarılan ve ek gelirleri Kızılay Derneği ile Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen pullara verilen addır. 9 Haziran 1958 tarihli ve 7127 sayılı kanun ile daha önce belirli günlerde posta pullarına ek olarak ...

                                               

Ermenistanın posta tarihi ve posta pulları

Ermenistanın posta tarihi ve posta pulları, Ermenistandaki posta sistemini ve posta pullarını tanımlar. Çarlık Rusyası posta damgası ve pulları 1858 yılından itibaren Ermenistanda kullanılıyordu. Ilk posta damgaları farklı biçimlerdeki noktalarda ...

                                               

EURion takımyıldızı

EURion takım yıldızı 1996dan bu yana bazı banknotlarda kullanılan bir sembol desenidir. Dijital bir resimde banknot olduğunun anlasılmasında kolaylık sağlamak üzere eklenmektedir. Bu sayede yazılım kopyalanan seyin bir banknot olduğunu anlayarak ...

                                               

Europa posta pulları

Europa posta pulları 1956 yılından baslayarak Avrupa ülkeleri, 1958 yılından sonra ise Avrupa ülkeleri arasında kurulan Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Idareleri Birliği kısa adı ile CEPT üyesi olan ülkeler tarafından ve 1993 yılından sonra ise ...

                                               

Falkland Adalarının posta tarihi ve posta pulları

Bu Falkland Adalarının posta tarihi ve posta pullarına ait bir arastırmadır. Ilk posta servisi, Montevideo yoluyla Brezilya bağlantılı peket tasıyan gemilerin uğrama vesilesine dayanır. En erken kaydedilen mektup kayıt tarihleri 28 Ocak 1827 tari ...

                                               

Filatelik yayınlar

Filatelik yayınlar filateli konusu ile ilgili olarak hazırlanan yayınlardır, esas olarak Posta pulları ve Posta tarihi konularında bilgi vermek için çıkartılırlar. Asağıdaki sekilde kategorilere ayrılabilirler: Pul katalogları Coğrafi bölge katal ...

                                               

Finlandiyanın posta tarihi ve posta pulları

Rusya orduları 1808-1809 savasında Finlandiyayı ele geçirdi. Ülke eskiden Isveçe aitti. 17 Eylül 1809da Hamina Antlasmasıyla Rus Imparatorluğuna eklendi. Böylece, Finlandiya Rusya Imparatorluğunun Büyük Dük özerkliği hâline geldi. Rus çarı I. Ale ...

                                               

Fiskal pul

Fiskal Pul, Harç Pulu, Damga Pulu veya Yardım Pulu harç, vergi, resim, bağıs ve benzeri ücretlerin toplanması için kullanılan yapıskanlı bir etiket çesididir. Dünyanın pek çok ülkesinde değerli kâğıtlar, tütün/sigara, içki, ilaç, oyun kâğıtları, ...

                                               

Flam

Flam, posta gönderilerinde kullanılan çesitli mesajlar veya sloganlar içeren damgalara verilen addır. Türkiye Cumhuriyetinin erken dönemlerinde topluma çesitli mesajlar vermek için kullanılmıslardır. Bu erken dönem flamlar gönderilere el ile uygu ...

                                               

Gabonun posta tarihi ve posta pulları

Ilk postane 1862 yılında Librevillede kuruldu. Oradaki mektuplar Fernando Po simdi Biokodaki Ingiliz Postanesine yönlendiriliyordu. Mektuplar için dört köse içinde "GAB" isaretiyle iptal edilmis Fransız Kolonileri posta pulları kullanılyordu. 31 ...

                                               

Giritteki Avusturya postaneleri

Diğer pek çok ulus ile birlikte, Avusturya-Macaristan Imparatorluğu Giritteki kendi postanesini 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyıl baslarına kadar devam ettirdi. Üç postane ofisi Hanya, Kandiye ve Resmo 1890 yılından 1914 yılına kadar faaliyetlerin ...

                                               

Giritteki Fransız postaneleri

Giritteki Fransız postaneleri Giritin Osmanlı Imparatorluğundan ayrılmasından sonra ve 1913 yılında Yunanistan ile birlesmesinden önce, 1909 yılı süresinde Giritte yabancı ülkeler tarafından sürdürülen bir postane topluluğu içindeydi. Fransa Giri ...

                                               

Giritteki Rus postaneleri

Giritteki Rus postaneleri 1898 yılında bölgeye gelen isgal kuvvetlerinin bir parçası olarak Giritte Rusya tarafından kurulan postanelerdir. Rusya, 1899 yılında Rethimno bölgesinin pullarını yayımladı. Fakat posta servisi Mayıs ayından Temmuz ayın ...

                                               

Hamburgun posta tarihi ve posta pulları

Bu madde Hamburgun Geç Orta Çağ kuryesinden Hamburg Posta Idaresinin 1868de Kuzey Alman Posta Bölgesine dahil olusuna kadarki posta tarihi ve posta pullarının hikâyesi hakkındadır.

                                               

Hatayın posta pulları

Ilk pullar Suriye, 1919 Kurlar/ Tedavül 1939, 100 santim = 40 para = 1 kurus 1938, 100 santim = 1 piastre I. Dünya Savasından sonra Iskenderun sancağı, özel bir statü altında Fransız Suriye Mandasının bir parçası haline geldi. Fakat Türkiye onun ...

                                               

Irakın posta tarihi ve posta pulları

Bu Irakın posta tarihi ve posta pullarının bir arastırmasıdır. Günümüzdeki Irak bölgesinde en erken bilinen posta servisi Asurlular tarafından çalıstırılmıstır. Arkeolojistler pek çok miktardaki kil tablet üzerine Çivi yazısı ile yazılmıs ve adre ...

                                               

Japonyanın posta tarihi ve posta pulları

Japonyanın posta tarihi ve posta pulları, Japonyanın postacılık tarihi ve pulculuk mirasının bir yoklamasıdır. Japonyanın posta tarihi ve posta pullarının hikâyesi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ülkenin ilk modern posta servisi, 1871de profesy ...

                                               

Karelyanın posta tarihi ve posta pulları

Karelya filateli de pek çok zaman gözüktü, ilki 1922 tarihinde Sovyet Rusyadan cumhuriyet olarak ayrılıslıyla, daha sonra Doğu Karelya Finlandiya tarafından 1941 den 1945 yılına kadar devam eden savas içindeki Devam eden Savas döneminde isgal edi ...

                                               

Kazakistanın posta tarihi ve posta pulları

Bu Kazakistanın posta pulları ve posta tarihinin bir arastırmasıdır. Sovyetler Birliği altında "Kazak SSR" posta servisi Sovyet sisteminin gerekli bir parçasıydı. Cumhuriyet belli zaman aralığında SSCBnin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği fa ...

                                               

Kenya, Uganda, Tanganyikanın posta tarihi ve posta pulları

Kenya, Uganda, Tanganyika 1935 ve 1961 yılları arasında Kenya, Uganda ve Tanganyikanın kolonilerinde "Doğu Afrika Posta ve Telekomünikasyon Yönetimini" tarafından bastırılan posta pullarının kullanımını tanımlamak için belirtilen isimdir. Pul kol ...

                                               

Kıbrıs Türk Postaları Ayyıldızlı damga

Iki kesimli olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinde Kıbrıslı Rum fanatikler tarafından 21 Aralık 1963 tarihinden baslayarak Kanlı Noel diye bilinen saldırılar yapılmıstır. Bu saldırılar sonrasında Kıbrıslı Türklere ait posta gönderileri Kıbrıslı Rum ...

                                               

Kisisel pul

Kisisel pul, gerek postada gerekse hatıra amaçlı kullanılmak üzere PTT tarafından gerçek ve tüzel kisiler için kisiye özel basılan pullara verilen addır. Türkiye Cumhuriyeti adına posta pulu basma ve bastırma yetkisi 2 Mart 1950 tarihli ve 5584 s ...

                                               

Konulu pul koleksiyonculuğu

Konulu veya tematik pul koleksiyonculuğu belirli bir konu veya fikir ile ilgili olan Posta pullarını toplayarak koleksiyon yapılmasına verilen addır. Konular pullarda kuslardan, meshur doktorlara veya belirli bir coğrafi bölgenin tarihi gibi heme ...

                                               

Köprülü pullar

Köprülü pullar büyük kâğıtlara iki tabaka pulun birbirine bitisik olarak basılmasına verilen isimdir. Normal olarak pul tabakaları yan yana basılsa bile daha sonra satısa sunulmadan önce tabakalar giyotinle kesilerek ayrılır. Köprülü pullarda giy ...

                                               

Lozan Sulh Antlasması anma pulları

Lozan Antlasması anma pulları yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin, Milli Mücadele ile savas meydanlarında kazanılan basarılarının hukuki ve siyasi olarak onaylanması amacı ile Lozan sehrinde yaptığı görüsmelerin sonucu olarak imzalanan Lozan Antl ...

                                               

Maksimumkart

Maksimumkart birbirine uyumlu kartpostal, pul ve damga kullanılarak hazırlanan bir filatelik materyaldir, filatelinin maksimumkartlar ile ilgilenen bölümü maksimafili olarak adlandırılır.

                                               

Millî Müdafaa pulu

Millî Müdafaa pulu II. Dünya Savası döneminde devlete ek gelir sağlamak için posta gönderilerinden alınan vergilerin ödenmesinde kullanılan pullara verilen addır. 28 Mayıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı kanun ile posta gönderilerinden "Millî Müdafaa ...

                                               

Otomat pulu

Otomat pulu dünyanın bazı ülkelerinde pul basma otomatlarına para atılarak alınan posta pullarına verilen addır. PTT yoğun posta merkezlerinde denemek için 1987 yılında Klüssendorf firmasının pul otomatlarından satın aldı. Bu otomatlar önceden pr ...

                                               

Perfore

Perfore ing. perforated pulun basılmasından sonra kağıdın ince zımbalar ile delinerek dantel açılması islemidir. Pullar, basım isleminden sonra düz çizgiler halinde delinerek açılan danteller ile kolaylıkla koparılabilecek küçük parçalara bölünür ...

                                               

Posta pulu karneleri

Posta pulu karneleri genel olarak 10-20 posta pulundan olusan bir veya daha fazla, küçük karne yaprağının karton bir kapak içinde kıvrılarak yerlestirilmesi ile olusur. Tabaka pullardan küçük olması ve tasıma kolaylığı nedeni ile pek çok ülkede t ...

                                               

Postane

Postane posta gönderilerinin yollanması, alınması, ayrılması vb. islerin yapıldığı merkezler için kullanılan addır. Postahane olan kelime zaman içinde postane olarak kullanılmaya baslanmıstır. Postanelerde posta ile ilgili acele posta, havale, ko ...

                                               

Pul kataloğu

Pul kataloğu, çesitli posta pullarının listelendiği bir kitaptır. Temel olarak pulların resimleri, tanımları ve fiyatları bulunur, ancak pul koleksiyoncuları için nerede ise zorunlu bir araçtır.

                                               

Resmî pul

Resmî pul veya Resmî posta pulu resmî kuruluslar tarafından posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılması için posta idaresince bastırılan pulların adıdır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde resmî posta gönderileri 1947 yılına kadar pulsuz olarak yollan ...

                                               

Sürsarj

Sürsarj bir posta pulunun üzerine ikincil bir baskı islemi yapılarak pulun üzerinde basılı bulunan değerin değistirilmesidir. Ihtiyaç olan belirli bir değerdeki pulun bulunmasındaki zorluk nedeni ile yapılabileceği gibi stokta kalmıs pulların kul ...

                                               

Takse pulu

Takse pulu posta ücreti ödenmeyen gönderilerden cezalı posta ücreti alınmasında kullanılan pulların adıdır. Mektup veya kartpostal gibi posta gönderilerine posta idaresi tarafından belirlenen ücret tarifelerine uygun olarak pul yapıstırılması ger ...

                                               

Tetbes

Tetbes, bir pulun diğerine göre ters basıldığını gösteren filatelik bir terimdir. Bütün çift pullarda olduğu gibi tetbes bir çiftte "yatay çift" veya "düsey çift" olarak görülebilir. Üçgen seklindeki pullarda gerçekten kafalar ile kuyruklar birbi ...

                                               

Uluslararası Filateli Federasyonu

Uluslararası Filateli Federasyonu, kurulusu 18 Haziran 1926, Merkezi Zürih, Isviçre olan dünya filateli federasyonu. Asıl hedefleri pul koleksiyonculuğu ve filateliyi yaygınlastırmak olan FIP seksenden fazla ulusal federasyondan olusan bir filate ...

                                               

Kurdele isi

Kurdele isi, genel olarak kurdele ile yapılan el isine verilen isimdir. Ayrıca ABDde bulunan Prairie ve Büyük Göller bölgelerinde yasayan Kızılderili kabileleri arasında giysi ve dans kıyafetlerinde uygulanan bir aplike tekniğidir.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →