ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Obergefell v. Hodges

Obergefell v. Hodges, ABD Yüce Mahkemesinin eyaletlerin escinsel evlilikleri tanımasının Fourteenth Amendment kapsamında anayasal hak olduğuna hükmettiği emsal karardır. 26 Haziran 2015 tarihinde verilen kararda dava; Tanco v. Haslam Tennessee, D ...

                                               

Ölme hakkı

Ölme hakkı, insanların yasamlarını sona erdirme veya gönüllü ötenazi geçirme hakkına sahip oldukları görüsüne dayanan bir kavramdır. Bu hakka sahip olmaktan, genellikle ölümcül hastalığı olan veya yasamaya devam etme isteği olmayan bir kisinin ke ...

                                               

Önleyici gözaltı

Önleyici gözaltı, kolluk güçleri tarafından suç islenmesinin önlenmesi ve toplumu tehlikelerden koruma amacıyla uygulanan bir kolluk tedbiridir. Önleyici gözaltı tedbirinde; islenmis veya islenmekte olan bir suça iliskin süphenin varlığı aranmaz. ...

                                               

Paralı asker

Paralı asker veya Ücretli asker, herhangi bir çatısmaya, çatısmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savasçı veya askere denir. Paralı askerler, katıldı ...

                                               

Pençik Kanunu

Pençik Kanunu veya Penç-Yek Kanunu, 1363 yılında I. Murad döneminde düzenlenen Osmanlı kanunu. Farsçada penç bes, yek ise bir demektir. Savaslarda alınan ganimetin beste birinin devlet hazinesine Beyt_ül Male aktarılıp geri kalanın ise savasa kat ...

                                               

Penoloji

Penoloji, suçluların cezalandırması ve ardından topluma kazandırılması yöntemlerini arastıran bir suç bilimi dalıdır. Nadiren yarı-resmi ortamlarda bir çesit ebeveynlik olarak görülür. Cezaevleri yönetimi ve hüküm giymis mahkûmların rehabilitasyo ...

                                               

Pozitif ayrımcılık

Pozitif ayrımcılık, yalnızca" dezavantajlı” gruplara mensup bireylere verilen ekstra haklardır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çesitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; onlar ancak ...

                                               

Rekabet hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisini destekleyen ve sürdürmeyi amaçlayan, sirketlerin rekabete aykırı davranıslarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıt ...

                                               

Resmî gazete

Resmî gazete veya hükûmet gazetesi, devlet kararlarını ve yasaları yayımlamakla yetkilendirilen süreli yayındır. Fiziki, elektronik veya her iki sekilde de yayımlanabilir.

                                               

Resit olmayanla cinsel iliski

Resit olmayanla cinsel iliski, cinsel rüst yası altında olan biri ile gerçeklestirilen gönüllü cinsel iliski. Yası küçük olan tarafın rızası olsa dahi kanunen cinsel anlamda resit sayılmadığı için pek çok ülkede tecavüz kabul edilir ve suçtur. Ka ...

                                               

Rowlatt Yasaları

Rowlatt Yasaları, Hindistanda Ingiliz yönetimi tarafından çıkarılan ve savas zamanındaki olağanüstü önlemlerin sürdürülmesini amaçlayan yasalar. Siyasal davalarda yargılanmanın jüri olmadan yapılmasına ve kuskulu kisilerin yargılanmadan gözaltına ...

                                               

Senet (anlasma)

Senet, bir gerçeğin, konusmanın, anlasmanın kaydedildiği resmî belgedir. Belge, noter gibi bir makamın aracılığıyla resmî leserek kendi kendini doğrulayıcı bir özellik tasır. Kamuoyu tarafından izlenecek derecede önemli durumlarda anlasmanın medy ...

                                               

Senet (hukuk)

Hukukta senet, bir vakanın delilini teskil etmek üzere bir kisi tarafından imzalanan ve imzalayanın aleyhine delil teskil eden yazılı belgedir. Bu anlamda senet, iki tarafın da imza atarak onayladığı bir kontrat ten farklıdır. Senet genelde bir m ...

                                               

Sivil

Sivil, uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kisi. Siviller herhangi bir muharebede silahlı çatısmaya girmeyen kisilerdir ve hakları ve güvenlikleri kısmen çesitli uluslararası a ...

                                               

Sivil haklar

Sivil haklar, her ülkede yasayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandas olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır. Sivil h ...

                                               

Societas Europaea

Avrupa Sirketi’ne Dair Konsey Tüzüğü 2157/200130 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi., Avrupa Sirketi adı verilen halka açık AB sirketlerine iliskin düzenleme içeren AB Tüzüğü’dür. SE, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhang ...

                                               

SOLAS

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu SOLAS veya Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözlesmesi, 1974 yılında kabul edilen ve denizde canlı kalabilme, can kurtarma ve emniyet ile ilgili konuları düzenleyen kuralları içeren uluslararası sözlesme. SO ...

                                               

Sözlesme

Sözlesme, iki ya da daha fazla kisi arasında yapılan ve kosullarına uyulması yasayla desteklenmis olan hukukî islemlere denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki islem olan sözlesmenin, genel olarak belirli bir bi ...

                                               

Spor hukuku

Spor hukuku, sporcuların, kulüplerin, takım sahibi sirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere iliskin iliskilerini, sporun özgür ...

                                               

Strafgesetzbuch

Strafgesetzbuch ; Almanya, Isviçre, Lihtenstayn ve Avusturyada Ceza Hukukuna verilen isimdir. StGB olarak kısaltılır. Kuzey Almanya Konfederasyonu tarafından yapılan yasalar, hemen Alman Imparatorluğu tarafından da kabul edilerek 1871 yılında res ...

                                               

Sulh (hukuk)

Sulh, kelime olarak barıs ve uzlasma anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak sulh, ihtilaflı tarafların karsılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla, aralarında bulunan hukuki iliskiden kaynaklanan uyusmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptı ...

                                               

Sansölye Mahkemesi

Sansölye Mahkemesi, 1873 Hakimlik Yasasının 66. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ingiltere ve Gallerde faaliyet göstermis olan equity mahkemelerinden biridir. Bu tarihten sonra Yüksek Adalet Mahkemesiyle birlestirilmistir. Lord Sansölyes ...

                                               

Sikâyet

Hukukta sikâyet, herhangi bir suç nedeniyle zarar gördüğünü düsünen kisinin, ilgili kurumlara yaptığı resmî basvuru. Sikâyet yazılı veya sözlü sekilde olabilir. Suçtan etkilenen kisilerin basvurularına sikâyet, suçtan etkilenmeyen kisilerin basvu ...

                                               

Sirketler hukuku

Sirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret sirketlerinin kurulması, birlesmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değistirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret sirketlerine iliskin hukuki iliskileri in ...

                                               

Sufa hakkı

Sufa Hakkı, tapu sicili islemlerinde kullanılan bir terimdir. Önalım hakkı olarak da adlandırılmaktadır. Paylı mülkiyete konu olan tasınmazlarla ilgilidir. Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karsı, öncelikli satın alma hakkını belirtme ...

                                               

Süpheli

Süpheli, bir ceza muhakemesi terimidir. Hukuken kolluk ve savcılık evresinde suç süphesi altında bulunan kisiyi ifade eder. Günlük dilde süpheli ve sanık aynı anlama gelecek sekilde kullanılsa da hukuken bu terimler birbirinde farklıdır. Bir kisi ...

                                               

Tahkim

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyusmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyusmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüslere göre bir alternatif uyusmazlık çözümü yöntemi olan tahk ...

                                               

Taksir

Taksir, ceza hukuku anlamında "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranısın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçeklestirilmesidir". Ceza kanununda açıkça belirtilmediği sürece taksirli hareketle isl ...

                                               

Tapu sicili

Tapu: Bir tasınmaz malın yüzölçümünü, numarasını, mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk sözcüğünden gelmistir. Türk Medeni Kanunu Madde 1007de Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devl ...

                                               

Tarafsız ön değerlendirme

Tarafsız ön değerlendirme, tarafsız bir üçüncü kisi tarafından, tarafların içinde bulundukları uyusmazlığın daha ilk safhalarında, uyusmazlığın nasıl çıktığı, ne sekilde gelistiği ve gelecekte tarafların durumlarını nasıl etkileyebileceği konusun ...

                                               

Tarafsızlık

Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve mekanda belirlenmis tutum ve düsünceler arasında tercih yapmama halidir. Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin yerine de ...

                                               

Tazminat

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karsılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesi ...

                                               

Tedavi maddelerinin yasal düzenlemesi

Tedavi edici maddeler gelisigüzel kullanılamaz. Özellikle ilaçların suistimali yapılabileceğinden dolayı dünya çapında hükûmetlerce bir takım düzenlemeler yapılır. Bazı ilaçlar reçetesiz satılırken bazıları için değisik özellikte reçeteler kullan ...

                                               

Tehcir

Tehcir sözcüğü, Arapça hicret göç etmek kelimesinden gelir. Göçler toplumsal bellekte önemli bir yere sahiptir. Örneğin bazı Müslüman topluluklarında hala kullanılmakta olan hicrî takvim, Müslümanların Mekkeden Medineye göçlerini baslangıç olarak ...

                                               

Telif hakkı

Telif hakkı, bir kisi ya da kisilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düsünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ...

                                               

Telif sözlesmesi

Telif sözlesmesi, telif hakkı ilkesine dayanan hukuki metin. Telif, TDK sözlüğünde uzlası anlamına gelmektedir. Bu kapsamda telif sözlesmesi taraflar arasında bir uzlası metni olarak tanımlanabilir.

                                               

Temerrüt

Temerrüt, kisinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü seklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle bor ...

                                               

Temizleme (sansür)

Temizleme veya arındırma, bir eserin uygun görülmeyen kısımlarının çıkarılarak sansür uygulanmasıdır. Özellikle kitaplar için kullanılan bir terimdir. William Shakespearein çalısmalarını düzenleyerek 1818de yeniden yayınlayan Thomas Bowdlerın kit ...

                                               

Tescil Sözlesmesi

Atmosfer Dısı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözlesmesi bilinen adıyla Tescil Sözlesmesi, Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafından 1974 tarihinde kabul edilen sözlesmedir. and went into force in 1976. As of 2014, it has been ratified by 6 ...

                                               

Tesebbüs

Ceza hukukunda tesebbüs bir failin suç islemek üzere harekete kalkısması ancak elinde olmayan nedenlerle sonucu elde edememis olması halini ifade eder. Kısacası, ceza hukuku anlamında tesebbüs, öznel anlamda tamamlanmıs, ancak nesnel anlamda tama ...

                                               

Tıbbi kötü uygulama

Tıbbi kötü uygulanma tıbbi hata ya da yanlıs tedavi, sağlık kurumlarının ve tabip, fizyoterapist, hemsire, ebe gibi sağlık çalısanlarının bilgisizlik, beceri eksikliği, deneyimsizlik veya ilgisizlik sonucunda gerçeklestirdikleri, tıbbi camianın k ...

                                               

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle iliskili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Isletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari iliskileri, alısverisi ve tarafların haklarını düzenler. Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanununda toplan ...

                                               

Toplu is sözlesmesi

Toplu Is Sözlesmesi, isyeri veya isletme düzeyinde, iskolu esasına göre isyeri veya isletmede TIS yapma yetkisini haiz isçi sendikası ile isveren sendikası veya sendika üyesi olmayan isveren arasında yapılan is sözlesmesidir. Buradan anlasıldığı ...

                                               

Töre ve namus suçları

Töre ve namus suçları -özellikle ataerkil toplumlarda- aldatmak, zinâ etmek, evlenmeyi reddetmek, bosanmaya çalısmak, tecavüze uğramıs olmak gibi nedenlerle, basta kadınlar olmak üzere aile fertlerine yöneltilen siddet. Batılı kaynaklarda genelli ...

                                               

Tröst hukuku

Tröst, equity hukukunda bir kisi tarafından baska bir kisinin yararına mülkiyet tutulmasını sağlayan bir müessesedir. Her tröst, "trustee" olarak adlandırılan kisi ya da kisilerin üzerine, belirli bir mülkiyet üzerindeki haklarını "beneficiary" o ...

                                               

Tutuklama kararı

Tutuklama kararı, bir süpheli ya da sanığın tutuklanması için kolluk görevlilerine yetki veren mahkeme kararıdır. Türkiyede 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, "kuvvetli suç süphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama neden ...

                                               

Türemis çalısma

Telif hakkı hukukunda, türemis çalısma var olan bir temel çalısma nın üzerine önemli teliflenebilir ögeler eklenerek elde edilen bir eserdir. Türemis çalısma, üzerine yapıldığı ilk çalısmadan ayrısarak bağımsız bir çalısma haline gelir. Telifle k ...

                                               

Türkiyedeki sulh ceza hakimlikleri

Türk hukuk sisteminde ilk derece karar organı. Sulh Ceza Hakimlikleri, Haziran 2014 değisikliği ile kuruldu. Bu değisiklik ile Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıs, bu mahkemenin görev alanına giren suçlar Asliye ceza mahkemelerine devredilmistir. S ...

                                               

Tüzel kisi

Tüzel kisi, hukuk bakımından birçok kisinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kisi sayılan olusum. Belli bir amacı gerçeklestirmek üzere kisi veya emtia topluluğu seklinde bağımsız olarak örgütlenmis, haklara sahip olabilen, borç veya ala ...

                                               

Uluslararası Denizcilik Sözlesmeleri Listesi

Denizcilik ile ilgisi olan tüm kisi, sirket, kurum ve devletleri ilgilendiren; denizcilikle ilgili uygulamalarda tabi olunan kurallar, sözlesmeler, konvansiyonlar, kodlar ve sistemlerin listesidir. Genellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafı ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →