ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223                                               

Din bilimleri

Din bilimleri, dinle teolojik bakıs açısıyla ve normatif yöntemlerle ve apolejetik amaçla ilgilenen ilahiyatın aksine dinleri sosyal bilimler perspektifinden ve herhangi bir dini veya dinleri apolejetik gaye gütmeden ve ideolojik muhalefet tavrı ...

                                               

Arthur John Arberry

Arthur John Arberry, Ingiliz doğubilimcisi; Arap, Pers uygarlıkları ve Islamiyet üzerine yaptığı çalısmalarla tanınır. Mısır Kahire Üniversitesinde Yunan ve Latin Klasikleri Departman Baskanlığı yapmıs; Cambridge Üniversitesinde 1947 yılından ölü ...

                                               

Dindarlık

Dindarlık tanımlaması zordur, ancak farklı bilginler bu kavramı genis ölçüde dini yönelimler ve katılımla ilgili olarak görmüstür. Deneyimsel, ritüelist, ideolojik, entelektüel, sonuçsal, creedal, cemaat, doktrinal, ahlaki ve kültürel boyutları i ...

                                               

Émile Durkheim

Émile Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmis olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmus olduğu LAnnée Sociologi ...

                                               

Islam ilimleri

Mûkattâat: Kur’ânda bazı surelerin basında bulunan, ana metinden ayrı yazılan sessiz harf gruplarına mûkattâat harfleri denir. Kuran-ı Kerîmdeki yirmi dokuz surenin basında yer alan ve sadece harflerden olusan mütesâbih âyetlere verilen isimdir. ...

                                               

Ümmet

Ümmet, Islam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram. Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir. Daha sonra Islam inancına sahip herkesi içine alan bir anlama kavusmustur. Islam inancının en önemli kaynağı Kuranda birçok y ...

                                               

Pidyon haben

Pidyon haben, ilk doğan erkek çocuğu Kudüs Tapınağındaki görevlerinden azat etmek için çocuğu bir Kohenden "kurtarmak" adına yapılan bir ayindir. Bugün Kudüs Tapınağı olmamasına rağmen bu ayin Tutucu ve Ortodoks Yahudiler tarafından hala icra edilir.

                                               

Satılmıs

Satılmıs bir erkek ismi. Genellikle kırsal kesimde daha önceki bebekleri ölmüs ailelerce bir sonraki bebeğe onun da ölmemesi için verilir. Dursun, Duran, Yasar isimleri de erkek bebeklere aynı sebeple verilir. Bebek kız ise Satı ya da Satu ismi v ...

                                               

Cüzi irade

Cüzi irade, Islam dinine göre insanlara verilmis olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan özgür iradedir. Cüzi kelimesi Arapça ve Osmanlı Türkçesinde kısmi anlamına gelir. Buna karsılık Külli irade yani Allah ın iradesi ...

                                               

Dinsizlik

Dinsizlik kelimesi üç tane bağlantılı anlama sahiptir: din yokluğu dinin hakkında bilgiye sahip olmaması veya inanmaması nedeniyle dine karsı muhalefet birinin ilkelerine uymayan davranısların yapılması. Dinsiz olarak sınıflandırılan insanlar her ...

                                               

Zındık

Zındık, Islam kültüründe tanrıya ve ahirete inanmayan kisidir. Terim, Arap olmayan kültürlerden Islam kültür havzasına geçmis fakat Kuran ve hadislerde geçmemektedir. Islam literatüründe ilk kez Ali zamanında yasanan bir olay münasebetiyle zındık ...

                                               

Agnostik teizm

Agnostik teizm, en az bir yaratıcıya inanan ancak bunun doğruluğunun ile birlikte yanlıslığının da bilinmediğini veya hiçbir zaman bilinemeyeceğini savunan bir felsefi görüstür. Bir agnostik teist ayrıca inandığı tanrının özellikleri konusunda da ...

                                               

Ateizm

Ateizm, tanrı veya tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. Bu düsünceye sahip olanlara ateist denir. Ateistler, bazı kurumlar ve kisiler tarafından "tanrıtanımaz" olarak isimlendirilse de, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine ...

                                               

Jineoloji

Jineoloji, kadın bilimi olarak da anılan, PKK lideri Abdullah Öcalanın teorize ettiği feminizm ve cinsiyet esitliğini içeren doktrin. Kürtçe kadın anlamına gelen "jin" kelimesinden türetilen jineoloji kadın bilimi olarak tarif edilir. Çesitli kay ...

                                               

Din felsefesi

Din felsefesi, dinin kendiliğinden varolussal hareketi için bir tür rasyonel bir mesrulastırma sağlayan felsefe dalıdır. Kutsallık, Tanrı, kurtulus, ibâdet, peygamber, kurban, dua, vahiy, ayin ve sembol gibi dinler tarihinin temel konularını anal ...

                                               

Cehennem problemi

Cehennem problemi, dinde ruhların cezalandırılması için cehennemin varlığının adaletli, ahlaki ve mutlak iyiliksever Tanrı kavramına aykırı görüldüğü ahlaki bir sorundur. Dört temel önermeden türemistir: Cehennem vardır; Dünya üzerindeki yasamlar ...

                                               

Çifte kılıç kuramı

Orta Çağ boyunca yürürlükte kalacak olan çifte kılıç teorisini ilk ortaya atan kisi 492den 496ya kadar papa olan I. Gelasiustur. Bu görüse göre, hem tinsel hem de seküler iktidar, insan hayatı için özsel niteliğe sahiptir; fakat bu ikisi tek bir ...

                                               

Din halkın afyonudur

Din halkın afyonudur, Karl Marxın çok alıntılanan bir sözüdür. Marxın 1843 yılında kaleme aldığı Hegelin Hukuk Felsefesinin Elestirisine Katkı. Giris. adlı yazıda yer almıs, bu yazı bir yıl sonra Marxın Arnold Ruge ile birlikte yayınladığı Deutsc ...

                                               

Euthyphron ikilemi

Euthyphron ikilemi ya da Ilahi buyruk teorisi ilk kez Platonun Euthyphron ile diyaloğunda ortaya atılmıs olan felsefi ve teolojik problem. Kısaca "ahlaki davranıslar tanrı tarafından emredildiği için mi ahlakidir, yoksa ahlaki olduğu için mi tanr ...

                                               

Fideizm

Fideizm, inancın akıldan bağımsız olduğunu ya da akıl ve inancın birbirlerine düsman olduğunu ve inancın belirli gerçeklere ulasmada üstün olduğunu savunan bir epistemolojik teoridir. Kuramsal açıdan agnostisizm, hiç kusku yok ki anlasılır ve hat ...

                                               

Gülün Adı

Gülün Adı, Italyan yazar Umberto Econun ilk romanı. Orijinal adı Il nome della rosa". Roman 1980de yayımlandı ve büyük beğeni topladı. Kısa zamanda birçok dile çevrildi. 1986 yılında filmi de yapılan roman aynı yıl Türkçeye çevrildi. Polisiye Yaz ...

                                               

Hristiyan deizmi

Hristiyan Deizm, Hıristiyanlıktan ayrılan dini bir bakıs açısıdır. Isanın ahlaki öğretilerine inanan fakat ilahiliğine inanmayan bir deist anlamına gelir. Corbett ve Corbett, John Adams ve Thomas Jefferson, Hristiyan deist örneğidir. Ingilizce ba ...

                                               

Içselbakıs

Içselbakıs ya da temasa felsefi ve dini metinlerde konsantre olunmus, dikkatli ve kendi benine yönelip tüm dıs dünyayı unutan kisinin ruhsal durumunu tanımlamak için kullanılan terimdir. Içselbakıs, zihnin sahip olduğu bazı düsünce öğeleri üzerin ...

                                               

Kötülük problemi

Kötülük problemi ya da ser problemi, din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan bir Tanrının varlığının nasıl bağdastığı seklindeki bir sorudur. Sorunu ilk olarak Epikür mantıksal bir formül ile ortaya koymus, o zamandan beri de felsefe ile hiç ...

                                               

Mazdekçilik

Mazdekçilik ya da mazdekizm, Iranlı Zerdüst din adamı Mazdekin düsünce felsefesine verilen isimdir. Mazdekizm, Isadan sonra 5. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan; insan esitliği ve mal ortaklığını savunan bir akım olarak bilinmektedir. Her tür ...

                                               

Müsebbihe

Müsebbihe ya da Tesbîh, Islâm dininde Allahı yaratılmıs olanların sıfatlarıyla anan ve kendisinin yarattıklarına benzeten itikat mensuplarının olusturdukları itikadî mezheplerin tamamına mal olan bir tâbirdir. Günümüzde ise Islâm dini itikadî mez ...

                                               

Perennial felsefe

Perennial Felsefe ya da perennializm, evrensel hakikat ilkelerinin tüm insanlar ve kültürlerde ortak olarak mevcut olduğuna dair felsefi düsünüs. 16. yüzyıl teologu Augustine Steuch tarafından De perenni philosophia libri X kitabında theosophia p ...

                                               

Sinbutsu-suugō

Sinbutsu-sūgō, Japonyanın yerel Sintosuyla ile Budizmin karıstırılıp tek bir inanç sistemi seklinde yeniden insasıdır. Bu olguya Sinbutsu-konkō da denir.

                                               

Teodise

Teodise, din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan Tanrı kavramının nasıl bağdastığını açıklama çabasına verilen bir isimdir. Baska bir ifade ile kötülük olgusu karsısında Tanrının adaleti ve haklılığını savunmak "kötülük problemi karsısında T ...

                                               

Avdala

Avdala yeni haftaya girerken Sabatın ve bayramın bittiğini sembolize eden bir Yahudi seremonisidir. Sabat Cumartesi günleri hava karardığında sona erer. Cumartesi aksamı gökte 3 yıldız göründüğünde Avdala okunur. Eğer herhangi bir sebeple Avdalan ...

                                               

Birit milah

Birit milah, inançlı Yahudi erkek çocuklarına sekiz günlükken Mohel tarafından yapılan sünnet törenidir. Bu törende mohel, bebeğe bir Yahudi adı verildikten sonra bebeğin sünnet derisini alır ve üreme organından kan akıtır. Yahudi dininin babası ...

                                               

Kurtulus (ilahiyat)

Kurtulus, Ibrahimi dinlerde ve Budizm gibi farklı inançlarda merkezi bir kavramdır ve bireysel olarak insanın, ötesinde insanlığın ve/veya dünyanın olumsuz olan her seyden kurtulup huzur ve kurtulusa ermesi manasına, baska bir deyisle insanın ve/ ...

                                               

Zeved habat

Israilli Tutucu haham David Golinkin Misna ve Talmudda ismin ne zaman konulmasıyla ilgili hükümlerin bulunmadığını dile getirir. Orta çağda bir hafta süren bu törene kız bebekler için Savua Habat Kızın haftası erkek bebekler içinse Savua Haben Oğ ...

                                               

Hristiyanlık

Hristiyanlık, Nasıralı Isanın yasamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanan, tek tanrılı bir Ibrahimî dindir. 2.4 milyarı askın takipçisi ile dünyanın en büyük dinidir. Takipçilerine "Mesihçi" anlamına gelen Hristiyan denir ve Kitâb-ı Mukaddese in ...

                                               

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh ...

                                               

Teistik satanizm

Teistik satanizm, Seytanın ruhani varlığına ve gücüne tapınılan satanizm türü. Teizmden yola çıkarak, kutsal kitaplarda anlatılan veya ruhani bir boyuttaki seytana inanılır. Ateistik satanizm ile beraber, Satanizmin 2 kolundan birini olusturmaktadır.

                                               

Armageddon

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savasının adıdır.

                                               

Armilus

Armilus, Armilos ya da Armilius, Yahudi eskatolojisinde Büyük Israil Krallığını kuracak olan Mesihe karsı mücadele edecek kisi. Hristiyanlıkta Mesih Karsıtı, Islamda hadislerden elde edilen bilgiler doğrultusunda Deccal ile aynı kisi olduğu düsün ...

                                               

Kabala

Kabala veya Kabbalah, Yahudi mistisizminde ezoterik bir disiplin, düsünce okulu veya kurallar bütünüdür. Yahudilikte üyelerine מְקוּבָּל denir. Kabalanın tanımı, onu takip edenlerin geleneğine ve amaçlarına göre değisiklik gösterir. Kabala, Yahud ...

                                               

Kaf Dağı

Kaf Dağı, genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu varsayılan, zümrütten yapılmıs bir yerdir. Fars mitolojisine ait Zümrüd-ü Anka kusunun bu dağda yasadığı düsünüldüğünde Kaf dağının ...

                                               

Kudüs Tapınağı

Kudüs Tapınağı ya da Kutsal Tapınak, Kudüsün Eski Sehrindeki Moria Tepesinde bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan tapınak. Birinci Tapınak, Kral Süleyman tarafından M.Ö. 960 dolaylarında kurulmus ve Nabukadnesar yönetimindeki Babilliler tarafınd ...

                                               

Lucifer

Lucifer, Latincede Venüs gezegeninin sabah saatlerindeki halini tanımlamak için kullanılmıs isimlerden biridir. Isim aynı zamanda gezegen ile iliskilendirilmis pek çok dini ve mitolojik varlığa da atıfta bulunabilir. Dini açıdan Venüs ve Lucifer ...

                                               

Sam

Sam, Kitab-ı Mukaddese göre Nuhun oğullarından biri. Bazı inanıslarda ikinci oğlu olarak kabul edilse de genellikle Nuh peygamberin en büyük oğlu olduğu düsünülmektedir. Eski Ahitin baslangıç kitabı olan Tekvinin 10 bap 21. ayetinde Samın Yafes’i ...

                                               

Seytan

Seytan, birçok din ve mitolojide, insanları kötülüğe tesvik ettiğine inanılan, adaletsizliğin ve tüm kötülüklerin kaynağı kabul edilen ruhani varlık. Iblis sözcüğü de çoğu zaman Seytan ile aynı anlamda kullanılır. Yeryüzündeki birçok dinde ve mit ...

                                               

Song for a Raggy Boy

Song for a Raggy Boy, Aisling Walshın yönetmenliğini yaptığı 2003 tarihli film. Film, Patrick Galvinin aynı adlı kitabından uyarlanmıstır ve gerçek olaylara dayanmaktadır.

                                               

Pakistanlasma

Pakistanlasma ; bir toplumun dini sebepler yüzünden sürekli olarak bölünmesi anlamına gelen siyasi bir ihtiradır. 1960larda Avrupada, Bosna-Hersek Cumhuriyetinin ilk cumhurbaskanı olan Aliya Izzetbegoviç tarafından benimsenen ve Sırpların toplumd ...

                                               

Eksarh

Eksarh, Bizans Imparatorluğunda baskent Konstantinopolisten uzak vilayetleri yönetmek için genisletilmis yetkilerle donatılmıs validir. Askeri operasyonlarda da bulunma yetkisine sahiptir. Doğu Hristiyan Kiliselerinde, Eksarh terimi iki ayrı anla ...

                                               

Mele (dinî unvan)

Mele, Türkiyenin doğu ve güneydoğusunda gayriresmî olarak imam görevi yapan çoğunlukla Kürt din âlimi. Kökeni Molla sözcüğü olan mele isminin, melle veya mala seklinde telaffuzlarına da rastlanır. Günümüzde yaklasık 1000 civarı olduğu düsünülmekt ...

                                               

Güney Kafkasya arastırmaları

Güney Kafkasya arastırmaları veya Kartveloji, Güney Kafkasya halklarının tarihlerini, dillerini ve kültürlerini inceleyen bir arastırma alanıdır. Daha dar bir anlamda, bu terim genellikle Gürcistan dısında Güney Kafkasya üzerine yürütülen arastır ...

                                               

Hristiyan arkeolojisi

Avrupada uzun yıllar boyunca kilise tarihi gibi bölümlere yardımcı bilim dalı olarak üstlendiği rolden dolayı Hristiyan arkeolojisi adını alan bölüm, esasen geç antik dönem arkeolojisi ile ilgilenir. Son dönemde bilim insanları Hristiyan arkeoloj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →