ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Güney Arabistan Federasyonu

Güney Arabistan Federasyonu, Arap Yarımadasının güney ucunda Birlesik Krallık himayesinde bir federasyondu. 1962 yılında Güney Arap Emirlikleri Federasyonunun 15 devleti tarafından kurulmus olup 1967 yılında Güney Arabistan Protektorası ile birle ...

                                               

Güney Osetya tarihi

Güney Osetya Tarihi Gürcistan’ın kuzey kesimindeki bölgede tarih boyunca gerçeklesen olayları inceler. Ayrıntılı bilgiler için Gürcistan - Güney Osetya Sorunu ve 2008 Güney Osetya Savası maddelerine bakınız. Nisan 2007: Gürcistan yönetimi, bölged ...

                                               

Hacıhamza Höyüğü

Hacıhamza Höyüğü, Kütahya il merkezinin güneydooğusunda, Altıntas Ilçesinin 4 km. kuzeyinde, Alibey Köyünün 1.4 km. batısında yer alan bir höyüktür. Tepe, 82 metre çapında ve 4.5 metre yüksekliğindedir.

                                               

Hakkâri tarihi

Sırasıyla Hurri ve Urartu Krallıklarının parçası olan Hakkâri, Pers Imparatorluğunun egemenliğinden sonra Arap egemenliğine geçmistir. Daha sonra Selçukluların kontrolüne giren kent, 1536 yılında Osmanlı Imparatorluğu topraklarına katılmıstır. Co ...

                                               

Halaciler

Halaciler, Hindistandaki Delhi Sultanlığını yöneten hanedanı. Uzun süre önce Afganistana yerlesmis bir kabileden gelen Türk kökenli olup diğer unsurlarıyla melezlesmis Halacilerin üç hükümdarı da güneydeki Hindu topraklarını ele geçirmeye çalısmı ...

                                               

Halep Emirliği

962 yılında, Halepin Bizans generali II. Nikiforos tarafından yağmalanmasının ardından 970de yapılan Safar Antlasması ile Halep ve Halep Emirliğinin kontrolü Bizansın eline geçti. Halep sehri 1017de ise Fâtımîler tarafından ele geçirildi. 1024te ...

                                               

Hammudi Hanedanı

Endülüs Emevi Devletinin yıkılısından sonra Ispanyada hüküm sürmüs hanedan. Üç Hammudi meliki en-Nasır, el-Memun ve el-Mûtelî lakaplarıyla hilafet iddia etmisler ancak bu unvanlarını sadece 8 yıl 7 ay tasıyabilmislerdir. Bu sürede Emevilerle dönü ...

                                               

Hethumid Hanedanı

Hethumid Hanedanı, Ayrıca Namrun Kalesi Ailesi olarak da bilinir, 1226 yılından 1373 yılına kadar Kilikya Ermeni Krallığı yönetmislerdir. Ruben Hanedanı üyesi ve Kilikya Ermeni Prensliğini Krallık yapıp ilk Kral olarak tac giyen I. Levonun ölümü ...

                                               

Hitaylar

Hıtaylar, Çin ülkesinin kuzeyinde Mançuryadan Orta Asyaya kadar olan bölgede yasamıs Moğol kökenli bir kavim. Ancak Türk - Tungus melezi olduğunu savunan ve Kıtaylar olarak adlandıran tezler de mevcuttur. 907de önderlerinden Yelü Abaoji Çince: 耶 ...

                                               

Hive Hanlar listesi

Seyit Muhammet Han 1856 - Eylül 1864 Abdullah Han I 1855 Iltizar Inak bin Ivaz Inak Bey 1804 - 1806 Ebul Gazi Muhammet Amin Bahadır Han 1846 - 1855 Muhammet Rahim Bahadır Han 10 Eylül 1864 - Eylül 1910 Mahmut Han 1856 Isfendiyar Curci Bahadır Han ...

                                               

Hoca-Hanlar

Doğu Türkistan topraklarına hakim olan Çağatay Hanlığının yıkıldığı 1688 yılından anılan bölgenin Çin isgaline girdiği 1759 yılına kadar hüküm süren yönetici grup. Dünya ticaretinin okyanuslara kayması ile Ipek Yolu gibi kıta içi ticaret yolların ...

                                               

Hosut Hanlığı

Hosut Hanlığı 1642de bir Hosut prensi Güsi Han tarafından kuruldu. Yerel Tibet Yönetimlerinin kurulmasına karısmadı. 1717 yılında baska bir Moğol hanlığı olan Çungar Hanlığı tarafın yıkıldı.

                                               

Hresili Muharebesi

Hresili Muharebesi, Osmanlı Imparatorluğu ve Gürcü Imereti Krallığı arasında bugünkü Gürcistanın Hresili sehri yakınlarında yapılan muharebe. Imereti Kralı I. Solomonun emrindeki ordu, 17 Aralık 1757de Osmanlı ordusunu mağlup etti. I. Solomon Bat ...

                                               

Hyrkania

Hyrkania, simdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletleriyle Türkmenistanın Hazar Denizi kıyılarının güneyini içine alan tarihi bölge.

                                               

I. Adolf (Berg Kontu)

I. Adolf 1077den 1082e Berg Kontu ve Werden, Deutz, Berg ve Gerresheim Vekili. Babası Gildegauli Kontu Lotharınyalı II. Adolf. Tek bir oğulları vardı: Berg-Huvelli II. Adolf ö. 1090 veya 1106.

                                               

I. Alexandru Aldea

I. Aleksandr Aldea Basarab Hanedanından II. Mirceanın oğlu ve Eflak Voyvodası. Ülkenin egemenliğinin 15. yüzyılda on sekiz kez siddetle el değistirdiği son derece çalkantılı bir dönemde Eflak tahtını ele geçirmeye çalıstı. II. Danı devirerek taht ...

                                               

I. Mihail (Eflak voyvodası)

I. Mihail, 1415ten 1420ye kadar Eflak Voyvodasıydı. I. Mirceanın eflakı yöneten tek mesru oğludur. 1415ten itibaren prens olarak hazırlanan Mihail, babası 1418in baslarında öldükten sonra tek yönetici oldu. Macaristanın Osmanlı Imparatorluğuna ka ...

                                               

II. Basarab

II. Basarab, Eflak voyvodası II. Danın oğlu ve 1442-1443 tarihleri arasında Eflak Voyvodasıdır. II. Basarab, bugünkü Romanyanın bir parçası olan Eflakta çalkantılı bir süreçte, II. Mircea ve Vlad Dracul arasında hüküm sürdü. Saltanatı son derece ...

                                               

II. Mursili

Kardesi II. Arnuvandanın babası gibi Hatti Ülkesini saran veba yüzünden erken ölümünü dolayısıyla tahta çıkan II. Mursili, tahta çıktığında henüz 20 yasındaydı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Kaskalar ve Güneybatıda bulunan Arzawa Krallığı Mursilinin ...

                                               

II. Radu (Eflak Prensi)

II. Radu veya Radu Praznaglava, 15. yüzyılda Eflak hükümdarıydı, her seferinde taht için rakibi olan II. Danın her seferinde yerine geçtiği 4 dönem boyunca hükümdarlık süresi mevcuttur. Eflak tahtındaki bu 4 dönemden hepsi sadece 7 yıllık bir sür ...

                                               

Irak Isyanı (2011-2014)

Irak Isyanı, ABDnin Iraktan çekilmesi sonrası Sünni, Sii ve Kürt unsurlar arasında artan gerilimi, Iraklı asiretler ve radikal örgütlerin merkezi hükûmete karsı ayaklanmalarını ve ISIDin ortaya çıkmasına kadar olan dönemi kapsamaktadır. ABD 2011 ...

                                               

Iki savas arası dönem

Iki Savas Arası Dönem ya da Dünya Savasları Arası Dönem, Batı kültüründe I. Dünya Savasının sonu ile II. Dünya Savasının baslangıcı arasındaki zaman dilimi.

                                               

Imadsahlar

Imadsahlar, 15. yüzyıl sonlarından 16. yüzyılın sonlarına kadar Hindistanda hüküm süren hanedandır. Behmeniler devletinin bölünmesinden doğan devletlerden biriydi ve Berar Sultanlığı olarak bilinirdi.

                                               

Imparatorluk

Imparatorluk, genellikle bir imparator olan tek bir yönetici otoriteye tabi olan birkaç bölge ve halktan olusan egemen bir devlettir. Imparatorluk sözcüğü, Latince imperare buyurmak, komuta etmek - in + parare tedarik etmek, donatmak- kökünden gelir.

                                               

Inandık Vazosu

Inandık Vazosu Hitit devletinin Hanhana adlı kült merkezinde bulunan ünlü vazodur. Üzerindeki resim kutsal tanrılarının evlilik törenini anlatmaktadır. Hitit kültürünü çok iyi yansıtır. Asur Ticaret Kolonileri Çağında da görülen kabartmalı vazo y ...

                                               

Indus Vadisi Uygarlığı

Indus Vadisi Uygarlığı ya da Harappa Uygarlığı, Indus vadisinin bel kemiğini olusturduğu çok genis bir bölgeye yayılmıs, Güney Asyadaki en eski kent uygarlığıdır. MÖ 3300 yılları dolaylarında bir kent uygarlığı seklini aldığı kabul edilmektedir. ...

                                               

Iskila

Iskila adı tarihte ilk olarak Sümer kaynaklarında yer alır ve ünlü Gılgamıs destanında iškila-bi biçiminde yer almaktadır. Iskila, Hitit öncesi dönemde iç ve kuzey Anadoluda yasayan Hatti uygarlığının önemli bir kentidir. Hititbilimci Sedat Alpin ...

                                               

Jamestown, Virginia

Virginia Kolonisindeki Jamestown yerlesimi, Amerika kıtasındaki ilk kalıcı Ingiliz yerlesmesiydi. Powhatan Nehrinin kuzeydoğu kıyısında, günümüz Williamsburg merkezinin yaklasık 2.4 mil güneybatısında yer almaktadır. 4 Mayıs 1607de, Virginia Sömü ...

                                               

Jüpiter Tapınağı

Jüpiter Tapınağı, Silifke sehir merkezinde bulunan ve doğu ile güney yanlarındaki sütun tabanlıkları öz biçiminde korunmus olan tapınaktır. Uzun kenarında ondörder, kısa kenarında sekizer sütun bulunmaktaydı. Ne var ki, her biri 10 metre boyundak ...

                                               

Kahire Konferansı

Kahire konferansı, II. Dünya Savası sonra Uzak Doğudaki gelismeleri değerlendirmek amacıyla Roosevelt, Churchill ve Çan Kay Sek arasında; 22-26 Kasım 1943 tarihleri arasında Kahirede yapılan toplantıdır. Kesin bir sonuca varılamayan konferansın y ...

                                               

Kanada tarihi

1763de Yedi Yıl Savasından sonra Fransa, Karayip Adalarını tutup Kuzey Amerikan kolonisi Yeni Fransayı Ingiliz Krallığına bırakmaya karar verdi. Amerikan Devriminden sonra Ingiliz Krallığına sadık olanlar Kanadaya yerlestiler.

                                               

Kanem Imparatorluğu

Kanem Imparatorluğu, 8. ve 14. yüzyıllarda günümüz Çad, Libya ve Nijeryada varlığını sürdüren bir devletti. Imparatorluk en güçlü döneminde Çadın çoğunu, Libyanın güneyi, Nijerin doğusu, Nijeryanın kuzeydoğusu ile Kamerunun kuzeyini kapsamaktaydı.

                                               

Kara Dikilitas

Kara Dikilitas, Kral III. Salmanezere ait Asur anıtı. Bugüne değin ortaya çıkarılan Asur dikilitasları arasında en eksiksizidir. Üstünde, çesitli askeri sefer ve zaferleri, Israil kralı Yehunun MÖ y. 842-815 haraç ödemesini canlandıran sahneler v ...

                                               

Kara Tatarlar

Kara Tatarlar, ya da Kara Tatar Altay dağları ve Karadenizin arasında yasayan Tatar kökenli etnik bir grup. Esas olarak Orta Asya, Ortadoğu, Transkafkasya ve doğu Avrupada yasarlar. Bu etnik gruplar yerlestiği ülkenin lisanını benimsemistir. Örne ...

                                               

Karatağlık

Karatağlık, Doğu Türkistanda Naksibendi tarikatının bir kolu. Ahmet Kazaninin dördüncü oğlu, Muhammed Ishak Veli Arapça: مُهَمَّد اِسهَق واَلِ ; Muhammad Eshāq Walī? - 1599’nin annesi, Satuk Buğra Han’ın soyundan gelen aslen Kasgarlı olup, Kasgar ...

                                               

Keita Krallığı

Keita Krallığı 1200-1670 yılları arasında bugünkü Nijer ve Mali topraklarında hüküm sürmüs siyah Afrikalıların kurmus olduğu devlet. Songhay Imparatorluğu ile komsu olmus, baskentini bugün Nijerin baskenti olan Niamey olarak belirlemistir. Haneda ...

                                               

Kelenderis

Kelenderis, günümüzde Mersine bağlı Aydıncık ilçesinde yer alan antik kent ilk kez 1987 yılında kazılmaya baslanmıstır.

                                               

Kizzuvatna

Kizzuvatna Krallığı, MÖ 2. binyılda Çukurova bölgesinde hüküm sürmüs dinsel bir krallık. Huriler tarafından kurulduğu ve mitaniler,gordegene,kardukya ismi ile anılan bu halkın aynı kökenden olduğu söylenebilir.

                                               

Klasik Antik Çağ

MÖ 546 yıllarında Pers Kralı Kyros, Sardesi yakıp yıkarak Lidya Krallığına son vermis ve Anadoluda MÖ 300 yılına kadar sürecek olan Pers Egemenliğini baslatmıstır. Persler sadece Anadoluyu ele geçirmekle kalmayıp, zaman yaptıkları savaslarla, Tra ...

                                               

Klasik Yunanistan

Klasik Yunanistan, Yunan kültüründeki MÖ 5. ve 4. yüzyıllardaki yaklasık 200 yıllık döneme verilen ad. Bu dönemde Yunanistanın büyük bölümünün Pers Imparatorluğu tarafından ilhak edilisi ve daha sonra bağımsızlığı gerçeklesti. Klasik Yunanistanın ...

                                               

Konkistador

Konkistador, 15. ve 19. yüzyıllar arasında Amerikanın büyük bölümlerini istila edip Ispanyol sömürgesinin egemenliği altına alan Ispanyol askerlere, kâsiflere ve maceracılara verilen isimdir. Fatih anlamına gelir. Bu terim yaygın olarak Brezilyay ...

                                               

Kosova Cumhuriyeti (1991-1999)

Kosova Cumhuriyeti 1991 yılında kurulan Güneydoğu Avrupada bağımsızlığını ilan eden bir yarı-devlettir. Kosova Cumhuriyeti,Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesine karsı kendi paralel siyasi kurumlarını kurdu.

                                               

Kral Kaya Mezarları

Kral Kaya Mezarları, Helenistik dönemnde, Amasyadaki Harsena Dağının güney eteklerindeki kalker kayalara oyulmus olan anıt mezarlardır. MÖ 302 yılında Pontus Krallığı I. Mithridates tarafından kuruldu ve baskent olarak Amasya seçildi. Kız Sarayı ...

                                               

Küçük Asya Felaketi

Küçük Asya Felaketi, Yunan tarih yazımında Küçük Asya Ordusunun Eylül 1922de Mustafa Kemal komutasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Ordusuna uğradığı yenilgi sonucu Küçük Asya Seferinin son bulmasına verilen isimdir. Küçük Asya Felaket ...

                                               

Kyme

Kyme, Antik Çağda Aiolis denilen bölgedeki Aiol kentlerinden biridir. Günümüzde Türkiye’nin Izmir ili Aliağa ilçesi yakınlarında yer almakta olup kıyısında bulunduğu küçük körfez, Nemrut Körfezi olarak adlandırılmaktadır. Ünlü antik çağ coğrafyac ...

                                               

Labranda

Labranda Pers Valisi Mousolos’un Tanrı Zeus’a adamıs olduğu sanılan tapınak, Latmos tepesi güney eteklerine kurulmus içinde Zeus Labraundos Tapınağı bulunan harabe yapılıları Karyalılar için hac yeri olup kutsal alan olarak kabul edildiği sanılma ...

                                               

Lahit

Lahit ; özellikle Antik Çağda insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla tastan oyulan, sandık seklinde mezar. Günümüzde de hâlen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Lahitler, merm ...

                                               

Lidyalılar

Anadolunun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Antik çağda Lidya, bu topraklarda yasayanlara da Lidyalılar denilmistir. Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan ve doğudan Anadoluya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra d ...

                                               

Livonya Savası

Livonya Savası 1558–1582 yılları arasında Rusya Çarlığı ile Danimarka, Litvanya Grandüklüğü, Lehistan Krallığı ve Isveç Krallığından olusan bir koalisyon arasında yapılmıs uzun süreli bir savastır. Savas Rusyanın Baltık Denizinde bir liman edinme ...

                                               

Lucca ve Piombino Prensliği

Lucca ve Piombino Prensliği, Napolyon tarafından Temmuz 1805 yılında kurulan ve basına kız kardesi Elisa Bonaparteı geçirdiği devlettir. Devlet Italyan Yarımadasında kurulmustur. Devletin kurulus amacı Lucca Cumhuriyeti ile Piombino Prensliğini b ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →