ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

Newtonculuk

Newtonculuk, doğa filozofu Isaac Newtonun inanç ve yönteminden ilhamla kurulmus felsefi öğretidir. Newtonun katkı sağladığı alanlar fizik ve matematik olsa da, rasyonel ve anlasılabilir yasalarla yönetilen evren kavrayısı, Aydınlanma Çağında birç ...

                                               

Ölüm

Ölüm, bir canlı varlığın hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesidir. Canlı varlıkların herhangi bir dokusunun canlılığını kaybetmesine de ölüm denir. Canlının ölümünden bahsedebilmek için, hayati faaliyetlerin bir daha geri gelmemek üzere ...

                                               

Beyin ölümü

Beyin ölümü, tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüssüz kaybıdır. Ilk olarak 1968 yılında Harvardda tanımlanmıs ve beyin ölümü kriterleri Harvard Kriterleri olarak yerlesmistir. Bu nedenle Beyin ölümü tanısı dünyanın her yerinde aynı standartlarda ...

                                               

Ceset

Ceset veya naas, ölü bir insanın bedeni. Aynı anlama gelen kadavra sözcüğü genelde tıbbî anlamda kullanılır. Cenaze töreni için hazırlanmıs cesede cenaze denir. "Hayvan ölüsü" anlamındaki les sözcüğü, bazen -özellikle olumsuz konotasyon ile- insa ...

                                               

Ecel

Ecel Islam dininde insanın mukadder olan ömrünün son bulmasına denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. Islam inancında insan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüs olur. Ecelin ne zaman geleceğini A ...

                                               

Nekropsi (patoloji)

Nekropsi ya da nekroskopi, necroscopie den köken alır. Insan dısındaki hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan inceleme islemidir. Nekropsi hematolojik, biyokimyasal, tanısal görüntüleme, endoskopi veya tanısal cerrahi gibi klini ...

                                               

Otopsi

Otopsi, bir cesedin ölüm nedenini belirlemek için yapılan tıbbi inceleme islemi. Otopsi genellikle ailenin isteği üzerine yazılı izin vermesi nedeniyle yapılır. Adli vakalarda ise savcının isteği üzerine otopsi yapılır ve aileden izin alınması ge ...

                                               

Ölüm içgüdüsü

Ölüm itkisi, Sigmund Freuda göre bireyde varlığını sürdüren kendini yok etme ve anorganik duruma dönme eğilimi, isteği. Kavram, Almanca ölüm Tod ve itki Trieb kelimelerinin birlestirilmesiyle olusturulmustur. Kelimenin ölüm içgüdüsü olarak çevril ...

                                               

Ölüm ötesi deneyimi

Ölüm-ötesi deneyimi, bedensel islevleri bakımından tıbben ölü sayılmıs, fakat bir süre sonra reanimasyon yöntemleriyle veya kendiliğinden yeniden yasama kavusmus kimselerin bu ölüm ve yeniden yasama dönüs arasındaki sürede geçirdikleri deneyime v ...

                                               

Ölüm pozu

Dinozor ve kus fosilleri, sıklıkla basın geriye doğru atılması, kuyruğun uzatılması ve ağzı açık olması gibi karakteristik bir durusta fosil olarak bulunur. Bazen ölüm pozu olarak adlandırılan bu durusun nedeni bilimsel bir tartısma konusu olmust ...

                                               

Ölüm yasağı

Ölüm yasağı, belli idari bölümlerde ve binalarda görülebilecek toplumsal olgu ve tabudur. Bilinen en erken ölüm yasağı, MÖ 5. yüzyılda Delosta dinî gerekçelerle ilan edilmisti. Bugün ölüm yasağı, ilgili kuruma mezarlıkların genisletilmesi yönünde ...

                                               

Ölüme yakın deneyimler

Ölüme yakın deneyimler tıbbi anlamda kalbi durup daha sonra tekrar hayata dönen insanların geçirdiği tecrübelere verilen isimdir. Ölüme yakın deneyimler, özellikle insanoğlunun "ölümden sonraki hayat" konusuna karsı duyduğu merak sebebiyle ilgi ç ...

                                               

Ölümsüzlük

Ölümsüzlük, sonsuz yasam, ölümden muaf olma, bitmeyen varolustur. Bazı modern türler biyolojik ölümsüzlüğe sahip olabilir. Bazı bilim adamları, fütüristler ve filozoflar insan vücudunun ölümsüzlüğü hakkında teoriler kurmus ve bazıları, insan ölüm ...

                                               

Sehit

Sehit kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse. Sehit olma eylemine "sehâdet" adı verilir.

                                               

Tıbbi müdahalecilik

Tıbbi müdahalecilik, mesleki pratik çerçevesinde hastaların pasif ve edilgen bir kimlikte ele alınıp, söz konusu hastalığın ortadan kaldırılması veya geriletilmesi adına hasta üzerinde her türlü tedavinin uygulanması gerektiğinin varsayıldığı tıb ...

                                               

Sistem

Dizge, diğer adıyla Sistem, birbiriyle etkilesen veya iliskili olan, bir bütün olusturan cisim veya varlıkların bileskesidir. Bu varlıklar soyut veya somut olabilirler.

                                               

Sistem dinamikleri

Sistem dinamikleri, karmasık sistemlerin zaman içinde davranıslarını incelemekte kullanılan bir yaklasımdır. Sistem davranısın etkileyen geri besleme ve gecikmeli tepkiler ile ilgilenir. Sistemik Dinamiğini karmasık sistemleri anlamak için kullan ...

                                               

Duyu sistemi

Duyu organı, stimülasyonlar sonucu çevreden aldığı bilgileri elektrik impulslarına çeviren organ. Bilgiler, sinirler aracılığıyla beyne iletilirken filtrelenirler; diğer organlardan gelen bilgilerle ve önceden beyinde depolanmıs olanlarla karsıla ...

                                               

Izostatik sistemler

Izostatik sistemler, dıs etkiler sonucu olusan mesnet tepkisi, kesit zoru, sekil değistirme ve yer değistirme denge denklemleri ile hesaplanabilen sistemlerdir. Bilinmeyen sayısı ve denklem sayısı esittir. Basit kirisler bu tip sistemlere örnek o ...

                                               

Karmasık sistem

Karmasık sistemler, birbiriyle etkilesime girebilecek birçok bilesenden olusur. Çoğu durumda, böyle bir sistemi düğümlerin bilesenleri temsil ettiği ve etkilesimlerini birbirine bağladığı bir ağ olarak göstermesi yararlıdır. Karmasık sistemlerin ...

                                               

Karmasıklık

Karmasıklık, karmasa veya kompleksite, anlasılması güç parçalardan olusan bir sistemi tanımlama yöntemine verilen addır. Bu iliskilerin ortaya çıkarılması ağ kuramı ve ağ biliminin temel uğras alanlarındandır. Karmasıklık kavramı bilim dünyasında ...

                                               

Warehouse management system

Warehouse Management System olan yönetim bilisim sisteminin genel adıdır. WMS bir ambarda gerçeklesebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli sekilde yönetmek, operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makine kaynağı ile hatasız ta ...

                                               

Tabiat anıtı

Tabiat anıtı, tabiat olaylarının meydana getirdiği bilimsel değere sahip özellikleri nedeniyle millî park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.

                                               

Yerköprü Çağlayanı (Mersin)

Yerköprü Çağlayanı 2001 yılında Mersin ilinde tabiat anıtı olarak tescil edilmis olan bir çağlayandır. Çağlayan ve çevresindeki alanın genisliği 1115 dönümdür. Popüler bir piknik alanıdır. 36°32′04″K 33°13′56″D koordinatlarındaki çağlayan Gülnar ...

                                               

Yangın

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birlesmesi sonucu olusan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir. Yangınların olustukları coğrafik alanda maddi hasarlara neden olmasından ziyade, orada yasayan canlılar ve ekolojik denge üzerinde son d ...

                                               

Alev

Alev, atesin görünen gazlı kısmıdır. Antik Yunanlar ve Simyacılar atesin; hava, su ve toprak gibi element olduğu görüsündeydiler. Ancak modern tanıma göre Element, saf bir maddenin sahip olduğu protonlarla ilgilidir. Ates ise birçok farklı madded ...

                                               

Ates

Ates, yüksek sıcaklık ve çoğunlukla alev veren hızlı yanma olayıdır. Eski Türkçe od sözcüğü de zaman aynı anlamda kullanılır. Ates, insan yasamının vazgeçilmez unsurlarındandır ve kontrol altına alınması, medeniyetin ortaya çıkmasına olanak sağla ...

                                               

Ates fırtınası

Ates fırtınası veya Alev fırtınası bir yangının felakete dönüsmesini sağlayan ve siddetlenerek devam etmesini sağlayan bir doğa fenomeni. Ates fırtınasında sırasında yangın kendi rüzgâr sisetmini olusturuyor ve bu rüzgârları siddetlendirerek için ...

                                               

Çakmak

Çakmak kibrit bulunmadan önce ates çıkaran çelik alet. Eski çakmaklı tüfeklerde tasa çarpıp kıvılcım çıkarmak suretiyle barutlu ateslemede kullanılan alete de bu ad verilirdi. Çakmağın çakıldığında kıvılcımların tutusması için ağaçların gövdeleri ...

                                               

Gelin yakma

Gelin yakma, Hindistan Yarımadası ve çevresindeki ülkelerde uygulanan aile içi siddet türüdür. Çeyiz cinayetinin bir biçimi olan gelin yakma, genç bir kadın ailesinin ek çeyiz ödemeyi reddetmesi nedeniyle kocasının ailesi veya kendi ailesi tarafı ...

                                               

Kibrit

Kibrit, ağaç dallarından yontularak kürdana benzetilen ve basına sıvı yapıskan bir madde sürüldükten sonra, üzerine fosfor içeren bir katı karısım konularak olusturulan yanıcı maddedir. Atesten hemen sonra bulunmustur. Genellikle bir kibrit kutus ...

                                               

Pirit

Pirit, formülü FeS 2 olan, kübik sistemde billurlasan demir sülfür. Özgül ağırlığı 5-5.02 arasında, sertliği 6-6.5 arasında değisen piritin, billurları metal parlaklığındadır. Elektriği iletir ve ısıtıldığında zayıf bir elektrik akımı üretir. Kav ...

                                               

Piromani

Piromani, birçok kez istekli ve kasıtlı olarak yangın çıkarma eylemi. Psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Yangın ve bunun yarattığı olaylar ile büyülenme, bunlara merak duyma ve bunları çekici bulma söz konusudur. Erkeklerde daha yaygın ...

                                               

Sömine

Sömine mekânları ısıtmak, ve bazen yöresel olarak yemek pisirmek vb. amaçlarla içinde ates yakılan bir bölmeye sahip olan mimari yapı ögesidir. Yakılan atesten çıkan dumanın doğrudan dısarı atılması düz bir baca sisteminin kurulması ile sağlanır. ...

                                               

Yangın kapısı

Yangın kapısı, yangın ve benzeri acil durumlarda insanların dısarıya en hızlı biçimde tahliyesini sağlayan kapıya verilen isimdir. Metal malzemeler kullanılarak üretilirler ve kullanım alanına göre alevlere 30, 60, 90 ve 120 dakikaya kadar dayana ...

                                               

Doğum

Doğum, türe özgü normal gebelik süresi sonunda yavrunun dünyaya gelis sürecidir. Insanlarda doğum zamanı, fetusun anne karnından çıktığı an olarak tanımlanır. Ovipar, vivipar ve ovovivipar doğum sekillerine göre ayrılır.

                                               

Hayatın uzatılması

Hayatın uzatılması bilimi, ayrıca yaslanma karsıtı tıb, süresiz hayat uzatması, deneysel yaslılık bilimi ve biyomedikal gerontoloji, hem azami hem de ortalama ömürü uzatmak için yaslanma surecini yavaslatma veya tersine çevirme çalısmasıdır. Besl ...

                                               

Konum

Coğrafi konum bir yapı ve etmenin bulunduğu yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile gösterilmesi ve yerinin belirlenmesidir. Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde kapladığı alan olarak da tanımlanır. Özel ve matematik konum olarak ikiye ay ...

                                               

Doğal kemer

Doğal kemer, doğal ark veya daha az bilinen adıyla kaya kemeri, bir kemerin altında meydana gelen açıklık ile olusan, doğal bir kaya olusumudur. Doğal kemerler çoğunlukla iç kesimlerdeki uçurumların, falezlerin, kanatçıkların ya da kaya balyaları ...

                                               

Glasi (jeomorfoloji)

Glasiler dağların etek kısımlarında görülen ve buradan çevreye doğru yayılan hafif eğimli düzlüklerdir. Bu düzlük, aslında semaya doğru iç bükeydir. Enlemesine kesiti ise, birikinti yelpazelerinde olduğunun aksine bombeli değil düzlüktür halinded ...

                                               

Talveg çizgisi

Talveg çizgisi, akarsu yatağının en derin noktalarını birlestiren çizgidir. Uluslararası hukukta iki devlet arasında sınır olarak bir nehir alınacaksa, bu çizgi sınırların belirlenmesinde kullanılır.

                                               

Teras (jeoloji)

Teras, akarsu vadi yamaçlarında, deniz ve göl kıyılarında, eğim kırığının üzerindeki düz veya hafif eğimli alan. Değisik alanlarda ve değisik nedenlerle olustuklarından sınıflandırma yapılmıstır. Terasa benzeyen fakat sadece üst üste sert ve yumu ...

                                               

An (zaman)

An, bir ortaçağ zaman birimi. Günes saatindeki bir gölgenin hareketi, günesin doğus saatiyle, günesin doğusu ile batısı arasındaki sürenin on ikide biri olan 40 dakikayı kapsıyordu. Bir günes saatinin uzunluğu, günün mevsimine bağlı olarak günün ...

                                               

1900ler

1900ler, 1 Ocak 1900de baslayan ve 31 Aralık 1909da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan ve 20. yüzyıl için ilk onyıldır. Bu onyıl içten yanmalı motor, otomobil seri üretimi ve daktilo kullanımı da dahil olmak üzere birçok yeniliğin uyg ...

                                               

1930lar

1930lar, 1 Ocak 1930da baslayan ve 31 Aralık 1939da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıldır. 30lar, Ikinci Dünya Savasında zirveye ulasacak olan, küresel ölçekte büyük bir ekonomik ve politik krizle kapandı. Amerikan tarihinde ...

                                               

1950ler

1950ler veya 50ler, 1 Ocak 1950da baslayan ve 31 Aralık 1959da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. II. Dünya Savasının etkilerinden kurtulmus, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1940larda baslayan Soğuk Savas iyice gelismis ...

                                               

1970ler

1970ler veya 70ler, 1 Ocak 1970de baslayan ve 31 Aralık 1979da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. 21. yüzyılda tarihine giderek yaklasan özellikle de ekonomik çalkantılara odaklanarak dünya tarihinde bir "değisim ekseni" ol ...

                                               

1980ler

1980ler "bin dokuzyüz seksenli yıllar" da denir veya 80ler "seksenli yıllar" da denir, 1 Ocak 1980de baslayan ve 31 Aralık 1989da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. Bu zaman dilimi içerisinde görülen, refaha yönelik değisim ...

                                               

1990lar

1990lar, 1 Ocak 1990 tarihinde baslayan ve 31 Aralık 1999 tarihinde biten Miladi takvimin on yılıdır. Kültürel olarak 1990lar, 2000li ve 2010lu yıllara kadar çok kültürlülüğün ve alternatif medyanın yükselisiyle karakterize edilir. Grunge, çılgın ...

                                               

2000ler

2000ler, 1 Ocak 2000de baslayıp 31 Aralık 2009da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan, 21. yüzyılın ilk onyılıdır. 2000ler 2000 ve 21. yüzyılın ilk 9 yılını ifade eder. 2000li yıllara gelindiğinde Soğuk Savas sonrası 1990larda olduğu gi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →