ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191                                               

Firaz Muharebesi

Firaz Muharebesi, Müslüman Arap kumandanı Halid bin Velidin Mezopotamya Irakta Bizans Imparatorluğu, Sasani Imparatorluğu ve Hristiyan Araplara karsı yapmıs olduğu son muharebedir. Halidin ordusu 15.000 kisiyi içeriyordu. Buna karsın Bizans Impar ...

                                               

Köprü Muharebesi

Köprü Muhrebesi, 634 yılında Ebu Ubeyd es-Sekafi önderliğindeki Müslüman Araplar ile Bahman liderliğindeki Sasani Imparatorluğu arasında Kufede gerçeklesen muharebe. Sasanilerin zaferiyle sonuçlanmıstır. Islam Devleti nin ikinci halifesi Ömer bin ...

                                               

Mercirahit Muharebesi (634)

Mercirahit Muharebesi, MS 634te Bizans Imparatorluğunun Gassani Arap müttefikleri ile Halid bin Velid komutasındaki Rasidin ordusu arasında meydana gelen küçük bir çatısmaydı. Huvvarin Savasından sonra, Halid 9000 kisilik ordusuyla Sama doğru yön ...

                                               

Kudüsün Fethi (636-637)

Kudüsün Fethi veya Kudüs Kusatması, 637 yılında Bizans Imparatorluğu ve Râsidîn Halifeliği arasında gerçeklesen askeri çatısmanın bir parçasıdır. Çatısma, Ebu Ubeyde bin Cerrah komutası altındaki Râsidîn ordusunun Kasım 636da Kudüsü kusatmasıyla ...

                                               

Demirköprü Savası

Demirköprü Savası ; 637 yılında Halid bin Velid komutasındaki Islam ordusu ile Bizans Imparatorluğu ordusu arasında, bugün Hatay ili Antakya ilçesi yakınında gerçeklesen savastır. Adını muharebenin yapıldığı yer olan Asi Nehri üzerindeki bir köpr ...

                                               

Halep Kusatması (637)

Halep Kusatması, Bizans kalesi ve Yarmuk Savasıından sonra kuzey Levantte kalan Bizansın kalelerinden biri, 637 yılı Temmuz ve Ekim ayları arasında meydana geldi.

                                               

Ili Nehri Antlasması

Ili Nehri Antlasması, Batı Göktürk Kağanlığının On-ok ve Tuğluk urukları arasındaki iç savası sonlandıran boylar meclisi antlasmasıdır. Bu antlasmaya göre, kurucu boylar Batı Göktürk Devletinin konfederatif bütünlüğünü desteklemek ve garanti etme ...

                                               

Maras Kusatması

Maras ya da Germanicia Kusatması Râsidîn Halifeliğinin müslüman kuvvetlerinin 638 yılında Anadolu seferi sırasında gerçeklesmistir. Sehir, kan dökülmeden ele geçirilmistir. Bu sefer, efsanevi Arap müslüman general Halid bin Velidin askeri kariyer ...

                                               

Iskenderiye Kusatması (641)

Bizansın Mısır eyaletinin baskenti ve en büyük Akdeniz liman olan Iskenderiyenin, MS 7. yüzyılın ortalarındaki Râsidîn Halifeliğinin kuvvetleri tarafından kalıcı olarak Bizans Imparatorluğundan ele geçirildi. Böylece, Doğu Akdeniz üzerindeki Doğu ...

                                               

Nikiû Muharebesi

Nikiû Muharebesi, 646 yılının Mayıs ayında Mısırda General Amr bin Âs komutasındaki Arap Müslüman birlikleri ile Bizans Imparatorluğu arasında gerçeklesen bir savastı.

                                               

Sufetula Muharebesi

Afrika Eksarhisi, esas olarak Ortodoks Kalsedon nüfusu ile Monoteletizmin destekçileri arasındaki çatısma nedeniyle, 638 yılında Imparator Herakleios tarafından tasarlanan ve desteklenen Kalsedonculuk ile Monofizitizm arasında bir uzlasma girisim ...

                                               

Belencer Muharebesi

Belencer Muharebesi, 652 yılında Islam Halifesi Osman ile bir Türk devleti olan Hazarlar arasında gerçeklesen, Türkler ile Müslümanlar arasında yapıldığı bilinen ilk savas. Savas Hazarların galibiyeti ile sonuçlanmıs, Abdurrahman bin Rebîa bu sav ...

                                               

Zâtüssavârî Muharebesi

Zâtüssavârî Muharebesi ya da Finike Muharebesi, Abdullah bin Sad komutasındaki Islâm donanması ile Imparator II. Konstansın kisisel komutasındaki Bizans filosu arasında 655 yılında gerçeklesmis deniz savasıdır. Muharebe, "ilk Islâm mutlak zaferi" ...

                                               

Hasan-Muaviye Anlasması

661 yılında Alinin suikastinden sonra Hasan bin Ali halife oldu. Halife Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında askeri bir çatısma vardı ve bir baska savasın çıkmasını da engellemek için, Hasan, Muaviye ile antlasma imzaladı. Buna göre; 1-Kufe bey ...

                                               

669

II. Gregorius, papa ö. 731 Süddî, Tabiin dönemi tefsir ve hadis bilgini ö. 744 II. Justinianos, Herakleios Hanedanı mensubu son Bizans imparatoru ö. 711 Kuteybe bin Müslim, Emevilerin en önemli Arap komutanlarından biri ve Emevilerin Horasan vali ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (669)

Konstantinopolis Kusatması, 669 yılında Emevîlerin Bizantiona karsı gerçeklestirdiği muhasara. Genis bir hazırlık süreci sonuncu baslayan kusatma öncesi Fedâle bin Ubeyd kumandasında öncü olarak gönderilerek 668 kısını Kalkedonda geçiren ordu ert ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (674-678)

Diğer kusatmalar için Konstantinopolis kusatmalarına bakınız Konstantinopolisin ilk Arap kusatması ; 674 ile 678 yılları arasındaki Bizans-Arap Savaslarının büyük bir çatısması olup, Konstantinopolisin savunmasının test edildiği sayısız zamanlard ...

                                               

Ongal Muharebesi

Ongal Muharebesi 680 yazında, Romanyanın Tulça ili, Peuce Adası yakınlarındaki Tuna Deltası ve çevresinde belirtilmemis bir yer olan Ongal bölgesinde gerçeklesmistir. Kısa bir süre önce Balkanları isgal eden Bulgarlar ile sonunda savası kaybeden ...

                                               

681

5 Aralık - basta Aside Beŋü ve Asina Funian olmak üzere 54 Göktürk Chang-anın Doğu Pazarında halka açık bir alanda idam edildi. Birinci Bulgar Devleti kuruldu dağılısı 1018. 16 Eylül - Üçüncü Konstantinopolis Konsilinin son oturumu yapıldı.

                                               

Vescera Muharebesi

Vescera Muharebesi 682 veya 683te Kral Caeciliusun Berberileri ile Afrika Eksarhlığından Bizans müttefikleri arasında, Kayrevanın kurucusu Ukbe bin Nafi komutasındaki Emevi Arap ordusuna karsı olan savastı. Ukbe bin Nafi, birliğini Kuzey Afrikada ...

                                               

683

Bilge Kağan, Ikinci Göktürk Kağanlığının kağanı ö. 734 Imparator Mommu, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 42. hükümdarı ö. 707 Imparatoriçe Genshō, Japonyanın geleneksel veraset düzenine göre 44. hükümdarı ö. 748

                                               

Mamma Muharebesi

Mamma Muharebesi, 688 yılında Emevi Halifeliğinin Arap Müslüman güçleri ile Altava Krallığından Caecilius liderliğindeki Berberiler arasında gerçeklesti.

                                               

Kubbetüs-Sahra

Kubbetüs-Sahra, Kudüsün Eski Sehrindeki Tapınak Dağında bulunan bir Islami tapınaktır. Ilk olarak 691-692de Emevî Halifesi Abd el-Malikin emriyle, MS 70te Romanın Kudüs Kusatması sırasında yıkılan Ikinci Yahudi Tapınağının bulunduğu yerde Ikinci ...

                                               

Kartaca Muharebesi (698)

695te Müslümanlara Kartacayı kaybeden, Imparator Leontios, donanmayı Patrici Ioannes ve Drungarios Tiberios Apsimaros komutasında gönderdi. Limana girdiler ve sehri 697de sürpriz bir saldırıyla basarılı bir sekilde yeniden ele geçirdiler, sehrin ...

                                               

Büyük Vahsi Kaz Pagodası

Büyük Vahsi Kaz Pagodası veya Dev Vahsi Kaz Pagodası, Çin Xianın güneyinde yer alır. Pagoda 652 yılında Tang Hanedanlığı zamanında yapılmıstır ve o tarihlerde bes katı vardı. Pagoda Çine rahip Xuanzang tarafından Hindistandan getirilen Budist sut ...

                                               

Anhialos Muharebesi (708)

Anhialos Muharebesi 708 yılında, Bizans Imparatorluğu ile Birinci Bulgar Imparatorluğu arasında, Anhialos kasabası yakınlarında gerçeklesen çatısmadır. Sonuç, Bulgar zaferidir.

                                               

709

Arap-Bizans Savasları: Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki Emevi ordusu günümüzde Konyanın Bozkır ilçesi olan Isauria kentine saldırdı. Iki yıl uğrastan sonra, Kuteybe bin Müslim, Buharayı ele geçirdi. Toharistan prensi Emevilere karsı ayaklandı ...

                                               

Bolçu Savası

Bolçu Muharebesi, 711de Göktürk Kağanlığı ile Türgisler öncülüğündeki ittifak kuvvetleri arasında gerçeklesen muharebedir. Muharebe, kesin Göktürk zaferiyle sonuçlanmıstır.

                                               

Guadalete Muharebesi

Guadalete muharebesi, 711 yılında Endülüsün güneyinde Roderik yönetimindeki Hristiyan Vizigotlar ile Tarık bin Ziyad yönetimindeki Arap ve Berberi orduları arasında gerçeklesti. Vizigotların bu savasta aldıkları yenilginin ardından Iber Yarımadas ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (715)

Konstantinopolis Kusatması, 715 yılında Opsikion Ordusunun II. Anastasiosa baskaldırarak gerçeklestirdiği muhasara. II. Anastasiosun yaklastığı düsünülen Arap kusatmasına karsı Konstantinopolisin surlarını güçlendirmesinin ardından kusatmayı bekl ...

                                               

Bizans-Bulgar Antlasması (716)

716 Antlasması, Bulgaristan ile Bizans Imparatorluğu arasında bir anlasmadır. Iktidardaki Bulgar Han Tervelin oğlu Kormesiy ile Bizans Imparatoru III. Theodosios tarafından imzalanmıstır.

                                               

Konstantinopolis Kusatması (717-718)

Diğer kusatmalar için Konstantinopolis kusatmalarına bakınız Konstantinopolisin Ikinci Arap Kusatması, Arapların Bizans Imparatorluğunun bassehri olan Konstantinopolisu almak için karadan ve denizden girisimde bulundukları bir kusatmaydı. Arap ka ...

                                               

Susuzluk Günü

Susuzluk Günü Arap tarih yazımında bu isimle anılan muharebe 724 yılında Türgisler ile Emeviler arasında Seyhun Nehri kıyılarında gerçeklesmistir. Emevi ordusu, Müslim bin Said el Kilabi komutasında Fergana Vadisindeki seferine devam ederken ani ...

                                               

Nikea Kusatması (727)

Iznik Kusatması, Emevîlerin Bizans sehri Izniki ele geçirme girisimidir. Bizans Imparatorluğunun baskenti Konstantinopolisi 717-718 Kusatmasında ele geçiremeyen Emevîler, bu tarihten itibaren Bizans Imparatorluğunun Anadoluda bulunan topraklarına ...

                                               

Poitiers Muharebesi

Puvatya Muharebesi, Emeviler ile Fransayı yöneten Franklar arasında yapılmıs bir muharebedir. Bu savası Franklar kazanmıs, böylece Müslümanların Avrupanın içine ilerlemeleri durdurulmustur. Emevi Halifesi I. Velid döneminde Ispanya Vizigotların e ...

                                               

Akroinon Muharebesi

Afyon Savası, Akroinonda Anadolu platosunun batı ucunda, 740 yılında Emevi Arap ordusu ve Bizans Imparatorluğu güçleri arasında yapıldı. Arapların basında Abdullah El-Battal ve El-Malik Bin Suaib, Bizansların basında Imparator III. Leon ve onun o ...

                                               

Keramaia Muharebesi

Savas, Bizans tarihçileri Günah Çıkartıcı Theofanis, Patrik I. Nikiforos ve Anastasius Bibliothecarius tarafından kaydedilmistir. Kaynaklara göre Mısır filosu Iskenderiyeden Kıbrısa doğru yola çıktı. Bizanslı Kibirreoton Theması Stratigosu, Arapl ...

                                               

Zap Suyu Muharebesi

Emevilerin yıkılısına ve Abbasilerin Arap Imparatorluğunun basına geçmesine neden olan meydan muharebesi. Zap Suyu Savası, Emevi Devleti ile Abbasiler arasında Dicle nehrinin kollarından Zap Suyu’nda meydana gelen ve Emevilerin yıkılmasıyla sonuç ...

                                               

Mozarap Vakayinamesi

Mozarap Vakayinamesi veya 754 Vakayinamesi, 95 bölümden olusan Latince tarih derlemesi anonim bir Mozarap vakanüvis tarafından Endülüste yazılmıstır. Bu vakayiname Avrupalılardan "Latin" olarak bahsettiği bilinen ilk referanstır ve Avrupalıları P ...

                                               

767

Bisr-i Hâfî, mutasavvıf ö. 841 Imam Sâfiî, Sâfiî Mezhebinin kurucusu ö. 820 15 Eylül - Saichō, Budizmin Tendai mezhebinin kurucusu olan Japon Budist kesis ö. 822 tarihi bilinmeyen

                                               

Küçük Asyanın Abbasi isgali (782)

782 Küçük Asyanın Abbasi isgali, Abbasi Halifeliğinin Bizans Imparatorluğuna karsı baslattığı en büyük operasyonlardan biriydi. Isgal, bir dizi Bizans basarısının ardından Abbasi askeri gücünün bir göstergesi olarak baslatıldı. Abbasi veliahtı, g ...

                                               

Ikinci Iznik Konsili

Ikinci Iznik Konsili, 787 yılında toplanan yedinci ve son ekümenik konsil. Aynı zamanda Ortodokslar ve Katolikler tarafından kabul edilen son konsildir. 24 Eylül 787 tarihinde Iznikte Patrik Tarasios tarafından toplanan konsilin ilk yedi oturumu ...

                                               

Kopidnadon Muharebesi

Kopidnados Savası, Eylül 788de Abbasi Halifeliği ve Bizans Imparatorluğu orduları arasında gerçeklesti. Abbasi ordusu Bizans Küçük Asyayı isgal etti ve Kopidnadonda bir Bizans kuvveti ile karsı karsıya kaldı. Ortaya çıkan savas Abbasi zaferiydi. ...

                                               

789

Sarlman Frank krallığında eğitim ve dini reformları içeren Admonitio generalis adlı fermanı yayınladı. Sarlman günümüz Almanya sınırlarında bulunan Herford kasabasını Werre Nehrinin alçaldığı kısmın güvenliğini sağlama gerekçesiyle kurdu. Kral Sa ...

                                               

Krasos Muharebesi

Krasos Muharebesi, Ağustos 804te, Ibrahim ibn Cibril komutasındaki Abbasi ordusu ile Imparator I. Nikiforos komutasındaki Bizanslılar arasında gerçeklesen Arap-Bizans Savaslarında bir savastı. Nikephorosun 802ye katılması Abbasi Halifeliği ve Biz ...

                                               

Küçük Asyanın Abbasi isgali (806)

806 Küçük Asyanın Abbasi isgali, Abbasi Halifeliği tarafından Bizans Imparatorluğuna karsı baslatılan uzun bir dizi askerî operasyonun en büyüğüydü. Abbasi ve Bizans imparatorluklarının uzun bir kara sınırını paylastığı güneydoğu ve orta Küçük As ...

                                               

Konstantinopolis Kusatması (813)

Konstantinopolis Kusatması, 813 yılında Birinci Bulgar Imparatorluğunun Bizans Imparatorluğunun baskenti Konstantinopolise karsı gerçeklestirdiği muhasara. Krum kumandasındaki Bulgar ordusu, Bizans ordusunu 811de mağlup ettikten sonra Trakyadaki ...

                                               

Versinikia Muharebesi

Versinikia Savası Birinci Bulgar Imparatorluğu ile Bizans Imparatorluğu arasında 813 yılında Hadrianapolis sehri civarında gerçeklesmis savas. Bizanlılara karsı bire iki oranında bir sayıda güce sahip olmalarına rağmen Krum liderliğindeki Bulgarl ...

                                               

Bizans-Bulgar Antlasması (815)

815 Antlasması Konstantinopoliste Bulgar Hanı Omurtag ile Bizans Imparatoru V. Leon arasında imzalanan 30 yıllık barıs antlasmasıdır.

                                               

820

Ibn Hurdâzbih, günümüze kadar ulasan Kitâbül-mesâlik ve’l-memâlikin yazarı, Fars coğrafyacı ö. 912 Ebu Hanife Dineverî, astronomi, botanik, metalürji, coğrafya, matematik ve tarih gibi çok çesitli alanlarda çalısmalarda bulunmus bilim insanı ö. 8 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →