ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184                                               

Adamkiewics arteri

Adamkiewics arteri en büyük ön segmentel arterdir. Genellikle aortanın T9-T12 arasındaki segmentlerinden, sol tarafından çıkan interkostal arterlerden köken alır. omuriliğin 2/3 alt kısmını besler ve yukarıdan gelen anterior spinal arterin uzantı ...

                                               

Anatomi tiyatrosu

Anatomi tiyatrosu erken dönem modern üniversitelerde, anatomi öğretiminde kullanılan amfitiyatro seklinde bir salondur. Genellikle ortasında insan veya hayvan bedenlerinin diseksiyonlarının yapıldığı bir masa bulunur. Bu masanın çevresinde öğrenc ...

                                               

Anatomide hareket terimleri

Insan vücudunun belirli bölümlerindeki hareketler; bir takım anatomik terimlerle ifade edilir. Hareketle ilgili bu anatomik terimlerde genellikle anatomik durusa göre belirlenmis bir referans noktası kullanılır. Bu referans noktası vücudun orta h ...

                                               

Anatomik varyasyon

Anatomik varyasyon veya anatomik varyant, aynı türden hayvanların anatomik yapıları arasındaki farktır. Farklı bireyler arasında tutarlı olarak bulunması ve çoğunlukla semptomsuz olması gibi nedenleriyle varyantlar normal olarak kabul edilir. Nor ...

                                               

Ductus arteriosus

Duktus arteriyozus, fetüste, akciğer atardamarı ile aort arasında geçis sağlayan bir damar bağlantısıdır. Pulmoner arter, kalbin sağ ventrikülüne gelen venöz kanı temizlenmek üzere akciğerlere getiren damardır. Akciğerlerde temizlenen kan kalbin ...

                                               

Hipoglossal sinir

Hipoglossal sinir 12. kraniyal sinirdir. Vagus sinirinin uyardığı palatoglossus kası hariç dilin tüm intrinsik ve ekstrinsik kaslarını innerve eder. Saf motor nöronlardan olusan bir sinirdir. Beyin sapında hipoglossal sinir çekirdeğinden çıkan li ...

                                               

Ilye

Ilye, insanın ve bazı hayvanların kaba etlerini olusturan yumusak bölge. Ilye bölgesi kalçanın arka kısmında yer alır; üstte ilye ibiği altta ilye kıvrımı ile sınırlıdır.

                                               

Konfluens sinuum

Konfluens sinuum aynı zamanda torcular Herophili olarak da bilinir, kafatası arka kısmında dural venöz sinuslerden superior sagittal sinus, sinus rektus ve oksipital sinusun birlesmesi ile olusan kavsak noktasıdır. Kafa tasında, oksipital kemik i ...

                                               

Kortikobulbar Yol

Kortikobulbar yol, beyin korteksinde bulunan motor korteks ile beyin sapının medulla oblongata bölgesinin bir parçası olan medüller piramitleri birbirine bağlayan iki nöronlu beyaz cevher motor yoludur ve öncelikli olarak okülomotor olmayan krani ...

                                               

Okülomotor sinir

Okülomotor sinir, on iki kraniyal sinirden üçüncüsüdür. Altı ekstrensek göz kasından dördünü innerve eden bu sinir orbitaya üst orbital yarıktan girer. Bu sinir ayrıca akomodasyon refleksinin gerçeklestirilmesini sağlayan intrensek göz kaslarına ...

                                               

Olfaktör sinir

Olfaktör sinir kraniyel sinirlerden birincisi olarak kabul edilen sinir. Özel visseral afferent bir duyu olan koku duyusunu burundan alıp koku korteksine tasır. Bir kraniyel sinir olarak kabul edilmesine rağmen diğer kraniyel sinirlerden bazı öze ...

                                               

Optik sinir

Nervus opticus, Nervi craniales olarak bilinen 12 kafa çiftinin ikincisidir ve retinadan beyne görme bilgisini tasır. Diensefalonda yer alan bir divertikül olan embriyonik retinal gangliyon hücrelerinden köken aldığı için kesildikten sonra rejene ...

                                               

Paranazal sinüs

Sinüs, kafatasında burun boslukları çevresindeki kemiklerin içinde bulunan ve burun bosluklarına açılan kemik boslukları. Genellikle doğumdan sonra geliserek ortaya çıkan sinüsler, mukoza ile döseli olup sağlıklı sartlarda içlerinde hava bulunur. ...

                                               

Septum

Septum, anatomide organ veya bosluğu kısımlara ayıran perde seklinde ince bölmeye verilen isimdir. Vücutta farklı bölmeleri birbirinden ayıran pek çok septum bulunmasına rağmen, terim özellikle burnun iç kısmında, burunu orta hatta iki bölmeye ay ...

                                               

Sigmoid sinus

Sigmoid sinus ismini sekli nedeniyle Sigma harfinden almaktadır. Insan beyninin posterior dural venöz sinüslerindendir.

                                               

Sinestezi

Sinestezi, Yunanca kökenli bir kelime olup "birlesik duyu" anlamına gelmektedir. Sinestezik kisilerde herhangi bir duyunun uyarımı otomatik olarak baska bir duyu algısını tetiklemektedir.

                                               

Sinus rektus

Sinus rektus beynin oksipital lobun altında, orta hatta, duranın iki yaprağı arasında venöz kan tasıyan bir yapıdır. Rozentalin bazal veni ve inferior sagittal sinus birleserek sinus rektusu olusturur. Sinus rektus daha sonra konfluens sinuumda s ...

                                               

Sinüs (anatomi)

Sinüs, herhangi bir organ veya dokuda bulunan bosluk veya açıklık. Sinüs kelimesi günlük hayatta genellikle burunda bulunan paranazal sinüsleri anlatmak için kullanılır.

                                               

Sobotta

Sobotta, Alman anatomist Johannes Sobotta tarafından yazılmıs bir insan anatomisi atlasıdır. Iki ciltten olusmaktadır. Bas, boyun, üst ekstremite ve gövde, iç organlar ve alt ekstremite konularını içermektedir. 22. Almanca baskısı Prof. Dr. R. Pu ...

                                               

Terminal sinir

Terminal sinir veya "0. kranial sinir" olarak adlandırılan sinir ilk kez 1878 yılında bir Alman bilim adamı olan Gustav Fritsch tarafından köpek balığı beyninde kesfedilmistir. Insanlarda ilk kez 1913 yılında gösterilebilmistir. 1990da yapılan ar ...

                                               

Troklear sinir

Troklear sinir nervus trochlearis, ekstrensek göz kaslarından süperior oblik kası innerve eden bir motor sinir. On iki kraniyal sinirden dördüncüsüdür. CV IV Çekirdeği mezensefalondadır. Beyin sapını iki simetrik lif halinde terk eder. Troklear s ...

                                               

Üretral sfinkter

Üretral Sfinkter terimi, mesaneden üretra yoluyla idrar çıkısını kontrol eden iki kası ifade eder. Bu iki kas sunlardır: Iç Üretral Sfinkter: Sadece erkekte, mesanenin alt kısmında - bitiminde - bulunur. Otonom sinir sistemi kontrolündedir. Dıs Ü ...

                                               

Vajina

Vajina ya da vajen ; vajina-vajen girisi ile baslayan ve üst uç kısmında rahimağzının yer aldığı içi bos silindir seklinde ve normal halde yaklasık 7-10 santimetre uzunluğunda, 3 santimetre genisliğinde bir yapı. Memelilerde dölün vücuda girdiği, ...

                                               

Vestibülokoklear sinir

Vestibulokoklar sinir bipolar nöronlardan olusur ve koklear ve vestibuler sinir olarak 2 ana dala ayrılır. Sekizinci kranial sinir CrN VIII olan vestibulokoklaer sinir beyin sapındaki Ponsa gelir ve burada beyincik ile birçok bağlantı kurar. Bu s ...

                                               

Avalonya

Avalonya paleozoik çağda bir mikro kıtaydı. Bu eski mikro kıtaların kabuk parçaları güneybatı Büyük Britanyanın,güney Irlandanın ve Kuzey Amerikanın doğu kıyılarının altında yatmaktadır. Batı Avrupa,Atlantik Kanada ve Amerika Birlesik Devletleri ...

                                               

Dünya Okyanusu

Dünya Okyanusu, %94.1lik oranla hidrosferin büyük bir bölümünü olusturmaktadır. Kıtalar ve takımadalar, okyanusları esit olmayan bes parçaya ayırmıstır Güney Okyanusu tam olarak doğrulanmamıstır: Güney Okyanusu Arktik Okyanusu Hint Okyanusu Pasif ...

                                               

Dünyanın Yarım Küreleri

Coğrafya ve haritacılıkta, Dünyanın yarım küreleri, dünyanın herhangi bir sekilde iki yarım küreye bölünmesini ifade eder. En yaygın bölünmeler enlem veya boylam çizgileriyle belirtilenlerdir: Ekvatorun kuzeyinde yer alan kuzey yarımküre Ekvatoru ...

                                               

Fotogrametri

Fotogrametri, fotoğrafik görüntüleri ve elektromanyetik radyant görüntü ve diğer fenomenlerin desenlerini kaydetme, ölçme ve yorumlama sürecinde fiziksel nesneler ve çevre hakkında güvenilir bilgi edinme bilim ve teknolojisidir. Fotogrametri 19. ...

                                               

Schloss Wilhelminenberg

Wilhelminenberg Kalesi simdi dört yıldızlı bir otel, restoran ve konferans tesisi olan 20. yüzyılın baslarından kalma eski bir saraydır. Gallitzinbergin doğu yamaçlarında, Avusturyanın baskenti Viyananın Wienerwald batı kesimlerinde yer almaktadır.

                                               

Türkiye Jeomorfoloji Derneği

Türkiye Jeomorfoloji Derneği, merkezi Istanbulda bulunan bilim kurulusu. Derneğin amacı ilgi alanında jeomorfoloji bilimi olan kurum ve kuruluslara mesleki ve bilimsel katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda ülke menfaatlerini koruyarak jeo ...

                                               

Würm buzullasması

Würm buzul veya Würm asaması, literatürde genellikle Wurm seklinde ifade edilir. "Wurm" Alp bölgesindeki son buzul dönemidir. Alplerin ötesine uzanan bölgenin içinde en büyük buzullasmalarından en küçüğüdür. Pleistosen döneminin diğer buz çağları ...

                                               

Dodekahedron

Dodekahedron, düzgün on iki adet yüzü olan üç boyutlu sekil. Dodekahedronun yüzleri besgen olmayabilir. Besgenlerden olusmus dodekahedrona bayağı dodekahedron denir.

                                               

Dönel cisim

Matematik, mühendislik ve imalat alanlarında kullanılan dönel cisim, bir eğriyi aynı düzlemde bulunan bir doğru etrafında döndürülerek elde edilen sekildir. Eğrinin dönme eksenini geçmediği kabul edilirse; dönel cismin hacmi, seklin ağırlık merke ...

                                               

Elipsoit

Elipsoit, ikinci dereceden bir yüzey olup, herhangi bir düzlemle arakesitleri elips olmaktadır. Asal eksenler adı verilen birbirine dik üç eksene göre ve bu eksenlerin kesim noktası olan merkeze göre simetrik bir sekil tasır. Orijinde bulunan mer ...

                                               

Süperformül

Süperformül, süperelips formülünün bir genellestirilmesidir ve Johan Gielis tarafından 2000 yılında öne sürülmüstür. Gielis, bu formülün doğadaki birçok karmasık seklin ve eğrinin tanımlanmasında kullanılabileceğini söylemistir. Gielis, süperform ...

                                               

Hiyerarsi

Hiyerarsi, olusum açısından kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da kurulustaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası iliskiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı.

                                               

Baskınlık (etoloji)

Baskınlık, psikolojide, baskalarıyla yüz yüze iliskilerde baskın olma veya liderlik rolünü alma eğilimidir. Kavramların baskınlık sırası, tecrübi psikolojide kullanılan bazı kavramların, diğer bazı kavramlara oranla, deneklerin ortalaması tarafın ...

                                               

NSF International

NSF International, 1944 yılında, sanitasyon ve gıda güvenliği gereksinimlerini standart hale getirmek için Michigan Üniversitesi Ulusal Sağlık Sanayii Vakfı NSF Halk Sağlığı Okulundan kuruldu. NSF Internationalın soda çesmesi ve öğle yemeği ekipm ...

                                               

Fraktal

Fraktal ; matematikte, çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmasık geometrik sekillerin ortak adıdır. Fraktallar, klasik, yani Öklid geometrideki kare, daire, küre gibi basit sekillerden çok farklıdır. Bunlar doğada ...

                                               

Matematiksel yapı

Matematikte yapı, üzerinde tanımlandığı kümeye ek bir önem ya da anlam katan bir matematiksel nesnedir. Tanımlanabilecek yapıların bir kısmı ölçü, cebirsel yapı öbek, cisim gibi, topoloji, metrik yapı geometri, sıra, denklik iliskisi, türevsel ya ...

                                               

Oda müziği

Oda müziği, tarihsel olarak ortaya çıkısı bağlamında kilise müziğine karsıt olusturan, bilhassa kraliyet ailesi mensuplarına yönelik özel olarak bestelenen ve bu nedenle de büyük salonlar yerine daha ziyade odalarda sergilenen müzik biçimidir. Bu ...

                                               

Saz semaisi

Saz semaisi, Türk müziğinde saz için bestelenmis sözsüz formlardan biri. Genellikle dört hane ve bir teslim kısmından olusur. Bu hanelerden bir tanesi teslim ile aynı makamda iken diğer üç hane farklı makamlarda bestelenir. Pesrevden farklı olara ...

                                               

Yasam Çiçeği

Yasam çiçeği, iç içe geçmis esit alana sahip çok sayıda çember ve dısında bir büyük çemberden olusan geometrik sekil. Her bir çemberin merkezi, çevresindeki altı çemberin çevrelerinin kesistiği yerdedir. Drunvalo Melchizedek bu sembolün evrenin v ...

                                               

Soyut yapı

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve iliskiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilisim bilimi ve matematikte incelenir. Hatta modern matematik çok genel anlamıyla soyut yapıları inceleyen bilim ola ...

                                               

Altın Kural

Karsılıklılık etiği veya altın kural, diğerlerine karsı adaletin sağlandığına emin olabilmesi için bir kisinin herhangi bir davranısta bulunma hakkı veya sorumluluğu olup olmadığını belirleyen bir etik kuraldır. Aksi yönde elestiriler bulunsa da, ...

                                               

Primum non nocere

Primum non nocere, "Önce, zarar verme!" anlamına gelen Latince deyistir. Ayrıca primum nihil nocere olarak da kaydedilmistir. Almanca zuerst einmal nicht schaden, Fransızca Dabord, ne pas nuire ve Ingilizce first, do not harm seklinde çevrilmisti ...

                                               

Saldırmazlık ilkesi

Saldırmazlık ilkesi, sağ liberteryenizm içinde, bir bireye veya onun mülküne herhangi bir kuvvetli müdahale baslatmak veya tehdit etmek olarak tanımlanan "saldırganlığın" doğası gereği yanlıs olduğunu ifade eden kavram veya öğretidir. Buna göre, ...

                                               

Hume-Rothery kuralları

William Hume-Rotheryden sonra adlandırılan Hume-Rothery kuralları, bir elementin bir metal içinde çözünebileceği ve katı çözelti olusturabileceği kosulları tanımlayan bir dizi kuraldır. Iki kural kümesi vardır; biri yer değisimli katı çözeltilere ...

                                               

Ajan (ekonomi)

Iktisatta ajan, bir modeldeki bir aktör ve karar vericidir. Tipik olarak her iktisadi ajan iyi veya kötü tanımlanmıs bir optimizasyon /seçme sorununu çözerek karar olusturur. Mesela, tekil bir pazardaki kısmi equilibrium modellerinde" alıcılar” v ...

                                               

Vakıf Serisi

Vakıf Serisi, Rusya doğumlu, Amerikalı yazar Isaac Asimov tarafından yazılan bilimkurgu serisidir. Yaklasık 30 yıl boyunca bir üçleme olarak kalan seri Vakıf, Vakıf ve Imparatorluk ve Ikinci Vakıf kitaplarından olusmaktaydı. 1981 yılından sonra A ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →