ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168                                               

Telif hakkı ihlali

Telif hakkı ihlali, genellikle; telif hakkı eseri olusturan kisi, atadığı bir yayıncı veya temsilci gibi birisine ait olan çalısmaların, telif hakkı sahibinin özel haklarını ihlal ederek ve izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması ya ...

                                               

Hasta hakları

Hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalısanlarıyla iliskilerinde bir insan ve hasta olarak sahip olduğu haklar bütünüdür. Bunu maddeler halinde sıralayacak olursak: Tedaviyi reddetme Tedaviye rıza Basvuru, sikayet ve dava açma Hi ...

                                               

Hasta istismarı

Hasta istismarı veya ihmali, hastaya yapılan acı, ızdırap veya zarara neden olan mantıksız ve basarısız uygulamalardır. Hastaya yapılan fiziksel veya cinsel saldırıları, gerekli gıda, fiziksel bakım ve tıbbi yardım mahrumiyeti de içerir. Hastanel ...

                                               

Tüketici hakları

7 gün iya ihtarname çekmeyen alıcı ürünü kabul etmis sayılır. Bu nedenle sözlesme üzerindeki tarihe çok dikkat edilmeli, geçmis tarihli sözlesmeler imzalanmamalıdır. Satıcı, sözlesmede bildirilen mal ve hizmetin toplam satıs fiyatını hiçbir sekil ...

                                               

Avrupa Oyun Bilgi Sistemi

Avrupa Oyun Bilgi Sistemi ya da kısaltmasıyla PEGI, video oyunlarını yasa ve içeriğe göre sınıflandırarak tüketicilerin bu ürünleri satın alırken bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için kurulmus Avrupa merkezli video oyunu içerik derecelen ...

                                               

Istifçilik sendromu

Istifçilik sendromu veya istifleme bozukluğu olarak bilinen kompulsif istifleme, yasam alanlarını kapsayan nesneleri atma isteksizliği ile karakterize edilen bir davranıs kalıbı veya bozukluğudur. Iki sekilde değerlendirilmektedir: ileri derece p ...

                                               

Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu), Amerika Birlesik Devletlerinin bağamsız bir kurumudur. 1972de Tüketici Ürün Güvenliği Kanununa istinaden kurulmustur. Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu Kongreye ve Baskana hesap verir, federal hükümette diğer bir ...

                                               

Volkswagen emisyon skandalı

Volkswagen emisyon skandalı veya dieselgate, 2015 yılında Amerika Birlesik Devletlerinde Alman otomobil üreticisi Volkswagenin emisyon ihlali yapması sonucu ortaya çıkan bir skandaldır. Eylül 2015 tarihinde Amerika Birlesik Devletleri Çevre Korum ...

                                               

Uluslararası Sürücü Belgesi

Uluslararası Sürüs Belgesi, sahibinin Uluslararası Sürüs Belgesini tanıyan herhangi bir ülkede özel bir motorlu tasıt kullanmasına izin veren bir kimlik belgesidir. Geçerli olabilmesi için Uluslararası Sürüs Belgesi geçerli bir ehliyet ile birlik ...

                                               

Angarya (el koyma)

Angarya hakkı Roma hukukundaki Angarya teriminden türemis bir uluslararası hukuk terimi olup, savas döneminde bir devletin savas amaçları için her türlü mülke el koyma hakkıdır. Bu hak tarafsız ülkelerin vatandasları veya tabası için de söz konus ...

                                               

Bozkurt-Lotus davası

Bozkurt-Lotus davası, 2 Ağustos 1926 tarihinde Türk vapuru Bozkurt ile Lotus adındaki Fransız vapurunun Ege denizindeki Midilli açıklarında çarpısarak batması ve 8 Türk vatandasının hayatını kaybetmesi sonucu Bozkurtun kaptanı ile beraber Fransız ...

                                               

Diplomatik tanıma

Uluslararası hukukta diplomatik tanıma, bir devletin baska bir devlet veya yönetimin, statüsünü veya bir eylemini, kabul ettiği, dahilî ve uluslararası sonuçlar doğuran, tek taraflı bir politik eylemdir. Diplomatik tanıma de facto veya de jure ol ...

                                               

Doğu Blokunda göç ve iltica

Doğu Blokundan göç ve iltica Soğuk Savas döneminin en çok tartısma yaratan konularından birisiydi. II. Dünya Savasından sonra Doğu Blokuna bağlı ülkelerde göç ve göçmenlik konusunda kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar Sovyetler Birliği ile on ...

                                               

Doğu Blokundan Batıya iltica eden kisiler listesi

Sovyetler Birliği kurulduktan kısa bir süre sonra, Batı ülkelerine göçü ve kaçısı engellemek amacıyla kimi yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdi. Buna rağmen iltica ve kaçıs eylemleri son bulmadı. II. Dünya Savasını takip eden dönemde, Doğu ...

                                               

En çok gözetilen ulus kaydı

En çok gözetilen ulus kaydı, bir antlasmaya taraf olan devletlerin, baska antlasmalarla baska devletlere tanıdıkları ayrıcalıkları ve yararları birbirlerine de tanıyacaklarını ifade etmeleridir. Söyle ki, A ve B devletleri arasında yapılan ve içe ...

                                               

Uluslararası Finans Kurumu

Uluslararası Finans Kurumu ya da bilinen kısaltmasıyla IFC, 1956 yılında Dünya Bankası Grubunun özel sektör kolu olarak kurulmustur. Kurumun amacı, gelismekte olan ülkelerde özel sektörün gelisimini tesvik etmek için yatırım, danısmanlık ve varlı ...

                                               

Geri gönderme yasağı

Non-refoulement uluslararası özel hukukun temel bir ilkesidir. Bu yasak, sığınmacıların ırk, din, milliyet, belli bir sosyal gruba veya politik görüse mensubiyetlerine dayalı muhtemel zulüm tehlikesi ile karsılasacakları ülkelere gönderilmesini e ...

                                               

Gümrük

"Lehçe-i Osmaniye" adlı kitapta Gümrük kelimesi, Rumcadan alınmıs ve "emtiaya iliskin rüsumun idare mahallinin ismidir" diye tanımlanmıs ise de "Gümrük" kelimesinin Rumcadan alınma olmayıp, Latincede ticaret manasına gelen "Commercium" kelimesind ...

                                               

Ilhak

Ilhak etme, bir devletin topraklarının baska bir devlet tarafından zorla alınmasına iliskin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramıdır. Genellikle yasa dısı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antl ...

                                               

Jus inter gentes

Latince kelime anlamı olarak" insanlar arasındaki hukuk” anlamına gelen jus inter gentes antlasmalar, BM Sözlesmeleri ve diğer uluslararası anlasmaların esasıdır ve uluslar" arasındaki” hukuktur. Jus gentium ile birlikte uluslararası hukukun iki ...

                                               

Uluslararası Kalkınma Birliği

Uluslararası Kalkınma Birliği ya da bilinen kısaltmasıyla IDA, dünyanın en yoksul gelismekte olan ülkelerine kalkınmaları için kredi ve hibe imkanları sunan uluslararası finans kurulusudur. Kurulusun merkezi Washingtonda olup Dünya Bankası Grubun ...

                                               

Kliring

Kliring, ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlasmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Kliringde anlasmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat islemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve kliring kurumları aracılığıyla g ...

                                               

Le droit des gens

Le droit des gens Emerich de Vattelin 1758de yayımlanan politik felsefe kitabıdır. Osmanlıca çevirisi Sinasi tarafından Tasvir-i Efkar gazetesinde, 1 Ağustos 1862-12 Haziran 1865 tarihleri arasında düzensiz tefrikalar biçiminde yayımlanmıstır. Tü ...

                                               

Sınırasan sular

Sınırasan sular, bir ülkeden doğan baska ülke ile sınır olusturan veya baska ülkeye akan sınırasan sular dır. Ülke sınırlarında doğup, yine sınırlar içinde sona eren akarsulara milli/ulusal akarsu denilmektedir. Sınırasan sulara transboundary wat ...

                                               

Sovyetler Birliğinin Türkiye üzerindeki toprak iddiaları

Sovyetler Birliğinin Türkiye üzerindeki toprak iddiaları, 1945’ten 1953’e kadar süren, Sovyetler Birliğiin kurucu ulusları ve Türkiyenin Doğu Anadolu Bölgesi’yle ilgili sorunların Türk-Sovyet sınırının normallesmesini sağlamayı amaçlayan birkaç f ...

                                               

Uluslararası siyasal sistemler

Uluslararası siyasal sistem, uluslararası iliskileri ve uluslararası ağları olusturan ve karmasık çok boyutlu bir ağda bir araya gelen egemen devletlerin ve egemen olmayan aktörlerin takımyıldızıdır. Uluslararası siyaset karmasık bir iliskiler ağ ...

                                               

Vatansızlık

Vatansızlık, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kisileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kisilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Heimatlos denmektedir.

                                               

Cumhurbaskanı

Cumhurbaskanı ya da eski adıyla reisicumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet baskanına verilen addır. Baskanlık sistemiyle yönetilen ABD, Brezilya, Türkiye ve Güney Kore gibi cumhuriyetlerde cumhurbaskanı hükûmetin bası iken, Hindistan, A ...

                                               

Diplomasi

Diplomasi, dıs politikada sorunların barısçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Diplomat veya diplomatik temsilci ise bu süreçte yer alan kisi ve kurumları ifade etmektedir. Hititlerin Kades Antlasması tarihin bilin ...

                                               

Gölge hükûmet

Gölge Hükûmet veya Gölge Kabine, Ingiliz Westminster yönetim sisteminde Ana Muhalefet partisinin Liderinin önderliğinde söz konusu partinin üst düzey sözcülerinden olusan ve her biri iktidar partisinin yönetimdeki bakanlarının birine alternatif o ...

                                               

Dava (Kafka romanı)

Dava, bir sabah uyandığında kendisini sebebini anlamadığı bir suç nedeniyle dava edilmis bulan Josef K. adlı kahramanın absürt durumunun anlatıldığı bir Franz Kafka romanıdır. Gerçekdısı niteliğiyle Kafkanın sasırtıcı yapıtları arasında çok öneml ...

                                               

Claude W. Pettit Hukuk Fakültesi

Ohio Kuzey Üniversitesi Claude Pettit Hukuk Fakültesi yaygın olarak ONU Hukuku olarak anılır, Ada, Ohioda bulunan, kar amacı gütmeyen özel bir hukuk okuludur. Ohio Kuzey Üniversitesinin hukuk fakültesi ve Ohionun 1885te kurulan en eski ikinci huk ...

                                               

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Basgil Hukuk Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Basgil Hukuk Fakültesi ; 29.12.2008 tarih 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30uncu maddesine göre Samsunda kurulmustur. Ilk çalısmalarına fakülteye öğrenci alımı yapabilmek iç ...

                                               

Idare Hukukunun Umumi Esasları

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar tarafından kaleme alınan, ilk baskısı 1952de tek cilt olarak basılan, daha sonra yazarca genisletilerek sayfa sayısı artan ve nihayet son baskısı 1966da yapılan eser. Kitap Türkiyede yazılmıs en kapsamlı kamu hukuk ...

                                               

Aristoteles

Aristoteles veya kısaca Aristo, Antik Yunanistanda Klasik dönem aralığında yasamını sürdürmüs olan Yunan filozof ve bilge. Platon ile düsünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Aristo, mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metaf ...

                                               

Bartolomé de las Casas

Bartolomé de las Casas 1474 Sevilya doğumlu, tarihçi, papaz ve uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının ilk savunucularından biri olan yazar. Köleciliğe karsı çıkan Avrupalılardandır. Babası orta hâlli bir tacirdir ve Kristof Kolombun ikin ...

                                               

Chaïm Perelman

Chaïm Perelman Polonya doğumlu hukuk filozofu. 1912 yılında Varsovada dünyaya gelen Chaïm Perelman 1925te ailesiyle birlikte Belçikaya tasınır. Brüksel Devlet Üniversitesinde okudu. Hukuk alanındaki doktora derecesini 1934 yılında, felsefe alanın ...

                                               

Felix Kaufmann

Kaufmann Viyanada hukuk ve felsefe okudu. Hans Kelsenin hukuki-felsefi okulunun bir parçası oldu. 1922den 1938e kadar Viyana Üniversitesinde Privatdozent idi. Bu süre zarfında Kaufmann, Viyana Çevresi ile iliskilendirildi. Ayrıca O, Hermann Weyl ...

                                               

Francisco Suárez

Ailesi Granada’nın soylu ve zengin ailelerindendi. Geçmis nesillerde ailesinin kiliseye ve devlete hizmetleri oldu. Babasının da avukat olmasından etkilenen Suárez, 13 yasındayken Latin dili ve edebiyatı bilgisiyle hukuk eğitimi almak üzere Salam ...

                                               

Hugo Grotius

Hugo Grotius, doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmıs olan Hollandalı düsünür. Hukuk alanında, Descartes bilgi felsefesiyle modern düsünce açısından ne kadar önemliyse, o kadar önemli olan Grotius, Descartesın bilgi alanında gerçeklestirdiği seyi, hu ...

                                               

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek, Avusturya ekolüne bağlı ekonomist ve siyaset bilimcidir. Serbest piyasa ekonomisini 20. yüzyıl ortasında yükselen sosyalist dalgaya karsı savunmasıyla tanındı. Hukuk ve epistemolojiye önemli katkılar yaptı. 1974te Nobe ...

                                               

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, Ingiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Insanları, rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını izleyen ve faydalarını en yüksek noktaya getirmeye çalısan canlılar olarak görüyordu. Faydacılığın kurucusu olarak da bilinir. Hayvan ...

                                               

Lon L. Fuller

Lon L. Fuller hukuk ve ahlak arasında zorunlu bir iliski olduğunu iddia eden Amerikalı bir hukuk felsefecisidir. Fuller, uzun yıllar Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalısmıstır. Hukuk felsefesi alanında 1964 yılında basılmıs "The Moraliti ...

                                               

Mary Kate McGowan

Mary Kate McGowan Wellesley Koleji’nde Felsefe Profesörü olmasının yanı sıra Luella LaMer Kadın Çalısmalarıyla ilgilenen profesördür. McGowan, akran incelemeleriyle ilgili çok sayıda makaleler yazmıs, bunlara üç bölümden olusan bir kitapla katkıd ...

                                               

Platon

Platon veya Eflatun Antik Yunan filozofu ve bilgesi. Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan ve bu kurumlara günümüzdeki adını veren Akademinin kurucusu olan ve düsünce tarihinde bir dönüm noktası teskil eden Platon, felsefe ve b ...

                                               

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas veya diğer adıyla Aquinolu Thomas, bilgi felsefesi, metafizik, siyaset ve ruhun ölümsüzlüğü konularındaki yorumlarıyla skolastik düsünceye önemli katkılar sağlamıs Dominikan rahip. 1322de Aziz ilân edilmistir. Hristiyanlık teolojis ...

                                               

Karısıklık Dönemi

Karısıklık Dönemi veya Dertler Dönemi Rusya tarihinde kaos, kıtlık ve anarsi bosluğunun ülkeyi yönettiği döngüsel dönemdir. 1598de I. Fyodorun ölümüyle Rurik Hanedanının son üyesinin ölümünden sonra baslamıs 1613te I. Mihailin çar olmasıyla sona ...

                                               

Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich, Avusturyalı hukukçu ve sosyolog. Hukuk sosyolojisinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Viyana Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı ve orada birkaç yıl öğretmen olarak görev yaptı. Czernowitz Üniversitesinde Roma hukuku alanın ...

                                               

Hukuki çoğulluk

Hukuki çoğulluk, hukuk alanında sosyal yapı özelliği. Toplumun sadece devlet hukuku ile değil, devlet dısı birçok hukuk sistemi ile muhatap olduğu görüsüne dayanır. Sosyal yapının meydana getirdiği hukukun devletten önce var olduğu düsüncesinin y ...

                                               

Arnavutluk Bağımsızlık Bildirgesi

Arnavutluk Bağımsızlık Bildirgesi, 28 Kasım 1912 tarihinde Arnavutlukun Osmanlı Imparatorluğundan bağımsızlığını ilan etmesidir. Kasım 1912 tarihinde Avlonyada 83 delegenin katıldığı mecliste Arnavutlukun bağımsızlığını ilan ettiğini ve geçici bi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →