ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Yüce Divan

Yüce Divan, Türkiyede Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaskanını, TBMM Baskanını, Cumhurbaskanı yardımcılarını, bakanları, yüksek yargı mensuplarını, Genelkurmay Baskanını ve kuvvet komutanlarını görevleriyle ilgili suçlarından ötürü yargılarken kulla ...

                                               

Türkiyede aile hukuku

Aile hukuku, medeni hukukun kisilerin aile çevresindeki iliskilerini düzenleyen kısmıdır. Türkiye’de aile hukuku, Türk Medeni Kanununda "Ikinci Kitap"ta düzenlenmistir. Aile kurumu ayrıca Ceza Hukukunun koruması altındadır. Türkiyede 1926 yılında ...

                                               

Cumhurbaskanlığı kararnamesi

Cumhurbaskanlığı kararnamesi, Türk hukuk sistemine ilk olarak günümüzde de yürürlükte olan 1982 anayasası ile girmistir. 12 Eylül Darbesi sonrasında baslanılan yeni anayasa hazırlama çalısmaları için olusturulan Danısma Meclisinin önerdiği taslak ...

                                               

Türkiyede çalısma izni

Türkiyede Ikamet izinleri "Göç Idaresi Genel Müdürlüğü" tarafından Içisleri Bakanlığı gözetimi altında teslim edilmekte, Çalısma Izinleri ise "Uluslararası Is gücü Genel Müdürlüğü" tarafından Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetimi altında ...

                                               

Türkiyede çok eslilik

Türkiyede çok eslilik, 1926da Türk Kanunu Medenisinin kabul edilmesiyle yasal olmaktan çıkarılıp cezaya tabi tutulmustur. Atatürkün laik reformlarında bir kilometre tasıdır. Yasadısı çok esliliğin cezası 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Türkiye uzun ...

                                               

Türkiyede fuhus

Türkiyede fuhus yasaldır ve Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı yasanın 227. maddesi tarafından düzenlenmistir. Ancak, fuhusa tesvik eden ve yolunu kolaylastırana iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanır. Ayrıca, fahiselerin yabancı olmaması ...

                                               

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiyedeki hâkimlerin ve savcıların özlük islerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir üst mahkeme. 1961 Anayasası gereğince 20 Temmuz 1961de, Yüksek Hâkimler Kurulu" adıyla kuruldu. Hâkimlerin bağıms ...

                                               

Internetin Güvenli Kullanımına Iliskin Usul ve Esaslar Taslağı

22 Subat 2011de tarihinde 2011/DK-10/91 no’lu karar ile onaylanarak 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girmesine karar verilen kanun düzenlemesidir. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberlesme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeli ...

                                               

Kadının beyanı esastır

Kadının beyanı esastır ", cinsel suç ve cinsel siddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek sorusturmanın baslatılması ve ifadenin delil olarak kabul edilmesine dair ilkedir. Ilke bazı ...

                                               

Mecellenin Kaldırılması

Mecelle, Osmanlı Devleti zamanında, Ahmed Cevdet Pasa Baskanlığındaki ilmi bir heyet tarafından, seri hükümlere bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan kanundu. 1868- 1878 yılları arasında derlendi, 1870 tarihinde is ...

                                               

Türkiye mevzuatı

Anayasanın 87. maddesine göre yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar, değistirir ve kaldırır. Yasalar, anayasaya aykırı olamaz. Yasaları bakanlar kurulu ve milletvekilleri teklif edebilir. TBMMde kabul edilen yasalar, cumhurbaskanı tarafında ...

                                               

Noterlik hukuku

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlasmazlıkları önlemek amacıyla çesitli belge ve islemlere resmiyet kazandıran ve kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getiren; belli nitelikleri ve kendisine özgü bir hukuki statüsü bulunan kamu görevlilerine ...

                                               

Türkiyede sosyal güvenlik hukuku

Sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, kisilere belirli sosyal riskler karsısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur. Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çesitli mesleki is kazası ve meslek hastalığı ...

                                               

Türkiyede sürücü belgesi

Türk sürücü belgesi, ilgilii hükümet kurumu, yerel veya bölgesel güvenlik gücü tarafından verilen, hamiline motorlu araçlar sürme yetkisi veren bir belgedir. Sürücü belgesi sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve belge ise Nüfus ve Va ...

                                               

Türkiyede vasiyet hukuku

Türkiyede vasiyette bulunabilmek için 15 yasını doldurmus olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir. Vasiyetname sözlü, kendi el yazısı ile veya resmî sekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığınd ...

                                               

Uyusmazlık Mahkemesi

Uyusmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düzenlenen yüksek mahkemelerden biridir. Mahkeme, 9 Temmuz 1945 tarih ve 4788 sayılı mülga Uyusmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile kurularak görevine baslamıs, kurulus ve isleyisi ...

                                               

Türkiyede üniter devlet

Üniter devlet, devletin temel unsurları olan ulus, toprak ve egemenlik unsurları ile devletin temel anayasal organları olan yasama, yürütme ve yargı islevlerinin tek olma özelliğine sahip bulunduğu devlet biçimini ifade eden kamu yönetimi terimi. ...

                                               

Türkiyede yargı teskilatı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesi uyarınca" Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. ” Ancak, 5235 sayılı Adlî Yargı Ilk Derece Mahkemeleri Ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Görev Ve Yetkil ...

                                               

Ukrayna Anayasası

Ukrayna Anayasası, Ukraynanın temel kanunudur. 28 Haziran 1996da 450 milletvekilinin bulunduğu Ukrayna Yüksek Surasında kabul için gerekli 300 evet oyunu geçerek 315 vekilin oyuyla kabul edildi. Ukrayna yasalarının ve diğer hukuki düzenlemelerin ...

                                               

Ürdünde LGBT hakları

Ürdünde yasayan hemcins çiftlere ne escinsel evlilik ne de medeni birliktelik hakları mevcuttur. Devletin yakın bir gelecekte hemcins birlikteliklerini tanıması beklenmemektedir.

                                               

Yunanistanda LGBT hakları

Yunanistanda yürürlükte olan yasa tıpkı Türkiyedeki gibi LGBT bireylerin askerlik yapmalarını engellemekte askerliğe elverisssiz olduğu yönünde belirterek çürük raporu vermektedir.

                                               

Aile hukuku

Aile hukuku, aileye iliskin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun baslıca konuları nisanlanma, evlenmenin kosulları ve hükümleri, bosanmanın kosulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konut ...

                                               

Ensest

Ensest, bir kisinin annesi, babası, kardesi, büyük annesi, büyük babası, amcası, dayısı, halası, teyzesi, torunları ile olan cinsel iliskisidir. Bazı kültürler ensest tabusunu, süt kardesleri, üvey kardesler ve evlat edinen kardesler gibi genetik ...

                                               

Enseste iliskin yasalar

Enseste iliskin yasalar, yargı alanları arasında önemli çesitlilikler gösterir ve tarafların yaslarıyla cinsiyetlerinin yanı sıra, cinsel faaliyetin türü ile söz konusu tarafların aile iliskisinin doğasına göre değisir. Resmi yasaklarla birlikte, ...

                                               

Islam ve çocuk

Islam ve çocuklar konusu, Islamdaki çocukların haklarını, çocukların ebeveynlerine karsı görevlerini ve ebeveynlerin hem biyolojik hem de evlatlık çocukları üzerindeki haklarını içerir. Ayrıca farklı düsünce okullarına iliskin haklar konusundaki ...

                                               

LGBTlerin evlat edinmesi

LGBTlerin evlat edinmesi, escinsel ebeveyn veya diğer cinsel yönelim, kimliğine sahip LGBTler tarafından gönüllü evlat edinme hakkını ifade eder. LGBT bireylerin evlat edinme kriterleri serbest olduğu ülkelerde yasa ve kanunlarla sekillendirilmis ...

                                               

Amerikan Modeli Anayasa Yargısı

Kanunların anayasaya uygunluklarının genel mahkemeler tarafından denetlenmesi. Adem-i merkezî tipte anayasa yargısı veya genel mahkeme sistemi de denir. Amerikan modeli anayasa yargısı, Amerika Birlesik Devletleri, Avustralya, Kanada, Arjantin, H ...

                                               

Anayasal iktisat

Anayasal iktisat teorisi devletin gücü ve yetkilerinin nasıl sınırlandırılabileceğini ve nasıl sınırlandırılması gerektiğini inceleyen bir disiplindir. James M. Buchanan, anayasal iktisadı su sekilde tanımlamaktadır: Anayasal iktisat.ekonomik ve ...

                                               

Bağımsız medya

Bağımsız medya, iletisim araçlarının tekellesmesi esasından olusan medyanın artık tarafsızlığını kaybetmesi nedeniyle alternatif ve doğru haber verme ilkesine sahip medya kuruluslarıdır. Genel yapıları itibarıyla daha kısıtlı imkânlara sahiptirle ...

                                               

Kuvvetler ayrılığı

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmıs oldukları bir devlet yönetim modelidir. Devletin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdeki kol ve sorumluluk alanlarına ...

                                               

Meclis sorusturması

1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra günümüze kadar toplam 115 adet Meclis Sorusturması Önergesi verilmistir. 1982den günümüze geçen toplam 8 yasama döneminde de Meclis Sorusturması müessesesine basvurulmustur.

                                               

Olağanüstü hâl

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın siddet vakaları gibi durumlarda basvurulan uygulamadır.

                                               

Olağanüstü Hâl Kanunu

Olağanüstü Hâl Kanunu, Cumhurbaskanının baskanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen 2935 sayılı bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini vey ...

                                               

Temsil yoksa vergi de yok

Temsil yoksa vergi de yok ", 1750 ve 1760larda, Britanyalı kolonicilere karsı On Üç Kolonide ortaya çıkan ve Amerikan Devriminin baslıca sebeplerinden biri olan slogandır. Kolonilerde yasayanların çoğu, Birlesik Krallık Parlamentosunda doğrudan t ...

                                               

Venedik Komisyonu

Venedik Komisyonu, resmî adıyla Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, anayasa hukuku alanında bağımsız uzmanların olusturduğu, Avrupa Konseyinin bir danısma organı. Berlin Duvarının yıkılmasından sonra, Orta ve Doğu Avrupada anayasalar ile il ...

                                               

Yasama bağısıklığı

Yasama bağısıklığı, parlamento üyelerinin görevlerini daha iyi bir biçimde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için tanınan ayrıcalıklardır. Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere ikiye ayrılır.

                                               

Avustralya Grubu

Avustralya Grubu kimyasal ve biyolojik silahları üretmek için gerekli olan teknolojinin izlenmesi ve kontrol altına alınması yoluyla bu tür silahların yagınlasmasını önlemek amacıyla 1985te kurulmus olan gayri resmi ülkeler grubudur. Baslangıçta ...

                                               

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim veya askerî adalet, askerî otoritenin, genellikle resmî bildirgesi altında, adli yönetimi kontrol altına almasıyla isleme geçen kural sistemidir. Askerî adalet, ortaya çıkan savas, doğal afet, sivil kargasa, toprak isgali veya askerî ...

                                               

Eddie Slovik

Edward Donald Slovik II. Dünya Savası sırasında ABD ordusunda er rütbesinde asker ve Amerikan Iç Savasından beri firardan dolayı kursuna dizilen tek asker. II. Dünya Savası sırasında farklı sebeplerden dolayı 21 bin askere farklı cezalar verilse ...

                                               

Türkiyede vicdani ret

Türkiyede vicdani ret, kanunlarda hak olarak tanınmadığı ve vicdani retçilerle ilgili özel bir düzenleme yapılmadığı için vicdani retçiler, diğer tüm askerlik çağına gelmis erkek Türk vatandasları ile aynı sekilde muamele görürler. Türkiyede vicd ...

                                               

Yerinde infaz

Yerinde infaz, suçlu olduğundan süphelenilen kisinin genellikle anında ve olay yerinde öldürülmesiyle sonuçlanan yargısız infaz. Anlamlı bir sorusturma yapılmadığından yasa dısıdır ve bu yüzden bu infaz çesitinin cinayetten farkı olmadığı düsünül ...

                                               

Bilisim hukuku

Bilisim hukuku, sayısal bilginin paylasımını konu alan hukuk dalıdır. Internetin kullanımına iliskin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilisim hukukunu ilgilendi ...

                                               

Ağ tarafsızlığı

Ağ Tarafsızlığı, kavramı internet servis sağlayıcıları veya devletin internet üzerindeki verilere esit davranması ilkesine dayanır. Daha açık bir ifadeyle, internet üzerindeki hiçbir verinin, kullanıcının, içeriğin, sitenin, uygulamanın, platform ...

                                               

Amerikan Sinema Filmleri Derneği

Amerikan Sinema Filmleri Derneği, 1922 yılından bu yana faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen, sertifika ve derecelendirme kurulusudur. Merkezi ABDde, Washington, DCde bulunmaktadır. MPAAnın baskanı ve CEOsu Chris Dodddur. Amerikan sineması filml ...

                                               

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Sahtecilik Karsıtı Ticaret Anlasması bir fikri mülkiyet haklarının uygulanması için uluslararası standartların olusturulması amacıyla çok taraflı anlasma. Bu anlasma, sahte malları, jenerik ilaçları ve Internet üzerindeki telif hakkı ihlallerini ...

                                               

Creative Commons lisansı

Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalısmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çesit kamu telif hakkı lisansı. Bir yazar olusturduğu eseri kullanılması için paylasmak veya üzerinde değisiklikler yapma hakkını ...

                                               

Elektronik imza

Elektronik imza ya da sayısal imza, baska bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine k ...

                                               

GNU Affero Genel Kamu Lisansı

GNU Affero Genel Kamu Lisansı, Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan bir özgür lisans modelidir. GNU Genel Kamu Lisansı ile neredeyse aynı olan AGPL, ağ ortamında kullanılan web hizmetlerini kapsayıcı bir ek madde içerir. Lisansın en son sürü ...

                                               

GNU Genel Kamu Lisansı

GNU Genel Kamu Lisansı yaygın kullanılan bir özgür yazılım lisansı. Ilk sürümü 1989 yılında Richard Stallman tarafından GNU Tasarısı için kaleme alınmıstır. Üçüncü ve son sürüm ise Richard Stallmanın yöneticisi olduğu Özgür Yazılım Vakfı, Eben Mo ...

                                               

GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı

LGPL veya bir baska deyisle GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, GPL bir kitaplığı kullanan bir eserin, GPLdeki sartları daraltıcı bir lisansa sahip olmaması zorunluluğunu tasımayan büyük ölçüde pragmatik bir özgür lisans türüdür. LGPL su gayelere mat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →