ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165                                               

Seimas

Seimas tek meclislilik ilkesine dayalı olarak kurumsallasmıs Litvanya ulusal meclisi. Seimas, dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenen 141 milletvekilinden olusur. Vekillerin 71i ülke çapında olusturulmus seçim bölgeleinden bireysel adaylıkla ...

                                               

Lübnanda LGBT hakları

Lübnan da LGBT bireyler, LGBT olmayan bireylerin uğramadığı yasal ve sosyal zorluklarla yüz yüze gelmektedir. Buna rağmen, Arap Dünyasının diğer ülkelerine göre çok daha fazla özgürlüklere sahiptirler. Çesitli mahkemeler, Lübnan Ceza Kanununda "d ...

                                               

Macaristan Anayasa Mahkemesi

Macaristan Anayasa Mahkemesi, Macaristan Parlamentosunun yasalarını inceleyen özel bir mahkemedir. Anayasa Mahkemesinin resmi yeri Budapestedir, 2012 yılına kadar toplanma yeri Estergon oldu. Anayasa Mahkemesi 1 Eylül 2011den bu yana 15 hakimden ...

                                               

Meksikada LGBT hakları

Meksikada lezbiyen, gey, biseksüel ve trans hakları, son yıllarda dünya çapındaki yasal eğilimlerle uyumlu sekilde genislemistir. Fransız Devriminin entelektüel etkisi ve 1862-67 yılları arasındaki Meksikaya Fransız müdahalesi, 1871de hemcins cin ...

                                               

Halk Mahkemesi (Almanya)

Halk Mahkemesi, Nazi Almanyasında kurulan özel mahkeme idi. Mahkeme, 1934 yılında Nazi lideri Adolf Hitlerin emri üzerine, Reichstag yangını üzerine açılan davanın sonuçsuz kalması üzerine kuruldu. Mahkeme; Üçüncü Reicha karsı ihanet suçları içer ...

                                               

Nacht und Nebel

Nacht und Nebel Adolf Hitlerin 7 Aralık 1941de siyasi eylemcilere ve II. Dünya Savasındaki direnise "yardım edenlere" hapsedilme ya da öldürülmelerini hedefleyen bir talimattı. Nacht und Nebel, Almancada Gece ve Sis anlamına gelmektedir.

                                               

Yetki Kanunu

Yetki Kanunu, 23 Mart 1933te kabul edilip Sansölye Adolf Hitlerin hükûmetine parlamentonun müdahalesi olmaksızın kanun çıkarma yetkisi tanımıs 5 maddelik bir kanundu. Resmi adı Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich idi. Kanun hem Reichst ...

                                               

Norveçte müebbet hapis cezası

Norveç Hukukunda ömür boyu hapis cezası, askeri ceza kanunu ile sınırlı olarak uygulanan cezadır. Sivil ceza kanununda 2002de kabul edilen bir yasa ile teoride ömür boyu hapise dönüsebilecek belirsiz süreli cezaya izin verilmistir. "21 yıl önleyi ...

                                               

Osmanlı hukuku

Osmanlı Imparatorluğu idaresindeki hukuki yapıya Osmanlı hukuku denir. Genelde çok kültürlülüğe uygun yargılama usulüyle öne çıkar. Hukuk anlayısı seri ve örfi olmak üzere iki temelde incelenmektedir.

                                               

Hrant Asadur

Hrant Asadur, tanınmıs bir Ermeni edip, tarihçi ve hukukçudur. Gostantnubolso Hayerı yev Irents Badriarknerı adlı eseri, Istanbul Ermeni Patrikhanesinin tarihine iliskin en önemli basvuru kaynağıdır. 1871-1873 yıllarında Robert Kolejde okudu. 188 ...

                                               

Ilmiye

Ilim, Osmanlı Devletindeki baslıca dört enstitüden biri. Diğer üçü ise seyfiye, mülkiye ve kalemiye dir. Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olan ve tepesinde Seyhülislamın bulunduğu ilmiyenin baslıca görevleri dini eğitim ve seriatin doğru bir ...

                                               

Kadı (Osmanlı Imparatorluğu)

Kadı, Osmanlı Devletinde kaza adı verilen yerlesim yerlerine belli bir süre için merkezi yönetim tarafından atamıs, görev bölgesindeki ser’i ve idari yargıdan tek basına sorumlu olan ayrıca mülki idare amiri, yerel yönetici ve emniyet müdürlüğü g ...

                                               

Osmanlı Imparatorluğu kapitülasyonları

Osmanlı kapitülasyonları, Osmanlı Imparatorluğunda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince "sartlar, fasıllar, maddeler" anlamına gelen "capitula" sözcüğünden türemis olup "teslim olma" ...

                                               

Status Quo (Kudüs ve Beytüllahim)

Status Quo ya da Statüko, Kudüs ve Beytüllahimdeki dokuz ortak dini yerle ilgili olarak dini topluluklar arasında bir anlasmadır. Israil ve Filistindeki diğer Kutsal Mekanlar, bir dinin veya bir dine ait bir topluluğun yetkilileri tanınmıs veya e ...

                                               

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılasmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Resid Pasa tarafından okunmustur. Gülhane Parkında okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Serifi, Gülhane Hatt- ...

                                               

Tatil-i Esgaal Kanunu

TATIL-I ESGAAL 27 Temmuz 1909 Esgaal, Arapça isim, isler güçler, anlamına geliyor. Tatil-i Esgaal, isleri güçleri bırakma anlamını tasıyor. Buna, bugünkü anlamıyla grev denilebilir. 1908yılının Osmanlıda önemli olaylardan birincisi, ikinci mesrut ...

                                               

Vakıf (Islam)

Vakıf, Islam hukuku kapsamında devredilemez bir hayır kurumudur. Tipik olarak, Müslümanların dini veya hayır isleri için varlıkları geri alma niyeti olmaksızın bir bina, arazi veya diğer varlıkları bağıslamasını içerir. Bir hayır kurumu, bağıslan ...

                                               

Özbekistanda LGBT hakları

Özbekistan da erkekler arası cinsel iliski yasadısıdır. Özbekistan Ceza Kanununun 120. maddesine göre karsılıklı rıza gösteren iki erkek arasında cinsel iliski, üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Buna rağmen Ceza Kanununda kadınlar arası cin ...

                                               

Özbekistanda yolsuzluk

Özbekistanda yolsuzluk ciddi bir sorun olarak kabul edilir. Yolsuzluğu önlemek için yürürlükte olan yasalar vardır, ancak bu yasaların uygulanma oranı çok zayıftır. Yolsuzluk yetkililerinin düsük kovusturma oranları Özbekistanda ki yaygın yolsuzl ...

                                               

Portekiz vatandaslığı

Portekiz vatandaslık yasası; Portekizli bir ebeveynden doğma, Portekizde oturma izniyle vatandaslığa kabul veya Portekiz vatandasıyla evlilik yoluyla edinilen, Portekiz vatandaslığına erisimi düzenleyen yasal kurallar dizisidir. Bazı durumlarda, ...

                                               

Roma hukuku

Roma hukuku, Antik Romanın hukuk sistemidir. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımına dayanmaktadır. Bu ayrım ilk kez Roma hukukunda yapılmıstır. Beseri bir sistem olarak M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Roma Imparatorluğunda ve M.S. 395te ikiye bölünmesinden ...

                                               

12 Levha Kanunları

12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449, günümüz Avrupa Hukukunun temelini olusturan Roma Hukukunun gelisiminde, yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devrine ait hukuk kaynağıdır. Roma Imparatorluğu dönemine ai ...

                                               

Acta Diurna

Acta Diurna, Roma nın günlük resmi haberlerinin kaydedildiği belgelere verilen isim. Tas ya da metal üzerine kazınır ve Roma Forumu gibi kamusal alanlardaki mesaj tahtalarında yayınlanırdı. Bu kayıtlar bazen basitçe Acta ya da Diurna, bazen de Ac ...

                                               

Acta Senatus

Acta Senatus ya da Commentarii Senatus, Roma Senatosunun tartısma ve karar zabıtlarına verilen ad. Julius Caesarın ilk Konsüllüğünden önce, Senatonun faaliyetleri kayıt altına alınır ve ara sıra gayriresmî olarak yayınlanırdı; Sezar, Senatonun mü ...

                                               

Angarya (Roma hukuku)

Angarya, Pers Imparatorluğundan uyarlanarak Roma Imparatorluğunda kullanılan bir cins posta sistemiydi. Tarihçi Ksenofonun yazdığına göre Pers imparatoru Büyük Kiros bu sistemi kurmustu. Pers kralının habercileri tasıdıkları iletiyi hızla yerine ...

                                               

Antoninianus Anayasası

Antoninianus Anayasası ya da orijinal adıyla Constitutio Antoniniana olarak bilinen bu ferman I.S. 11 Temmuz 212 yılında Caracalla isimli Roma Imparatoru tarafından ilan edildi. Bu ferman, Roma Imparatorluğunda bulunan tüm özgür insanların tam Ro ...

                                               

Codex Justinianus

Codex Justinianus Corpus Iuris Civilis parçası, 6. yüzyıl baslarında I. Justinianus tarafından yaptırılan Roma Hukukunun kanun halinde toplamasıdır. Institutiones ve Digesta isimli diğer iki ünite de onun hükümdarlığında olusturulmustur. Dördüncü ...

                                               

Comitia centuriata

Comitia Centuriata, MÖ. 450 yılında, esasen askeri ve mali zorunluluklar sonucu kurulan meclis. Patriciler ve pleblerin de dahil olduğu, mal-mülk sahibi Roma vatandaslarının orduya hizmet etmelerini sağlamak amacıyla, halkı bes kısımda değerlendi ...

                                               

Comitia curiata

Comitia curiata ya da Curiata Meclisi, Romulus’un, Roma halkı arasında yaptığı ayrıma dayandırılan ve her biri patrici kökenli on soydan olusan meclisin genel adıdır. Krallık zamanında kurulan bu meclis, önceleri konsülleri seçmekle ve yüksek mah ...

                                               

Comitia tributa

Comitia Tributa, pleblerin haklarını patricilere karsı korumaya çalısıp, çesitli kararlar aldıkları meclistir. Comitia Tributa, Comitia Centuriata’nın yanında, birbirine esit hukuki haklara sahip, ikinci bir halk meclisi olmustur. Söz konusu Pleb ...

                                               

Corpus Iuris Civilis

Corpus Iuris Civilis ya da modern alfabeyle Corpus Juris Civilis, 529-534 yılları arasında Doğu Roma Imparatoru I. Justinianus tarafından hazırlatılan, Roma Hukuku konusunda en genis ve derinlemesine bilgi veren, sonradan bu ismiyle anılan hukuk ...

                                               

Curia

Curia, Romanın erken dönemlerinde asağı yukarı kabilelere göre yapılmıs toplumsal taksimle olusmus her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıstıkları yer. E ...

                                               

Homo sacer

Homo sacer ") Roma hukukundaki bir figürdür: herhangi bir kisinin öldürebileceği fakat dinî ritüellerde kurban edilemeyecek yasaklanmıs bir kisi. Bu kisinin vatandaslık hakları elinden alınmıstır, ne vatandastır ne de hak sahibi bir öznedir. Yasa ...

                                               

Milano Fermanı

Milano Fermanı Roma Imparatorluğu içinde Hristiyanlara yardım etmek için MS 313 Subat ayında yapılan anlasmadır. Batı Roma Imparatoru I. Konstantin ve Balkanları kontrol eden imparator Licinius, Mediolanumda bulustu ve diğer seylerin yanında Hris ...

                                               

Novellae Constitutiones

Novellae Constitutiones, ya da Justinianusun Kanunları Simdi, Roma imparatoru I. Justinianus tarafından, uzun hükümdarlığı döneminde baslatılan dört ana Roma hukuku biriminden biri olarak kabul edilirler. Diğer üç parça Codex Justinianus, Digesta ...

                                               

Pro Ligario

Pro Ligario, Marcus Tullius Cicero tarafından Quintus Ligariusun savunulduğu bir metindir. Quintus Ligariusun Romaya dönme yasağının kalkması için çaba harcayan isimlerden birisi de onun arkadası Marcus Tullius Cicerodur. Milattan önce 46da Ligar ...

                                               

Sella curulis

Sella curulis, Antik Romada yüksek rütbeli politikacılar ve idari makam sahiplerinin iktidar ve güç sembolü olarak yorumlanan bir çesit oturaktır. Ilk olarak Etrüskler döneminde ortaya çıkan sella curulis Principatus ve Geç Antik Çağ dönemlerinde ...

                                               

Senato (Roma)

Roma Senatosu MÖ 509da kurulan Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma Imparatorluğunun baslıca yönetim meclisiydi. Batı Roma Imparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın sonlarına kadar toplanmaya devam etmistir. Senatus keli ...

                                               

1936 Craiova Durusması

1936 Craiova Durusması, Romanya Krallığındaki antikomünizm kapsamında Rumen komünistlerini baskı altına almak amacının bir parçası olarak Romanya Komünist Partisi üyelerinin Craiovada askerî mahkeme tarafından siyasi durusmada yargılanması olayı.

                                               

1978 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası

1978 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyetinde 12 Nisan 1978 tarihinde kabul edilen anayasa.

                                               

Baskurdistan Cumhuriyeti Yargıtayı

Baskurdistan Cumhuriyeti Yargıtayı ya da Baskurdistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yargı Sistemi içinde, Baskurdistanda bir Bölge mahkemesidir. Yüksek mahkeme sözleri olduğuna rağmen son çare mahkemesi değildir. Ama eğer Mahkem ...

                                               

Rusya Devlet Baskanı Kararnamesi

Rusya Devlet Baskanı Kararnamesi, Rusya Devlet Baskanı tarafından çıkartılan bir yazılı hukuk kaynağıdır. Baskanın kararnameyi çıkartması ukase niteliğinde bir hukuki islemdir. Baskan kararname çıkartma yetkisini, Anayasanın 90. maddesinden alır. ...

                                               

Rus escinsel propaganda yasası

Çocukları Geleneksel Aile Değerlerinin Inkârını Savunan Bilgilerden Korumak Amaçlı Yasa, bazı medya kuruluslarında kısaca escinsel propaganda yasası olarak geçer, Rusyada henüz yürürlükte olan federal bir yasadır. 11 Haziran 2013 tarihinde Devlet ...

                                               

Rusya Federasyonu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Rusya Federasyonu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 14 Kasım 2002 tarihinde kabul edilen ve 1 Subat 2003 tarihinde yürürlüğe giren. 138-ФЗ sayılı ceza kanunudur. Amacı; Doğru ve zamanında sırayla göz ve hukuk davalarında çözümü, ihlal veya hak tar ...

                                               

Slovak dil kanunu

Slovak dil kanunu, Slovakyanın resmî dili Slovakçanın statüsünü ve kullanımına yönelik gerçeklestirilen yasal düzenlemelerdir. 1995 yılında yürürlüğü konulan yasa, 2009 yılında yapılan düzenlemelerle büyük değisikliğe uğradı ve beraberinde ciddi ...

                                               

Sosyalist hukuk

Sosyalist hukuk, Komünizmin hakim olduğu eski SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve günümüzde Küba, Kuzey Kore ve yumusatılmıs sekilde Çinde uygulanan Marksist-Leninist ideolojiye dayalı hukuk sistemi. Sosyalizm Toplumsalcılık bir hukuk sistemi olma ...

                                               

Sovyet Anayasasının 6. maddesi

Sovyet Anayasası 6. maddesi, Sovyetler Birliğinin 1977 Anayasası uyarınca Sovyetler Birliği Komünist Partisinin, Sovyetler Birliği ve Sovyet halkı üzerindeki egemenliğini tarif eden madde. Vladimir Leninin teorize ettiği öncü parti ilkesine uygun ...

                                               

Sovyetler Birliği Halk Vekilleri Kongresi

Sovyetler Birliği Halk Vekilleri Kongresi, 1989dan 1991e kadar Sovyetler Birliğide devlet otoritesinin en üst hukuksal organıydı. Bu kurum Mihail Gorbaçovun perestroyka reformları kapsamında olusturuldu. yaratıldı ve Gorbaçovun imzaladığı ilk ana ...

                                               

Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi

Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi (Rusça: Съезд Советов Советского Союза, Sovyetler Birliğinin Kurulus Antlasması ile birlikte 30 Aralık 1922kurulmasından ve 1936 Sovyet Anayasasının kabulüne kadar Sovyetler Birliğindeki en üst yönetim organı ...

                                               

Suudi Arabistan hukuk sistemi

Suudi Arabistanın hukuk sistemi, hem Kurandan hem de Islam peygamberi Muhammede atfedilmis sünnetlerden türeten Islamî Seriat hukukuna dayanmaktadır. Muhammedin ölümü sonrasında ortaya çıkan Islamî alim konsensüsleri de Seriatın kaynaklarından bi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →