ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği hukuku, üye ülkelerin ulusal hukuklarının yanı sıra tek yargısal sistemdir. Avrupa Birliği yasaları pek çok alanda, özellikle de Avrupa ortak pazarında üye ülkelerin hukuk kurallarını geçersiz kılar. Avrupa Birliğinin antlasmalar a ...

                                               

Avrupa Birliği katma değer vergisi

Avrupa Birliği katma değer vergisi, Avrupa Birliği içindeki mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisidir. AB kurumları vergiyi toplamaz, ancak AB üye devletlerinin her birinin AB KDV kanununa uygun bir katma değer vergisi kabul etmesi gerek ...

                                               

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve bireylere birtakım temel haklar tanıyan bir belgedir. Bildirgenin içeriği bakanlar düzeyinde kararlastırılmıs ve Avrupa Birliği Anayasası olarak yürürlüğe girmesi öng ...

                                               

Avrupa Birliği vatandaslığı

Avrupa Birliği vatandaslığı, 7 Subat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlasmasıyla olusturulmustur. Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaslarının ulusal kimliklerine ek olarak verilmistir ve kisilere bazı özel haklar sağlar.

                                               

Birliğin endise ettiği istilacı yabancı türlerin listesi

Avrupa Komisyonu, Istilacı Yabancı Türler hakkındaki 1143/2014 tarihli AB Yönetmeliği takiben, 2016 yılında birlik, tehdit olusturduğu düsünülen 37 IYTden olusan ilk listesini yayınladı. Ilk olarak 2017de güncellenen liste 49 türden olusuyordu. 2 ...

                                               

Dublin Tüzüğü

Dublin Tüzüğü, daha önceleri ise Dublin Konvensiyonu Avrupa Birliği üyesi devletlerin sığınma basvurularında üye ülkelerin nasıl bir uygulamada bulunacaklarını belirleyen yasa. Sözlesmenin en önemli maddesi, sığınma basvurusunda bulunan kisinin A ...

                                               

Genel Mahkeme

Genel Mahkeme, Avrupa Birliğinin 1988 yılında Avrupa Adalet Divanının islerinin yürütülmesine yardımcı olması amacıyla kurduğu mahkemedir. Ilk Derece Mahkemesi, Avrupa Birliğinin diğer mahkemelerinden önce, genel olarak doğrudan bireyler ya da si ...

                                               

Güvenlik Güçleri ve Adalet Alanında Is Birliği

Güvenlik Güçleri ve Adalet Alanında Is Birliği ya da Adalet ve Içisleri Avrupa Birliğinin, üç sütun adını verdiği görev alanlarının üçüncüsüdür. Bu sütun büyük ölçüde yasaların uygulanması ve ırkçılığa karsı yürütülen islemler ile ilgilenir. Daha ...

                                               

Avrupa Insan Hakları Mahkemesi

Avrupa Insan Hakları Mahkemesi, uluslararası bir teskilat olan Avrupa Konseyine bağlı olarak 1959 yılında kurulmus uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa Insan Hakları Sözlesmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmıs olan temel hakla ...

                                               

Lastik etiketi

Araç lastikleri, kuru ve ıslak zemin yol tutusu, frenlemesi, viraj alabilme kabiliyeti, su tahliye özelliği, yuvarlanma direnci ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi, gürültü seviyesi, konfor ve kullanım ömrü gibi birçok sınıfta değerlendirilebilir ...

                                               

Ortak Dısisleri ve Güvenlik Politikası

Ortak Dısisleri ve Güvenlik Politikası ya da ODGP 7 Subat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlasmasıyla Avrupa Birliğinin üç sütunundan biri olarak kabul edilmistir. 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlasması bu politika üzer ...

                                               

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, Avrupa Birliği tarafından, birliğe iliskin resmî olay ve yasaların kamuya bildirilmesi için çıkarılan bir yayındır. 1 Subat 2003 tarihinde Nice Antlasması yürürlüğe girdiğinden bu yana düzenli olarak yayınlanmaktadı ...

                                               

Schengen Bilgi Sistemi

Schengen Bilgi Sistemi ya da, Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi konulara iliskin bilgilerin toplanması ve paylasılması konusunda olusturulan bir çesit haberalma ağıdır. Sistem bünyesinde paylası ...

                                               

Urbino Avrupa Hukuku Semineri

Urbino Avrupa Hukuku Semineri, Urbino Avrupa Hukuki Çalısmalar Merkezi tarafından 1959’dan beri her yıl düzenlenen bir yaz semineridir. Urbino Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Fransızca, Italyanca ve Ingilizce olarak birçok Avrupa ülkesind ...

                                               

Avrupa Birliğinin üç sütunu

Avrupa Birliğinin üç sütunu, 7 Subat 1992 tarihinde Hollandanın Maastricht kentinde imzalanan ve Avrupa Birliğini resmen kuran Maastricht Antlasması uyarınca birlik politikalarının ayrıldığı üç ana baslıktır.

                                               

Belarus Anayasa Mahkemesi

Belarus Anayasa Mahkemesi, Belarusun en üst düzey mahkemelerinden biridir. 1994 yılında olusturulan mahkeme, 1997 yılında çıkarılan yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. Mahkemenin amacı, anayasaya aykırı olan yerel bir yasa gibi, anayasanın s ...

                                               

Asalet imtiyazları

Ingiliz soylularının dokunulmazlığı, Ingiliz soylular sınıfının üyelerine ait olan özel meclis dokunulmazlıkları grubudur. Ingiltere Birlesik Krallığı ve Kuzey Irlanda Meclisi, Meclis oturumu öncesi ve sonrasında oturum halinde ve kırk günde olur ...

                                               

Birlesik Krallıkta bilgi edinme özgürlüğü

Birlesik Krallıkta bilgi edinme özgürlüğü mevzuatı, sırasıyla Birlesik Krallık ve Iskoçya Parlamentoları tarafından kontrol edilmektedir ve her ikisi de 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmistir. Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası 2000 Bilgi Edinme Öz ...

                                               

Gary McKinnon

Gary McKinnon, Iskoç gri sapkalı hacker. 2002 yılında ABD tarafından "askeri bilgisayarlara yapılan en büyük saldırı" kapsamında suçlanmıstır. Bu internet saldırıları kendisinin UFOlara olan ilgisinden kaynaklanır. Kendisini serbest enerji teoris ...

                                               

Lay Observer

Lay Observer, Birlesik Krallık ülkelerinden basta Ingiltere ve Galler olmak üzere, halk tarafından avukatlarla ilgili olarak yapılan sikayetleri inceleyecek olan Ingiltere ve Galler Hukuk Cemiyetinin islemlerine karsı yapılacak itirazların incele ...

                                               

Siyah kep

Siyah kep, Birlesik Krallıkta, hakimlerin kafalarına ölüm cezasını okumalarından önce ritüelistik olarak konulan örtü. Kep olarak adlandırılmasına rağmen kare seklinde düz ve siyah bir kumastır. Tarihi Tudor Hanedanı dönemine dayanan örtü, hakim ...

                                               

Çin Uyrukluk Kanunu

Çin Halk Cumhuriyeti Uyrukluk Kanunu, Çin Halk Cumhuriyetinde uyrukluğu düzenler. Çin uyrukluğu genellikle doğum yoluyla ya da telsik yoluyla alınır. Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasına göre Çin Halk Cumhuriyeti uyrukluğuna sahip tüm bireyler Çin Ha ...

                                               

Çin yargı sistemi

Adalet isleri, merkezi ve yerel yönetim esaslarına uygun bir sekilde teskilatlanmıstır. Çin anayasasına göre, kaza ve kontrol yetkileri iki ayrı, ama bir arada çalısan ve sırası ile Yüksek Halk Mahkemesine ve Yüksek Halk Savcılığına kadar uzanan ...

                                               

Çinde fuhus

Çinde fuhus, hem boyutlarında hem de yasal düzenlemelerinde önemli değisiklikler geçirmis bir fenomendir. 1949da Çin Komünist Partisinin iktidara gelmesinden kısa süre sonra hükûmet, fuhusun tamamen ortadan kaldırılması amacıyla, 1960ların basınd ...

                                               

Hukou

Hukou, Çin anakarasında kullanılan bir ev kayıt sistemidir. Sistemin kendisi resmen "hùjí" olarak adlandırılır ve kökenleri antik Çine dayanır; hukou, bir bireyin sisteme kaydolmasıdır. Bir ev sicil kaydı, bir bireyin spesifik bir yerlesimin saki ...

                                               

Çinde insan hakları

Çinde insan hakları, Çin hükûmeti, diğer ülkeler, uluslararası sivil toplum kurulusları ve iç muhalifler arasındaki bir tartısma konusudur. ABD Dısisleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü ve Insan Hakları Izleme Örgütü gibi kuruluslar Çin hükûmet ...

                                               

Yüksek Halk Savcılığı

Yüksek Halk Savcılığı, 27 Eylül 1954 tarihinde kurulan, Çinde geçerli olan Çin yargı sistemine göre ulusal düzeyde yüksek sorumluluğu bulunan ve hem sorusturma hem de kovusturma yetkisine sahip savcılık. Çin Halk Cumhuriyetine bağlı Hong Kong, Ma ...

                                               

Zevce satısı

Ingiliz bir âdet olan zevce satısı, 17. yüzyılın sonlarında, bosanmak ancak zengin insanlar için uygulanılabilir olduğu zamanlarda karsılıklı bir anlasmayla tatminkâr olmayan evlilikleri bitirme yöntemiydi. Kisi, karısının boynuna, koluna ya da b ...

                                               

Finlandiya Parlamentosu

Finlandiya Parlamentosu, 9 Mayıs 1906da kurulan Finlandiyanın tek kamaralı yüksek yasama organıdır. Finlandiya Anayasası uyarınca, egemenlik halka aittir ve bu güç Parlamentoya verilmistir. Parlamento, her dört yılda bir, DHondt sistemi kullanıla ...

                                               

Insan ve Yurttas Hakları Bildirisi

Insan ve Yurttas Hakları Bildirisi Fransız Devriminin temelini olusturan, 26 Ağustos 1789’da demokrasi ve özgürlük sebep gösterilerek yayımlanan temel metinlerden birisi olmustur. 1789 Fransız Devriminin ardından, insan haklarını korumak amacıyla ...

                                               

Laiklik

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karsısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızcadan Türkçeye geçmis olan laik sözcüğü, din adamı olmayan kimse; din adamı dısında kalan ha ...

                                               

Soykırımların Inkârının Cezalandırılmasına Iliskin Yasa

Soykırımların Inkârının Cezalandırılmasına Iliskin Yasa, Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilen ancak Fransa Anayasa Konseyi tarafından "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle iptal edilip yürürlüğe girmeyen yasa. Kısaca "inkar yasası" olarak da ...

                                               

Anayasa Koruma Konseyi

Anayasa Koruma Konseyi, Irannde Anayasanın uygulanmasını denetleyen, gücünü ve etkisini sürdürülebilir kılan anayasal olarak atanmıs 12 üyeye sahip kurum.

                                               

Iranda LGBT hakları

Fars edebiyatının 9. yüzyıldaki baslangıçlarından 20. yüzyıla kadar escinsellik, Fars edebiyatının büyük bir parçası idi. Özellikle Gazel edebiyatında homoerotizm, Islam Iranının Seriatına rağmen askla ilgili tek tema idi. Meshur Fars gizemci Muh ...

                                               

Iran Barosu

Iran Merkez Barosu Tahranda bulunan Iranın merkezi baro derneğidir. Irandaki en büyük barolar birliğidir ve diğer altı ille birlikte merkezi eyaletten sorumludur. Üyeliği 20.000den fazla avukattan olusmaktadır. 1968den beri Uluslararası Barolar B ...

                                               

Irlandada LGBT hakları

Irlandada LGBTler arasında evlilik ve çocuk sahibi olma hakları 2003 yılından bu yana yasal olarak tanınmıstır. LGBT evliliğin yasalastırılmasında, Irlandalı senatör David Norrisin kampanyaları ve hükûmete karsı yasalastırılması istenen Escinsel ...

                                               

Ispanyada kürtaj

Ispanyada kürtaj, 5 Haziran 2010dan bu yana, hamileliğin ilk üç aylık döneminde istenildiğinde özgürce gerçeklestirilebilen, yasal bir tıbbi operasyondur. 5 Haziran 2010a kadar kürtaj operasyonu, 5 Haziran 1985te alınan kararlar gereği, sınırlı b ...

                                               

Israil Vatandaslık Yasası

Israil Vatandaslık Kanunu kimlerin Israil vatandası olduğunu ve olabileceğini düzenler. Kanun diğer iki ilgili kanuna dayanır: 1950 yılında yürürlüğe giren, her Yahudinin Israil’e göçmesine izin veren Geri Dönüs Kanunu, ve nasıl Israil vatandaslı ...

                                               

Isveç isim yasası

Isveç isim yasası Isveçli çocuklara verilecek isimler için resmi kurumun onayını gerektiren bir Isveç yasasıdır. Yasaya göre ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra üç ay içinde gerekli kuruma bildirmelidir. Yasa 1982 yılınd ...

                                               

Italyada en çok arananlar listesi

Italyada en çok arananlar listesi Italyan Içisleri Bakanlığı tarafından yayımlanır ve eyalet polisi tarafından son derece tehlikeli kabul edilen otuz kisiyi içerir. Kaçaklar yakalandığı zaman,bu listeden çıkarılır ve diğer bir kisisel listeye yer ...

                                               

Japonya hukuku

Modern Öncesi Tarih Japonyanın erken dönem hukukunun ciddi ölçüde Çin hukukundan etkilendiği düsünülmektedir. 7. yüzyılda gelisen ve kanunlasan Ritsuryō öncesi dönem hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Çin alfabesinin Japonlar tarafından kabul g ...

                                               

Barıs Koruma Yasası

Barıs Koruma Yasası, Japon Imparatorluğunda siyasi muhalefeti topluca bastırmak için 12 Mayıs 1925 tarihinde çıkartılan antikomünist yasalar dizisi.

                                               

Ritsuryō

Ritsuryō, Japonyada Konfüçyüsçülük ve Çin Legalizmi felsefelerine dayanan tarihi bir hukuk sistemiydi. Ritsuryōya göre siyasi sistem "Ritsuryō-sei" olarak bilinir. Kyaku, Ritsuryōnun değisiklikleri olup Shiki ise resmi kurallardır. Ritsuryō hem b ...

                                               

Tokubetsu Kōtō Keisatsu

Tokubetsu Kōtō Keisatsu ya da kısa adıyla Tokkō, 1911 yılında Japon Imparatorluğu tarafından imparatorluğa karsıt olan politik gruplara ve tüm muhalefeti sindirme amacıyla kurulan polis gücü. Düsünce Polisi grubuna giren ve birçok iskence, faili ...

                                               

Kamboçyada LGBT hakları

Kamboçyada escinsellik birkaç seneden beri kamu bir sekilde tartısılan bir konu olmasına rağmen hemcins ask bu Budist devlette oldukça düsük bir seviyede kabul ile karsılanır ve daha özel olarak da tabulastırılır.

                                               

Katarda LGBT hakları

Katarda escinsellik, geleneksel Islamî ahlakî standartları mucibinde yasaktır. Escinsellerin yasal koruması yok ve ne escinsel evliliği ne de evliliğe yakın diğer hemcins birliktelikleri tanınır.

                                               

Kazakistan Yüksek Mahkemesi

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Kazakistanın en yüksek dereceli mahkemesidir. Mahkeme, hukuk, ceza ve diğer davalarda, yargı yerel ve diğer mahkemelerde, yasaların öngördüğü usule iliskin biçimlerde faaliyetleri üzerinde denetim yapmak v ...

                                               

Ibrahim Aziz

Ibrahim Aziz, Güney Lefkosande ikamet eden bir Kıbrıs Türkü siyasi analizcidir. Azizin 1998 yılında Yeni Kıbrıs Derneğinin baskanlığını yaptığı bilinmektedir. AKELin eski bir üyesidir ve 1981 yılında partiden ihraç edilmistir. Kıbrıs Cumhuriyeti ...

                                               

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde LGBT hakları

Kuzey Kıbrısta LGBT haklarına dönük yasal çalısmalar sürmektedir. Kuzey Kıbrısta 2014 tarihi itibarıyla escinsel iliskiler yasaldır. Escinsellere karsı kamu ve kuruluslarda ayrımcılık karsıtı yasalar da mevcuttur.

                                               

Tasınmaz Mal Komisyonu

Tasınmaz Mal Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki tasınır ve tasınmaz mallar üzerinde iddia edilen haklar üzerinde değerlendirme yapmak ve bunun sonucunda mal iadesi, takas veya tazminata iliskin bağlayıcı kararlar vermek amac ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →