ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153                                               

Dom (yerbilim)

Dom, genis ölçekte yer kabuğu yaylanmaları ve oynamaları sonucu bir bölgenin kubbeye benzer sekilde kabarması, kubbelesme. iç basınçlar sonucu yeryüzünde olusan kubbemsi yapılara denir. Dom, genis anlamda tabakaların durusu değismeden epirojenik ...

                                               

Alüvyon yelpazesi

Bir alüvyon yelpazesi, bir yamaçtan çıkan dar bir kanyon gibi bir nokta tortu kaynağındaki tepesi ile sığ bir koninin bir bölümü gibi sekillendirilmis bir tortu birikimidir. Bunlar, kurak ve yarı kurak iklimlerdeki dağlık arazinin karakteristik ö ...

                                               

Bahada (coğrafya)

Bahada, bir dağ cephesi boyunca bir dizi alüvyal yelpazesi sonucunda meydana gelir. Bu yelpaze seklindeki çökeltiler, derenin içindeki tortunun dağın eteğinin dibindeki düz araziye birikmesiyle olusur. Bahada terimi peyzaj tasvirinde veya jeomorf ...

                                               

Birikinti ovası

Birikinti ovası, genel olarak alüvyon materyalin birikmesiyle olusur. Temel olusturucu süreç akarsu asındırması erozyon ve akarsu biriktirme süreçleridir. Ancak dalgalar ve buzulların asındırma, biriktirme süreçleriylede olusabilir. Örneğin: Kuze ...

                                               

Öküzboynuzu Gölü

Bu akarsu gölü, bir nehrin genis bir kıvrımı kesildiğinde olusan ve serbest duran bir su kütlesi olusturan U seklinde bir göldür. Güney Teksasta, Rio Grandenin bıraktığı öküz boynuzlarına resacas denir. Avustralyada, akçaağaç göllerine billabongl ...

                                               

Atacama Çölü

Atacama Çölü, Silinin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak sıcak çölüdür. Batısında Büyük Okyanus bulunur. Kuzeyde Peru, doğuda ise Bolivya ve Arjantin sınırlarını olusturur. Atacama; And Dağlarının yağmur gölgesinde kalır ve doğu rüzgârları kuru ...

                                               

Akifer

Ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen ve yeterince hızlı tasıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler, yer altı sularını tutması ve çekilebilmesi için, yüksek porozite ve permeabiliteye sahip olmalıdır. Pekismemis kumlar ve ...

                                               

Su yolu

Su yolu, gezilebilir herhangi bir su kütlesidir. Gemi gibi yüzen araçlarla her türlü tasıma faaliyeti yapmak için kullanılır. Su yolları okyanusları, denizleri ve ulasım imkanı bulunan bazı gölleri kapsar. Kanallar dısında hiçbir mühendislik gere ...

                                               

Kalkan volkan

Kalkan volkan, konveks kenarları ile yeryüzünde yer alan kalkana benzer dıs yüzeye sahiptirler. Bu tür volkanlar Genisçe bir zirve ve düsük eğimli ~10° yamaçlara sahiptir. Düsük yamaç eğimi nedeniyle düz bir yüzey üzerine konmus bir kalkanı andır ...

                                               

Kül konisi

Kül konisi volkanik klinker, volkanik kül ya da volkanik bir yanardağ ağzının etrafında toplanmıs, koni seklinde dik piroklastik parçacıklardan olusan bir tepedir. Piroklastik parçacıklar ya patlamalı püskürmeleri ya da genel olarak tek yanardağ ...

                                               

Lav

Lav, yanardağ patlaması sırasında çıkan çok sıcak, sıvı ve akıcı erimis maddeye denilmektedir. Yanardağ ağzından ilk çıktığında sıvı halde bulunmaktadır. Lavın sıcaklığı "700 °C "ile "1200 °C" arasında değismektedir. Lavın, viskozitesi sudan 100. ...

                                               

Lav tüpü

Bir lav tüpü, lav tüneli veya pyroduct, lav akısının sertlesmis yüzeyinin altında hareket eden volkanik bir havalandırma deliğinden lavın akmasıyla olusan doğal bir kanaldır. Tüpteki lav bosaldığında bir mağaradan çıkmaktadır.

                                               

Okyanus ortası sırtı

Bir okyanus ortası sırt, plaka tektoniği ile olusturulan deniz tabanı dağ sistemidir. Genellikle ~ 2.600 metre derinliğe sahiptir ve bir okyanus havzasının en derin bölümünün yaklasık iki kilometre üzerinde yükselir. Bu özellik, deniz tabanının y ...

                                               

Arazi sanatı

Land art, 1960ların sonunda ABDde ortaya çıkmıs, 1970lerde tüm batı ülkelerini etkilemis avant-garde sanat türüdür. Çağdas sanatın non–art veya anti-form hareketleri içinde yer alan Land art akımı hiçbir sanatsal -izm ile açıklanamaz. Bu akım, do ...

                                               

0lar

Konfüçyüsa Lord Baochengxun Ni ilk kraliyet unvanını ölümünden sonra ismi verilir. Olmekler medeniyeti kuruldu. San Lorenzo ve La Venta nüfus arttı. Ipek Romada ortaya çıktı. Publius Alfenus Varus ve Publius Vinicius konsül oldular. Teotihuacan k ...

                                               

10lar

Lucius Aelius Sejanus Roma Imparatorluk muhafızlarının lideri oldu. 19 Ağustos 14te 1. Roma imparatoru Caesar Divi Filius Augustus öldü ve Tanrı ilan edildi. Roma Imparatorluğu Ordusu komutanı Germanicus 50.000 asker ile Idistavisonda, Alman komu ...

                                               

1850ler

Gideon T. Stewart Yasak Partisini kurdu. Babür Imparatorluğunun Ingilizler tarafından yıkılısı. Boğdan Prensliği ve Eflak Prensliği birleserek Romanyayı olusturdular.

                                               

1870ler

1870ler Gregoryen takvimine göre 1 Ocak 1870te baslayan ve 31 Aralık 1879da sona eren onyıldır. Avrupa ve Asyada yeni imparatorluklar, emperyalizm ve militarizm yükselirken, önceki onyılın eğilimleri bunda da devam etti. Amerika Birlesik Devletle ...

                                               

Alacakaranlık

Alaca karanlık safak ile gün doğumu ve gün batısı ile gün kararması arasındaki zamandır. Üst atmosferde saçılan gün ısığı alt atmosferi aydınlatır ve bu durumda yeryüzü ne tamamen aydınlık ne de tamamen karanlıktır. Günes ufkun altında bulunduğun ...

                                               

Artık saniye

Artık saniye, Dünyanın Günes etrafındaki turunu çesitli nedenlerle yavas ya da hızlı gerçeklestirmesi sonucu yıl sonunda meydana gelen fazlalık. Okyanuslarda yasanan gelgitler de artık saniyeyi olusturan etmenler arasındadır. Artık saniye 1999 yı ...

                                               

Dakika

Dakika, 1 saatin 1/60ına ve 60 saniyeye esit olan zaman birimidir. Aynı zamanda 1 derecenin 1/60ını da simgeler. Kısaca dktır. Açısal olarak " isareti ile gösterilir. Bir zaman dilimidir.

                                               

Dede paradoksu

Dede paradoksu, zamanda yolculuk ile ilgili bir paradokstur. Ilk defa, bilimkurgu yazarı René Barjavel tarafından "Le Voyageur Imprudent" adlı romanında bu paradokstan bahsedilmistir. Paradoks sudur: Zaman yolculuğu yapan birinin geçmise gidip de ...

                                               

Gece

Gece, aksamın sona ermesinden sonra, sabah günesin doğusuyla sona eren zaman dilimi. Gecenin baslangıç ve bitis saatleri o yerin, mevsim, enlem, boylam ve zaman dilimine göre değisir.

                                               

Günes saati

Günes saati, zamanı Günesin konumuna göre ölçmeye yarayan alettir. Bilinen ilk günes saatini Mısırlılar yapmıstır. Genel olarak rastlanan yatay günes saati tasarımlarında dikey olarak yerlestirilmis bir çubuğun gölgesi, yatay yerlestirilmis bir y ...

                                               

Haftanın günleri

Haftanın günlerinin adlandırılmasında çesitli dillerde çesitli kaynaklar kullanılmıstır. Bu kaynaklardan en yaygın kullanılanları ise dini ve nümerik adlandırma kaynaklarıdır. Haftanın günleri yedi günden olusup Türkçede asağıdaki gibi isimlendir ...

                                               

Nükleer zaman ölçeği

Nükleer zaman ölçeği, bir yıldızın belirli bir nükleer yakıt tedarikini tüketmesi için geçen süre. Bazı büyük yıldızların oksijen yanma evresinde olduğu gibi, bir yıldan az veya çok uzun olabileceği gibi ve düsük kütleli yıldızların hidrojen yanm ...

                                               

Oyun saati

Oyun saati iki rakibin zamanını tutmak için kullanılan ikili saattir. Satranç turnuvalarında zamanın bitip bitmediğini hassas olarak anlamak için bir bayrak mekanizması kullanılır. Son zamanlarda kullanılmaya baslanan dijital saatler analog saatl ...

                                               

Öğle

Öğle veya öğlen, gün ortasına denk gelen zaman dilimi. Günesin en tepede göründüğü zamandır ve genellikle saat 12 civarına denk gelir. Sabah ile öğle arasındaki zamana öğleden önce, öğle ile aksam arasındaki zamana ikindi veya öğleden sonra denir.

                                               

Saat

Saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. Iki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından olusturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar.Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir.

                                               

Saniye

Uluslararası Birimler Sistemine göre saniye, en düsük enerji seviyesindeki Sezyum-133 atomunun iki hyperfine seviye arasındaki geçis radyasyonunun 9.192.631.770 periyoduna karsılık gelen süredir. 1997 deki CIPM toplantısında bu tanımın durağan ve ...

                                               

Sivil zamanı

Sivil zamanı ; modern kullanımda, sivil otoriteler tarafından belirlenen yasal zaman ölçekleri veya saatler tarafından belirtilen yerel zaman. Modern sivil zaman genellikle bir zaman diliminde, Esgüdümlü Evrensel Zamandan veya Greenwich Ortalama ...

                                               

Süre (felsefe)

Süre, Fransız filozof Henri Bergson tarafından ortaya konan bir zaman ve bilinç teorisi. Bergson, Herbert Spencer felsefesinden algıladığı yetersizlikler üzerine Spencerin mekaniği anlama eksikliğinden dolayı Bergsonu matematik ve fen bilimlerind ...

                                               

Zaman etki alanı

Zaman etki alanı ; ekonomik veya çevresel verilerin matematiksel fonksiyonlarının, fiziksel sinyallerinin veya zaman serilerinin zamana göre analizi. Sinyal veya fonksiyonun değeri tüm gerçek sayılar, sürekli zaman için veya ayrık zaman durumunda ...

                                               

Zaman koordinatı

Zaman koordinatı ; görelilik yerçekimi kuramında çoğunlukla genel görelilik kuramında küresel bir zaman ölçüsünü temsil eden koordinat. Etkinlikleri etiketlemenin evrensel bir yoludur. Her olayın üç uzay ve bir zaman olmak üzere dört koordinatı v ...

                                               

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, zaman aralığını ölçmek için kullanılan özel bir saat türüdür. Zamanlayıcılar iki ana kategoriye ayrılmaktadırlar. Geçen süreyi ölçmek için sıfırdan yukarı doğru sayan bir zamanlayıcı genellikle bir kronometre olarak adlandırılırken b ...

                                               

Ay teorisi

Ay teorisi, Ayın hareketlerini hesaplamaya çalısır. Aynın hareketlerinde çok sayıda usulsüzlük vardır ve bu hareketler için birçok hesaplama girisiminde bulunulmustur. Sorun olan bu problem yüzyıllar sonra doğruluk düzeyi çok yüksek olacak sekild ...

                                               

Yıldız günü

Dünya’nın çesitli hareketleri varsa da, gün uzunluğunu denetleyen iki hareket vardır. Dünya’nın Günes çevresindeki hareketi Dünya’nın kendi çevresindeki hareketi Her iki hareket te batıdan doğuya doğrudur. Bu sebepten, bir gün içinde Dünya hem ke ...

                                               

Attosaniye

Bir attosaniye, saniyenin 1×10 −18 idir. Sözün gelisi bir attosaniye, bir saniye olarak kabul edilirse; bir saniye, yaklasık 31.71 milyar yıl eder. "Attosaniye" kelimesi, atto öneki ve saniye biriminden olusur. Atto-, Danca on sekiz atten kelimes ...

                                               

Ay (zaman)

Ay:Yılda 12 tane bulunan zaman birimidir. Ayın Yer çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre. Bir kavusum ayının, yani Ayın Yerden görünen tüm evrelerini içeren tam bir çevriminin süresi 28.530588 ortalama günes günüdür 28 gün 12 saat 4 ...

                                               

Gün

Gün, günlük kullanımda yirmi dört saate karsılık gelen bir zaman birimidir. Bu süre yaklasık olarak Günesin belli bir noktadaki meridyenden iki geçisi arasındaki zamanın yıl içerisindeki ortalamasıdır. Dünyanın uzak yıldızlara göre kendi ekseni e ...

                                               

Planck zamanı

Fizikte Planck zamanı, Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde zaman birimidir. Isığın bir vakumda bir Planck uzunluğu mesafesini kat ettiği süredir. Birim, onu ilk kullanan Max Planckten sonra adlandırılmıstır. Planck zamanı sö ...

                                               

Saeculum

Saeculum, kabaca bir insanın olası yasam süresini ya da bir insan neslinin tamamen yenilenme süresini anlatan bir zaman uzunluğudur. Terim, ilk olarak Etrüskler tarafından kullanılmıstır. Aslında tam olarak bir seyin olduğu zamandan o ana sahitli ...

                                               

Gizli Güzellik

Gizli Güzellik Aralık 2016da vizyona girecek Amerikan dram filmi. Filmin yönetmenliğini David Frankel, senaristliğini ise Allan Loeb yapmıstır. Filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton, Micha ...

                                               

Zamana Güzellik Kat

Zamana Güzellik Kat, 2006 yılı Birlesik Krallık yapımı, Lene Bausagerin yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Ellisin yaptığı romantik komedi-drama filmi. Ilk olarak 2004 yılında kısa film olarak yayımlandı, 2006da uzun metrajlısı ...

                                               

Zamana Karsı

Zamana Karsı, yönetmenliğini Andrew Niccolün yaptığı distopik aksiyon ve gerilim türünde bilimkurgu filmidir. Basrollerini Justin Timberlake ve Amanda Seyfried paylasmaktadır. 28 Ekim 2011 tarihinde vizyona girdi.

                                               

Çatırtı (fizik)

Çatırtı, fizikte eksarsımın değisme oranını diğer bir deyisle zamana göre türevini belirten vektörel bir büyüklüktür. Eksarsımın zamana göre birinci türevi, sarsımın zamana göre ikinci türevi, ivmenin zamana göre üçüncü türevi, hızın zamana göre ...

                                               

Eksarsım

Eksarsım, fizikte sarsımın değisme oranını, diğer bir deyisle zamana göre türevini belirten vektörel bir büyüklüktür. Sarsımın zamana göre birinci türevi, ivmenin zamana göre ikinci türevi, hızın zamana göre üçüncü türevi, konumun zamana göre dör ...

                                               

Ikiz paradoksu

Fizikte ikiz paradoksu olarak adlandırılan ve düsünsel olarak gerçeklestirilmis bir deney bulunmaktadır. Bu deney tamamen aynı özelliklere sahip olan ikizlerden birinin uzaya gönderilmesi ve diğerininde dünya üzerinde kalması sonucu aralarındaki ...

                                               

Metrik tensör (genel görelilik)

Genel görelilikte, Metrik tensör Yerçekimi alanının bir genellestirilmesidir. Metrik mesafe, hacim, eğrilik, açı, gelecek ve geçmis gibi kavramları tanımlamak için kullanılan uzay-zamanın tüm geometrik ve nedensel yapısını ifade eder.

                                               

Mutlak zaman ve mekan

Aslen Sir Isaac Newton tarafından Doğa Felsefesinin Matematiksel Ilkeleri adlı kitabında tanıtılan mutlak zaman ve mekan kavramları Newton mekaniğini kolaylastıran teorik bir temel sağlamıstır. Newtona göre, mutlak zaman ve mekan sırasıyla nesnel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →