ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Gayrısafi milli mutluluk

Gayri Safi Milli Mutluluk Butan hükümetine rehberlik eden bir felsefedir. Bir nüfusun kolektif mutluluğunu ve refahını ölçmek için kullanılan bir endeks içerir. Gayri Safi Milli Mutluluk, 18 Temmuz 2008de yürürlüğe giren Butan Anayasasında Butan ...

                                               

Ortak varlıkların trajedisi

Ortak varlıkların trajedisi veya ortak malların trajedisi, herkesin ortak bir kaynağı kullandığı bir durumda, kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız hareket eden bireysel kullanıcıların, toplu eylemleri yoluyla, paylasılan kaynağı tüketerek veya ...

                                               

Ekoturizm

Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karsı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslararası Ekotur ...

                                               

Antroposen

Antroposen, insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne olan süreç ve devam edecek bu duruma Insan Çağı da denen döneme verilen isim. Çünkü dünyamız artık geri döndürülmesi çok zor bir sürece girmistir. ...

                                               

Rüzgâr gücünün çevre üzerindeki etkisi

Rüzgâr enerjisinin baslıca etkisi, fosil yakıtlı santrallerin elektrik üretiminde neden olduğu kirliliği göstermemesidir. Değisik enerji kaynakları, klasik enerji kaynaklarıyla yer değistirebilirken, rüzgâr enerjisinin çevresel maliyeti çok daha ...

                                               

Habitat

Habitat ya da yasam alanı, bir canlının yasadığı ve gelistiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüs bir ağaç da ...

                                               

Ağaçlık

Ağaçlık genis anlamıyla ağacı bol olan yerdir. Ağaçlık oldukça çok günes ısığı alan ve sınırlı gölgeliklere sahip düsük yoğunluklu ormanların olusturduğu açık alanlı bir habitattır. Habitat içinde çalılıklar ve otsu bitkiler de bulunabilir. Ağaçl ...

                                               

Ağaçsıl hareket

Ağaçsıl hareket ya da ağaçsıl lokomosyon, hayvanların ağaçlarda hareket etmelerini tanımlayan bir terimdir. Ağaçların bulunduğu habitatlarda hayvanlar ağaçlar üzerinde hareket etmek üzere evrimlesmislerdir. Bazı hayvanlar ağaçlara ara sıra çıkark ...

                                               

Biyocoğrafik bölge

Bir biyocoğrafik bölge veya ekozon veya ekobölge ya da eko bölge, karasal organizmaların dağılım örüntülerine dayanan Dünyanın kara yüzeyinin en genis biyocoğrafik bölümüdür. Biyomlara veya habitat türlerine göre sınıflandırılan ekolojik bölgeler ...

                                               

Biyom

Biyom, biyosferin aynı iklim kosullarında ve aynı bitki örtüsünün egemen olduğu çok genis bölümlerini belirten çevrebilim terimidir. Yeryüzündeki birbirine bitisik, benzer yayılmıs yasam alanları olarak da tanımlanabilir. Her biyomda, egemen bitk ...

                                               

Biyotop

Biyotop, bitkilerin ve hayvanların belirli bir birlesimi için bir yasam alanı sağlayan tek tip çevresel kosulların bir alanıdır. Biyotop, Ingilizce konusulan ülkelerde daha yaygın olarak kullanılan habitat terimi ile neredeyse es anlamlıdır. Bunu ...

                                               

Ekoton

Ekoton, belirli popülasyona ait yasama alanlarının sınır bölgelerine verilen isimdir. Bu bölgelerde yasayan canlılarda lisier etkisi gözlenmektedir. Lisier etkisi sınır bölgelerde yasayan canlıların öğrenilmis farklı özellikleri tasımalarıdır. Ör ...

                                               

Pedogenesis

Fiziksel olgunluğa ulasmamıs bir organizma tarafından üreme konusu için Paedogenesis sayfasına bakınız. Pedogenesis yunancada "pedo" veya "pedon" "toprak" anlamına gelir. "genesis" ise "köken,doğum" anlamına gelir yer, çevre ve tarihin etkileri t ...

                                               

Saprotrof

Çürükçül ya da saprotrof organizmalar gıdalarını cansız maddelerden elde eder, genelde ölmüs veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bilesikleri kullanır. Saprotroflar kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayıl ...

                                               

Yeniden ağaçlandırma

Yeniden ağaçlandırma, genellikle ormansızlasma yoluyla tükenen mevcut ormanların ve ormanlık alanların doğal veya kasıtlı olarak yeniden stoklanmasıdır. Ağaçlandırma, ormansızlasmanın etkilerini düzeltmek veya havadaki kirliliği ve tozu emerek, d ...

                                               

2005 Enerji Politikası Yasası

2005 Enerji Politikası Yasası, ABDnin enerji politikalarını belirleyen yasadır. 29 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birlesik Devletleri Kongresinden geçmis, 8 Ağustos 2005te baskan George W. Bushun imzalamasıyla yasalasmıstır. Artan enerji sorunları ...

                                               

Çevresel etki değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi, önerilen eylemle devam etme kararından önce, bir planın, politikanın, programın veya projelerin çevresel sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu bağlamda genellikle bireyler veya sirketler tarafından projelere uygulan ...

                                               

Ekolojik vergi

Ekolojik vergi veya ekolojik vergilendirme, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve asırı tüketimi önlemeyi hedefleyen bir vergilendirme biçimidir. Kavram Ingilizce literatürde ekoloji ve vergi sözcüklerinin birlesiminden olusan ecotax ile ifade ...

                                               

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi iliskin 24 Kasım 2010 tarih ve 2010/75/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi) Avrupa Birliği üye devletlerinin endüstriyel emisyonların çevre üzerindeki etkisini kontrol etme ve azaltma ...

                                               

Enerji hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılastırılmıs petrol gazı piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları i ...

                                               

RoHS

RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını sart kosan direktiftir. Ingilizce R estriction o f H azardous S ubstances Directive kelimesinin bas harflerinden olusur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından k ...

                                               

Egzotik tür

Egzotik tür yerel yasam alanı dısına insanlar tarafından bilinçli olarak ya da istemeyerek getirilmis ve burada yasamaya baslamıs olan türdür. Yerel olmayan türler girdikleri ekosistemler üzerinde çesitli etkiler gösterebilirler. Sokuldukları böl ...

                                               

GDOya Hayır Platformu

GDOya Hayır Platformu, Mart 2004te Istanbulda kurulan, basta ekolojik ürün üreticileri ve ekoloji örgütleri olmak üzere tüm ülkede örgütlü çevre platformlarını olusturan yerel derneklerden ve konuyla doğrudan ilgili STKlardan olusmaktadır. Geneti ...

                                               

Global 200

Global 200, küresel koruma organizasyonu olan WWF tarafından korumanın öncelikleri olarak tanımlanan ekolojik bölgelerin listesidir. WWFye göre, bir ekolojik bölge "tür dinamiklerinin ve çevresel kosulların büyük çoğunluğunu paylasan karakteristi ...

                                               

Organik çikolata

Organik çikolata, organik sertifikasyona sahip bir çikolatadır. 2016 itibarıyla, küresel çikolata endüstrisinde büyüyen bir sektör oldu. Organik çikolata, bazı tüketiciler için sosyal olarak arzu edilen bir üründür. The Hershey Company gibi büyük ...

                                               

Yaban hayatı koruma

Yaban hayatı koruma, türlerin soyunun tükenmesini önlemek için yabani türlerin ve habitatlarının korunması uygulamasıdır. Tabiatı Koruma Alanları, bilim ve eğitim bakımından önem tasıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmus ekosistem ...

                                               

Korunma durumu

Korunma durumu, biyolojide bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artıs ya da azalısları, basarılı üreme ora ...

                                               

Biyofili hipotezi

Biyofili hipotezi insan benliği ve diğer yasayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu öne sürer. Bu hipotez, Edward O. Wilsonın Biophilia adlı kitabıyla gündeme gelmistir. Biyofili, yasama ve yasayan sistemlere karsı duyulan sevgidir. Bu ...

                                               

IUCN Kırmızı Listesi

IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafında ...

                                               

Lazarus taksonu

Lazarus taksonu, nesli tükendi sanılıp tükenmediği ortaya çıkan türlerin yer aldığı listedir. bu nadir durumun adı Yuhanna Incili, bölüm 11de Isanın mucizevi bir sekilde Aziz Lazarusu diriltmesinden alır. Türlerin yanlarında koruma durumları görü ...

                                               

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine Iliskin Sözlesme

Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Iliskin Sözlesme", Türkiyede 20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımla ...

                                               

Wadden Denizi

Wadden Denizi, Kuzey Denizinin güneydoğusunda yer alan bir gelgit bölgesidir. Kıta Avrupasının kuzeybatısı ve Friz Adaları arasında bulunan bölge, çamurlu ve sulak alanlar olusturmaktadır. Biyolojik çesitlilik bakımından varsıl olan bölge 2009 yı ...

                                               

Hidrosfer

Hidrosfer, su küre demektir. Bir gezegenin veya doğal uydunun yüzeyinde, altında ve üstünde bulunan birlesik su kütlesine verilen isimdir. Dünyanın hidrosferi yaklasık 4 milyar yıldır var olmasına rağmen, sekil değistirmeye devam etmektedir. Bu d ...

                                               

Biyolojik filtre

Biyofiltrasyon, kirleticileri yakalamak ve biyolojik olarak parçalamak için canlı materyal içeren bir biyoreaktör kullanan bir çevre kirliliği kontrol tekniğidir. Yaygın kullanımlar arasında atık suyun islenmesi, zararlı kimyasalların yakalanması ...

                                               

Kanalizasyon

Kanalizasyon ya da lağım dösemi, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Bu kanallarda künk ya da büz adı verilen kalın borular kullanılır. Ayrıca bunların bir zarar görmesi sonucunda etrafa ...

                                               

Membran biyoreaktör sistemi

Membran biyoreaktör sistemi, biyolojik arıtım metotlarından biri olan aktif çamur prosesini membran ayırma prosesiyle birlestiren arıtım teknolojisidir. Evsel atıksuyun konvansiyonel arıtımı genellikle üç asamalı bir süreçten olusur. Atıksuda bul ...

                                               

Ortam filtreleri

Bir medya filtresi, bir filtre türüdür. Kum, turba, rendelenmis lastik, köpük, kırılmıs cam, jeo-tekstil kumas, antrasit, kırılmıs granit yatak veya içme, yüzme havuzları, kültür balıkçılığı, sulama, yağmursuyu sulama yönetimi, petrol ve gaz oper ...

                                               

Sediment tasınması

Sediment tasınımı ; katı madde tasınımı, tortu tasıma, katı parçacıkların hareketidir. Tipik olarak tortu üzerinde etkili olan yerçekimi kombinasyonu ve/veya tortunun sürüklendiği sıvının hareketi nedeniyle meydana gelir. Tortu tasınması, parçacı ...

                                               

Streether-Phelps denklemi

Streether-Phelps denklemi, nehirlerde organik kirlenme sonucu ortaya çıkan oksijen yetersizliğini tamamlamada kullanılır. Nehir ve akarsularda çözünmüs oksijenin belirli mesafelerde nasıl azaldığını Biyokimyasal Oksijen Ihtiyacı ile anlatmaktadır ...

                                               

Goldman Çevre Ödülü

Goldman Çevre Ödülü, her yıl altı coğrafi bölgeden gelen çevrecilere verilen bir ödüldür. Ödülün miktarı 2008 yılı itibarıyla 150.000 Amerikan dolarıdır.

                                               

Right Livelihood Award

Right Livelihood Award ya da Türkçe olarak Doğru Yasam Ödülü, 1980 yılında" küresel sorunları çözen cesur insanları onurlandırmak ve desteklemek” amacıyla verilmeye baslanan uluslararası bir ödüldür. 2020 yılı itibarıyla 70 ülkede, 178 ödül sahib ...

                                               

Yesil Avrupa Baskenti

Yesil Avrupa Baskenti, 2010 yılından beri düzenli olarak her yıl çevreye duyarlılıklarınca değerlendirilen Avrupa sehirleri arasında birinci gelen belediyeye verilen onursal baskent unvanı. Ilk adaylık süreci resmi olarak 22 Mayıs 2008 tarihinde ...

                                               

Elektrik perakendesi

Elektrik perakendesi, elektriğin üretiminden son müsteriye ulasması sürecindeki son etaptır. Elektrik teslimatında üretim, iletim ve dağıtımdan sonraki 4. adımdır.

                                               

Bulanık mimari mekân analizi

Bulanık mimari mekân analizi her türlü mimari örgütlenme içerisindeki mekân olusum ve yoğunluğunu inceleyen bir mekân analizi modelidir. Bulanık mimari mekân analizi mimarlık, iç mimarlık, kentsel planlama vb. mekân tasarımı alanlarında kullanılm ...

                                               

Kırık camlar teorisi

Kırık camlar teorisi veya kırık pencereler teorisi, Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardonun 1969 yılında yapmıs olduğu bir deneyden esinlenerek elde edilmis olan, kentsel bozukluk üzerine anti-sosyal davranıslar ve diğer suçlardaki vandalizm d ...

                                               

Elektromanyetik asırı duyarlılık

Elektromanyetik alanlara atfedilen idiopatik çevresel intoleransı, varsayılana göre elektromanyetik alanlara maruz kalındığında olusan semptomları tanımlamak için kullanılan terimlerdir.IÇI ve EMA için kullanılan diğer terimler arasında elektroma ...

                                               

Agent Orange

Ajan Portakal, ABD ordusu tarafından özellikle Vietnam Savasında kullanılmıs bir herbisit ve yaprak dökücüdür. Kimyasal adı 2.4.5-trikloro fenoksi asetik asit tir. Amerikan ordusu tarafından Vietnam Savasında ilk 7 Subat 1967 gününde kullanıldı v ...

                                               

Dikloro difenil dikloroetilen

Dikloro difenil dikloroetilen DDTden hidrojen klorür kaybıyla olusan kimyasal bilesiktir. DDTnin 20. yüzyıl ortalarında yaygın olarak kullanımı nedeniyle günümüzde hâlâ hayvan doku örneklerinde DDT ve DDE izlerine rastlanmaktadır. DDE diğer organ ...

                                               

Genetiği değistirilmis organizmalar

Genetiği değistirilmis organizma, genetik mühendisliğinin çesitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değisikliğe uğrattığı bir organizma. Bu teknikler rekombinant DNA ya da "rekombinant DNA teknolojisi" olarak bilinirler. Rekom ...

                                               

Ilaç kirliliği

Ilaç kirliliği, ilaçlar ve ilaç metabolitleri tarafından olusan, atık sular ile deniz çevresine ulasabilen çevre kirliliğidir. Ilaç kirliliği bu nedenle basta su kirliliği seklindedir. Millbrook, New Yorkta Cary Enstitüsü Ekosistem Çalısmaları En ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →