ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148                                               

Üniter Çağrı

Üniter Çağrı, Ilâhî Dâvet ya da Dâvet et-Tevhīd ; Dürzîlik ile alâkalı olan bir zaman dilimine verilen addır. Fâtımîler Hâlifesi EbûʿAlî el-Mansûr el-Hâkim bi-EmrʿAllâh, Ed-Derezî gibi kendisinin soteriyolojik ilâhiyatına inanarak Dîn-i Islâmın r ...

                                               

Ağ modeli

Ağ modeli yöneylem arastırmasında belirlenmis bir sıra problemin düğüm ler ve dal veya bağlanti lardan olusan bir sebeke halinde tanımlanıp modellemesi türü olup ve tanımlanan sebeke problemlerinin çözümlenmesi için ortaya çıkartılan özel sebeke ...

                                               

Akıllı ağ

Akıllı ağ, en basit sekilde günümüzün iletisim teknolojilerini kullanarak elektrik ağımızdaki verimsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü yenilik olarak tanımlanabilir. Bu olgu, sürdürülebilir enerji çözümlerinin altyapısı olarak görül ...

                                               

Bayes ağı

Bir Bayes ağı, Bayes modeli ya da olasılıksal yönlü dönüssüz çizge modeli bir olasılıksal çizge modelidir ve birbirleriyle kosulsal bağımlılıklara sahip bir rassal değiskenler kümesini yönlü dönüssüz çizge seklinde ifade eder. Bayes ağları; günde ...

                                               

Internet değisim noktası

Internet değisim noktası, farklı Internet servis sağlayıcılarının, karsılıklı denklik anlasmalarına göre, kendi ağları arasında Internet trafiği değisimini ücretsiz olarak gerçeklestirmelerini sağlayan fiziksel bir altyapıdır. IXP’ler ISP’lerin u ...

                                               

Örgü topolojisi

Örgü topolojisi), her bir düğümün diğerinin yerini alabildiği bir ağ topolojisidir. Bir örgü ağı, akıntı Ingilizce: flooding veya yönlendirme Ingilizce: routing yöntemiyle çalısabilir. Yönlendirme tekniği ile, gönderilen mesajlar, düğümden düğüme ...

                                               

Tcphdr

Tcphdr C programlama dilinde bir yapıdır.Tcphdr yapısı bir sıralı soketteki Tcp baslik formu için kullanılan bir sablondur.Bu yapı birçok Unix versiyonunda tanımlı olarak bulunmaktadır ve genellikle baslık dosyasında tutulur.BSD ve Linux olmak üz ...

                                               

Veri merkezi

Veri merkezi, bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir. Sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan bu tesisler isletmelere ait sunucu ve veri ambarlarının bulunduğu ...

                                               

Altyapı

Altyapı ; bir yapı, kent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulasım gibi donanımların tümü. Herhangi bir iliskisel sistemin fiziksel bilesenleri de altyapı olarak tanımlanmaktadır. Altyapı, malların ür ...

                                               

Bayındırlık hizmetleri

Bayındırlık hizmetleri, devlet tarafından finanse edilen ve insa edilen, büyük toplumda rekreasyon, istihdam ve sağlık ve güvenlik kullanımları için genis bir altyapı projeleri kategorisidir. Bunlar arasında kamu binaları, ulasım altyapısı, kamus ...

                                               

Kapalı sistem

Kapalı sistem, çevresi ile etkilesimde bulunmayan bir sistemdir. Sistemin içerisine veya dısarısına madde alısverisi yapmayan sadece enerji alısverisi yapabilen sistem olarak tanımlanmaktadır. Sistemin sadece iç isleyisi ile ilgili faktörler dikk ...

                                               

Atomik birimler

Atomik birimler, atom fiziği hesaplamaları için uygun olan doğal birimlerin bir sistemini olusturmaktadır. Atomik birimlerin iki ayrı türü bulunmaktadır: Hartree atomik birimleri ve Rydberg atomik birimleri. Bu birimlerdeki farklılık yük ile kütl ...

                                               

Giga-

Giga, metrik sistemde, milyara karsılık gelen çarpandır. Sembolü G ’dir. Giga, "dev" anlamına gelen Grekçe: γίγας gígas kelimesinden gelir. Oxford Ingilizce Sözlüğü, bu anlamda giga ’nın en eski yazılı kullanımının 1947deki IUPAC 14. Konferansı R ...

                                               

Metrik sistem

Metrik sistem veya metrik birimler, 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan uzunluk için metre ve ağırlık için kilogram temel birimlerine dayalı, uluslararası kabul görmüs ondalık tabanlı ölçüm sistemidir. Yıllar içinde, metre ve kilogram ta ...

                                               

Çevre (sistemler)

Mühendislik ve doğa bilimlerinde çevre, sistemin, yani evrenin incelenen kısmının sınırları dısında kalan kısımlara denir. Dıs ortam, dıs etkiler veya termodinamik özelinde Rezervuar olarak da adlandırılır. Sistemin türüne göre, çevre ve sistem a ...

                                               

Siber fiziksel sistem

Siber-fiziksel sistemler, fiziksel bir mekanizmanın bilgisayar tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edildiği veya izlendiği sistemlerdir. Siber-fiziksel sistemlerde, fiziksel ve yazılım bilesenleri derinlemesine iç içe geçmistir, farklı mekans ...

                                               

Koordinat sistemi

Koordinat sistemi geometride herhangi bir düzlemdeki bir nokta veya baska bir geometrik elemanın konumunu tam olarak belirlemek için bir veya daha çok sayı ya da koordinat kullanılan bir sistemdir. Koordinatlar basit matematikteki reel sayılardan ...

                                               

Afin koordinat sistemi

Afin koordinat sistemi -afine uzaya uyarlanarak düzeltilmis koordinat sistemi. tek bir O {\displaystyle O} noktasından çıkan n-boyutlu uzaya lineer bağımsız vektörler tarafından yerlestirilmis, e → 1, …, e → n {\displaystyle {\vec {e}}_{1},\;\ldo ...

                                               

Apsis ve ordinat

Yaygın kullanımda, apsis, yatay ekseni ve ordinat, standart iki boyutlu bir grafiğin dikey eksenini ifade eder. Matematikte, apsis / æ b ˈ s ɪ s. ə, Çoğul abscissae veya abscissæ veya abscissas ve ordinat, bir koordinat sisteminde bir noktanın sı ...

                                               

Jeodezik datum

Jeodezik datum veya jeodezik sistem, bir koordinat sistemidir ve Dünyadaki yerleri bulmak için kullanılan bir veri noktasıdır. Referans noktaları arasındaki koordinat farklarına genel olarak veri değisimi denir. Belirlenmis iki datum arasındaki v ...

                                               

Kartezyen koordinat sistemi

R × R {\displaystyle \mathbb {R} \times \mathbb {R} } Kartezyen çarpımındaki birinci dereceden iki değiskenli her bir polinomun düzlemdeki bir doğruya, birebir eslenmesi ile olusturulan cebirsel geometrik yapıya Kartezyen koordinat sistemi veya D ...

                                               

Konik koordinatlar

Konik koordinatlar bir üç-boyutlu ortogonaldir. koordinat sistemolusan dik koninin iki ailesi konsantrik küre ve z - ve x -ekseni, sırasıyla boyunca sıralanır.

                                               

Kutupsal koordinat sistemi

Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemindeki orijinin esdeğeri olup "kutup" olarak bilinen bir merkez noktaya olan uzaklıklar ile tanımlandığı, iki boyutlu bir koord ...

                                               

Sayı doğrusu

Temel matematikte sayı doğrusu, kalın çizgiden olusan ve her noktası ilgili bir reel sayıya karsılık gelen en temel koordinat sistemidir. Daha çok tamsayılardan olusan özel isaretli noktalar, aralarında esit mesafe olacak biçimde gösterilir. Asağ ...

                                               

Ortogonal koordinatlar

Matematikte, ortogonal koordinatlar q = bir d koordinat kümesi olarak tanımlanır,hepsi koordinat yüzeyi içinde dik açılarla birlesir. Özel bir koordinat için Bir koordinat yüzeyi q k eğrilik, yüzey, veya hiperyüzey veya hangisiyse q k bir sabitti ...

                                               

Silindirik koordinat sistemi

Silindirik koordinat sistemi; referans olarak seçilmis bir eksene göre uzaklığına, yönüne ve eksene dik bir referans düzlemine uzaklığına göre nokta konumunu gösteren üç boyutlu bir koordinat sistemidir. Referans düzlemine göre uzaklık, referans ...

                                               

Silindirik ve küresel koordinatlarda del

atan2y, x fonsiyonu kendi etki ve görüntü nedeniyle matematiksel fonksiyon arctany/x yerine kullanılabilir,klasik arctany/x görüntüsü -π/2, +π/2aralığında idi,buradaki atan2y, x -π, π" aralığındadır. Küresel koordinatlarda Del için ifadelerin düz ...

                                               

Silindirik ve küresel koordinatlarda vektör alanı

NOT: Bu sayfa küresel koordinatların fizik gösterimi içindir, θ {\displaystyle \theta } z ekseni arasındaki açıdır.ve yarıçap vektörü söz konusu noktaya orijinden bağlantılıdır, bu ϕ {\displaystyle \phi } açısı x-y düzlemi ve x ekseni ile vektör ...

                                               

Avustralya Millî Kütüphanesi

Avustralya Ulusal Kütüphanesi, Avustralyanın en büyük kütüphanesidir. Canberrada bulunan yapı 9 milyonu askın kitap barındırmaktadır.

                                               

Bibsys

BIBSYS, Norveç Eğitim ve Arastırma Bakanlığı tarafından kurulan ve düzenlenen bir idari kurumdur. Arastırma, öğretim ve öğrenmeyle ilgili verilerin - tarihsel olarak kütüphane kaynaklarıyla ilgili meta veri alısverisi, depolanması ve alınması üze ...

                                               

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi

Melvil Deweyin 1876da baslattığı ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması. Bilgiler 10 ana sınıfta toplanır ve alt bölümler bu sisteme göre 10, 100, 1000 seklinde hiyerarsik olarak dallara ayrılır. 10 ana sınıf söyledir: 000, Genel Eserle ...

                                               

Iconclass

Iconclass, sanat ve ikonografi alanında akademik çalısmalar için ilk olarak Henri van de Waal tarafından gelistirilmeye baslanmıs özel bir sınıflandırma sistemi. Bu sınıflandırma sistemi bazı müzeler tarafından da kullanılmaktadır. Iconclass sist ...

                                               

Kongre Kütüphanesi Kontrol Numarası

Kongre Kütüphanesi Kontrol Numarası, Amerika Birlesik Devletlerinin Kongre Kütüphanesindeki kayıtları seri numaraları ile kataloglandığı sistem. Sistem kitapların içeriklerine göre numaralandırmak yapmamaktadır. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Siste ...

                                               

LIBRIS

LIBRIS, Isveç ulusal essiz katalogu. Isveç Ulusal Kütüphanesi tarafında yönetilmektedir. Sistem 6.5 milyon içerik arasında özgürce arama yapmaya izin veriyor.

                                               

Otorite kontrolü

Otorite kontrolü, kütüphanecilikte katalog ve bibliyografik bilgilerin tek ve essiz bir ad verilerek düzenlenmesi sürecine verilen isim. Farklı isimlerce anılan aynı kisinin ya da aynı isme sahip farklı kisilerin tek bir essiz numara ile tanımlan ...

                                               

Tümlesik Otorite Dosyası

Tümlesik Otorite Dosyası kısaca GND, uluslararası otorite dosyası. GND Alman Ulusal Kütüphanesi tarafından Almanca konusan Avrupa ülkeleri ve partnerleri ile beraber yönetilmektedir. GND, Creative Commons Sıfır ile yayımlanmıstır.

                                               

Sistem mühendisliği

Sistem mühendisliği, karmasık sistemlerin ya da bu sistemleri olusturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçeklestirmek amacını tasır. Günümüz dünyasında, karmasık sistem ...

                                               

Gereksinim çözümleme

Bilgisayar bilimlerinde, gereksinim analizi ya da gereksinim çözümleme ; çesitli sistemlerin gerekliliklerini ve olası çeliskili durumlarını göz önüne alarak, yazılımı analiz etmek, belgelemek, doğrulamak ve yönetmek için yeni veya değistirilmis ...

                                               

Gereksinim yönetimi

Gereksinim Yönetimi ; tanımlama, sağlama, belgeleme, analiz etme, takip etme, öncelik verme, gereksinimlere karar verme ve daha sonra değisimi kontrol etme ve ilgili taraflarla iletisim kurma islemlerini kapsar. Bu proje boyunca süregelen bir sür ...

                                               

Islev modeli

Sistem ve yazılım mühendisliğindeki islev modeli modellenen sistem veya konu alanının islevlerinin yapısal temsilidir. Etkinlik modeli veya süreç modeli ile benzer bir islev modeli bir isletmenin belirli bir kapsamdaki islevlerinin grafik gösteri ...

                                               

Mikroislemcilerde kural dısı durumlar

Mikroislemcilerde kural dısı durumlar, programların çalıstırılması esnasında verilen komutlar neticesinde olusan hatalardır. Bu hatalar nedeniyle program istenilen sekilde çalısmaz. Hatta islemcinin kilitlenmesine bile sebep olabilir. Bu tür duru ...

                                               

V-Model

V-model, sistemin gelistirimiyle alakalı karmasıklığın basitlestirilmis anlamını ortaya koymak için tasarlanmıs kavramsal bir modelden ayrıntılı, özenli yasam döngüsü modellerine ve proje yönetim araçlarına kadar olan bir dizi modele uygulanmıs b ...

                                               

Dizin kartı

Dizin kartı, bir kitaplık ya da kütüphanede yer alan kitap, cd, süreli yayınlar vb. lerin tasnif edilmelerine ve kolay bulunabilmelerine yarayan, sınıflandırma kriterlerine iliskin bilgilerin yer aldığı esit boyutlardaki sert kâğıt ya da kartonda ...

                                               

EC numarası

Enzim Komisyonu numarası enzimleri katalizledikleri kimyasal reaksiyonlarına bağlı bir numaralandırma sistemidir. Enzim adlandırma sistemi sonucunda her EC numarası ona karsılık gelen enzim için bir isimle eslendirilmistir. Her enzim kodu "EC" ha ...

                                               

Hubble düzeni

Hubble düzeni, Edwin Hubble tarafından 1925 yılında gelistirilmis bir gökada sınıflandırma düzenidir. Biçimi dolayısıyla çatal olarak da anılır. Bu düzene göre galaksiler, sağdan eliptik olarak baslarlar ve adları E0 ile E7 olarak değisir. E biçi ...

                                               

Periyodik tablo

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için gelistirilmis tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok sekilde isimlendirilmistir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin a ...

                                               

SCOP

Structural Classification of Proteins veritabanı, protein yapısal bölgelerinin amino asit dizleri ve üç boyutlu yapılarına dayanarak protein yapısal bölgelerinin elle yapılmıs bir sınıflandırmasıdır. Ilk kez 1995te yayımlanmıs olan bu veritabanı ...

                                               

Sinema ve televizyon içerik derecelendirme sistemi

Siyah – Belirli yas aralığının altındaki izleyicilerin görmemesi gereklidir veya belirli bir kitle ile sınırlı olması gereklidir. Içerik genellikle sifrelenir. Sarı – Belirli yas aralığı için ebeveyn rehberliğinde uygundur. Mor – Daha genç izleyi ...

                                               

Televizyon yayınlarına iliskin içerik sınıflandırma sistemleri

Televizyon yayınlarına iliskin içerik sınıflandırma sistemleri, izleyiciye bir program içeriğinin çocuk veya yetiskinlere uygunluğu hakkında bir fikir vermeyi amaçlar. Birçok ülkenin içerik sınıflandırma sistemi mevcuttur. Lakin bunlar, her ülken ...

                                               

Yıldız sınıflandırma (astronomi)

Yıldız sınıflandırma, gökbilimde, yıldızların öncelikle sıcaklıklarına göre sınıflandırılıp, diğer nitelikleri ile bu sınıfların arıtılmasıdır. Yıldız sıcaklıkları Wienin yer değistirme yasasına göre sınıflandırılabilseler de, uzak yıldızlar ile ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →