ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143                                               

Isbâ

Isbâ ya da çiy noktası, bir gaz içinde bulunan serbest nemin içinde bulunduğu veya etrafında bulunduğu cisimlerin yüzeyinde yoğunlasarak su durumuna geçmeye basladığı sıcaklık derecesidir. Çiy noktası havanın içerdiği nemi belirtmek için de kulla ...

                                               

Beaufort rüzgâr siddeti skalası

Beaufort rüzgâr siddeti skalası, Sir Kaptan Francis Beaufort tarafından bulunmus olan ve gemicilikte rüzgâr ve deniz durumunu görsel müsahedelere göre belirlemeye çalısan skaladır. Bofor skalası diye okunur. Skala, rüzgâr hızını ölçebilen mekanik ...

                                               

Rüzgâr hızı

Rüzgâr hızı, atmosferdeki rüzgârın, hava veya diğer gazların hareket hızıdır. Hareket vektörünün büyüklüğü, skaler bir niceliktir. Rüzgâr hızı, daima dıs ortamdaki havanın hareketi anlamına gelir. Fakat içerideki hava hareketinin hızı, meteoroloj ...

                                               

Rüzgâr sapması

Rüzgâr sapması ya da drift, herhangi bir hava ya da deniz tasıtına etki eden rüzgâr sonucu tasıtın seyir istikâmetinde meydana gelen değisik. Rüzgârın yönü ve siddetinin olusturduğu vektör nedeniyle tasıtın bası ile rotası arasında meydana gelen ...

                                               

Rüzgâr tulumu

Rüzgâr tulumu ; yüzey rüzgârının yönünü ve siddetini tespit etmekte kullanılan, içi hava ile dolduğunda yere paralel konuma gelen ve rüzgâr içine dönen, kumas vb. malzemelerden üretilmis araç. Çoğunlukla rüzgârı karsılayan genis bir ağzı ve rüzgâ ...

                                               

Türkiyedeki rüzgârlar

Kuzeydoğudan esen bir rüzgâr çesidi Ismi Yun*n tanrısı Bor*as’dan çevirme. Kısın kar ve soğuk getirir. Deniz hafif çalkantılı ve dalga üstünde beyaz köpükler olur. Sıcaklık -14-9 °C

                                               

Rüzgâr yönü

Rüzgâr yönü veya rüzgâr istikâmeti kavramı, rüzgârın yeryüzüne paralel hareket doğrultusunu ifade eder. Rüzgâr yönü genellikle ana ve ara yönlerde veya açısal azimut olarak ifade edilir. Rüzgâr yönünü pratik olarak ölçmek için, rüzgâr gülü, rüzgâ ...

                                               

Sıcaklık

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır. Bir cismin, etrafına, kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek s ...

                                               

Erime noktası

Erime noktası, kristal ve saf olan bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği belirli bir sıcaklıktır. Bu sıcaklığa o maddenin donma noktası denir. Bütün kristal yapıya sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene kada ...

                                               

Indirgenmis sıcaklık

Indirgenmis sıcaklık, bir yerin rakımının sıfır olduğu kabul edilerek hesaplanan sıcaklığı. Sıcaklığın enleme bağlı dağılısı hesaplanılırken, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmis sıcaklık değerlerinden yarar ...

                                               

Mutlak sıcaklık

β {\displaystyle \beta } büyüklüğünün veya mutlak sıcaklık ya da termodinamik sıcaklık olarak tanımlanan T ≡ − 1 {\displaystyle T\equiv ^{-1}} büyüklüğünün iki önemli fiziksel sonucu vardır. ayrı dengede bulunan ve aynı değerdeki büyüklüklerle ta ...

                                               

Mutlak sıfır

Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulastığı teorik sıcaklıktır. 0 Kelvin, –273.15 °Celsius, 0 °Rankine ve -459.67 °Fahrenhayta esittir. Teorik olarak mutlak sıfır sıcaklığına ulasan inen bir maddenin iç enerji ...

                                               

Sıcaklık katsayısı

Sıcaklık katsayısı sıcaklık değisim derecesi basına herhangi bir maddenin elektrik direncindeki değisimin ölçüsüdür. Bu katsayı elektrikte özdirençin sıcaklığa bağlı olarak değismesi hesaplanırken kullanılan katsayıdır ve her derece basına direnç ...

                                               

Bozkır

Bozkır veya step, fiziki coğrafyada kurakçıl otsu bitkilerden olusan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız ekolojik bölge. Kıtaların iç bölgelerinde yağıs miktarı 500-300 mm’ye düstüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır. Boz ...

                                               

Pampa

Pampa, Güney Amerikanın güneydoğusundaki Río de la Platanın ağzındaki otluk steplere verilen addır. Batıda Andlar ile, doğuda ise Atlantik ile sınırlıdır. Kuzeyde Gran Chaconun dikenli çalı savanalarıyla birlesir. Bu terimin kullanımı, Avustralya ...

                                               

Genç Dryas

Genç Dryas, son Buzul Maksimumunun 20.000 BP civarında geri çekilmeye baslamasından sonra kademeli iklim ısınmasını geçici olarak tersine çeviren geç buzullar arası yıldızdan sonra buzul kosullarına geri döndü. Bir gösterge cinsi olan Alp-tundra ...

                                               

Holosen klimatik optimum

Holosen klimaitk optimum, günümüzden yaklasık 5.000 ile 9.000 yıl önce gerçeklesen sıcak bir dönemdi. Aynı zamanda Altithermal, Iklimsel Optimum, Holosen Megathermal, Holosen Optimum, Holosen Termal Maximum, Hypsithermal ve Orta Holosen Sıcak Dön ...

                                               

Iklim: Uzun Menzilli Arastırma, Haritalama ve Tahmin

Iklim, climap olarak adlandırılan, Uzun Menzilli Arastırma, Haritalama ve Tahmin, son buzul maksimumu dönem esnasında iklim sartlarının bir haritasını çıkarmak için 1970 ve 80lerin basta gelen bir arastırma projesiydi. Proje Uluslararası On yıllı ...

                                               

Kubbemsi yalpalanma

Yörünge elipsi, Jüpiter ve Satürn ile karsılıklı etkilesimleri sonucunda kendi basına uzayda devinme hareketi içerisindedir. Ayrıca Günes’in basıklığı ve Merkür’e dair iyi bilinen Genel Izafiyet gibi unsurlar da burada etkilidir. Toplam yörüngese ...

                                               

Kuvaterner bilimi

Kuvaterner bilimi ; son 2.6 milyon yıl olan Kuvaterner dönemini inceleyen bilimdir. Bu alan son buz çağını Holosen dönemi inceleyerek geçmisteki çevreyi ve iklimsel değisimleri anlamaya çalısır. Kuvaterner adı, 1800lerde jeologların fosillerden y ...

                                               

Küçük Buz Çağı

Küçük Buz Çağı, Medieval Warm Period dan sonra gelen soğuma dönemi oldu. Gerçek bir Buzul Çağı olmamasına rağmen terim, 1939da François E. Matthes tarafından bilimsel literatüre girmistir. Bazı görüslere göre 15. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına ...

                                               

Orta Çağ sıcak dönemi

Orta Çağ Iklimi Optimum veya Ortaçağ Iklim Anomalisi olarak da bilinen Orta Çağ Sıcak Dönemi, Kuzey Atlantik bölgesinde c. 950 ila c. 1250. Muhtemelen baska yerlerdeki ısınmayla ilgiliydi tropikal Pasifik gibi diğer bazı bölgeler daha soğuktu. Or ...

                                               

Son Buzul Maksimum

Son Buzul Maksimum buz tabakaları maksimum uzanmıs iken 26.500 ve 19000-20000 yılları arasında Dünyanın iklim tarihinin bir dönemini ifade eder. Bu süre boyunca, genis buz tabakaları, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Asyanın büyük kısmını kaplamıst ...

                                               

Yaz Yasanmayan Yıl

Yaz Yasanmayan Yıl, Yazsız Yıl, Yazı Olmayan Yıl veya Yoksulluk Yılı gibi isimlerle de bilinen 1816 yılında ortalama küresel sıcaklıkların 0.4–0.7 °C düsmesine neden olan ciddi iklim anormallikleri yasanmıstır. Bu durum sonucu Kuzey Yarımküre boy ...

                                               

Kıtasal Akdeniz Iklimi

Bu iklim Karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında bir geçis tipidir.Yazlar Akdeniz iklimi kadar bunaltıcıdır.Ama kısa sürer.Kıslar ise soğuk ve biraz uzun geçer.Gündüz sıcaklık 0 Cnin üzerinde iken geceleri eksi değerlere düser.Yağıs 460–850 mm ...

                                               

Marmara iklimi

Marmara iklimi, Marmara Bölgesinin kuzey Egeyi de içine alacak sekilde güney kesiminde görülür. Genel olarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale,Kocaeli, Istanbul, Tekirdağ ve Yalova sehirlerinde etkilidir. Marmara iklimi, Karasal iklim, Türkiyede Karade ...

                                               

Okyanus-Kıtasal Iklim

Okyanus-Kıtasal Iklim, ılıman okyanusal iklim ile karasal iklim arasında bir geçis iklimi tipidir. Yazlar ılıman ancak ılıman okyanusal iklime göre biraz daha kurak, kıslar ise soğuk geçer. Kıs ayları sıcaklık ortalaması -6 - +2 °C,yaz ayı ortala ...

                                               

Sıcak kusak iklimleri

Yıllık sıcaklık ortalaması 25-30 °C civarındadır. Yağıslar genellikle Konveksiyonel kökenlidir. Her mevsimi yağıslı olduğu için bu bölgenin akarsu rejimleri düzenlidir. Genelde evler kütük veya odundandır. En Soğuk Ay Ortalaması 17 °C Günes ısınl ...

                                               

Soğuk iklimler

Asyanın kuzeyinde yer alan Sibirya, 12.800.000 km²lik yüzölçümüyle Rusyanın yüzde 60tan fazlasını kaplar. Batıda Ural Dağlarından doğuda Büyük Okyanusa kadar uzanır. Kuzeyinde Arktik Okyanusu vardır. Sibiryanın güneyinde, batıdan doğuya doğru, Ka ...

                                               

Subtropikal iklim

Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kusağının hemen kuzey ve güney sınırında kuzey ve güney 23.5 °paralellerinde yer alan Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi ile sınırlanmıs coğrafik bölgelerdir. Subtropikal terimi tropikal ve astropikal kusağa ...

                                               

Türkiyede Karadeniz iklimi

Karadeniz iklimi, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyıları ve Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarında görülen bir iklim türüdür. Köppen iklim sınıflandırmasına göre Türkiyenin Karadeniz Bölgesinde görülen iklim oky ...

                                               

Türkiyedeki iklim çesitleri

Türkiye, iklim kusaklarından ılıman kusak ile subtropikal kusak arasında yer alır. Türkiyenin coğrafî konumu ve yer sekilleri sonucunda ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin olusmasına yol açmıstır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle d ...

                                               

Alpin çayırlar

Alpin çayırlar, yüksek dağlık alanlarda ağaç yetisme sınırının üstünde görülen çayırlıklara verilen ad. Türkiyede Doğu Anadolu Dağları, Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağlarında alpin çayırlara rastlanır. Alpin çayırların bulunduğu bölgelerde ağa ...

                                               

Antarktika Yarımadası

Antarktika Yarımadası, Antarktika kıtasının en kuzey uzantısıdır. Kıtanın Güney Kutup Dairesi dısına çıkan tek uzantısı olan yarımada, aynı zamanda Antarktikanın Amerikaya en yaklastığı yerdir. Yarımadanın ilk kez görülmesi 1820li yılların baslar ...

                                               

Batı Antarktika

Batı Antarktika, ya da Küçük Antarktika, Antarktika kıtasının iki önemli bölgesinden biri, Antarktika Yarımadası dahil kıtanın batı yarıküresinde yer alan parçasıdır. Batı Antarktika buz tabakası ile kaplıdır. Doğu Antarktikadan Transantarktik Da ...

                                               

Batı Sibirya Ovası

Batı Sibirya Ovası, dünyanın bugün Rusyada bulunan Sibirya bölgesinin batısı engebeli ve dağlık olmaması nedeniyle o bölgeye verilmis diğer bir isimdir. Daha çok Sibirya bozkırları olarak da geçen bölge ova olması nedeniyle bu adı da tasır. Doğu ...

                                               

Doğu Antarktika

Doğu Antarktika, aynı zamanda Büyük Antarktika olarak da bilinen bu bölge, Antarktika kıtasının üçte ikisini olusturur, kıtanın Hint Okyanusu tarafındadır ve Batı Antarktikadan Transantarktik Dağları ile ayrılır. Neredeyse tamamen Doğu Yarımküre ...

                                               

Tillo Adaları

Tillo Adaları tundra bitki örtüsü ile kaplı bir grup küçük adadır. Sibiryanın Taymır Yarımadasının kasvetli sahilinin hemen dısındaki Kara Denizi kıyı bölgesi boyunca uzanıyorlar. Grubun adalarının çoğu sadece kıyıya 3–4 km uzaklıktadır.

                                               

Yağıs

Yağıs, hava kütlelerinin soğuk bir hava tabakası ile karsılasarak, soğuk bir yerden geçerek ya da yükselerek soğuması sonucunda içerisindeki su buharının yoğusarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi olayıdır. Plüvyometre adı verilen bir âletle ...

                                               

Cephe yağısları

Cephe yağısları veya Frontal yağıs, yoğunluk ve sıcaklığı farklı olan iki hava kütlesinin karsılasması ile olusur. Özellikleri farklı hava kütlelerinin karsılasma alanlarına cephe denir. Genis alanlarda düsük siddette ve uzun süreli yağıs dar ala ...

                                               

Dolu

Dolu, bir yağıs türü. Kule tipi bulutlardaki düsey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken tabaka büyümesi ile olusur. Bulut içinde düsey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini ...

                                               

Kar tanesi

Kar tanesi, yeterli bir boyuta ulasan tek bir buz kristalidir. Baska kar taneleriyle birlesebilir ve daha sonra Dünya atmosferine kar olarak yağar. Kar tanelerinin boyutu, sekli ve yoğunluğu olustuğu sıcaklıkla iliskilidir. Bir tek kar tanesi içi ...

                                               

Yağmur

Yağmur, bulutlardan su seklinde yağan yağıs biçimidir. Yağmur taneleri düsme esnasında kuru havadan geçerken bir kısmının veya tamamının buharlasması sonucu bulut tabandan asağı doğru sünüyormus gibi görünür buna virga denilir. Bilim adamlarının ...

                                               

Atom

Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini tasıyan en küçük yapı tasıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomostan türemistir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kisi MÖ 440lı yıllarda yasamıs Demokr ...

                                               

Iki elektron atomu

Atom fiziğinde, iki-elektron atomu veya Helyumumsu atom olarak adlandırılan, sadece iki elektron ve Z kadar yüklü bir çekirdek ihtiva eden kuantum mekaniksel bir sistemdir. Bu husus, Pauli dıslama ilkesinin ana rolü üstlendiği ilk çok elektronlu ...

                                               

Atom kütlesi

Atom kütlesi bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir. Ancak günümüzde tek bir atomun kütlesini hesaplamak imkânsızdır. Onun ...

                                               

Rydberg atomu

Rydberg atomu çok yüsek temel nicem sayılı bir veya iki elektrona sahip bir uyarılmıs atomdur Bu atomlar elektrik ve manyetik alana abartılı tepkiler vermeyi de içinde barındıran, uzun bozunma devri ve yaklasık elektron dalgafonksiyonları, bazı s ...

                                               

Bose-Einstein yoğunlasması

Bose-Einstein yoğunlasması, parçacıkları bozonlardan olusan maddelerin en alt enerji seviyesinde yoğunlastığı, kuantum etkilerinin gözlenebildiği maddenin bir halidir. Bozonik atomlar için, seyreltilmis gaz halinde lazer soğutması aracılığıyla mu ...

                                               

Faz (madde)

Fiziksel bilimlerde faz ; bir malzemenin fiziksel özelliklerinin her noktasında aynı olduğu bölgedir/alandır. Fiziksel özelliklerinin örneklerinden üç tanesi, yoğunluk içermesi, mıknatıslanma ve kimyasal bilesimi indeksi. Basit bir açıklama ile b ...

                                               

Ferroelektrik

Ferroelektrik, harici elektrik alan tarafından muhafaza edilen spontane elektrik polarizasyonuna sahip olan metallerin özelliğidir. Terim olarak, maddelerin kalıcı manyetik moment sergilediği Ferromanyetizmaya benzer sekilde kullanılır. Ferroelek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →