ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

SMART Metodu

SMART S pecific M easurable A ccepted R ealistic T imely" sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile olusturulmus ve Proje yönetiminde hedefleri tanımlama kriteri olarak kullanılan bir terimdir. SMARTa göre ölçülemeyen bir hedef, hedef değildir! SMA ...

                                               

SPQR

S.P.Q.R., Eski Romada cumhuriyet döneminin mutlak yasama yürütme organının simgesi. Logoları sehirde halen pek çok binada ve kamu alanında görülebilir. Imparator Augustus dönemine kadar Roma Cumhuriyeti 3 büyük aile ve S.P.Q.R. yani senato yöneti ...

                                               

VCD

Video görüntülerin CD üzerine kaydedilmesi için kullanılan bir kayıt standardı. Kısaltmanın anlamına ve kaydın teknik tanıma uygunluğuna bakılmaksızın, CD üzerine kaydedilmis olan video görüntülere sinema filmlerine verilen ad. VCD biçiminde kayd ...

                                               

Müyessiretül-Ulûm

Müyessiretül-Ulûm, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmıs gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmıs ilk eserdir ve Türkçenin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından ...

                                               

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî Ilgisi ve Türk Dilinin Yası Meselesi

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî Ilgisi ve Türk Dilinin Yası Meselesi, Osman Nedim Tuna tarafından yazılan Sümerce ve Türkçe arasındaki iliskiyi karsılastırmalı olarak inceleyen kitap. Yazarın tezi, her dilde baska dilden ödünç sözcük bulunabilece ...

                                               

Türk Alfabesi (kitap)

Türk Alfabesi, Necmettin Sadık Sadakın yeni Türk harflerini tanıtmak amacıyla 1928 yılında yayımladığı 24 sayfalık dilbilimi eğitim kitapçığıdır. Kitabın yazarı, 1934te kabul edilen Soyadı Kanunu ile "Sadak" soyadını alacak olan eski Maarif Nezar ...

                                               

Türkçenin Sırları

Türkçenin Sırları, edebiyat tarihçisi ve yazar Nihad Sami Banarlının, Türk dili üzerine kaleme aldığı bir arastırma kitabıdır. 1971 yılında ilk basımı yapılan kitapta Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini ve ahenginin ele alındığı makaleler bul ...

                                               

Kreol

Kreol ya da kreyol, yöreye ve kisiye göre gelisen ve birkaç dilin karısımından olusan dil. Pidgin dillerinden türediği varsayılan kreol her ne kadar ana dille ortak seslere sahip bulunmakta ise de ses özellikleri ve dil bilgisi bakımından tümüyle ...

                                               

Pidgin (dil)

Pidgin, birbirlerinden farklı diller konusan, kendi anadilleri ile anlasmayı sağlayamayan birden fazla grubun kendi aralarında iletisim kurmak için kullandıkları dilleri ifade etmek için dilbilimciler tarafından kullanılan bir terimdir. Bu bakımd ...

                                               

Bağdasıklık

Bağdastırma ile karıstırılmamalıdır. Bağdasıklık ; bir metni olusturan unsurlar arasındaki anlam bütünlüğü, homojenlik. Bağdasıklık, anlamsal iliskiler açısından tanımlanan dilsel bir birlikteliktir. Bir metin yalnızca dilbilgisi kurallarına göre ...

                                               

Dünya Kitap Günü

Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü veya Uluslararası Kitap Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü, Birlesmis Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından okuma, yayınlama ve telif hakkını tesvik etmek amacıyla düzenlenen yıllık bir etkinlik ...

                                               

SQ3R

SQRRR veya SQ3R bir olan okuduğunu anlama anket, soru, okumak, ezberden okumak ve inceleme: Bes adımlar için adlandırılmıs yöntem. Yöntem, Amerikan eğitim filozofu Francis P. Robinson tarafından 1946 tarihli Effective Study adlı kitabında tanıtıl ...

                                               

Yavas okuma

Yavas okuma küresel çapta etkili olan popüler Hızlı okumaya karsı kavrayıs ve okuma zevkini arttırmak amacıyla bilinçi olarak okuma hızını düsürmekten yana olan anlayıs. Yavas Hareketinin uzanımlarından biridir.

                                               

Teoforik isimler

Teoforik isim, antik dönemde ilgili tanrının korunmasına girmek için konulurdu. Teofor terimi Yunanca "tanrı" anlamına gelen "theos" kelimesi ile, "desteklemek, taraftarı olmak" anlamlarına gelen "phore" kelimesinin birlestirilmesiyle olusturulmu ...

                                               

Ortografi

Ortografi, yazı sistemleri arasındaki geçisi sağlamak üzerine yazı sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Dilbilimin alt dallarından olan sesbilim içerisinde yer alır. Bir dil için farklı semboller kullanarak gösterilen sesleri farklı bir sembol s ...

                                               

Düzeltme isareti

Düzeltme imi ya da düzeltme isareti ya da sapka isareti harflerin üzerine gelerek ses değerlerini incelten bir diyakritik isarettir. Yerine getirdiği islev nedeniyle uzatma isareti adıyla, karıstırılan bir kavram olarak inceltme isareti olarak da ...

                                               

Ortografik transkripsiyon

Ortografik transkripsiyon, aktarma yapılacak olan dilin standard ortografisi kullanılarak yapılan bir transkripsiyon yöntemidir. Ortografik transkripsiyona örnek olarak Алекса́ндр Пу́шкин Aleksandr Puskin özel ismindeki "Пу́шкин" soyadının Ingili ...

                                               

Dil planlaması

Dil planlaması, bir topluluğun dillerini veya dil çesitliliğinin islevini, yapısını veya edinimini etkilemek için yapılan bilinçli bir çabadır. Genellikle hükûmet planlamayla iliskilendirilir, ancak aynı zamanda sivil toplum kurulusları tarafında ...

                                               

Romanya Akademisi

Romanya Akademisi, 1866 yılında Romanyanın baskenti Bükreste kurulan bir kültür forumdur. Bilimsel, sanatsal ve edebi alanları kapsar. Tüzüğüne göre, akademinin baslıca hedefleri Romen dili ve Romen edebiyatının yetistirilmesi, Romanyanın ulusal ...

                                               

Sembolizm

Sembolizm ya da simgecilik, en genel anlamıyla farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çesitli sembollerin kullanımıdır. Sembolizme sanatta, özellikle resim, müzik ve edebiyat alanlarında rastlanır.

                                               

20. yüzyılın baslarında gamalı haçının Batı kullanımı

Gamalı haç, bilinen en eski örneği Mezine, modern Ukraynada bulunan ve genellikle her biri sağa bakan her biri 90 derece bükülmüs dört ayaklı eskenar haç seklini alan eski bir Avrasya dini sembolüdür. Hinduizm, Budizm ve Jainizmde kutsal, hayırlı ...

                                               

Orak, çekiç ve yazı fırçası

Orak, çekiç ve yazı fırçası veya orak, çekiç ve kalem Kuzey Korede iktidar olan Kore Isçi Partisi bayrağında bulunan amblem. Komünizmin klasik simgesi olan ve proletarya ve çiftçileri temsil eden orak ve çekiç sembolüne ek olarak, Kore güzel yazı ...

                                               

Trimurti

Trimurti, yeryüzündeki birçok inanç, gelenek ve mitolojide bulunan üçlü ilah grubuna Hinduizm ve Hint mitolojisinin çesitli ekollerinde verilen addır. Bu üçlü ilah grubu Hindu geleneğinde Brahma, Visnu ve Siva. Aslında Trimurti sözcüğü "üç yüzlü ...

                                               

Yahudi sembolizmi

Yahudi sembolizmi ele alındığında "sembol" için kullanılan Ibranice kelime ot tur. Erken Yahudilikte bu terim sadece isaretler için kullanılmakla kalmayıp, Tanrı ile insan arasındaki dini bağın sembolu olarak da kullanılmıstır.

                                               

Zafer Sancağı

Zafer Sancağı veya Zafer Bayrağı, 1 Mayıs 1945 günü, Berlindeki Reichstag binası üzerine Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekilen 188 x 82 cm boyutlarında orak, çekiç ve kızıl yıldız amblemlerini tasıyan sancak. Alexei Berest, Meliton Kant ...

                                               

Sesbilim

Ses bilimi, belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ses bilimi dil içindeki seslerin islevlerini inceler. Konusma seslerinin eklemlenmesi, nakli, alınması ile ilgili bir bilim dalıdır. Fonetiğin bu üç çalısma alanına karsılık gelen üç ...

                                               

Artdamaksıl ünsüz

Artdamaksıl ünsüzler, eklemleme yerinin yumusak damak olduğu ünsüzlerdir. Eklemleme sürecinde dilin arka kısmı yumusak damağa değdirilir. Damağın genisliğinden ve dilin arka kısmının pek hassas bir sekilde hareket edemediğinden dolayı artdamaksıl ...

                                               

Juan Pablo Bonet

Juan Pablo Bonet, sağırların eğitiminde öncülük etmis Ispanyol din adamı ve eğitimci. Bonet, sağırları eğitmek ve sağır-dilsizlerin iletisim yeteneklerini gelistirmek için en eski ve en basarılı yöntemlerden birini ortaya koymustur. Reduccion de ...

                                               

Doğuskan

Bir sese ayırıcı özelliğini veren frekans, aslında, o sesin üstünde, onunla aynı anda tınlayan farklı seslere temel olusturan en kalın sese aittir. Temel sesin üzerinde tınlayan bu seslere doğuskanlar ya da armonikler denir. Temel ses kadar güçlü ...

                                               

Dudaksıl ünsüz

Dudaksıl ünsüzler veya labial ünsüzler, bir veya iki dudağın aktif artikülatör olduğu ünsüzlerdir. Iki ortak labiyal eklem, hem dudaklar hem de alt dudakla üst dislere karsı eklemlenmis labiodentaller kullanılarak eklemlenen iki dudaklılardır. Üç ...

                                               

Ekolokasyon

Ekolokasyon veya biyosonar yarasa, yunus ve balina gibi bazı memelilerin kullandığı biyolojik sonardır. Terimin adı, ekolokasyonun yarasalardaki varlığını kanıtlayan Donald Griffindir. Ekolokasyon hayvanın çıkarttığı sesi kullanan bir aktif sonar ...

                                               

Gırtlak

Gırtlak, boynun ön soluk borusunun üst kısmında yer alan bir solunum ve ses organı. Boynun ön tarafında; yetiskinlerde 3. ve 6., bebeklerde ise 2. ve 4. boyun omurları hizasında bulunur. Basit bir kutu görünüsünde olan gırtlak; kıkırdak, zar ve b ...

                                               

Gırtlaksıl ünsüz

Gırtlaksıl ünsüzler, eklemleme yerinin gırtlakta bulunan ünsüzlerdir. Eklemleme sürecinde ses tellerinin arasındaki açıklık hareket eder. Bazı fonetikçiler bu tür gırtlaksıl seslerinin aslında ünsüz olmayıp sırf gırtlağın geçis hâlleri teskil ett ...

                                               

Gök gürültüsü

Gök gürültüsü, simsek ve yıldırım esnasında olusan patlamaya benzer yüksek ses. Simsek sonucu meydana gelen yıldırım demetlerini çevreleyen havada siddetli bir basınç ve sıcaklık yükselmesi görülür. Yıldırım demetlerini çevreleyen havada olusan b ...

                                               

Köpek kovucu

Köpek kovucu, köpek fobisi olan, köpeğini eğitmek isteyen ya da doğayla basbasa kalmayı tercih edip de istenmeyen hayvanlardan sıkça kendini kurtarmak zorunda kalmıs kisiler için üretilmis ultrasonik özelliklere sahip bir cihazdır. Sağlıklı bir i ...

                                               

Ses değismeleri

Ses değismesi, dildeki konusma seslerinden birinin diğerinin yerine geçmesi ya da türemesi ve düsmesi olarak tanımlanabilir. Dil bilimciler, dillerin çoğunlukla benzer ses değisimlerine uğradığını göstererek konuyla ilgili evrensel kurallar ortay ...

                                               

Sürtünmeli ünsüz

Sürtünmeli ünsüzler, birbirine çok yakın konulmus iki farklı eklemleyicinin arasındaki dar aralıktan havanın geçmesiyle üretilen ünsüz sesleridir. Eklemleyicilerin arasındaki darlık, aralıktan geçen hava akımının çalkıntılı olmasına ve bir sürtün ...

                                               

Transkripsiyon (dilbilim)

Transkripsiyon, çevriyazı ya da çeviri yazı konusmadaki sesleri, onları sonradan tekrar üretebilmek için, özel yazılı sembollerle kaydetmektir. Dilbilimciler fonetik transkripsiyon için Uluslararası Fonetik Alfabesini kullanırlar. Bunun ASCII kar ...

                                               

Üstdamaksıl ünsüz

Üstdamaksıl ünsüzler, eklemlemenin dis yuvası sırtı ile sert damak arasında yer aldığı ünsüzlerdir. Bunlar bir tür taçsı ünsüz olup dilin ön tarafının kullanıldığı seslerdir. Eklemleme sürecinde dil, düz, içbükey veya kıvrak bir sekil alıp ekleml ...

                                               

Sinirdilbilim

Sinirdilbilim, sinir dil bilimi, beyin dil bilimi ya da nörolinguistik ; insan beyninde dil kavraması, üretimi ve edinilmesini denetleyen sinirsel mekanizmalara iliskin çalısmaları kapsayan akademik alandır. Disiplinlerarası bir alan olarak sinir ...

                                               

Sözcükbilim

Sözlükbilim sözcüğünün Batı dillerindeki biçimi olan "lexicology" sözcüğü Grekçe "leksikon" sözcükler ve "logia" öğrenme, bilim sözcüklerinden türemistir. MÖ 7. yüzyılda Mezopotamya’da bu terimin kullanıldığı görülmektedir. 18. yüzyılda, özellikl ...

                                               

Edimsel gönderge

Edimsel gönderge, belli bir bağlam içerisinde ve bir söylem durumunda göndermeyi belirtir. Örneğin" Benim yeni bilgisayarım” sözcesindeki" bilgisayarım” sözcüğünün edimsel bir göndergesi vardır. Herhangi bir gönderge değil, kullanıma bağlı olarak ...

                                               

Konotasyon

Konotasyon veya konnotasyon, bir kelimenin birincil ve edebî anlamlarının yanı sıra insanda uyandırdığı duygu ve düsüncelerdir. Genellikle olumsuz veya olumlu konotasyona sahip olmak seklinde kullanılır. Mesela Türkçede "sisko" kelimesi olumsuz b ...

                                               

Sözlükbilim

Sözlükbilim, Leksikografi veya Sözlükçülük, sözlüklerin düzenlenmesi, derlenmesi veya yazılması isine veya bu sanata verilen isim olmakla birlikte, teorik olarak sözlükbilim bir dil sözlüğündeki kelimelerin dizilimsel ve pragmatik iliskilerini in ...

                                               

Durum Kuramı

Üretici dilbilgisinde durum kuramı, yönetim ve bağlama kuramının bir bölümünü tanımlar. Durum kuramı, durumların meydana geldiği alanları ve onların belirli sözcük kategorilerine nasıl atandığını inceler. Öncelikle evrensel dilbilgisi düzeyindeki ...

                                               

Genitivus absolutus

Genitivus absolutus, Grekçede partisiplerin kullanıldığı özel bir ifade biçimi. Latincedeki ablativus absolutus ile benzerlik göstermektedir. Ismin tamlayanı olan -in halinin eklerini tasımak zorundadır. Genellikle geçmis zaman ya da simdiki zama ...

                                               

Proposition participiale

Proposition participiale, Fransızcada kullanıldığı sekli ile yan cümlelerin kısaltılmasıdır. Proposition participiale, yan cümlelere geçisi sağlayacak herhangi bir kelime gerektirmez ancak anlamsal bir bağ kurulur. Temel yapısı itibari ile partic ...

                                               

Yönetim (dilbilim)

Dilbilgisi ve teorik dilbilimde, yönetim veya reksiyon bir kelime ve ona bağımlı olan diğer kelimeler arasındaki iliskiyi ifade eder. En az üç farklı yönetim kavramı bulunur: geleneksel dilbilgisindeki durum yönetimi kavramı, bazı üretici sözdizi ...

                                               

Ad

Ad, bir varlığın ne olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan terimlerin genel adıdır. Belirli bir bağlamda kullanılabildiği gibi, bir ya da birden fazla varlığı tanımlama özelliği gösterir. Kisi adları insanlar için kullanılmakta iken, belirli bir v ...

                                               

Tureng

Tureng, bir Türkçe çeviri sirketi olan Tureng Çeviri Limitet tarafından sağlanan iki dilli çevrim içi Türkçe Ingilizce sözlüktür. 20 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla sitede Ingiliz, Amerikan ve Avustralya olmak üzere üç farklı aksanla isitsel söyleyi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →